Sobota, 20.07.2024 121

 

Pliki cookies 17:38
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Regulamin

Regulamin portalu zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://jawor24h.pl wraz z subdomenami: http://nieruchomosci.jawor24h.pl, http://liga.jawor24h.pl.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 2. Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje o nowych wpisach na Portalu, nowych usługach oraz Informacje handlowe;
 3. Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem jawor24h.pl wraz z subdomenami dostępnymi pod adresami: http://nieruchomosci.jawor24h.pl, http://liga.jawor24h.pl;
 4. Regulamin – Regulamin Portalu;
 5. Administrator – DJAmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka;
 6. Podmiot współpracujący – podmiot, z którym współpracuje Administrator;
 7. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Portalu;
 8. Usługa – usługa oferowana przez Administratora za pośrednictwem Portalu;

2. Charakter prawny Portalu

 1. Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 2. Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

3. Zakres usług

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:
  1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu i ich komentowaniu,
  2. otrzymywaniu Newslettera,
  3. otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych o usługach Administratora oraz Podmiotów współpracujących.
 2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracyjnym, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Portalu:

 1. Urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

5. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
  6. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

6. Warunki zawarcia Umowy

 1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail.
 2. Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od rejestracji będą trwale usuwane z bazy.
 3. Formularz rejestracji wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usług wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

7. Warunki rozwiązania Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
  1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez poinformowanie Administratora;
  2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
  3. poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w ustawieniach profilu na Portalu
 2. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 3. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych są ważne tak długo, jak nie zostaną odwołane.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze

8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Administrator.
 2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 3. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych osób korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji Administrator będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe.
 5. Zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na stronie Portalu, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu, będzie mógł przesyłać (po uzyskaniu uprzedniej zgody) informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.
 6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: kontakt@jawor24h.pl lub poprzez edycję profilu na Portalu.
 7. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 8. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na Portalu mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane we wtyczki z których korzysta Portal. Celem ich wyłączenia można zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.

9. Prawa autorskie

 1. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, filmy, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zdjęcia wykorzystywane do materiałów są własnością Administratora lub są to materiały prasowe lub pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

10. Komentarze

 1. Materiały umieszczone w Portalu mogą być komentowane. Komentarze powinny odnosić się do komentowanego artykułu oraz mieć charakter merytoryczny.
 2. Aby opublikować komentarz nie będąc Użytkownikiem, należy podać swoje oznaczenie (dowolne imię lub pseudonim).
 3. Umieszczanie w komentarzach treści naruszających prawo lub dobre obyczaje jest zakazane.
 4. Administrator może ukryć lub usunąć każdy komentarz bez wskazania przyczyny.

11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: kontakt@jawor24h.pl.
 2. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres: kontakt@jawor24h.pl.

12. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Portalu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

13. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

14. Wykładnia postanowień Regulaminu

Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.