Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Sesja Rady Gminy Paszowice

27 kwietnia br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Paszowice. W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych.

© AS

Na początku obrad wójt Sebastian Oszczęda przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Poinformował zebranych m.in. o przeprowadzonych pracach remontowo-modernizacyjnych w mieszkaniu socjalnym w Pogwizdowie 47, wykonaniu podmurówki i zamontowaniu drewnianej wiaty przystankowej w Wiadrowie, a także o odmalowaniu wiaty obok Gimnazjum. Dodał, że prowadzone są prace przy wycince zakrzaczeń na brzegach rzeki Nysa w Wiadrowie. Wójt poinformował również o odnowieniu drewnianych wiat przystankowych w Bolkowicach, Sokolej, Paszowicach, Grobli, Kwietnikach, odtworzeniu rowu przydrożno-melioracyjnego w Kłonicach na odcinku 150m, a także o rozpoczęciu wykonania 4 przepustów na rowach umożliwiających dojazd do pól w Paszowicach. Dodatkowo prowadzone są prace na drodze dojazdowej do parkingu w Kłonicach tj. wycinka zakrzaczeń, podcinka drzew owocowych, wyrównanie nawierzchni drogi.

W swoim sprawozdaniu wójt zaznaczył, że w Wiadrowie zamontowano trzy nowe tablice obok sklepu dla potrzeb KGW, Gminy i Sołectwa. Dokonano naprawy ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Paszowice, a także przeprowadzono gruntowne porządki na terenie i w okolicy Słonecznej Łąki w Myśliborzu.

Następnie Sebastian Oszczęda poinformował, że złożono dwa wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 - 2020, działanie 6.3.1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Pierwszy wniosek dotyczy projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Kwietnikach, gmina Paszowice", a drugi "Adaptacji budynku w Paszowicach, działka nr 5/54, z zagospodarowaniem terenu, gmina Paszowice".

Podczas sesji S. Oszczęda przekazał informację, że trzy szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Paszowice: Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie i w Paszowicach oraz Gimnazjum w Wiadrowie, które od 1 września 2017 r. w wyniku przekształcenia będzie szkołą podstawową, wyraziły chęć udziału od przyszłego roku szkolnego w programie „Sprawny Dolnoślązaczek”, który finansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu gminy.

Kończąc sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójt poinformował, że Gmina Paszowice w bieżącym roku na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 tys. zł., co stanowi 80% kosztów realizacji programu. Natomiast po stronie gminy przewidziano wkład własny o łącznej wartości 3 tys. zł, co stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

- "Tym programem zostały objęte: Szkoła Podstawowa w Paszowicach i w Pogwizdowie oraz Gimnazjum w Wiadrowie. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych szkoły będą miały możliwość zakupu nowości wydawniczych do swoich bibliotek szkolnych" – podkreślił S. Oszczęda.

W dalszej części sesji radni przyjęli informację o sytuacji organizacyjnej Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach w aspekcie podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2016 rok i zamierzenia na 2017 rok, a także sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Paszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

Następnie podjęto dwie uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach.

W czasie posiedzenia interpelację złożyła radna Elżbieta Sowa. - "Na ręce wójta składam interpelację do Naczelnika Referatu Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze, w sprawie poprawy ładu przestrzennego i nasadzenia krzewów, roślin ozdobnych w obrębie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach, wzdłuż ogrodzenia zakładu – od bramy wejściowej do mostu, aby podnieść wizerunek estetyczno-ekologiczny wsi" – mówiła radna.

Na zakończenie sesji głos zabrała radna Ewa Kowalczyk. - "Chciałabym pogratulować ekipie Urzędu. W sprawozdaniu za rok 2016 wyczytaliśmy, że mamy stopień zadłużenia w granicach 18 proc., czyli sporo zeszliśmy i cały czas schodzimy. To jest wielki sukces, przy realizacji wszystkich zadań. Jest to gigantyczna praca, za co bardzo dziękuję". Tym miłym akcentem zakończyło się kwietniowe posiedzenie Rady Gminy Paszowice. Kolejną sesję zaplanowano na 23 maja br.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.