Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Stowarzyszenie „Budujemy mosty” podsumowało projekty

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze odbyło się podsumowanie dwóch projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy mosty” w roku 2017.

© materiał prasowy

Pierwszy projekt realizowany był z Gminą Jawor a drugi z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze i organizacją „Działaj Lokalnie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Jawor: wiceburmistrz Agnieszka Rynkiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Wiesław Szymczyk, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaworze: starosta Stanisław Laskowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Beata Janas oraz zaproszeni goście: dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze Dorota Domińska-Werbel, doktor pediatra Czesława Bigus-Hołubowicz, dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych Krzysztof Kowalczyk oraz pracownicy merytoryczni PORE w Jaworze, rodzice i opiekunowie dzieci ze stowarzyszenia. 

Celem projektu realizowanego z Gminą Jawor pt: „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor” - Zadanie publiczne realizowane w okresie 1.06.2017 – 31.12-2017” były:

 • rozwój umiejętności społecznych dzieci autystycznych poprzez treningi umiejętności społecznych (TUS) i zajęcia socjoterapeutyczne,
 • umożliwienie dzieciom autystycznym korzystania z treningów integracji sensorycznej,
 • zapewnienie krótkotrwałej opieki dla opiekunów dzieci autystycznych.

Finansowanie - na  zadania przeznaczonoy łącznie 8 000,00 zł:

 • 5 000,00 - wkład własny ze środków finansowych Stowarzyszenia zebranych podczas koncertu charytatywnego z udziałem Moniki Kuszyńskiej, który odbył się w listopadzie 2016 roku
 • 3 000,00 środki finansowe przekazane przez Gminę Jawor w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na sprzęt i pomoce dydaktyczne

Projekt przebiegał etapami:

 • podpisanie umowy najmu lokalu przeznaczonego na świetlicę
 • podpisanie umów z wolontariuszami i ze specjalistami z zakresu integracji sensorycznej i socjoterapii na prowadzenie zajęć z dziećmi
 • skompletowanie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach  świetlicy
 • skompletowanie pomocy sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

 

Dzięki udziale w projekcie stowarzyszenie zakupiło nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne:

laptop ,drukarkę a przede wszystkim filmy modelowe do prowadzenia zajęć z TUS- czyli Treningu Umiejętności Społecznych, sprzęt i pomoce do prowadzenia zajęć z SI (integracja sensoryczna).

Etap II - Drugi etap stanowiło zorganizowanie zajęć dla dzieci - zajęcia w ramach świetlicy odbywały się  od września do grudnia, we wtorki w godzinach od 15.00 do 18.00 (ponieważ umowa o korzystanie z pomieszczeń obowiązywała do grudnia 2107).

 Zajęcia prowadzone były indywidualnie i grupowo:

 • treningi z integracji sensorycznej,
 • treningi socjoterapii ,
 • treningi umiejętności społecznych- TUS,
 • treningi relaksacyjne,
 • zajęcia z elementami arteterapii, kinezjologii edukacyjnej i bajkoterapii
 • terapia indywidualna.
 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców

Rezultaty działań przyniosły realizację wszystkich zamierzonych celów

 • zorganizowanie zajęć w ramach świetlicy terapeutycznej dla dzieci  z autyzmem, zespołem Aspergera i mutyzmem selektywnym, które odbyły się od września do grudnia 2017 i korzystało z niej 23 osoby;
 • prowadzenie zajęć dla dzieci:
  • 24 godzin treningów z integracji sensorycznej
  • 26 godzin treningów z socjoterapii
  • 31 godzin indywidualnych sesji z psychologiem, m. in. treningów umiejętności społecznych (TUS)
 • zapewnienie krótkotrwałej opieki wytchnieniowej dla opiekunów dzieci

 

Kolejnym bardzo udanym projektem realizowanym przez Stowarzyzenie i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze był: Działaj Lokalnie X „Niebieski Ogród”- na niebiesko dla Autyzmu” – w celu zwiększenia świadomości i integracji społecznej. Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności", realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie.

Celem projektu było zainaugurowano akcji promującej wiedzę oraz wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem zespołu Aspergera, autyzmem i mutyzmem. Poprzez projekt wiele dzieci i ich rodzin mogło skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Jaworze, zwiększyła się świadomość i integracja społeczna.

Projekt zakładał m.in. pomoc, poprzez wspólną pracę fizyczną oraz stworzenie miejsca spotkań osób dotkniętych tym problemem i wymiany doświadczeń. We wrześniu 2017 roku ruszy grupa wsparcia dla rodziców, a z myślą o dzieciach prowadzone były zajęcia w świetlicy terapeutycznej, mające na celu kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

- Moim celem, pisząc ten projekt, było poinformowanie rodziców, którzy na co dzień mają duże trudności u swoich dzieci w nawiązywaniu relacji społecznych i codziennym funkcjonowaniu, że nie są sami ze swoim problemem. Mogą przyjść do nas do poradni i uzyskać szeroki wachlarz wsparcia. Dowiedzieć się jak postępować ze swoim dzieckiem na co dzień. Zapoznać się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - mówiła dr Dorota Domińska-Werbel, dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze.

W ramach tego projektu również doposażono świetlicę terapeutyczną w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Łączny koszt projektu wyniósł 8 120,00 zł.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.