Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Wrześniowe posiedzenie Rady Miejskiej Bolkowa

W czwartek, 28 września br. odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Bolkowie. Zobacz, o czym dyskutowali radni.

Fot. Anna Cybulska © Anna Cybulska

Podczas wrześniowej sesji burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński poinformował radnych m.in. o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Świnach oraz modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie”. - Do 15 października droga w Świnach będzie oddana do użytku, a być może w najbliższych dniach teren dla milusińskich będzie przygotowywany - mówił burmistrz. Powiedział, że w ramach usuwania skutków nadmiernych opadów deszczu, które nastąpiły w sierpniu 2017 roku, zlecono remont dróg zniszczonych po ulewach na terenie gminy Bolków. Dotyczy to dróg w Wierzchosławiczkach i Świnach. Burmistrz wspomniał o spotkaniu z GDDKiA. - Pierwsza kwestia dotyczy drogi Sokola - Bolków. Remont się wydłuży. Najprawdopodobniej do końca października, ponieważ nastąpiły problemy techniczne między Sokolą a lasem. Druga sprawa, lada dzień rozpocznie się budowa chodnika w Świnach - mówił J. Wroński.  

W trakcie sesji poinformowano również o: rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę odwodnienia i chodników przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie, Rada Społeczna SP ZOZ w Bolkowie pozytywnie zaopiniowała wniosek o wsparcie finansowe poradni rehabilitacyjnej, a także o planach remontowych basenu w Bolkowie. 

W dalszej części przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. oraz informację na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie za I półrocze 2017 r.  

Następnie radni złożyli interpelacje, m.in. radna Iwona Niewiadomska o dofinansowanie kwotą 7 000 złotych na funkcjonowanie drużyny juniorów w LZS Lipa. Radna Dorota Pajor złożyła wniosek w sprawie wykonania remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Mysłowie, a radny Wiesław Tomaszek wnioskował o zakup piłkochwytów na nowo wybudowanym placu zabaw w Świnach. 

Radni podjęli uchwały: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017 r.; w sprawie zasad korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Bolka 8D w Bolkowie; w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków.

W sesji uczestniczył Powiatowy Lekarza Weterynariii, który poinformował o aktualnych problemach dotyczących ptasiej grypy.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.