Logo Jawor24h.pl
Reklama
Bank Spółdzielczy w Jaworze
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Telefony alarmowe, zaufania i infolinie

Najważniejsze telefony alarmowe i infolinie.

Telefony alarmowe i ratunkowe
W razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić na telefony ratunkowe:
 • Numer ratunkowy 112
 • Policja 997, 76 726 22 01 (KPP Jawor), 76 741 52 00 (Komisariat Bolków)
 • Straż Pożarna 998, 76 870 26 43
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego 76 72 90 15076 72 90 151
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR - numer ratunkowy nad wodą 601 100 100
Telefony awaryjne
 • Pogotowie energetyczne 991
 • Pogotowie gazowe 992
 • Pogotowie ciepłownicze 993
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Infolinie Urzędu Miejskiego w Jaworze
 • Urząd Miejski 76 870 20 21, 76 870 22 01
 • Biuro Obsługi Klienta 76 870 20 21
 • Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera 76 870 20 21 wew. 101
 • Zastępca Burmistrza Miasta Jawora Agnieszka Rynkiewicz 76 870 20 21 wew. 101
 • Wydziały Urzędu Miejskiego
Infolinie w Jaworze
 • CDT Medicus 76 72 82 650
 • COM-D Sp. z o.o. 76 870 30 26
 • Dom Małych Dzieci 76 870 24 67
 • Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa 76 870-33-31 (biuro), 76 870 71 41 (dział imprez), 76 870 33 26 (kawiarnia)
 • Gminne Centrum Informacji Turystycznej 76 870 33 71 (poniedziałek-sobota: 8.00-16.00)
 • Jaworski Ośrodek Kultury 76 870 28 78, 76 870 28 75
 • Klub Art. – Kadia 76 870 36 48
 • Klub Mrowisko 76 870 31 48
 • Kryta Pływalnia Słowianka 76 871 12 27, 76 871 12 28
 • Miejska Biblioteka Publiczna 76 871 15 30, 76 870 26 02
 • Filia Nr 1 76 870 47 36
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 76 870 33 87
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 76 870 20 33
 • Muzeum Regionalne 76 870 23 21, 76 870 30 86
 • Nadleśnictwo Jawor 76 871 16 05
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji 76 870 26 46
 • Ośrodek Wypoczynkowy Jawornik 76 870 38 13
 • Poczta Polska 76 850 03 81
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 76 870 28 74
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 76 871 14 10, 76 871 14 11
 • Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 76 729 19 24
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 76 870 32 41
 • Powiatowy Urząd Pracy 76 729 11 00
 • Prokuratura Rejonowa 76 729 46 02
 • Sąd Rejonowy 76 870 30 64
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 76 870 20 78
 • Starostwo Powiatowe 76 72 90 100
 • Szpital - Jaworskie Centrum Medyczne 76 870 30 11, 76 870 30 14, 76 870 30 15
 • Urząd Skarbowy 76 871 72 03
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych 76 870 23 14
 • Zarząd Dróg Powiatowych 76 870 74 70
 • Zarząd Lokalami Komunalnymi 76 870 27 42
 • Zgłoś awarię do ZLK 76 870 28 59
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jawor 76 870 27 02
Telefony zaufania
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka 116 000
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 (14.00-22.00)
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226
 • Policyjny Telefon Zaufania 800 283 107 - Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Po godzinie 18.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może zostawić wiadomość nagrywając się na pocztę. Policja sprawdza wszystkie informacje.
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 - Anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl lub www.800100100.pl.
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia 801 120 002 (poniedziałek-sobota: 8.00-22.00, niedziele i święta: 8.00-16.00)
 • Główny Inspektor Sanitarny 800 060 800 – Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 801 190 990
 • Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” 801 889 880
 • Telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON” 22 635 93 92 (opłata za połączenie z numerem zgodnie z cennikiem operatora)
 • Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej 22 828 11 12 (opłata za połączenie z numerem zgodnie z cennikiem operatora)
 • Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich 800 108 108
 • Zgłaszanie zaginięć osób 801 24 70 70, 22 654 70 70 (linia wsparcia Fundacji ITAKA)
Infolinie Gminy Bolków
 • Urząd Gminy 75 741 32 15
 • Powiatowy Urząd Pracy Filia Bolków 75 74 14 848
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy 75 74 13 440
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 75 74 13 220
 • Dom Pomocy Społecznej 75 74 13 298
 • Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 75 74 13 375
 • Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 75 74 13 431
 • Biblioteka Publiczna 75 74 13 219
 • Urząd Pocztowy 75 74 14 400
Infolinie Gminy Męcinka
 • Urząd Gminy 76 870 86 23
 • Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870 86 78
 • Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870 88 78
 • Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870 89 78
 • GOPS 76 871 80 97
 • Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870 86 11
Infolinie Gminy Mściwojów
 • Urząd Gminy 76 878 85 20
 • Gminny Ośrodek Zdrowia 76 872 85 14
 • GOPS 76 872 83 98
 • Gminna Biblioteka Publiczna 76 872 83 56
Infolinie Gminy Paszowice
 • Urząd Gminy 870 17 92
 • Schronisko Młodzieżowe w Pogwizdowie 76 870 11 13, 601 944 993
 • Ośrodek Zdrowia w Paszowicach 76 870 17 20
 • Ośrodek Zdrowia Filia w Sokolej 76 870 11 79
 • GOPS 76 870 11 23
 • Gminny Ośrodek Kultury 76 870 11 13
 • Biblioteka Publiczna 76 870 17 81
Infolinie Gminy Wądroże Wielkie
 • Urząd Gminy 76 887 43 23
 • Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim 76 887 44 21
 • Ośrodek Zdrowia Filia w Budziszowie Wielkim 76 857 45 78
 • GOPS 76 887 46 42
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim 76 887 47 38
 • Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Budziszowie Wielkim 795 464 067
Reklama

Więcej wiadomości

Reklama
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.