Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

XXXVII sesja Rady Gminy Męcinka

29 marca 2018r. odbyła się 37. sesja Rady Gminy Męcinka, podczas której wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informację z działalności za okres od 9.02 do 29.03 br.

© Materiały prasowe / Gmina Męcinka

W sesji udział wzięło 12 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy a także zaproszeni goście w osobach: Waldemar Sarlej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, Andrzej Błaszczak Komendant Powiatowy Policji w Jaworze, Ireneusz Gochniak dzielnicowy Gminy Męcinka oraz Roman Steć Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. podziału Gminy Męcinka na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 2. podziału Gminy Męcinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, nauczycieli specjalistów w szkołach/zespołach prowadzonych przez Gminę Męcinka,
 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz. Słup),
 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz. Małuszów),
 6. przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka” (dz. w Męcince),
 7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przybyłowice – część 2).
 8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obr. Słup)    
 9. przejęcia zadania inwestycyjnego od samorządu Powiatu Jaworskiego,  
 10. zmiany budżetu gminy Męcinka na 2018 rok,
 11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2018-2024,
 12. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jaworskiego.
Reklama

Komentarze (3)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

solo
solo6 kwietnia o 07:57
Białoruś chce budować „wsie przyszłości”

Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka opowiedział się za koniecznością poprawy warunków życia na terenach wiejskich, co chce osiągnąć poprzez aktywację programu dotyczącego budowy „wsi przyszłości”, a także większe wsparcie dla pozarządowych organizacji zajmujących się zwłaszcza modernizacją rolnictwa. Białoruś przywiązuje przy tym coraz większą wagę do ekologicznej produkcji rolnej, która niedługo będzie otrzymywać zresztą odpowiednie certyfikaty o spełnieniu odpowiednich wymogów w tej kwestii.

Łukaszenka wziął udział w odbywającym się w Mińsku seminarium „O rozwoju wsi i poprawie wydajności sektora rolnego”, podczas którego skoncentrował się na potrzebie rozwoju białoruskiej wsi. Jego zdaniem konieczna jest zwłaszcza realizacja wspólnego projektu rządu centralnego i poszczególnych regionów, a więc „wsi przyszłości”, mających być połączeniem naturalnej harmonii życia wiejskiego i zastosowania nowoczesnych technologii. Kluczowe znaczenie będzie miało przy tym zaangażowanie poszczególnych wsi oraz agromiasteczek.

Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich zależny będzie także od bardziej efektywnego wykorzystania istniejących zasobów, którymi są przede wszystkim wolne mieszkania w małych wioskach i w gospodarstwach, a także potencjał w budowie infrastruktury. „Wieś przyszłości” nie może bowiem obejść się bez nowych dróg, szerokopasmowego internetu, wysokiej jakości wody, rozwiniętej opieki społecznej, czy też zapewnienia dostępu do podstawowych dóbr.

Białoruska głowa państwa opowiada się też za rozwiązaniem podstawowych problemów sektora rolnego, stąd też jest przeciwnikiem ograniczania finansowego wsparcia dla organizacji pozarządowych zajmujących się głównie modernizacją rolnictwa poprzez naukę, edukację, produkcję nasion, hodowlę zwierząt, czy też zachowaniem żyzności gleby.

Dodatkowo Białoruś zrobiła kolejny krok w kierunku produkcji ekologicznej żywności. Parlament tego kraju zdecydował się na wprowadzenie specjalnych certyfikatów, które otrzymają producenci spełniający odpowiednie wymagania w tym zakresie. Jednocześnie nasi wschodni sąsiedzi zdają sobie sprawę, iż wdrożenie odpowiednich innowacji wymaga czasu, dlatego okres przejściowy w tym zakresie powinien potrwać przynajmniej trzy lata.
Lubię to! 0
solo
solo31 marca o 17:49
Walczyć z GDDKiA o konieczności budowy nowego mostu i drogi z Piotrowic do Cukrowniczej i S3. Należy skutecznie walczyć o to "okno na świat" dla gminy i dojazd turystów w kierunku Przedgórza Sudeckiego. Poniemiecki most uniemożliwia przejazd ciężarówek np. z kamieniem z kamieniołomów, czy dojazd od S3 do Męcinki.
Lubię to! 0
ASz
ASzsolo6 kwietnia o 09:30
Jako mieszkanka wiem, że nie most jest problemem. Droga też na ciężarówki nie jest przystosowana zupełnie, więc remont mostu nic nie da. Turyści sobie radzą, więc jest ok - samochody osobowe mogą normalnie jeździć. Dopóki ktoś nie trafi na jakiegoś "mądrego" tirowca, który namiętnie łamie zakaz i nie dojdzie do jakiegoś wypadku nieszczęśliwego. Nie dość, że tirowcy łamią zakazy, nie mieszczą się na tej drodze, to jeszcze jeżdżą szybko i niejednokrotnie gwałtownie hamują przed zakrętami. Wszystko jest ok, dopóki te hamulce są dobre... Ale przez kierowców-tirowców bez wyobraźni strach nawet na chodnik wyjść z bramki, bo ktoś może jechać po tym chodniku (miałam taką sytuację, że niecierpliwy bursiarz nie stanął jak wszyscy, tylko pędził po chodniku byle się minąć z tirem) . Wszyscy wszystko wiedzą, na policję nie raz zgłaszane, niestety nie można tego ukrócić.
Lubię to! 0

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.