Piątek, 24.05.2024 220

 

Pliki cookies 14:59
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Budżet uchwalony

Na poniedziałkowej sesji radni Gminy Męcinka jednogłośnie uchwalili przyszłoroczny budżet.

Na wstępie sesji informację ze swojej pracy w ostatnim miesiącu, a także przygotowań projektu budżetu przedstawił wójt Mirosław Brzozowski.

- Ostatni miesiąc to finał całorocznych prac związanych z budową budżetu na rok 2016. Przygotowując swój pierwszy autorski budżet kierowałem się najważniejszym dla mnie słowem: odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest słowem kluczowym w tym dokumencie, który państwu proponuję. Budżet konstruowany był zgodnie z trzema zasadami. Pierwsza zasada to zasada zrównoważonego rozwoju, czyli realizacja inwestycji zgodnie z faktycznymi potrzebami. Nie proponuję w tym budżecie aplikowania po środki zewnętrzne, gdzie się tylko da i na co się tylko da, tylko po to, aby statystyka pozyskanych środków była największa. To jest złudna droga. Trzeba realizować te inwestycje, które są zgodne z potrzebami społecznymi. Można byłoby aplikować do Unii Europejskiej o pieniądze na budowę basenu i zapewne mogłoby się zdarzyć, że byśmy dostali dotację w kwocie np. 2,5 mln zł. Ale czy to jest rzeczywiście potrzeba społeczna w gminie? Myślę, że nie. Dlatego starałem się w przemyślany sposób proponować takie inwestycje, które będą wychodziły naprzeciw rzeczywistym potrzebom społecznym – mówił wójt Brzozowski.

Kolejną zasadą, którą włodarz Męcinki kierował się konstruując budżet gminy na 2016 rok jest realizacja ustawowych obowiązków gminy.

- Gmina, którą mamy zaszczyt wspólnie zarządzać to gmina z bardzo wieloma pozytywami, ale również wieloma negatywami. Zostały przyjęte i funkcjonują jako prawo miejscowe różne rozwiązania, które powodują potrzebę aplikacji konkretnych środków w różne miejsca. Krótko mówiąc, jeżeli zaprosiliśmy mieszkańców do tego, żeby chociażby budowali domy na terenie naszej gminy, to równocześnie wzięliśmy na siebie jako odpowiedzialne władze obowiązek wypełnienia wszystkich ustawowych kwestii, które są w podstawowej ustawie samorządowej zawarte. Pochylając się nad zapisami tej ustawy starałem się zaproponować inwestycje, które będą również realizowały obowiązki władz gminy – dodawał Mirosław Brzozowski.

Trzecią zasadą stosowaną przez wójta jest realizacja inwestycji zapewniających przychody do budżetu Gminy Męcinka w przyszłych latach.

- Musimy odpowiedzialnie myśleć o zabezpieczeniu środków na rozwój gminy w przyszłości, bo lada moment środki unijne się skończą. One już teraz są mizerne, ale niedługo nie będzie ich w ogóle. Dlatego kierując się zasadą odpowiedzialności, starałem się zaproponować w tym budżecie realizację takich inwestycji, które będą zapewniać rozwój gminy w przyszłości – zaznaczał wójt.

Znaczna część budżetu będzie przeznaczona na zapewnienie potrzeb fizjologicznych, które do tej pory nie zostały zapewnione. Największa część budżetu jeżeli chodzi o inwestycje, została przekazana na budowę wodociągów, kanalizacji oraz dróg. Następna część budżetowego tortu przekazana została na realizację potrzeby bezpieczeństwa, na którą składa się również edukacja, drogi, mieszkalnictwo socjalne i komunalne. Także potrzeby społeczne, takie jak świetlice, obiekty sportowe czy wiaty sołeckie.

- Z analizy przeprowadzonej przeze mnie i pracowników Urzędu Gminy wynika, że na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o dochody gminy, znajduje się podatek PIT. W naszej gminie to jest kwota 2 mln 153 tys. zł w roku 2015. Na drugim miejscu jest podatek od nieruchomości. Te dwa podatki są ściśle ze sobą powiązane człowiekiem, który tu zamieszkuje. Im więcej ludzi zechce mieszkać na terenie gminy, tym będziemy mieli wyższy budżet. Szansą na rozwój naszej gminy, jeżeli nie chcemy wchodzić w kontrowersyjne rozwiązania, typu fermy wiatrowe czy biogazownie, jest stworzenie takiej przestrzeni, do której ludzie chętnie będą przychodzić, budując domy i wiążąc z nią swoje życie, a tym samym płacić podatek od nieruchomości, a przede wszystkim swoje podatki PIT. Zależy nam na tym, aby przychodzili tutaj ludzie aktywni. W sferze swojej działalności gospodarczej, ludzie którzy spełniają się w różnych miejscach – podkreślał wójt Mirosław Brzozowski.

Ponadto gmina zamierza podjąć działania przyciągające do siebie przedsiębiorców, tak, by nie tylko ludzie chętnie decydowali się w niej mieszkać, ale także rejestrować i prowadzić w niej swoją działalność gospodarczą.

- Tą kwestią, na której mi bardzo zależy, co też pokazaliśmy w tym roku, to stwarzanie szansy na rozwój przedsiębiorczości. Trzeba szukać źródeł dochodu w różnych miejscach. Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wiedzą, że nie można liczyć tylko na jedno źródło dochodu, ale trzeba szukać różnych źródeł. Dlatego też w tym projekcie budżetu, który państwu zaproponowałem macie wprost odniesienie do tego, że jest potrzeba realizacji tego zakresu, związanego z przygotowaniem gminy, by ludzie lokowali tutaj swoje przedsiębiorstwa. Mamy element strefy ekonomicznej, inwestora pozyskanego w roku 2015 w Nowej Męcince. Dajemy realne szanse na zwiększenie dochodu gminy. Suma tych źródełek będzie sprawiać to, że gmina będzie się rozwijała. Nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, gdy nie będzie już źródeł zewnętrznych – zauważał wójt Brzozowski.

Dochód gminy w 2016 roku wyniesie około 16 mln zł, natomiast wydatki około 17,5 mln. Deficyt budżetu ma wynieść 1 mln 514 tys. zł i zostanie on pokryty w wysokości 300 tys. z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz w kwocie 1 mln 214 tys. zł z wolnych środków. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wypadki wyniesie 110 tys. zł. Na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zapewniono 40 tys. zł, zaś 140 tys. zł przeznaczono na rezerwę celową w ramach realizacji zadań budżetu obywatelskiego. Radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy, oddając 14 głosów za.

W czasie sesji jednogłośnie przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zasad służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej z budżetu gminy Męcinka przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok, zmiany budżetu gminy na 2015 rok, zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok oraz plan pracy Rady Gminy na przyszły rok.

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.