Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

(FILM, FOTO) Elżbieta Witek Honorowym Obywatelem Gminy Męcinka

Przed rozpoczęciem kolędowania na ludowo w Męcince odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Gminy poseł Elżbiecie Witek.

Reklama

Komentarze (108)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

borus
borus9 lutego o 12:30
skasować trolowskie wspisy
Lubię to! 0
opolanin
opolanin9 lutego o 12:29
I-sza jaworzanka, która tyle dobrego zrobiła dla Jawora i S3. Czekamy na następców - okazaja do wykazania się
Lubię to! 0
7 elementów paranoi
7 elementów paranoi27 stycznia o 14:39
SIEDEM ELEMENTÓW PARANOI :
1. Podejrzliwość :
Podejrzliwość to najbardziej widoczna cecha paranoika. Wciąż szuka ukrytych znaczeń, sygnałów wskazujących na obecność wrogów, o których wie, że go otaczają. Interpretuje swoje spostrzeżenia zgodnie z przyjętymi założeniami i wnioskami.
2. Ksobność :
Świat paranoika zaludniają wrogowie, a on sam stanowi ośrodek ich uwagi. Urojenie odnoszące – rodzaj urojenia podczas którego istnieje przekonanie, iż jest się przedmiotem szczególnego zainteresowania otoczenia. Osoby z urojeniami ksobnymi przywiązują osobiste znaczenie do działań, uwag lub stwierdzeń innych ludzi oraz do obiektów i wydarzeń, które w rzeczywistości takiego osobistego znaczenia nie mają. Chory z urojeniami ksobnymi uważa, że niewinne uwagi i zachowania innych osób odnoszą się do niej, np. ludzie na ulicy rozmawiają właśnie o nim. Urojenia ksobne występują w prawdziwej paranoi.
3. Mania wielkości
Aroganckie przekonanie o własnej wielkości pozostaje w bliskim związku z wiarą paranoika, iż jest on centralnym obiektem zainteresowania. Jest pewien swoich racji, nie dopuszcza żadnej różnicy zdań. Zna całą prawdę i żywi swego rodzaju pogardę dla głupców, którzy mają odmienne zdanie.
4. Wrogość
Pierwszą cechą, jaka rzuca się w oczy nawet przy przypadkowym zetknięciu z paranoikiem, jest nie tyle jego przekonanie o spisku czy arogancja, ile generalnie wrogie nastawienie do świata. Paranoik jest wojowniczy i łatwo się irytuje, nie ma poczucia humoru, jest niezwykle wrażliwy na oznaki lekceważenia, kłótliwy, spięty, nastawiony obronnie.
5. Lęk przed utratą niezależności
Paranoik jest wciąż w stanie gotowości. Wciąż jest przygotowany na niespodziewane okoliczności, które określa jako zamach na swoją niezależność lub wolną wolę. Jest w stanie nieustannej wojny z prawdziwymi i wyimaginowanymi przeciwnikami, którzy chcą nad nim zapanować i odebrać mu niezależność.
6. Projekcja
Jeden z narcystycznych mechanizmów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań lub cech, najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię. Według Zygmunta Freuda, projekcja wynika z normalnej skłonności do przypisywania wewnętrznych stanów i przemian przyczynom zewnętrznym. Na przykład ludzie mało znaczący albo bojaźliwi będą uważać swoich wrogów za nadzwyczajnie licznych i potężnych. Ma to określone implikacje w świecie polityki.
7. Myślenie urojeniowe
Paranoik chroni się przed niemożliwą do zniesienia rzeczywistością, konstruując rzeczywistość zastępczą. Jest ona pocieszeniem dla zranionego ego. Potrzeba podtrzymania pozytywnego wyobrażenia o sobie wyjaśnia, dlaczego tak kurczowo trzyma się przekonania, że jest obiektem spisku. Choć można by się spodziewać, że z ulgą przyjmie wiadomość o nieistnieniu spisku, w rzeczywistości będzie zdruzgotany. Pozbawiłoby go to poczucia własnej ważności. Lepiej być prześladowanym niż ignorowanym.
Lubię to! 2
uczciwie i przejrzyście
uczciwie i przejrzyście26 stycznia o 17:08
PiS jest formacją antykomunistyczną czy postkomunistyczną?
Lubię to! 2
Tawarisz
Tawariszuczciwie i przejrzyście11 lutego o 12:32
Cała ta partia ma pełno czerwonych członków ale mówią że są przeciwni komunie a witkowej pomnik powinni postawić
Lubię to! 0
z kart historii
z kart historii25 stycznia o 23:29
Departament V MSW – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wchodząca w skład Służby Bezpieczeństwa

Do zakresu działania SB-eków z tej komórki, należała ochrona operacyjna przemysłu i innych gałęzi gospodarki narodowej oraz zwalczanie środowisk opozycyjnych w związanych z nimi zakładach pracy !!!!!
Lubię to! 4
elka
elka25 stycznia o 13:07
lwów ma problemy z prostatą, starość nie radość.
Lubię to! 0
lwów
lwówelka25 stycznia o 15:24
Jeszcze nie, ale przecież wykluczyć w przyszłości tego się nie da. Mam nadzieję że dobry bozia uchroni mnie przed taką przypadłością która ciebie już dotknęła.
Lubię to! 1
xsiondz
xsiondz25 stycznia o 12:46
lwów zamiast powielać kłamstwa o Pikulu lepiej byś posłuchał co on sam mówił i prokuratorze Piotrowiczu i jego "pomocy " dla niego w stanie wojennym. Powielasz same kłamstwa
Lubię to! 1
lwów
lwówxsiondz25 stycznia o 15:27
Wiem co mówił, ale wiem też o tym że akt oskarżenia musiał być napisany naprawdę kiepsko, Piotrowicz mówi że celowo.
Lubię to! 1
ałtor
ałtor25 stycznia o 12:43
PIS "reformuje" tak samo wymiar sprawiedlwości jak bolszewicy w Rosji Radzieckiej. Dlatego mamy takiego prezesa TK jak Przyłębska / ktora nie nadaje sie na sedziegoz wykłego sądu rejonowego/ czy Prezes SR w Walbrzychu dziewczynę z rocznym stażem w sądzie która 52 razy ubiegała się wcześniej o urząd sędziego czy ministra sporawiedliwosci, który kilka razy zdawał ezgamin prokuratorski aż w końcu zdał na 3 i nie dostal nigdzie etatu ,wiceministra byle jakiego, ktory nawet prawa nie skończył czy 26 letniego wiceministra Wośia aktywnego działacza katolickiego, ktory rozlicza sedziów z kilkudziesiącieletnim stażem, wiceministra Piebiaka, ktory wczesniej miał dyscyplinarke ajko sedziego i ktorego kolega , ktory go bronił w dyscyplinarce w nagrode teraz został angle z sądu rejonowego awansowany na prezesa Sadu Apelacyjnego
Lubię to! 2
ałtor
ałtor25 stycznia o 12:04
dla lwowa i pisowców do poczytania - odkłamanie narracji o rzekomych komuchach w Sadzie Najwyższym prof.. Strzembosz / lepszego autorytetu chyba nie ma /
http://www.rp.pl/Rzad-PiS/180129574-Strzembosz-Dwoja-z-historii-dla-premiera-Morawieckiego.html
Lubię to! 1
xsiondz
xsiondzałtor25 stycznia o 12:08
lwów nie czyta takich rzeczy on wie wszyystko lekpiej bez czytania, dla prostaka świat jest bardzo prosty czarno-biały
Lubię to! 1
lwów
lwówałtor25 stycznia o 12:10
W Sądzie Najwyższym zasiada:

Dorota Rysińska, Izba Karna. Jako sędzia warszawskiego sądu rejonowego skazała w 1982 Leszka Patoki i Marka Górniaka za udział w manifestacji 31.08.1982. W czasie śledztwa Patoka był skuty i bity pałką, a potem nogą od krzesła - w wyniku czego przyznał się do stawianych mu przez MO zarzutów. Gdy w czasie rozprawy Patoka ujawnił fakt stosowania w śledztwie tortur, sędziowie (w tym Rysińska) cynicznie pytali go, dlaczego nie złożył wcześniej stosownego zawiadomienia do prokuratury. W 1990, jako rzeczniczka Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, publicznie broniła decyzji tego sądu o wypuszczeniu na wolność 5 generałów SB zamieszanych w aferę „Żelazo”, co wzbudziło sprzeciw nawet Gazety Wyborczej.

Andrzej Siuchniński, Izba Karna. W stanie wojennym sędzia w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Był w składzie sądu który wydawał wyroki na działaczy Solidarności w Bydgoszczy. Np. Marek Karnicki lat 46 został skazany na rok za organizację strajku Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego Wschód, poprzez wzywanie pracowników przez radiotelefon do strajku. Na 10 miesięcy skazano Ewę Nowicką, która była przewodniczącą Solidarności przy Bydgoskich Zakładach Elektro-Mechanicznych „Ema-Belma” i nakłaniała pracowników – członków związku do zwalniania tempa produkcji i jej opóźniania oraz opracowała i skierowała do członków koła odezwę podporządkowującą ich wcześniejszym uchwałom NSZZ „Solidarność”.

Józef Szewczyk, Izba Karna. W czasie stanu wojennego był w stopniu starszego kaprala i ławnikiem składzie sądu Okręgu Wojskowego - Warszawa, który skazał Mateusza Wierzbickiego na 8 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat, za rozdawanie studentom Uniwersytetu Warszawskiego i innym osobom ulotek o przyczynach ogłoszenia stanu wojennego i sytuacji w Polsce oraz znieważające naczelne organy władzy państwowej. Karta w kartotece odtworzeniowej zawiera informacje, że był dopuszczony do tajemnicy państwowej, członek PZPR, wówczas prokurator.

Marian Buliński, Izba Wojskowa. W stanie wojennym sędzia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy oraz Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, w stopniu porucznika, a następnie kapitana. Tylko w styczniu 1982 roku skazał kuriera Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego Wiesława Ratkiewicza na 3 lata i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, Ryszarda Topolskiego z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warmińskim za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” na 3 lata, a także Sławomira Kirkucia i Henryka Klimczuka z Bartoszyc za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” na odpowiednio: 1,5 roku i 3 lata pozbawienia wolności. Był przewodniczącym składu sędziowskiego, który wydał wyrok 1 roku pozbawienia wolności i 1 roku pozbawienia praw publicznych, na Jarosława Lipkę i Tomasza Kosiora za to, że na ulicach Kętrzyna rozlepiali sporządzone przez siebie plakaty o treści antyrządowej. Ponadto był w składzie sądu, który skazał na 3 lata pozbawienia wolności Bogusława Malona ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina za roznoszenie ulotek w Szczytnie. Ponadto skazał troje studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie – działaczy NZS: Wiesława Ciołkowskiego, Bernardynę Góralczyk oraz Stanisława Piórkowskiego na wyroki 1,5 roku – 2 lata pozbawienia wolności (w zawieszeniu) za kolportaż ulotek. Media donoszą o tym, że skazał w 1984 r. opozycjonistę Władysława Walca na karę roku pozbawienia wolności za odmowę pełnienia służby wojskowej.

Jan Bogdan Rychlicki, Izba Wojskowa. W stanie wojennym jako członek składów sędziowskich w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Koszalinie oraz w Sądzie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy - w stopniu kapitana, wcześniej porucznika i podporucznika skazywał ludzi „Solidarności”. W kwietniu 1982 skazał Jana Kazimierza Mikołajczyka z Bałtyckiej Brygady WOP w Koszalinie za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” na 3,5 roku bezwzględnego więzienia. Miesiąc wcześniej skazał Bogdana Skwarę z Łodzi na 2 lata pozbawienia wolności za to, iż w autobusie MZK linii 153 w obecności pasażerów i kierowcy „używając słów wulgarnych lżył i wyszydzał ustrój i naczelne organy PRL”. Ponadto skazał na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat Krzysztofa Szeglowskiego, Pawła Połcia, Janusza Łaździna, Henryka Grządzielskiego, Romana Pączka i Antoniego Kleja za organizowanie, a następnie kierowanie podziemnymi strukturami Okręgowego Komitetu Oporu - Region Słupsk oraz kierowanie redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym m. in. 9 kolejnych biuletynów „Słupska Solidarność”, które w swej treści lżyły naczelne organa PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Media donosiły też że był w składzie sądu SN zamknęli sprawę przeciwko Tomaszowi Turowskiemu - po tym jak zataił swoją pracę dla wywiadu PRL w oświadczeniu lustracyjnym w 2009 r. - uznali, że Turowski mógł skłamać w oświadczeniu lustracyjnym, bo „działał w stanie wyższej konieczności”. Sąd uznał, że spełnienie obowiązku ujawnienia swojej agenturalnej przeszłości „mogłoby wywołać szkody społeczne - ucierpiałby interes państwa i interes prywatny lustrowanego i innych osób z którymi się stykał, stwierdzając, że Turowski skłamał w oświadczeniu, ale mógł to zrobić. Sąd Najwyższy, podobnie jak są II instancji uznał, że Turowski miał prawo napisać nieprawdę ponieważ znalazł się w sytuacji kolizji obowiązków.

Jerzy Steckiewicz, Izba Wojskowa. W stanie wojennym jako członek składów sędziowskich Warszawskiego Okręgu Wojskowego oraz Sądu Garnizonowego Białystok w stopniu kapitana i majora wydawał wyroki na działaczy „Solidarności’. Np. Ewa Maria Małkińska została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszoną na okres próbny wynoszący 2 lata, za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości na temat stosunków politycznych i gospodarczych Polski z ZSRR oraz na temat panującej sytuacji w kraju, co mogłoby wywołać rozruchy i niepokój publiczny. Brał udział też w sprawie przeciwko Andrzejowi Gwieździe, Karolowi Modzelewskiemu, Janowi Rulewskiemu, Marianowi Jurczykowi, Grzegorzowi Palce, Andrzejowi Rozpłochowskiemu, Sewerynowi Jaworskiemu oskarżonym o przynależność do NSZZ „Solidarność” oraz o próbę obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ta sprawa została umorzona na mocy amnestii w 1984 roku.

Eugeniusz Wildowicz, Izba Karna. Współpracownik SB w latach 1987-90. Zarejestrowany 4.09.1987 przez Pion III RUSW w Sokółce jako Kontakt Operacyjny ps. „GIENEK”. W dniu 27.01.1990 zdjęto z ewidencji, a materiały zniszczono „we własnym zakresie” przez wymienioną wyżej jednostkę SB, która zarejestrowała i prowadziła „Gienka”. Ze względu na zniszczenie tej teczki i innych, związanych z nią materiałów operacyjnych SB do dziś dnia nieznany pozostaje dokładny zakres współpracy z SB z Wildowiczem, a jego sprawa lustracyjna – jak setki analogicznych – została pozostawiona bez dalszego biegu przez prokuratorów Oddziału Białostockiego IPN.

Za
https://wpolityce.pl/polityka/377750-tylko-u-nas-nie-ma-wsrod-sedziow-komunistycznych-agentow-demaskujemy-klamstwa-gw-lista-sedziow-sn-ktorzy-skazywali-w-stanie-wojennym
Lubię to! 0
xsiondz
xsiondzlwów25 stycznia o 12:12
Zapomniałes o towarzyszu prokuratorze Piotrowiczu . A co znim ? Co z towarzyszem jasińskim prezesem ORLEnu ?
Lubię to! 1
lwów
lwówlwów25 stycznia o 12:15
Proszę podać wykaz opozycjonistów skazanych przez Piotrowicza, a przy okazji dołączyć tych któym pomógł, mimo że komuch.
Do roboty !
Lubię to! 0
xsiondz
xsiondzlwów25 stycznia o 12:19
Antoni Pikul działacz S oskarżany i skazany na wniosek Piotrowicza na 3 lata więzienia. Piotrowicz zasłuzyl się klerowi bo zamiast oskarzyć bronił księdza pedofila z Tylawy więc jest nie do ruszenia a poza tym robi brudną robotę dla karła z Zoliborza
Lubię to! 2
xsiondz
xsiondzlwów25 stycznia o 12:24
PISowskie kłamstwo , połowa tych sędziów już nie orzeka w SN a z pozostalymi wcale nie było tak jak wyżej podano.
Lubię to! 1
lwów
lwówlwów25 stycznia o 12:31
Antoni Pikul został oskarżony o to, że od daty bliżej nieustalonej do 24 VIII 1982 r. w Jaśle woj. krośnieńskiego, działając w celu rozpowszechniania gromadził ulotki, czasopisma i różnego rodzaju literaturę bezdebitową, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy Autorem pierwszego aktu oskarżenia, z 24 września 1982 roku, był prokurator Stanisław Piotrowicz. Antoni Pikul był podejrzany o przestępstwo określone w art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym, zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Autorem drugiego aktu oskarżenia był ppor. Zdzisław Pęcak. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 18 listopada 1982 roku odstąpił od stosowania postępowania doraźnego i prowadząc przedmiotową sprawę w trybie przepisów o postępowaniu zwyczajnym umorzył postępowanie karne przeciwko Antoniemu Pikulowi. Wyrok ten został zaskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Rzeszowie, jednak 5 stycznia 1983 roku Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa postanowił rewizję prokuratora pozostawić bez rozpoznania, a kosztami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa z braku dowodów przestępstwa
Proszę dalej, mości panowie !
Lubię to! 1
lwów
lwówlwów25 stycznia o 12:37
No i zapomniałem : Pan Antoni Pikuła otrzymał w 2014r od prezydenta Komorowskiego bardzo zaszczytne wyróżnienie : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Lubię to! 0
lwów
lwówlwów25 stycznia o 12:41
Teraz robimy pauzę, życie ma swoje wymagania. ale wrócę, spoko,
Lubię to! 0
ałtor
ałtor25 stycznia o 11:55
O pis powołuje się na Konstytucję. Przecież to Konstytucja zdrajców ojczyzny !!! Ciekawe bo ja cały czas łamiecie. Ale jak wam wygodnie to wybiórczo cos tam dla was sie znajdzie. Obłuda do potęgi.
Lubię to! 1
lwów
lwówałtor25 stycznia o 17:38
Polska Konstytucja to trzy wielkie słowa

wpisane w nasze serca jak głęboka blizna

to one niech nas wiodą w drodze do wolności

a więc o nich pamiętaj - Bóg! Honor! Ojczyzna!
Lubię to! 2
Reklama
Jaworzanin
Jaworzanin25 stycznia o 10:13
Ale ty masz zjechaną mózgownicę Baranowski
Lubię to! 2
dobro osobiste
dobro osobisteJaworzanin25 stycznia o 10:21
ten wpis nadaje się do podjęcia kroków prawnych i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby osoba, której on dotyczy z tego skorzystała
Lubię to! 4
koks
koksdobro osobiste25 stycznia o 19:22
Człowieku ,Ty dobrze się czujesz? Baranowskich jest ci u nas dostatek.Pozew zbiorowy nie wchodzi w grę.
Lubię to! 0
ałtor
ałtor25 stycznia o 10:01
lwów nie strasz nie strasz , póki co to jeszcze trochę brakuje do dytaktury pis i chwalenia jedynie słusznej partii i wodza. Poczytaj sobie o latach 30-ych w Rosji sowieckiej i Niemczech hitlerowskich. Historia się powtarza. tak samo wszystko się zaczynało. I nie ogladaj tyle kłamliwej tvpis i tvpinfo bo robią ci wodę z mózgu. Pomyśl trochę.
Lubię to! 2
lwów
lwówałtor25 stycznia o 10:22
Czy ty potrafisz czytać ze zrozumieniem ? Napisałem wyrażnie że nie straszę, i że wolno krytykować wszelką władzę, tak? Ale twoja wolność do krytyki kończy się tam, gdzie posługujesz się pomówieniem i fałszem. Historię znam lepiej od ciebie, bo niezafałszowaną. Porównywanie tamtych wydarzeń do obecnej sytuacji w Polsce jest niestety obrazem twojego stanu umysłu, obawiam się że nieodwracalnego. Obrażając innych wystawiasz kiepskie świadectwo nie tylko sobie, ale i komuś, kogo być może kochasz. Ktoś cię chyba wychował i wykształcił..Niestety, efekt mizerny. Skończ Waść, wstydu oszczędż.
Lubię to! 2
ałtor
ałtorlwów25 stycznia o 10:25
Zalosny jestes lwów - wychowany na paskach tvpinfo i gazetce smoleńskiej, typowy wytwór pisu czyli buta arogancja i brak rzetelnej wiedzy Ale teraz mamy takie czasy - ciemne i durne.
Lubię to! 1
xsiondz
xsiondzlwów25 stycznia o 10:34
No zabrakło argumentów dla lwowa . Widac udał się na ogladanie tvpis albo tvpinfo i zaraz będzie tutaj zaśmiecał forum mądrościami pijarowców pisowskich . Jaki swiat jest prosty dla pisowców !!!
Lubię to! 1
lwów
lwówlwów25 stycznia o 10:42
To już wszystko ?
Lubię to! 1
ivan
ivan25 stycznia o 08:51
Sprawiedliwośc po pisowsku - biegła w sprawie wypadku Szydło jej znajoma, której mąz nalezy do pis i startował w wyborach !!
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzeczpospolita-wypadek-szydlo-swiadkow-oceniala-znajoma/935r1ep
Lubię to! 2
xsiondz
xsiondzivan25 stycznia o 10:46
Ważne aby nasze były sądy i nasi sędziowie to wtedy uznamy , że jest sprawiedliwość i zwyciężyliśmy. I sekretarz kc pis tow. Jarosław
Lubię to! 1
bezstronny
bezstronnyxsiondz25 stycznia o 10:54
Póki środowisko sędziowskie samo będzie siebie oceniać, to nie można wykluczyć funkcjonowania niezdrowych "układów", ten obszar wymagał uporządkowania.
Lubię to! 0
ivan
ivanxsiondz25 stycznia o 11:21
A kto wie najlepiej który sedzia jest dobry niezależny i uczciwy niż inni sedziowie ? Dla piso bolszewikow jest inaczej oni wiedza jedno, dobry sedfzia i prokurator toi nasz sędzia i prokurator orzekający na nasz rozkaz. przykładów takich mamy już setki. Patrz sprawa smierci ojca Ziobry i wykorzystywanie przez niego wymiaru sprawiedliwości. To tak jakby rolnikowi z Paszowic nagle przyszedł mjieszakniec bloku z Jawora i mówil co ma siać i kiedy. Taka jest prawiedliwośc po pisowsku
Lubię to! 0
zwykły
zwykłyxsiondz25 stycznia o 11:23
nie wiem, jaka jest sprawiedliwość po pisowsku, ale doświadczyłem sprawiedliwości po SLD-owsku i PO-wsku i uważam, że potrzebne są zmiany
Lubię to! 1
ałtor
ałtorxsiondz25 stycznia o 11:37
do normalny - jak nie wiesz to sie nie wypowiadaj
Lubię to! 0
tak się składa
tak się składaxsiondz25 stycznia o 11:47
ałtorze, zasada wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji jest zagwarantowana w art. 54 Konstytucji RP
Lubię to! 0
lwów
lwówxsiondz25 stycznia o 12:05
Jest ałtor, xiondz, ivan, czekam na ostatniego z czwórki...trolli.. Będzie ostra jazda, nie odpuszczę ! Chcecie się ze mną zmierzyć mądrale ? proszę bardzo!.
Tacyście silni ? Zobaczymy.
Lubię to! 1
Mieszkaniec
Mieszkaniec24 stycznia o 21:36
Ledzie skąd w Was tyle jadu ?
Dlaczego tak atakujecie naszą Posłankę ?
Zobaczcie co dla nas zrobili PO-przednicy, nawet ten łysy z Legnicy, co jest na każdej okolicznej imprezie ? Tak to ten co broni Amber Gold.
Lubię to! 6
Tik
TikMieszkaniec25 stycznia o 08:02
To dlaczego się jedna z po
Przecież ma jeszcze swoich żołnierzy. Tylko woda sodowa w głowę bije. (Swoich od zdrajców się nazywa )
Lubię to! 0
jawor
jawor24 stycznia o 18:20
pan. B.
to już rozpoczął kampanie wyborczą. Może będzie przyszłym Burmistrzem? . Żenada na ten cały cyrk
Lubię to! 2
wyborca
wyborcajawor24 stycznia o 21:22
a niech by był, bo na to co się obecnie dzieje w mieście, to już brak słów
Lubię to! 8
Jaworzanin 2
Jaworzanin 2jawor25 stycznia o 02:39
Dokladnie, moglby byc naszym burmistrzem, ciagle cos sie dzieje w tej gminie, dziala caly czas na kazdej plaszczyznie.
Lubię to! 3
nie umiem robić interesów
nie umiem robić interesów24 stycznia o 17:27
Zgadnijcie. Kto w tamtym roku zarobił 235 tysięcy złotych + oczywiście premia na odchodne (około 45 tysięcy złotych)?
Lubię to! 7
Józek
Józeknie umiem robić interesów24 stycznia o 20:08
zarobiła taką kasę nasza zebra - a za premię zmieniła uzębienie
Lubię to! 7
Telewidz
TelewidzJózek24 stycznia o 21:28
A ja widziałem że to Grzesiu Schetyna świeci nowymi ząbkami dlaczego Ci to umknęło ?
Lubię to! 4
absolwent
absolwent24 stycznia o 17:19
Pan Wójt w trakcie swojej laudacji dla Pani Eli stwierdził m.in., że dzięki Pani Eli w Jaworze jest liceum, do którego uczęszczało tak wiele dzieci z gminy Męcinki. Czy Pan Wójt miał na myśli II Liceum Ogólnokształcące, którego w Jaworze już dawno nie ma i w którym powtarzano maturę z matematyki i chemii na skutek ściągania przez maturzystów [Komisja udowodniła to widząc te same błędy w różnych pracach uczniów]? Czy może miał na myśli Liceum nr 1, z którym pani Ela nie ma nic wspólnego?
Lubię to! 13
Józek
Józekabsolwent24 stycznia o 20:20
on zawsze mówi bez sensu
Lubię to! 5
Jaworzanin
JaworzaninJózek25 stycznia o 02:40
Ty tez
Lubię to! 0
zaufaj  funkcjonariuszowi
zaufaj funkcjonariuszowi24 stycznia o 17:17
Kochani czyż nie wyczuwacie ducha gen.Czesława Kisczaka i nieboszczki PZPR?
Lubię to! 9
bronek
bronek24 stycznia o 14:28
Kadry są najważniejsze - słusznie zauwazył tow. Lenin. PIS twórczo rozwinąl tę myśl
Lubię to! 6
leon
leon24 stycznia o 14:15
Za łamanie prawa a zwłaszcza Konstytucji Witek i reszta kamaryli karła z Zoliborza zostanie jeszcze rozliczona
Lubię to! 6
Z Jawora
Z Jaworaleon24 stycznia o 22:19
A zgłosiłeś to już odpowiednim służbom? Jeśli nie, a masz o tym widzę, to sam łamiesz prawo. Zatem zrób to albo odszczekaj to !!!
Lubię to! 4
ałtor
ałtorZ Jawora25 stycznia o 08:40
Trzeba poczekac do następnych wyborów i odtworzenia niezależnej policji prokuratury i sądów bo teraz wszystko w łapach pis. Wszystkie autorytet prawnicze mowia o łamaniu prawa i Konstytucji przez pis tylka ta banda nieuków klepie w kółko jak mantre - reformujemy prawo reformujemy prawo ....
Lubię to! 0
zwykły szary człowiek
zwykły szary człowiekZ Jawora25 stycznia o 08:51
Dziś także wszyscy mogą słuchać i oglądać, w jaki sposób wcześniej łamane było prawo, jaki niedowład, opieszałość w działaniu, a niekiedy wręcz ślepota, drążyły niektóre publiczne organy, które powinny stać na straży prawa, chronić zwykłych obywateli przed bezprawnymi działaniami osób trzecich, reagować oraz sprawnie i bezstronnie działać. Proces leczenia czasami bywa bolesny, ale trzeba ludziom przywrócić wiarę w sprawiedliwość, praworządność, sprawność, skuteczność, itp. czyli profesjonalizm służb publicznych. Polacy tego oczekują i w końcu ktoś te ich oczekiwania spełnia. Profesjonalni funkcjonariusze publiczni nie muszą się obawiać, bo właśnie profesjonalizmu się od nich oczekuje, a jeśli ktoś wykorzystywał swoja funkcję nieprawidłowo, to znaczy, że do niej się nie nadawał.
Lubię to! 0
ałtor
ałtorZ Jawora25 stycznia o 09:00
TVPIs kłamie i łze jak bura suka. Propaganda w tvpis i tvpinfo robi wode z mózgu zwykłym polakom . Główni propagandzisci tvpis Holecka i Adamczyk zarabiaja po 40 tys miesięcznie w tvpis kurski zatrudnil 45 dyrektorów i 41 zastępców wszystko na koszt podatników . Trzeba ciągle dopłacac do tej szkodliwej kosztownej geobelsowskiej telewizji
Lubię to! 1
zwykły szary człowiek
zwykły szary człowiekZ Jawora25 stycznia o 09:09
ałtorze, porozmawiaj ze zwykłymi ludźmi, z jakimi problemami spotykają się w sądach, prokuraturach, na policji, itp.-oni nie są przez nikogo najęci. Nikt nie twierdzi, że wszyscy funkcjonariusze są źli, nieudolni lub skorumpowani, bo są też profesjonaliści. Nie można wszystkich mierzyć jedną miarą, ale niestety jest wiele obszarów, gdzie wymiar sprawiedliwości, czy ścigania nie działa prawidłowo i tam trzeba tą niezdrową sytuację naprawić.
Lubię to! 0
porządki
porządkiZ Jawora25 stycznia o 09:17
Zapytaj ludzi jak długo ciągną się ich sprawy, jaki poziom jest ich prowadzenia, jak często są "zamiatane pod dywan" lub niesprawiedliwie rozstrzygane sprawy, które powinny mieć swój sprawiedliwy finał. Nie wszyscy są źli, ale jest sporo kiepskiej jakości funkcjonariuszy, którzy pracują na negatywny wizerunek i odbiór społeczny publicznych instytucji.
Lubię to! 0
ałtor
ałtorleon25 stycznia o 09:14
PIS nie naprawia wymiaru sprawiedliwości tylko zmienia kadry na swoje , będzie jeszcze dłuzej i gorzej. To mydlenie oczu przez akłamanych polotyków pis w tym i witek . Prezesem Trybunału zostaje była sędzia negatywnie oceniana za ciągłe zwolnianie z pracy przekraczanie terminów i inne uchybienia zona TW wolfganga a jej zastępca w TK były agent służb specjalnych i to jest reforma ? TK nie ma teraz żadnego autorytetu i samodzielnosci i rtozpatruje mniej sprawi wolniej nizpoprzedni ale tam był "szatan" Rzepliński. Dla pis są dobrzy bo swoi i mają na nich haki. I tak pois robi dalej z sądami.
Lubię to! 0
lwów
lwówałtor25 stycznia o 09:35
Do ałtora.." TVPIs kłamie i łze jak bura suka. Propaganda w tvpis i tvpinfo robi wode z mózgu zwykłym polakom ."
Tobie różne tefałeny i reszta zrobiły bez znieczulenia lobotomię i nawet tego nie zauważyłeś. Poza tym uważam że zaczynasz przekraczać dopuszczalne formy dyskusji , podpadające nawet nawet pod paragrafy o zniesławieniu. Nie piszę o dopuszczalnej krytyce każdej władzy, ale styl w jakim to robisz .jest nie do przyjęcia. Czym się wybronisz jeśli admini forum lub sami zainteresowani zażyczą sobie podania wiarygodnych żródeł twoich informacji ? Zdajesz sobie sprawę z konsekwencji swoich niezbyt mądrych wpisów ? Ja nie straszę, ja ostrzegam, wolno dużo, ale nie wszystko, bo konsekwencje mogą być i przykre, i kosztowne.
Lubię to! 0
Reklama
grześ R
grześ R24 stycznia o 11:58
Reszta gmin w odstawce przez panią Witek
Lubię to! 3
leszek
leszek24 stycznia o 09:28
Wójt Gminy podlizuje się kadrowej pis w terenie bo liczy na dobre koryte w jakieś spółce SP zapewne / rada nadzorcza /
Lubię to! 5
ghj
ghj24 stycznia o 09:25
Czy był uroczysty wjazd na zebrze do Męcinki?
Lubię to! 8
ala
ala24 stycznia o 09:00
45 dyrektorów i 41 zastepców w tvpis Kurskiego !! Rekord swiata
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dgp-za-czasow-jacka-kurskiego-przybywa-dyrektorow-w-tvp/8rwc5ce
tak się bawi dojna zmiana za nasze pieniądze
Lubię to! 5
elka
elka24 stycznia o 08:45
Nadajcie jeszcze taki tytuł honorowego obywatel gminy dla tow. Piotrowicza Krystynie "sałatka" Pawłowicz i Antoniemu Smoleńskiemu
Lubię to! 8
lwów
lwówelka24 stycznia o 13:49
Gdyby nie ci poniżani przez was posłowie, w tym i P. Krystyna Pawłowicz to dziś elka nie miałaby wstępu do lasów. Ustawa była przygotowana , czekała tylko na głosowanie w czasie nieobecności posłów PIS. Zrozumcież to wreszcie wy wszyscy którzy dziś tak ochoczo plujecie na nich. Ta "sałatka" i reszta uratowała nasze polskie lasy!!! Nie wiecie o tym ? To Wam kury szczać prowadzać, a nie o polityce dyskutować i w tej sprawie posłów PIS oceniać .
Lubię to! 3
ałtor
ałtorlwów24 stycznia o 14:13
lwów to mąz witkowej stary cap broniący pis na forum
Lubię to! 4
ariel
ariellwów24 stycznia o 14:23
lwów dzieki twojej pawłowicz rolnik nie moze sprxzedac swojej ziemi za to może nią dowolnie handlowac ksiądz
Lubię to! 6
lwów
lwówlwów24 stycznia o 14:34
Dlaczego ja o tym nic nie wiem ?
Tzn. nie wiem że nazywam się Stanisław Witek i mam żonę, P. Elę ? Kurka wodna, teraz mi to mówicie ?A gdzie moja noc poślubna? tyle nocy i dni straconych... Ok, byłem już księdzem, mogę być i mężem P. Witek, tylko nie wiem co Ona na to... Ze o Panu Stanisławie nie wspomnę. Drogi ałtorze, ja mogę być nawet starym capem, ale dlaczego ty chcesz tu wszystkim udowodnić że jesteś zwykłym osłem ?, Niczego tu nie musisz udowadniać, osioł jaki jest, każdy widzi.
Lubię to! 2
lwów
lwówlwów24 stycznia o 15:01
Do ariela : nie pisz bzdur, ograniczenia w obrocie ziemią wprowadzono po to by obcokrajowcy nie mogli wykupywać taniej polskiej ziemi. Takich transakcji dokonywano poprzez postawione osoby z polskim obywatelstwem, lub zakładano spółki z takimi obywatelami i obcokrajowcami tylko po to by przejąć naszą ziemię. Polski rolnik może sprzedawać swoją ziemię innym polskim rolnikom. Żeby było jasne : uważam że ziemia jest najważniejsza, bo fabryki, domy, miasta i drogi można
budować i burzyć, ale ziemia jest tylko jedna, i bez niej nie zrobimy nic. Nie będąc właścicielem ziemi na której żyjemy, jesteśmy niewolnikami. U siebie. Czy to tak trudno zrozumieć ? Nie wiem ile ziemi jest własnością Kościoła, zapewne nie jest to powalająca ilość ha, ale obrót ziemią i ograniczenia w sprzedaży dotyczą c h y b a wszystkich.
Lubię to! 2
ariel
ariellwów24 stycznia o 16:36
lwów ty tępaku rolnik nie może sprzedać przez pis swojej ziemi ale ksiądz tak. Takie przepisy uchwaliła m.in. twoja hołubiona posłanka Witek. A kosciól katolicki ma tysiace ziemi m.in. za każda parafię na Ziemach zachodnich i Pólnocnych dostaje 100 ha , tyle dostał za parfaie w staryj Jaworze i na Przyrzeczu. Dostaje tez rekordowe dopłaty jako najwiekszy rolnik w Poslce. Ale to tym w twoim tvpis nie powiedza w gazetce smoleńskiej nie napiszą.
Lubię to! 5
maks
makslwów24 stycznia o 17:39
Ty lwów niby taki elokwentny i oczytany jesteś, a jakoś nie umiesz wyguglać ile ziemi ma kościół w Polsce. Ja znalazłem dane z 2012 że 65 tysięcy hektarów. Niewiele, co?hipokryta.
Lubię to! 5
lwów
lwówlwów24 stycznia o 17:43
Arielku, nie napinaj się tak bo będzie nieszczęście. A przede wszystkim nie kłam. Rolnik może sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi z tej samej gminy, jeśli nabywca nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 300 ha. Są też inne ograniczenia, w tym prawo pierwokupu przez ANR. Działki do 30 a nie podlegają kontroli sprzedaży. Pomijam takie sprawy jak zmiana użytkowania gruntów np na cele nierolnicze czy na działki budowlane wymagające zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż gruntów należących do kościoła podlega tym samym prawom, chyba że jedna parafia sprzedaje grunty drugiej parafii. Najlepiej zapoznać się z obowiązującymi przepisami, ja nie jestem specjalistą od obrotu gruntami rolnymi. Ale ciekawi mnie gdzie to w Jaworze wydzielono 200 ha dla kościoła. Proszę podać albo nr działek, albo chociaż przybliżoną lokalizację tak dużych obszarów rolnych. Resztę sprawdzę sam. Inwektywy zachowaj dla bliższych znajomych, a odemnie 2 kroki w bok, bo zaboli.
Lubię to! 1
lwów
lwówlwów24 stycznia o 18:09
Odpowiem maksowi : przeceniasz mnie, zresztą nigdy nie interesowało mnie ile ziemi ma kościół. Dookoła mojej parafii jest 15 kościołów należących do 10 różnych parafii, a żadna z tych parafii nie ma ziemi poza terenem kościelnym i plebaniami. Chyba że o czymś nie wiem. Parafia na wschodzie Polski skąd pochodzę miała w czasach stalinowskich duże gospodarstwo rolne, dużą plebanię z oborami i stajniami. Oczywiście za pomocą odpowiednich przepisów odebrano kościołowi to wszystko, zostawiając tylko plebanie i teren przykościelny. Po prostu rozkułaczono, tak jak wielu właścicieli ziemi. Czy to było w porządku ? Nie jestem w stanie zweryfikować podawanych ilości, tym bardziej nie chcę być sędzią czy adwokatem stron, nie mam ku temu ani kwalifikacji ani ochoty. A już na koniec : sadzę że nastąpiło" przegięcie pały" w obie strony,a to żle wróży na przyszłość.
Lubię to! 1
Konduktor
Konduktorlwów24 stycznia o 21:08
A czemuż to posłów PiS miało by nie być podczas głosowania? To roboty nie chodzą czy co?
Lubię to! 0
leon
leon24 stycznia o 08:42
A co to zrobiło takiego dla Męcinki żeby ją za to honorować ?
Lubię to! 10
Czy jesteś za dekomunizacją?
Czy jesteś za dekomunizacją?23 stycznia o 23:31
Pani Witek czy jest Pani za deubekizacja samorządów i instytucji publicznych? Czy to nie Pani partia jest za lustracją, dekomuinizacją a teraz deubekizacją uczelni i sądów? Czy może niech zostanie podział "obcy lub swój Sbek/PZPR-owiec"?
Lubię to! 7
leon
leonCzy jesteś za dekomunizacją?24 stycznia o 08:43
Dobry komuch czy byly członek PZPR ale teraz w PIS zły jak nie zapisał się do dojnej zmiany
Lubię to! 1
Bolków
Bolków23 stycznia o 23:00
Gratulacje
Lubię to! 1
Kora
Kora23 stycznia o 22:16
kpiny - co zrobiła,szczerzy sztuczną szczękę,czy chociaż jakiemuś dziecku występującemu dała czekoladę kupioną za własne pieniądze
Lubię to! 11
Sylwek
Sylwek23 stycznia o 22:08
Proszę proszę o to wspaniała trójka, Pani poseł, pan wójt Brzozowski i radny powiatowy Rudziec. I o to układanka wyborcza. Tak pani poseł PiS owska odbiera tytuł Honorowego obywatela gminy od byłego SBeka. Brawo 😉😉😉
Wybory już w listopadzie i pan Mirek kandydatem na wójta od państwa Witek, a pan Rudziec z jedynki PISOWKIEJ do powiatu może na Komendanta
PANI POSEŁ KIEDY PANI POWRÓCI NA ZIEMIĘ , KIEDY ODEZWIE OD ZDRAJCÓW
SĄ JESZCZE INNE GMINY POWIATU. JEST POTRZEBA WALKI W KAŻDEJ GMINIE A NIE TYLKO W GMINIE MĘCINKA. CHYBA ŻE ODPUSZCZA PANI INNE TERENY. TO PROSZĘ O ZWOLNIENIE MIEJSCA JAKO LIDER GRUPY PIS W JAWORZE.
I NIE TRAKTUJ LUDZI GORZEJ BO NIE SĄ DRUGIEGO SORTU. czekam na odpowiedź lub weźmie pani się do pracy wybory tuż tuż. 😣😣😣😥
Lubię to! 13
ogień
ogieńSylwek24 stycznia o 00:27
Kolejne oskarżenia SB, tym razem już jawne. Czy są na to dowody? Czy deklaracje osób sprawujące jakieś funkcje państwowe w sprawie swojej przeszłości w PRL są publicznie dostępne?
Lubię to! 2
Reklama
Sylwek
Sylwek23 stycznia o 21:43
Honorowy Obywatel Gminy Męcinka - to brzmi dumnie!
Lubię to! 4
jurgen
jurgen23 stycznia o 21:41
Jeśli mnie pamięć nie myli to pani Ela jest teraz pierwszym w historii posłem z Męcinki.
Lubię to! 10
To tylko ja
To tylko ja23 stycznia o 20:23
Moje gratulacje Pani Elu, dużo Pani zrobiła dla tej gminy. Widzę dużo zazdrośników.
Lubię to! 8
123
123To tylko ja24 stycznia o 09:41
Co zrobiła???????
Lubię to! 4
trolololo
trolololo23 stycznia o 19:57
Od kiedy to gminy wiejskie mają honorowych obywateli? :D ale ubaw :D
Lubię to! 8
Zzzz
Zzzztrolololo23 stycznia o 22:13
A dlaczego nie mogą mieć czy to jest przywilej zarezerwowany tylko dla miast ?
Lubię to! 4
obserwator
obserwator23 stycznia o 18:29
Choćby pomocą dla OSP. Pani poseł ma więcej zasług również dla Jawora, ale honorowym obywatelem jeszcze pewnie nie zostanie. Teraz może jakiś np. browar?
Lubię to! 1
odprawa
odprawa23 stycznia o 18:22
Skąd posłowie przybywacie?
Lubię to! 14
buku
bukuodprawa23 stycznia o 22:47
Słynne wejście na "odprawe" delegacji z Mecinki 😂
Lubię to! 8
.
.odprawa24 stycznia o 07:42
SKR Męcinka
Lubię to! 5
waldek
waldek.24 stycznia o 19:28
Dokladnie! To były czasy... 😉 aż się rozmarzylem
Lubię to! 1
tmencinka to jest ten kraj, to jest ten czas
tmencinka to jest ten kraj, to jest ten czas23 stycznia o 17:40
No to teraz czekamy na wywiad-rzekę z Mirosławem w studiu Zebra nr 1 i nr 2 ?
Lubię to! 22
?
?tmencinka to jest ten kraj, to jest ten czas23 stycznia o 21:52
Boicie się że wodzirej -- fotokamera będzie miał *** ?
Lubię to! 5
mieszkaniec Słupa
mieszkaniec Słupa23 stycznia o 17:33
Gratuluję szczerze Pani Elu uzyskanego awansu w hierarchii społecznej.
Lubię to! 7
halo halo
halo halomieszkaniec Słupa23 stycznia o 17:53
Sylwester to ty?
Lubię to! 18
narodziła się nowa świecka tradycja
narodziła się nowa świecka tradycja23 stycznia o 17:02
Trawestując słowa "Dał na przykład Bonaparte..." Można rzec - "Dał nam przykład Mierosław", "Dała nam przykład gminna wspólnota M." A więc do dzieła. Mili Państwo kolejne przysiółki, sołectwa, gminy a może powiaty? Do uhonorowania tytułem "Honorowego...." wiadomej Zasłużonej.
Lubię to! 12
poeta
poeta23 stycznia o 16:55
Zapytam grzecznie i nieśmiało. ZA CO??? Według mnie zasług jest zbyt mało...
Lubię to! 19
Ciekawy
Ciekawypoeta23 stycznia o 17:29
Ja natomiast zapytam za co Bera otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi i kto wnioskował o takie odznaczenie dla Niego ?
Lubię to! 18
ziomek
ziomekCiekawy23 stycznia o 17:36
Dostał od pisowskiego prezydenta i pisowskiego wojewody. Więc chyba wszystko jasne...
Lubię to! 17
?
?Ciekawy23 stycznia o 17:37
Ale za co chciałbym wiedzieć ?
Lubię to! 8
Do ziomek
Do ziomekCiekawy23 stycznia o 17:41
I przyjął odznaczenie od "pisowskiego"prezydenta i "pisowskiego"wojewody nie wstydził się ?
Lubię to! 18
trolololo
trolololoCiekawy23 stycznia o 19:53
za skwerki! :D
Lubię to! 11
Reklama
dziewczyna ze wsi
dziewczyna ze wsi23 stycznia o 16:31
Brawo Pani Ela- gratulacje
Lubię to! 5
ałtor
ałtor23 stycznia o 16:00
Rozpoczęli od apelu smoleńskiego ?
Lubię to! 6
leon
leon23 stycznia o 15:14
ha ha haha a czym to takim ona się zasłużyła dla tej gminy ?
Lubię to! 20

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.