Czwartek, 18.07.2024 385

 

Pliki cookies 19:45
Serwis korzysta z plik贸w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel贸w statystycznych, realizacji us艂ug i reklamowych. Korzystaj膮c z naszych stron bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki b臋d膮 one zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci.
Reklama

Powiatowy program ochrony 秗odowiska

W celu realizacji polityki ekologicznej pa駍twa na poziomie lokalnym, Zarz眃 Powiatu w Jaworze sporz眃zi, zgodnie z obowi眤kiem okre秎onym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 秗odowiska, dokument pt. „Program ochrony 秗odowiska powiatu jaworskiego - aktualizacja, Jawor, listopad 2011 r.” W programie tym okre秎one zosta硑 m.in. cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzia砤 proekologicznych oraz 秗odki niezb阣ne do osi眊ni阠ia tych celów.
 
Projekt opracowano m.in. celem weryfikacji dotychczasowych kierunków dzia砤 okre秎onych w poprzedniej aktualizacji „Programu ochrony 秗odowiska i planu gospodarki odpadami powiatu jaworskiego”, przyj阾ej przez Rad Powiatu w Jaworze dnia 27 grudnia 2007 r., w oparciu o zaktualizowan Polityk ekologiczn Pa駍twa w latach 2009-2012 z perspektyw do roku 2016, a tak縠 Program Ochrony odowiska Województwa Dolno秎眘kiego na lata 2008-2011 z uwzgl阣nieniem lat 2012-2015, jak równie wynikaj眂ych ze zmian przepisów prawnych i zmian w 秗odowisku jakie zasz硑 w powiecie od dnia uchwalenia poprzedniej aktualizacji programu.

Projekt prezentuje dzia砤nia przewidziane do realizacji w latach 2012-2015 oraz w ogólnym zarysie kierunki dzia砤 d硊goterminowych - do 2019 roku. Jest on jednym z podstawowych dokumentów, na których powinny si opiera gminne programy ochrony 秗odowiska w celu tworzenia i realizowania, zgodnie z kompetencjami, wspólnej polityki w zakresie ochrony 秗odowiska.

W chwili obecnej projekt programu skierowany zosta do zaopiniowania przez Zarz眃 Województwa Dolno秎眘kiego.  Po uzyskaniu opinii, projekt ten zostanie przed硂縪ny Radzie Powiatu celem jego przyj阠ia. Z wykonania programu zarz眃 sporz眃za - co 2 lata - raport, który przedstawia radzie powiatu.

Projekt aktualizacji Programu ochrony 秗odowiska powiatu jaworskiego dost阷ny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze www.spjawor-bip.pbox.pl (w zak砤dce Wydzia Ochrony odowiska, Le秐ictwa i Rolnictwa » Programy, sprawozdania i raporty).

Wydzia Ochrony odowiska, Le秐ictwa  i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.