Czwartek, 08.12.2022

 

Pliki cookies 03:07
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama
Konkurs „List do Świętego Mikołaja”
Zobacz aktualne promocje w hurtowni Allatonce

Wspólnie tworzymy Klub Osiedlowy na „Słowiańskim”

Przyjdź i pomóż w pracach malarskich.

Serdecznie informujemy, �e dzi�ki wspó�pracy ZHP Hufiec w Jaworze oraz Spó�dzielni Mieszkaniowej w Jaworze pomieszczenia zajmowane dotychczas przez zak�ad krawiecki przy ul. Kr. Marysie�ki (suterena – z LEWEJ strony pod sklepem spo�ywczym) przekazane zostaj� pod dzia�alno�� spo�eczno-kulturaln� Hufcowi ZHP Jawor, celem uruchomienia w tym miejscu KLUBU OSIEDLOWEGO

Instruktorzy Hufca ZHP planuj� w tym miejscu prowadzi� zaj�cia z dzie�mi i m�odzie�� obejmuj�ce szeroki wachlarz dzia�a�: artystycznych, teatralnych, sportowych, muzycznych, itd.
Pomieszczenia s�u�y� b�d� równie� POZOSTA�YM MIESZKA�COM jako miejsce wspólnych spotka�, konsultacji spo�ecznych, itd.

U�yczenie tych pomieszcze� dla Hufca ZHP Jawor, który jest organizacj� po�ytku publicznego, daje doskona�� mo�liwo�� starania si� o �rodki zewn�trzne na funkcjonowanie Klubu.
Wielu rodziców zg�asza�o potrzeb� istnienia takiego obiektu, szczególnie �e Osiedle S�owia�skie jest dzielnic� do�� znacznie oddalon� od centrum miasta.

Z uwagi na fakt, i� pomieszczenia te by�y dotychczas wykorzystywane do prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej, wymagaj� one od�wie�enia. Zgodnie ze skonsultowanymi i uzgodnionymi za�o�eniami, liczymy na pomoc Pa�stwa czyli mieszka�ców tego Osiedla, aby wspólnie w czynie spo�ecznym, uczestniczy� pracach polegaj�cych na pomalowaniu �cian, kaloryferów, okien, posprz�taniu sal, itd.

HARMONOGRAM PRAC:

SOBOTA 07.03.2015 r.
I grupa 7 osób - godz. 9:00 - 12:00 - sprz�tanie, oczyszczenie i zabezpieczanie okien i drzwi, przygotowania do malowania sufitów i �cian
II grupa 7 osób – od godz. 12:00 - 15:00 - malowanie sufitów i �cian
III grupa 7 osób – od godz. 15:00 - 18:00 – malowanie �cian i sufitów

WTOREK 10.03.2015 r.
Od godz. 17:30 - 19:30 – malowanie �cian (ok. 7 osób)

�RODA 11.03.2015 r.
Od godz. 17:30 - 19:30 – malowanie �cian (ok. 7 osób)

CZWARTEK 12.03.2015 r.
Od godz. 17:30 - 19:30 – malowanie �cian (ok. 7 osób)
Spó�dzielnia Mieszakowa zakupi�a farby do malowania, za co serdecznie dzi�kujemy.

Ka�da osoba ch�tna do pomocy proszona jest o zabranie ze sob� p�dzla /wa�ka, r�kawic.
Mile widziana drabina. W pracach tych mo�e pomaga� równie� m�odzie� jako przyszli u�ytkownicy tego miejsca.

Zapisy do danej grupy prosimy zg�asza� telefonicznie pod nr 694-867-747 (np. sms) lub e-mailem na adres bastylion@wp.pl podaj�c dzie� i godzin� kiedy zamierzasz pomóc.

Ju� dzi� przygotowywane s� listy do sponsorów o udzielenia wsparcia rzeczowego lub finansowego w celu odpowiedniego wyposa�enia siedziby Klubu w materia�y i narz�dzia do prowadzenia zaj�� (materia�y plastyczne, gry planszowe, itd.), ale tak�e nowe meble, sto�y i krzes�a.

Koordynator akcji: Krzysztof Kowalczyk, radny Rady Miejskiej, tel. 694-867-747.
Partnerem akcji jest Forum na Rzecz Rozwoju Osiedla S�owia�skiego.

Komentarze (5)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Bogna
Bogna4 marca 2015 o 08:36
Trzymam kciuki za powodzenie paskich pomysw Panie Krzysztofie. Takich ludzi nam dzisiaj potrzeba - autentycznych spoecznikw , ludzi z pasj. Ciesz si, ze jeszcze tacy s :)
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkanka
mieszkanka3 marca 2015 o 13:54
Brawo Panie Krzysztofie,wreszcie radny dbajcy o nas i o to osiedle ,tak trzyma
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Daniel
Daniel3 marca 2015 o 14:27
dobry pomys, troch inicjatywy i efekty przyjd z czasem. Powodzenia ycz
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
pawe
pawe3 marca 2015 o 14:29
Szkoda, e ten radny nie z mojego okrgu
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ZM
ZM3 marca 2015 o 17:38
Fajna inicjatywa i dobry przykad, e inicjatywy obywatelskie mog wychodzi i przynosi skutek dziki zaangaowaniu mieszkacw. Z pewnoci bardziej to doceni, ni gdyby dostali gotowe. Znajc pomysowo i pracowito Pana KK jestem pewien, e to dopiero pocztek fajnych przedsiwzi na Osiedlu Sowiaskim. Gratuluje i ycz powodzenia.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.