Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank

Uczestnicy 8. edycji Jaworskiej Ligi Halowej

Organizatorzy Jaworskiej Ligi Halowej w pi�ce no�nej og�osili pe�n� list� uczestnik�w. W 8. edycji udzia� we�mie 13 dru�yn, cho� ch�tnych do gry by�o wi�cej.

Na tak� ilo�� ekip realizatorzy zdecydowali si� z przyczyn technicznych. W zwi�zku z powy�szym, ka�dej kolejki jeden z zespo�ów b�dzie pauzowa�. W�ród uczestników znajduj� si� dru�yny, które toczy�y boje w poprzednich ods�onach turnieju oraz takie, dla których b�dzie to pierwszy wyst�p w JLH. Wszystkie spotkania b�d� trwa�y 2 x 20 minut z pi�ciominutow� przerw� mi�dzy po�owami. Nad prawid�owym przebiegiem meczów czuwa� b�d� s�dziowie OZPN Legnica - Bronis�aw Czepiel, Zygmunt Gawro�ski, Dariusz Szczepa�ski oraz Mateusz Witkowski.

Pe�na lista uczestników:

 • Oni
 • INCOGNITO
 • Game over
 • Promiliada
 • Studenciaki
 • PCKZ Jawor
 • Oldboy Jawor
 • FC Che�my
 • FC Lipa
 • FC Wiadrów
 • BHP - Art. Jawor
 • Piotrowice - Osiedle
 • DJAfinanse

W�ród faworytów na pewno mo�na wskaza� Studenciaków. Zwyci�yli oni ubieg�oroczn� edycj� turnieju, wówczas pod nazw� Maturzy�ci. Ju� w pierwszej kolejce zmierz� si� z do�wiadczonymi pi�karzami, mianowicie z dru�yn� Oldboy Jawor. Rozpocz�cie JLH ju� w najbli�sz� niedziel�, 27 listopada br., w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Wiejskiej w Jaworze o godzinie 9:00. Poni�ej harmonogram pierwszej kolejki.

9:00 - BHP - Art. Jawor vs FC Wiadrów
9:50 - PCKZ Jawor vs Game over
10:40 - FC Che�my vs FC Lipa
11:30 - INCOGNITO vs Promiliada
12:20 - Oldboy Jawor vs Studenciaki
13:10 - Oni vs DJAfinanse

Pauzuje Piotrowice - Osiedle

Reklama

Komentarze (2)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Jarosław Szkwarek
Jarosław Szkwarek24 listopada 2011 o 16:34
Z tego co wiem to poziom obecnej halwki bdzie bardzo wysoki
Lubię to! 0
stan kleniuk
stan kleniuk24 listopada 2011 o 22:51
super strona duze zainteresowanie za oceanem
czekamy na dobre wyniki
go!!!!!!DJAfinanse i piotrowice -osiedle
Lubię to! 0

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.