Logo Jawor24h.pl
Reklama
Alior Bank Jawor
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne z montażem
Biedronka rekrutuje pracowników do nowego sklepu w Jaworze przy ul. Słowackiego

Starosta Jaworski uhonorowany przez KFPPZ

Paac w Krotoszycach goci, 25 listopada br., licznie przybyych uczestników Konferencji upowszechniajcej projekt "Mega dialog w partnerstwie". Spotkanie zorganizowane zostao przez Federacj Pracodawców Polski Zachodniej, a dotyczyo m.in. aspektów zwizanych z dialogiem spoecznym, jako podstaw porozumienia na poziomie regionalnym. Podczas konferencji, na któr przybyo liczne grono przedstawicieli wadz samorzdowych z naszego regionu dyskutowano nie tylko o porozumieniu, ale miao równie miejsce wrczenie Honorowych Odznacze, przyznawanych przez Federacj oraz Prezydium Rady Wykonawczej FPPZ. Biorc pod uwag istotno przyznawanych odznacze, niezwykle mio jest nam wspomnie, i Honorow Odznak Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, obok wielu innych nagrodzonych, otrzyma równie Stanisaw Laskowski.

Odznaka, przyznana zostaa Starocie, za osignicia zawodowe, wniesiony wkad w rozwój ruchu pracodawców na terenie Dolnego lska oraz zaangaowanie w budowanie spoeczestwa obywatelskiego, jak równie za kreowanie pozytywnego i waciwego wizerunku regionu, co przejawia si m.in. staraniami w deniu do jego rozwoju gospodarczego, spoecznego i kulturalnego. Dzikujc za wyrónienie swojej osoby i docenienie wkadu w rozwój regionu - Starosta stwierdzi ponadto, i obustronny dialog to podstawa jakiegokolwiek porozumienia, ale aby byo ono pene potrzebne s rozmowy nie tylko na szczeblu regionalnym, ale take pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego i wadz na szczeblu rzdowym.
Reklama

Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.