Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Starosta członkiem Komitetu Sterującego SUDETY 2030

W Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie poświęcone współdziałaniu w tworzeniu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południa Dolnego Śląska – Sudety 2030”.

Fot. Paweł Sasiela © Paweł Sasiela

27 października Starosta Jaworski Stanisław Laskowski, wspólnie z samorządowcami z byłych województw wałbrzyskiego, jeleniogórskiego oraz części legnickiego, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym działań mających na celu przyspieszenie rozwoju południowej części Dolnego Śląska, które odbyło się w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Organizatorem przedsięwzięcia był Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono nierównemu rozwojowi naszego regionu, zestawiając „bogatą” część północną, na czele z Wrocławiem i Zagłębiem Miedziowym z „uboższym” południem. Przedstawiciele samorządów z południa Dolnego Śląska chcą wspólnie stworzyć strategię rozwoju zarządzanych przez siebie miast, gmin i powiatów. Dzięki parafowaniu przez nich takiego dokumentu będą mogli starać się w przyszłości o dodatkowe środki unijne, które pozwolą na szybszy rozwój regionu i zmniejszenie dystansu do pozostałych, bogatszych regionów. Pomysłodawcy proponują opracowanie "Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego południa Dolnego Śląska - Sudety 2030". Chęć przystąpienia do projektu wyraziło już osiemdziesiąt samorządów. Na uwagę zasługuje fakt, iż inicjatywa ta nie ma charakteru politycznego, dzięki czemu będzie mogła funkcjonować, bez względu na ewentualne zmiany, mogące mieć miejsce po przyszłorocznych wyborach samorządowych. Uchwałę w sprawie przystąpienia do tej inicjatywy, Rada Powiatu w Jaworze, jako jedna z pierwszych, podjęła już podczas sesji w miesiącu wrześniu. Natomiast Starosta Jaworski Stanisław Laskowski wybrany został przez Sygnatariuszy porozumienia do Komitetu Sterującego.  

Reklama

Komentarze (61)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

solo
solo22 marca o 18:33

Strategia Sudety 2030 zaprezentowana w Brukseli

Reprezentacja samorządowców z Dolnego Śląska wróciła już z Brukseli. Celem wizyty w Komisji Europejskiej było zaprezentowanie strategii Sudety 2030 i zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionu. PKB Dolnego Śląska na poziomie przekraczającym średnią europejską, może oznaczać koniec dotacji. Najbardziej ucierpią na tym gminy z południa.

Termin wyjazdu był nieprzypadkowy. Najbliższe miesiące to ogłoszenie wstępnego projektu budżetu - wyjaśniał Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
Ośmioosobowa reprezentacja 109 samorządów z naszego województwa przedstawiła europarlamentarzystom prezentację, w której wyjaśniono, jak należy spojrzeć na Dolny Śląsk planując budżet na kolejne lata.

http://www.radiowroclaw.pl/img/articles/76177/Strategia-Sudety-2030-zaprezentowana-w-Brukseli-1.pdf
Lubię to! 0
Natalka
Natalka10 listopada 2017 o 08:28
Z 55 komentarzy, tylko 7 dotyczy artykułu. Czyżby temat wspólnego stworzenia strategii rozwoju naszego powiatu i gminy wspólnie z innymi, nie interesował "komentatorów"
Lubię to! 1
OP
OPNatalka10 listopada 2017 o 09:36
A to na tym portalu będzie tworzona ta strategia? Do tego potrzebny jest zespół, harmonogram prac, konsultacje, itp.
Lubię to! 1
Natalka
NatalkaOP13 listopada 2017 o 08:31
Widzę, OP że ze zrozumienia tekstu w szkole była pała.
Lubię to! 0
Natalko
NatalkoOP13 listopada 2017 o 08:53
idea świetna, bo jak to mówi staropolskie przysłowie "w kupie siła", tylko teraz trzeba ją wdrożyć w życie-powołać zespół, opracować harmonogram i go realizować
Lubię to! 0
rola rady
rola rady6 listopada 2017 o 13:02
Rada na poziomie lokalnym m.in zatwierdza budżet i jego zmiany, a wraz z nim kwoty na poszczególne rodzaje wydatków, akceptowany poziom osiąganych dochodów, zaciąganych zobowiązań, itp. To pierwszy poziom kontroli.
Lubię to! 2
rzeczywistość
rzeczywistość6 listopada 2017 o 12:19
Jakby "władza" wiedziała, że "organy" patrzą jej na ręce, to by dziś w kraju nie było tylu afer, korupcji, niegospodarności, łamania prawa, itp. Niektórzy ludzie wręcz się afiszują ze swoją bezkarnością, a zdecydowana większość społeczeństwa się temu tylko przygląda, czasami skomentuje.
Lubię to! 3
...
...rzeczywistość13 listopada 2017 o 08:59
niektórzy nawet są odznaczani
Lubię to! 0
czytelnik sporadyczny
czytelnik sporadyczny6 listopada 2017 o 10:15

jakie nudy teraz na portalu
Lubię to! 1
:)
:)czytelnik sporadyczny6 listopada 2017 o 11:42
wrzuć coś rozrywkowego
Lubię to! 0
Ewa
Ewa6 listopada 2017 o 10:00
Jeżeli jaworscy prokuratorzy bywają na portalu i czytają komentarze np: pod artykułem "Starosta członkiem Komitetu Sterującego SUDETY 2030" to.................???
Lubię to! 0
:)
:)Ewa6 listopada 2017 o 11:41
wątpię, gdyby tak było, to by już dawno zareagowali, bo na tym portalu od dawna pojawiają się informacje od mieszkańców, dotyczące tematów, które ich niepokoją, a poza tym podejrzewam, że oni mają czym się zajmować
Lubię to! 2
obiektywnie
obiektywnieEwa6 listopada 2017 o 12:10
Gdyby prokuratura działa z urzędu, a nie tylko na wniosek i monitorowała, co się dzieje na jej terytorium poprzez śledzenie lokalnych social mediów, to by już dawno wiele niepokojących sygnałów, jakie się dotąd pojawiały, było wyjaśnionych-tak mi się wydaje. A szkoda, bo większość ludzi ma naturalne opory przed składaniem wizyt w organach i źle się to kojarzy. Ludzie poszukują dziś innych kanałów komunikacyjnych. Zwłaszcza to co publiczne, powinno być objęte szczególnym nadzorem różnego rodzaju organów. W innych krajach UE to jest naturalne dla wszystkich.
Lubię to! 3
4-ta Małpa
4-ta Małpa6 listopada 2017 o 07:47
Tacy solidni i pracowici ludzie powinni zarządzać gminami. A u nas co się dzieje? 3 lata minęły, 3-letni budżet "skonsumowany", przepłacony remont publicznej toalety, przepłacony zakup zamiatarki-widmo, wysokie koszty reprezentacji i promocji nie wiadomo czego lub kogo, drogie imprezy, igrzyska, bale, przyjęcia, na etatach nieudolni, ale za to rozrywkowi i wysokopłatni ludzie, śladu zapowiadanych wielkich inwestycji i realizacji obietnic wyborczych nie widać, wysoko nagradzane zaniedbania i generowanie strat, absolutorium za niewykonanie budżetu (za tworzenie nadwyżek z niewykonanych inwestycji i niedochodzenie dochodów)? Do tego kontrowersyjna polityka kadrowa i kto wie co jeszcze? Panowie radni, dla dobra gminy i jej mieszkańców zróbcie coś z tym!
Lubię to! 3
Jaworzanin
Jaworzanin5 listopada 2017 o 17:07
zapomniałeś o kolesiostwie,a kolesiostwo to proceder wzajemnego popierania się przez znajomych, którzy tworzą w ten sposób nieuczciwy układ zapewniający im korzyści. Mam prośbę do jawor24h. Przyjrzyjcie się ,czy to zjawisko występuje w Urzędzie Miasta i Starostwie. Może być ciekawie.
Lubię to! 2
raczej nie
raczej nieJaworzanin5 listopada 2017 o 17:14
kolesiostwo to synonim klientelizmu
Lubię to! 2
co mówi prawo
co mówi prawo5 listopada 2017 o 13:08
Klientelizm, kumoterstwo są odmianami korupcji. Korzyść majątkową stanowią rzeczy, świadczenia, prawa majątkowe (np. darowizna, zwolnienie z długu, zawarcie korzystnej umowy, wygranie przetargu, podwyżka wynagrodzenia, premia, nagroda lub inne dodatki pieniężne). Są to dobra, których wartość można wyrazić w pieniądzach. Może więc nią być np. zlecenie udzielone jakiejś osobie lub podmiotowi na preferencyjnych *** warunkach. Tak więc osoba sprzedajna przyjmuje jakiś przedmiot, dokument, gratyfikację, albo oczekuje na drogocenny prezent. Może też zażądać takiej korzyści. Daje do zrozumienia, że osoba zajmie się naszą sprawą (lub jej zaniecha - jeśli spełnimy jej żądanie). Za każdym razem zobowiązana jest - ze względu na swoją funkcję publiczną lub stanowisko świadczyć tę czynność bezpłatnie. Korzyść osobista - to taka, która nie ma charakteru materialnego. Może nią być awans, albo ograniczenie obowiązków zawodowych, zatrudnienie, albo przyjęcie na praktykę, staż, wysłanie na zagraniczne stypendium, odznaczenie państwowe lub branżowe. To taka korzyść, która zaspokaja niematerialne potrzeby. Przyjęcie obietnicy, albo samych korzyści może dotyczyć osoby sprzedajnej, albo każdej innej - przez nią wskazanej. Jeśli więc otrzymamy coś (pracę, praktykę, staż, awans) co wynika z "umowy korupcyjnej" nie powinniśmy z tego korzystać, bowiem sami jesteśmy wówczas uwikłani w sytuację korupcyjną. Obietnica korzyści majątkowej lub osobistej polega na tym, że osoba obdarowywana oczekuje na tę korzyść. Przyjęła propozycję, zaakceptowała ją i czeka na realizację. Prawo precyzuje jeszcze jedno korupcyjne zachowanie funkcjonariuszy publicznych. Nadużywanie przez nich władzy (art. 231). Funkcjonariusz może przekroczyć swoje uprawnienia (np. wydać zgodę na coś, choć nie ma do tego uprawnień albo wymuszać na kimś jakieś zachowanie niezgodne z prawem lub dla niego niekorzystne) albo nie dopełnić ciążącego na nim obowiązku (np. zrezygnować z podejmowania jakiś czynności, do których był prawnie zobowiązany). Władzy może nadużywać określona osoba, lub całe grono, na przykład samorząd lokalny może zdecydować o oddaniu atrakcyjnego gruntu w nieodpłatne użytkowanie wieczyste, gdy grunt taki można było atrakcyjnie sprzedać i uzyskać środki dla budżetu miasta, lub zaniechać dochodzenia gminnych należności, albo je umorzyć osobie nieuprawnionej do tego umorzenia. Funkcjonariuszami publicznymi w tym znaczeniu są m.in. osoba będąca pracownikiem organu samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych (art. 115 § 13 i § 19 Kodeksu Karnego), a także, zgodnie z orzecznictwem SN, osoby, które nie sprawują funkcji publicznej, jednak ich decyzje mają wpływ na sposób dysponowania publicznymi pieniędzmi. Prawo wymienia jeszcze jedno, szczególne, przestępstwo. To korupcja wyborcza (art. 250a KK). Szczególność tego procederu polega na tym, że to funkcjonariusz publiczny oferuje korzyści w zamian za poparcie dla siebie, a "zwykły człowiek" z tych korzyści korzysta. Mogą to być przeróżne sytuacje. Od najbardziej prymitywnych: zdobywania przychylności wyborców dzięki suto zastawionym stołom, aż to szczególnych obietnic pracy, awansu, zleceń, załatwienia sprawy. Osoba, która oddaje głos wyborczy "przehandlowuje" swoje poparcie w zamian za określone korzyści.
Lubię to! 1
dramat
dramat5 listopada 2017 o 12:24
mobbing jest we wszystkich instytucjach miejskich! wystarczy zapytać pracowników! tego nigdy nie było! ZWALNIANIE I OBNIŻANIE WYNAGRODZEŃ tylko w Jaworze !!!!
Lubię to! 4
tak słychać na mieście
tak słychać na mieściedramat5 listopada 2017 o 12:31
no ponoć w podległym urzędowi JOK po wymianie dyrektora też "się dzieje"
Lubię to! 4
masakra
masakratak słychać na mieście5 listopada 2017 o 16:10
Nowa dyrektor "sprząta" przed świętami Bożego Narodzenia? To jakaś nowa chrześcijańska tradycja? A na "odchodne" będzie opłatek, czy sianko?
Lubię to! 4
???
???dramat5 listopada 2017 o 12:38
a co na to radni? podjęli jakieś kroki prawne, czy jest na to ich milcząca akceptacja?
Lubię to! 2
do dramat
do dramatdramat5 listopada 2017 o 13:07
Radnym, którzy po zmianie burmistrza dostali jakieś funkcje w radzie gminy, albo oni lub członkowie ich rodziny pracę w urzędzie lub w gminnych jednostkach (jak np. radna Wojda-Elbrah pracę pielęgniarki koordynującej w gminnej Przychodni Rejonowej, żona radnego Pawlinowa pracę na kasie w urzędzie), to ja się nie dziwię, że się nie odzywają, skoro sami korzystają na tych "zmianach". Nie dziwię się też tym radnym, którzy lub członkowie ich rodzin, są podlegli pośrednio lub bezpośrednio burmistrzowi (jak np. radna Kaczkowska i Bobowska w MOPS, radny Madej w OSiR, córka radnej Lemańskiej w ZLK, żona radnego Kowalczyka w oświacie w urzędzie), że mogą mieć jakieś obawy, aby głośno mówić na ten temat. Ale dziwię się pozostałym radnym, a zwłaszcza ponoć bezpartyjnej (nie należącej ani do PO ani do SLD) radnej Ostapiuk, radnemu Wieczorkowi, Oślakowi, Ziółkowskiemu, no i oczywiście radnemu Detynie-czy jest na takie działanie milcząca akceptacja?
Lubię to! 5
z
zdo dramat5 listopada 2017 o 14:06
radny Olszewski też nie wiadomo, czy jest za, czy przeciw, czy i dlaczego "wstrzymuje się" od głosu
Lubię to! 2
Czytelnik
Czytelnikdo dramat5 listopada 2017 o 15:08
No akurat radny Detyna złożył do burmistrza zapytanie ilu Jaworzan zostało zwolnionych a ile osób z poza Gminy Jawor (Świdnica Strzegom i inne ) zostało zatrudnionych.Chyba 8 miesięcy czekał na odpowiedź , złożył skargę na burmistrza. Skarga głosami radnych Komitetu EB i kilku zatrzymującymi się została uznana za niezasadną ! Wniosek z tego, że radny Detyna nie akceptuje takich działań. !
Lubię to! 5
???
???do dramat5 listopada 2017 o 15:20
i co dalej z tym zrobił? zgłosił to gdzieś?
Lubię to! 2
do Czytelnika
do Czytelnikado dramat5 listopada 2017 o 15:22
a jak dostał po 8 miesiącach tą odpowiedź, to zgłosił to gdzieś, czy tylko zaspokoił swoją ciekawość?
Lubię to! 2
zmowa milczenia?
zmowa milczenia?do dramat5 listopada 2017 o 15:33
radny Detyna przynajmniej o tym pisał, a reszta radnych co zrobiła? zachowuje się jak 3 Małpy? http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/trzy-malpy-w-kulturze-wschodu-i-zachodu/12-12-2010
Lubię to! 2
Jolka
Jolkado dramat5 listopada 2017 o 16:06
Krzysiu turysto polityczny nie denerwuj się.
Lubię to! 3
Czytelnik
Czytelnikdo dramat5 listopada 2017 o 16:26
Z tego co słyszałem to odpowiedź była wymijająca i żadnych konkretów .
Lubię to! 2
4 Małpka
4 Małpkado dramat5 listopada 2017 o 16:47
Czytelniku, prokuratorowi wymijającej nikt nie udzieli. Jeżeli docierają do niego jakieś niepokojące sygnały nt. naruszania praw pracowniczych, albo innych bezprawnych działań, a sam nie jest w stanie tego sprawdzić, to powinien zawiadomić o tym prokuratora, ten ma szersze narzędzia prawne i by to zweryfikował.
Lubię to! 3
takie prawo i obowiązek
takie prawo i obowiązekdo dramat5 listopada 2017 o 17:12
W całej Polsce radni, jako funkcjonariusze publiczni, stoją na straży prawa i dopełniają swoich obowiązków (art. 231 k.k.) związanych z zawiadamianiem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sytuacjach, które tego wymagają-gdy ktoś działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (art. 304 k.p.k.).
Lubię to! 3
przykład
przykładdo dramat5 listopada 2017 o 17:22
http://elka.pl/content/view/32816/36/
Lubię to! 0
to ja mam pytanie
to ja mam pytaniedo dramat5 listopada 2017 o 17:30
A czy Przewodniczący Rady-Daniel Iwański, gdy w listopadzie 2016r. otrzymał do wiadomości wnioski pokontrolne RIO, z których wprost wynika, że burmistrz i skarbnik poprzez niedopełnienie obowiązków w nadzorze i kontroli zarządczej dopuścili do powstania strat dla gminy, to zgodnie z art. 304 k.p.k. i art. 231 k.k. dopełnił swoich obowiązków i powiadomił o tym prokuratora? http://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/wystapienia_pokontrolne/2016/206K049S16.pdf
Lubię to! 6
jaworzanka
jaworzankado dramat5 listopada 2017 o 19:36
ja też mam pytanie, czy brak światła dziennego w BOK jest zgodne z warunkami bhp, wchodzę tam jak do piwnicy, a pracownicy przebywają tam 8 godzin, czy to jest przestrzeganie prawa?
Lubię to! 0
co Ty mówisz?
co Ty mówisz?do dramat5 listopada 2017 o 20:03
a co się stało z oknami w BOK?
Lubię to! 2
?
?do dramat5 listopada 2017 o 20:07
Ja pamiętam, jak burmistrz mówił, że będzie przyjmował interesantów w BOK-i co, za ciasno, za duszno, czy za ciemno tam dla niego? A może za bardzo oficjalnie?
Lubię to! 2
z zewnątrz są
z zewnątrz sądo dramat5 listopada 2017 o 20:11
kiedyś tam była biblioteka, potem bank i były okna, zamurował je ktoś od wewnątrz?
Lubię to! 1
Rzecznik
Rzecznikdo dramat5 listopada 2017 o 20:23
a dlaczego burmistrz i przewodniczący rady każą wdrapywać się do siebie po schodach? jak niepełnosprawne osoby maja dostać się na II p. na sesje rady i śluby? dlaczego publiczna toaleta nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych?
Lubię to! 1
mm
mmdo dramat6 listopada 2017 o 19:43
okna w BOK zaklejono ciemną folią, strata pieniędzy?
Lubię to! 0
bezpieczeństwo naszych danych
bezpieczeństwo naszych danychdo dramat6 listopada 2017 o 20:21
Teraz takie minimalne zabezpieczenia dla Administratora Danych Osobowych-ADO (w tym przypadku burmistrza) narzuca ustawodawca i GIODO, gdy komputery ustawione są frontem do okien lub ustawione w ten sposób, że osoba z zewnątrz przy wykorzystaniu lornetki, lunety, kamery, aparatu, itp. może mieć nieuprawniony wgląd w dane chronione, które są wyświetlane na komputerach. Za brak takich zabezpieczeń ADO odpowiada finansowo i karnie.
ttp://www.giodo.gov.pl/317/id_art/3201/j/pl
Lubię to! 1
postęp cywilizacyjny i prawny
postęp cywilizacyjny i prawnydo dramat6 listopada 2017 o 20:31
"Natomiast kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, zgodnie z treścią art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli administrator danych osobowych administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosownie do treści art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku." http://kompendiumprawne.pl/2013/05/21/konsekwencje-naruszenia-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/
Lubię to! 1
ciekawski
ciekawskido dramat6 listopada 2017 o 20:46
oj zwłaszcza z monitorów na stanowiskach 500+ to byłoby co wyczytać...
Lubię to! 5
milcząca akceptacja?
milcząca akceptacja?dramat5 listopada 2017 o 13:24
dramat-art. 304 § 1 K.p.k.-Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
Lubię to! 3
mobbing w urzędach
mobbing w urzędachdramat5 listopada 2017 o 13:51
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178542/Zarzut-mobbingu--Burmistrz-Nowych-Skalmierzyc-z-zarzutem-mobbingu-wobec-urzednikow
Lubię to! 1
mobbing w Jaworze
mobbing w Jaworzedramat5 listopada 2017 o 13:54
A tak się skończyło "wietrzenie" urzędu w Jaworze za burmistrza Tomczaka: http://forum.gazeta.pl/forum/w,13,2729800,2768601,Jawor_za_proces_burmistrza_SLD_buli_panstwo.html Czy historia się powtórzy?
Lubię to! 1
bezprawie
bezprawiedramat5 listopada 2017 o 14:41
Osoby na stanowisku burmistrza nie chroni żaden immunitet. Prawo pracy jest takim samym prawem jak każde inne prawo i należy go przestrzegać. Burmistrz (pracodawca) jest z mocy prawa pracy obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, przeciwdziałań wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu w zakładzie pracy-stanowią o tym przepisy art. 11 (1-3), 18 (3a-3e) i 94 (1-3) k.p. Za łamanie prawa pracy przez pracodawcę lub za jego zgodą, grożą mu za sankcje karne. Klasyczny mobbing, w większości przypadków charakteryzuje się nękaniem psychicznym i zastraszaniem (art. 190a, 191 k.k.), w niektórych przypadkach dochodzi także do pozbawiania wolności-możliwości wyboru miejsca przebywania i swobody przemieszczania się (art. 189 k.k.). Takimi bezprawnymi czynami już zajmuje się prokurator.
Lubię to! 2
do dramat
do dramatdramat5 listopada 2017 o 14:59
Art. 218 § 1a k.k.-Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Lubię to! 2
paranoja
paranojadramat5 listopada 2017 o 15:45
Takie działania i milcząca ich akceptacja, a niedługo znów Ci wszyscy chrześcijanie będą dzielić się opłatkiem, siankiem i składać sobie życzenia pełne miłości i życzliwości?
Lubię to! 2
Reklama
jawor
jawor5 listopada 2017 o 12:19
bardzo dobrze prezentuje sie starosta . widać klasę i wiedzę
Lubię to! 3
czesiek
czesiek5 listopada 2017 o 10:40
dobrze ,że jest jednym z członków Komitetu Sterującego , ale czym tu się podniecać ??. Zobaczymy jakie będą efekty tego gremium .Kampania wyborcza się zaczęła, więc będzie coraz więcej PR- u i chwalenia się .Wyborcy nie są głupi i dobrze wiedzą kto stoi za bałwochwalnymi i w sumie *** wpisami.
Lubię to! 2
?
?czesiek5 listopada 2017 o 11:41
wpisami gdzie-na social mediach burmistrza?
Lubię to! 1
PM
PM?5 listopada 2017 o 12:29
a obsługą promocji gminy (PR) i social mediów ( http://nowymarketing.pl/a/6758,s-social-media-encyklopedia-marketingu ) zajmuje się ostatnio mocno rozbudowany wydział promocji w gminie
Lubię to! 2
info
infoczesiek5 listopada 2017 o 11:43
ja uważam, że jaworzanom należą się pełne, rzetelne i prawdziwe informacje, aby mogli wyrobić własne zdanie
Lubię to! 3
Arek
Arek4 listopada 2017 o 21:11
Odpowiedni człowiek...odpowiedzialny i konkretny ....
Lubię to! 4
kropka
kropka3 listopada 2017 o 08:15
S3 będzie za rok pod Bolkowem i potem dalej do granicy,więc czas najwyższy działać w pozyskiwaniu terenów pod strefy ekonomiczne dla pozyskiwania inwestorów. Dobry układ komunikacyjny pozwala pozyskać inwestorów - popatrzcie na Bielany Wrocławskie
Lubię to! 1
kropka
kropka3 listopada 2017 o 08:14
S3 będzie za rok Po Bolkowem więc czas najwyższy działać w pozyskiwaniu terenów pod strefy ekonomiczne dla pozyskiwania inwestorów. Dobry układ komunikacyjny pozwala pozyskać inwestorów - popatrzcie na Bielany Wrocławskie
Lubię to! 1
wow
wow2 listopada 2017 o 20:24
super, jak to się mówi "w kupie siła" a 80 samorządów, to dopiero siła
Lubię to! 3
konkrety
konkrety2 listopada 2017 o 20:10
I to rozumiem, to są konkretne działania, a nie jakieś tam sadzenie podpisanego imiennie drzewka w parku pełnym drzew. Ale co się dziwić, p.Laskowski jest ze starej dobrej "szkoły" samorządowej, która przeżyła już niejedną transformację i zmianę legislacyjną. Ma wysoki poziom kultury osobistej i klasę, poniżej której się nie zniża nawet atakowany, ale przede wszystkim potrafi rozmawiać i efektywnie współpracować ze wszystkimi dla dobra powiatu. Wcale się nie dziwie, że to właśnie jego wybrali.
Lubię to! 5
różnica w postępowaniu
różnica w postępowaniukonkrety2 listopada 2017 o 20:19
P.Laskowski nie obiecuje gruszek na wierzbie i nie rzuca słów na wiatr, ale z danego słowa zawsze się wywiązuje. p.Bera mógłby się od niego wiele nauczyć, a może zamiast pisać do niego petycję z żądaniem czegoś, z czego sam się nie wywiązał pomimo pisemnej deklaracji, to zaczął normalnie współpracować-jak inni burmistrzowie i wójtowie
Lubię to! 6
friend
friend2 listopada 2017 o 18:13
Układ komunikacyjny jest krwiobiegiem gminy. Jeżeli chcą rozwoju gospodarczego, turystyki to należy jak najszybciej rozpocząć działania w kierunku pozyskania funduszy na prace projektowe i realizację modernizacji układów komunikacyjnych. Do S3 - do zjazdów - należy szybko doprowadzić układy komunikacyjne, żeby inwestorzy mogli wybierać, a jest o co walczyć. Popatrzcie na Czechy jak to robią.
Lubię to! 4
Marek
Marek2 listopada 2017 o 17:26
Nieźle, to dobra wiadomość. Gratulacje
Lubię to! 4

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.