Logo Jawor24h.pl
Reklama


jawor24h.pl

Przeciekający budżet

Jak co roku o tej porze pochylamy się nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawor za rok 2016.

Fot. materiały prasowe © materiał prasowy

Jako mieszkańcy tej gminy mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek czuwać nad właściwym gospodarowaniem finansami dość sporego, bo około 80-cio milionowego wspólnego (podkreślam: wspólnego, czyli publicznego) budżetu. Pan Burmistrz, który odpowiada za jego wykonanie, jest przecież wybranym przez nas menadżerem mającym działać na rzecz polepszania jakości życia i pracy Jaworzan, nie na ich szkodę.

Tym bardziej warto dokładnie prześledzić pewne pozycje w budżecie, zastanowić się nad efektywnością czy też koniecznością ponoszenia tych czy innych wydatków. Żeby wydawać, trzeba mieć jednak dochody. Te zaś biorą się z różnego rodzaju subwencji i dotacji celowych z budżetu krajowego. Gmina jednak pozyskuje też środki we własnym zakresie, ma prawo uzyskiwania dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku gminy, np. działek budowlanych), powinna też sprawnie pozyskiwać fundusze w ramach podatku od nieruchomości, rolnego, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków.

Po analizie strony dochodowej zadziwiająco brzmi kwota prawie 3 mln zł braków, tzn. różnicy miedzy planem, a wykonaniem dochodów. Jest to tym bardziej niepokojące, że braki dotyczą istotnych wpływów, nad konstrukcją których Gmina Jawora i Pan Burmistrz ma bezpośrednią pieczę. I tak „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Dział 750) są niższe od planowanych o ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Pan Burmistrz podaje, że „jako powód niskiego wykonania planowanych wpływów należy przyjąć brak osób uczestniczących przy nabywaniu gminnych nieruchomości”. Jakież dziwne jest to tłumaczenie. Należy się przede wszystkim zastanowić, dlaczego nie ma tych osób. Czy działki są wystarczająco atrakcyjne, czy są uzbrojone, czy może ich cena jest barierą uniemożliwiającą ich nabywanie przez potencjalnych kupców. Skoro Gmina Jawor wystawia określone składniki majątkowe na sprzedaż, to jest zatem zainteresowana ich zbyciem i powinno dołożyć się wszelkich starań, aby zapewnić planowane wpływy z tego tytułu. Jak wygląda sposób wyliczania ceny, jakie są dokonywane analizy i korekty ? Tego w materiale nie ma, jest tylko lakoniczne „brak osób”.

Jeszcze ciekawiej wyglądają sprawy z wpływami z tytułu „Podatku od nieruchomości” (Dział 756). W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych niezrealizowane wpływy opiewają na kwotę ponad 900 tysięcy zł, zaś od osób fizycznych – około 670 tysięcy zł. Uzasadnienie w materiale brzmi ”Pomimo niższych od ustawowych stawek podatku od nieruchomości plan dochodów nie został zrealizowany w całości. Na niewykonanie dochodów w zaplanowanych kwotach miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczna, zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych”. Pytanie więc brzmi: jak wygląda ta trudna sytuacja ekonomiczna? Czy ktoś pokusił się na analizę, z czego ona wynika, jak powinna być prowadzona polityka gospodarcza, jak wspomagać mieszkańców i przedsiębiorców, aby było ich stać opłacać podatki? Panie Burmistrzu, proszę wskazać ekonomistę lub grupę ekonomistów, którzy wspierają Pana w odpowiednich analizach i projektach konstrukcji podatków lokalnych uwzględniających specyfikę naszego miasta. Proste stwierdzenie i radość z powodu „niższych od ustawowych stawek podatku” nie jest receptą na obecną trudną sytuację.

Kolejne już niewykonanie, tym razem „Podatku rolnego” o kwotę około 118 tysięcy zł jest tylko smutną kwintesencją braku pomysłu na sensownie prowadzoną politykę gospodarczą. Dopełnieniem całości jest jeszcze jedno niewykonanie planu wpływów z tytułu innych opłat lokalnych (chodzi zapewne o wywóz śmieci) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na brakującą kwotę około 360 tysięcy zł. Tutaj jest to tym bardziej dziwne, bowiem popierający pana radni przegłosowali stosowną uchwałę w przedmiotowej sprawie, więc zapewne jakieś konstrukcje finansowe były podstawą określonych działań i poczynań w tej materii.

Jak więc widać budżet „przecieka” w wielu miejscach. Brakujące kwoty nie można więc przeznaczyć na podwyższenie komfortu życia mieszkańców wielu rejonów Jawora, na niezbędne inwestycje czy nawet na proste naprawy lub remonty. A przy zbliżającym się ogromnym wysiłku, jakim jest uzbieranie niezbędnego wkładu własnego na wykonanie całego projektu działań w dziedzinie wodno-kanalizacyjnej, takie nieszczelności budżetowe mogą spowodować olbrzymie napięcia lub wręcz uniemożliwić właściwą gospodarkę finansową Gminy Jawor.

Zwróćmy jeszcze uwagę na pewne szczegóły w części wydatkowej wykonania budżetu za 2016 r. Czy ktoś odpowiada za planowanie i analizę zgłaszanych pomysłów? Jak inaczej wytłumaczyć wydatkowane 90 tysięcy zł na dokumentację na termomodernizację krytej pływalni „Słowianka” w kontekście przepadnięcia wniosku projektowego, czyli braku realizacji inwestycji? Druga bulwersująca sprawa, to dokumentacja na renowację Parku Pokoju oraz utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu. Co prawda w materiałach widnieje kwota „0” przy wykonaniu owej dokumentacji, więc po co było zaprzątać głowy tak wielkim i drogim projektem, gdy po roku zaniechano jego realizacji?

Na koniec wypada wspomnieć o stale wysokich kwotach zaległości, czy to z tytułu opłat i podatków lokalnych (w szczególności wspomnianego już podatku od nieruchomości), czy też innych płatności. Znaczącą kwotą są zaległości za wodę – ponad 720 tysięcy zł. Jak zatem wygląda kwestia planowanych wielkich nakładów na instalacje wodno-kanalizacyjne, które mogą się odbić na konstrukcjach cenowych opłat za wodę? Jak widzi to Pan lub Pańscy doradcy ekonomiczni, czy ogromne wspomniane inwestycje nie uderzą rykoszetem w osoby i firmy mające już i tak problemy z płatnościami za lokalne podatki i opłaty?

Na efektywną działalność gminy składają się również działania jednostek podległych gminie i gospodarujących w ramach wspólnego obszaru administracyjnego. Trudnym do wytłumaczenia jest deficyt w budżecie Jaworskiego Ośrodka Kultury, w kwocie około 170 tysięcy zł. Po dokładnej analizie widać, że znaczącą pozycję w wydatkach stanowią „usługi obce”, na kwotę pond 560 tysięcy zł. Jakież to usługi na zewnątrz musi zlecać JOK, ma przecież własne zasoby lokalowe (teatr, ECMEN), własny sprzęt, własną kadrę, która wraz z dyrektorem jest zaangażowana w mnóstwo własnych projektów i inicjatyw? Imprezy gminne powinny być przecież opłacane z budżetu Urzędu Miasta, który dysponuje niemałą przecież kwotą na promocję, ma nawet odpowiedni wydział do tego celu. Jak więc to wygląda w szczegółach? Nie jest tajemnicą, że jeszcze niedawno jednostka legitymowała się dużym plusem i zaoszczędzonymi środkami finansowymi, co zatem się zadziało, że jednostka nie może wyjść na prostą?

Jak więc widzimy, „dziurawy i przeciekający” budżet projektowany i wykonywany przez burmistrza bez odpowiedniego wsparcia ekonomicznego, w którego zapisach pojawiają się pomysły bez późniejszej realizacji, budżet nie przedstawiający określanego pomysłu na rozwiązanie problemów gospodarczych i nie przedstawiający recept na ekonomiczno-społeczne bolączki i nie przygotowujący miasta na wyzwania przed nim stojące, nie może być traktowany jako autentyczne narzędzie poprawy losów Jawora i jego mieszkańców. 

Tomasz Gaździcki

Reklama

Komentarze (359)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

mieszkaniec Jawora 33
mieszkaniec Jawora 3326 września 2017 o 22:20
Można obiecywać wiele rzeczy, bo byliśmy zdeterminowani żeby się dostać, ale później patrząc na budżet i jego konstrukcję, człowiek sobie uświadamia, że to nie jest takie hop-siup. To jest bardzo ciężka rzecz - mówił Daniel Iwański.
Lubię to! 1
sceptyk
sceptyk17 sierpnia 2017 o 17:20
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/69448/Radio-Wroclaw-w-Jaworze
Lubię to! 0
jola
jola17 sierpnia 2017 o 12:49
Dziś nasze wozy satelitarne są już w Jaworze
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/69448/Radio-Wroclaw-w-Jaworze
Serdecznie zapraszamy do nas na Rynek!
Zobaczcie z bliska jak pracują nasi dziennikarze, weźcie udział w grach i zabawach, które będziemy organizować przez cały dzień aż do 18.00. Już tradycyjnie mamy też dla Was pyszne, radiowe krówki, balony, będzie joga śmiechu i warsztaty fotograficzne dla zainteresowanych.

Zwiedzamy także jaworskie zabytki, których jest naprawdę bardzo dużo. Dzięki temu wszyscy ci, którzy nie mogą nam towarzyszyć na miejscu, może poczują zew by do Jawora udać się na wycieczkę na własną rękę.

Będziemy między innymi w Kościele Pokoju, Ratuszu i Zamku Piastowskim. Zdjęcia z naszej podróży będziemy na bieżąco publikować na naszej stronie internetowej, więc śledźcie ją aż do godziny 18, kiedy to skończy się nasz wyjazdowy program.
Lubię to! 1
masakra
masakrajola17 sierpnia 2017 o 17:01
i tak od mikrofonu, do kamery i odwrotnie
Lubię to! 2
słuchacz radia Wrocław
słuchacz radia Wrocław17 sierpnia 2017 o 12:43
zdziwiła mnie wypowiedz burmistrza Bery w radiu Wrocław . Pani Ania która zwróciła burmistrzowi uwagę że są dziury w drogach i zapadnięte studzienki które są niebezpieczne , a pan burmistrz powiedział że jak pani Ania wskaże gdzie to jest to wtedy to usuną . Czy burmistrz nie ma pracowników którzy sprawdzili by stan dróg należących do miasta , tylko pani Ania ma to sprawdzać i wskazywać burmistrzowi? To może trzeba zatrudnić w Urzędzie panią Anię .
Lubię to! 5
??
??słuchacz radia Wrocław17 sierpnia 2017 o 14:21
Też słuchałem, kontekst był zupełnie inny. Burmistrz wypadł naprawdę dobrze a pani Ania chciała burmistrzowie podziękować za pozytywne zmiany jakie dzieją się w Jaworze. Szkoda, że to pominąłeś
Lubię to! 1
słuchać wszystkiego, a nie wybiurczo
słuchać wszystkiego, a nie wybiurczo??17 sierpnia 2017 o 17:03
ja też słyszałem jak burmistrz kazał pani Ani wskazywać ulice na których są dziury i zapadnięte studzienki. Widać , że to ty słyszysz tylko to co chcesz , chyba jesteś od burmistrza.
Lubię to! 1
proste
proste??17 sierpnia 2017 o 17:19
to niech burmistrz potrąca z wynagrodzenia osobom za to odpowiedzialnym a wypłaca pani Ani za każda wskazaną dziurę-wynagrodzenie za pracę
Lubię to! 3
pani Ania
pani Aniasłuchacz radia Wrocław17 sierpnia 2017 o 14:23
yyy, w urzędzie jest już zatrudniona pani Ania, pod której bezpośrednim nadzorem od lat powstają straty dla gminy i za to sowicie jest przez burmistrza nagradzana...może to ona?
Lubię to! 3
oj tam
oj tamsłuchacz radia Wrocław17 sierpnia 2017 o 14:55
to nie pierwsza wypowiedź burmistrza w podobnym stylu, więc się nie dziwię, a zatrudnił już sporo osób, o kwalifikacjach dyskutować nie ma sensu
Lubię to! 2
??
??oj tam17 sierpnia 2017 o 14:59
skoro dyskutować nie ma sensu to po co próbujesz rozpocząć dyskusję ? A co do stylu burmistrza to czapki z głów
Lubię to! 1
same ssssspadają
same ssssspadająoj tam17 sierpnia 2017 o 15:01
które czapki-Mikołaja, harcerza, czy strażaka ;)
Lubię to! 3
??
??oj tam17 sierpnia 2017 o 15:02
możesz sobie wybrać
Lubię to! 1
sss
sssoj tam17 sierpnia 2017 o 15:03
wole swoją, przynajmniej wiem kim jestem
Lubię to! 2
??
??oj tam17 sierpnia 2017 o 15:05
to po co piszesz o innych? skoro wolisz swoją
Lubię to! 1
publiczne pieniądze
publiczne pieniądze5 sierpnia 2017 o 09:08
aż prosi się jakaś fachowa ocena gospodarności przez niezależny organ
Lubię to! 3
biedny ten budżet
biedny ten budżetpubliczne pieniądze17 sierpnia 2017 o 14:31
po tym artykule, to i kontrola rzetelności ksiąg i sprawozdań...
Lubię to! 2
bidulek
bidulekbiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:32
to napisz, tylko nie zapomnij się podpisać z imienia i nazwiska
Lubię to! 1
bida
bidabiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:34
uważam, że to rola radnych, to oni w imieniu mieszkańców sprawują kontrolę
Lubię to! 2
bidulek
bidulekbiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:36
teraz będziesz pouczał radnych ?
Lubię to! 1
łapki w górę
łapki w górębiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:37
ja zanim zagłosowałbym w imieniu mieszkańców nad wykonaniem budżetu, to wolałbym mieć pewność, że nie firmuję niegospodarności
Lubię to! 2
bidulek
bidulekbiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:39
ale nie jesteś radnym i nikogo nie obchodzi co byś wolał
Lubię to! 1
bida
bidabiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:41
a skąd wiesz, że nikogo-żadnego radnego nie obchodzi moje zdanie, mój głos?
Lubię to! 2
bidulek
bidulekbiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:44
gdyby twoje zdanie kogoś obchodziło nie musiał byś pisać po forach
Lubię to! 1
bida
bidabiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:51
Ty mnie czytasz i inni forowicze też
Lubię to! 2
bidulek
bidulekbiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:56
jeszcze się nie zorientowałeś, że na tym forum jesteśmy tylko ty i ja i nikt cię nie czyta!
Lubię to! 1
bida
bidabiedny ten budżet17 sierpnia 2017 o 14:59
fajna ta Twoja gra, na planecie też jesteśmy sami ;) siedzą k. mnie 2 os. i czytają, więc zonk
Lubię to! 2
sito
sito9 lipca 2017 o 08:11
Obserwując poziom samozadowolenia burmistrza oraz bezkrytycznie popierających go radnych można dojść do przekonania, że komentowanie zbyt wielu danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest niecelowe. Najprawdopodobniej nie skłoni rządzących do zmiany stylu sprawowania władzy, a mieszkańcom i obserwatorom być może niepotrzebnie zaciemniłby rzeczywisty obraz sytuacji. Pod względem propagandowym korzystnie jest fotografować się władzy na nowych skwerach, jednak zaniedbywanie w sferze inwestycji w gminnych obiektach publicznych powoduje ich dalszą degradację. Nie pozyskuje się dochodów, z których mógłby być zrealizowany niejeden budżet obywatelski oraz pilne dla mieszkańców inwestycje. W gminie brakuje pieniędzy np. na pilne dla mieszkańców remonty, a burmistrz lekką ręka daje nagrody np. swojej zastępczyni 15 tys. zł oraz nagradza funkcjonariusza publicznego (skarbnika), który nie dopełniając swoich obowiązków spowodował olbrzymie (68 tys. zł) szkody (straty) dla gminy. Nie do końca jest wiadome, jaki jest prawdziwy stan finansów (planowanie dochodów z przedawnionych należności) i jaka jest faktyczna zdolność kredytowa i inwestycyjna gminy-co ma niebagatelne znaczenie dla realizacji zadania inwestycyjnego za 86 mln. zł w gospodarce wodno-ściekowej, które w następnych latach prawdopodobnie spowoduje konieczność "zaciskania pasa". A do tego dotychczasowe przeznaczenie dużej części dochodów na imprezy, igrzyska i PR, przy braku realizacji poważnych, pilnych inwestycji.
Lubię to! 6
To jak to jest?
To jak to jest?sito4 sierpnia 2017 o 19:13
Dlaczego nie ma kontroli nad budżetem miasta? Jak widać wielu się orientuje lecz nikt nie reaguje.
Lubię to! 4
dlatego
dlategoTo jak to jest?4 sierpnia 2017 o 20:39
Mieszkańcy wybrali radnych, by w ich i imieniu to robili. Jeśli mieszkańcy zgłaszają radnym, że źle się dzieje w jakimś obszarze zarządzania gminą, to radni na te sygnały powinni reagować. I nie mam tu na myśli wysyłania do burmistrza pism, na które brak jest odpowiedzi, lub są niepełne, albo wymijające.
Lubię to! 5
mieszkaniec
mieszkaniecTo jak to jest?4 sierpnia 2017 o 20:42
W innych gminach radni, jak dostają sygnały o nieprawidłowościach i nie są w stanie sami tego zweryfikować, to proszą o to odpowiednie organy. Właściwy nadzór i kontrola nad budżetem gminy jest niezbędna dla dobra publicznego, bo tu chodzi o gospodarowanie publicznym majątkiem.
Lubię to! 6
czytelnik
czytelnikTo jak to jest?17 sierpnia 2017 o 14:23
Ile trzeba mieć w sobie jadu, żeby nieustannie wypisywać te bzdury
Lubię to! 1
literat
literatTo jak to jest?17 sierpnia 2017 o 14:25
to nie jad, tylko fakty-tak jest w innych gminach, poczytaj sobie portale samorządowe
Lubię to! 3
czytelnik
czytelnikTo jak to jest?17 sierpnia 2017 o 14:29
Kogo obchodzą inne gminy?
Lubię to! 1
w czyjejś głowie gniazdo os
w czyjejś głowie gniazdo osTo jak to jest?17 sierpnia 2017 o 16:32
najwięcej jadu ma Żmija i nieustannie go sączy do ucha
Lubię to! 2
Sas
Sassito5 sierpnia 2017 o 08:30
budżet przecieka, gdy pieniądze wydawane są rozpustę
Lubię to! 3
kontrola CBA
kontrola CBA8 lipca 2017 o 07:05
"Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę finansową w Urzędzie Gminy Giby w woj. podlaskim. Sprawa dotyczy budowy hali widowisko-sportowej w tej gminie.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 6,5 mln zł. CBA sprawdzi również, czy - w odniesieniu do hali - wójt Gib prawidłowo rozporządza mieniem komunalnym." http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/175565/CBA-w-urzedzie--Biuro-kontroluje-gospodarke-finansowa-w-podlaskiej-gminie-
Panowie i panie radni opozycyjni-u nas też przydałoby się sprawdzić kilka zakupów inwestycyjnych, jak chociażby super drogą zamiatarkę, którą od zakupu jaworzanie rzadko widywali w Jaworze jak pracuje.
Lubię to! 6
chore
chorekontrola CBA17 sierpnia 2017 o 14:25
Rozumiem, że zamiast poczytać książkę, pójść na spacer to siedzisz i szukasz w które gminie i miasteczku jest kontrola CBA ?
Lubię to! 1
:)
:)kontrola CBA17 sierpnia 2017 o 14:29
pracownicy dostają je na służbowe skrzynki, więc muszą je czytać
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 14:31
oczywiście, i ty taki zatroskany ich losem masz czas na pisanie po forach?
Lubię to! 1
ehe
ehe:)17 sierpnia 2017 o 14:32
no tak, skoro to mam na służbowej skrzynce, to służbowa sprawa
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 14:34
pisanie na forach również ?
Lubię to! 1
:)))
:))):)17 sierpnia 2017 o 14:39
ponoć za obecnej kadencji cenieni są Ci, co piszą po forach, nazywa się to fachowo moderator
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 14:41
nie mierz wszystkich według siebie, mam dość czytania tych twoich demagogi
Lubię to! 1
:)))
:))):)17 sierpnia 2017 o 14:44
to nie czytaj
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 14:45
to nie pisz
Lubię to! 1
:)))
:))):)17 sierpnia 2017 o 14:52
to wolny kraj i będę pisać co chcę
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 14:54
a ja będę ci odpisywać
Lubię to! 1
;)))
;))):)17 sierpnia 2017 o 14:57
niezmiernie mi miło na ta okoliczność, stałeś się jednym z moich ulubionych czytelników
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 15:01
zmień retorykę to będzie ich więcej
Lubię to! 1
:)))
:))):)17 sierpnia 2017 o 15:02
ok, masz jak w banku
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 15:03
będę sprawdzał twoje postępy
Lubię to! 1
:)))
:))):)17 sierpnia 2017 o 15:05
a ja Twoje
Lubię to! 2
chore
chore:)17 sierpnia 2017 o 15:06
powodzenia
Lubię to! 1
:)))
:))):)17 sierpnia 2017 o 15:35
wzajemnie
Lubię to! 2
czy tak powinno być?
czy tak powinno być?6 lipca 2017 o 09:14
w gminie brakuje pieniędzy np.na remonty , a burmistrz lekką ręka daje nagrody np swojej zastępczyni 15 tys , czy to jest gospodarnosc?
Lubię to! 10
i
iczy tak powinno być?6 lipca 2017 o 21:45
a czy ktoś tą "gospodarność" w ogóle sprawdza?
Lubię to! 10
gospodarność
gospodarnośći4 sierpnia 2017 o 20:45
RIO nie może, bo prezydent zawetował ustawę, rada gminy nie ma kompetencji, a suweren możliwości, więc hulaj dusza, piekła nie ma. NIK ma takie uprawnienia, ale ktoś musiałby ją o to poprosić w imieniu suwerenów.
Lubię to! 3
skarbiec
skarbieci17 sierpnia 2017 o 16:47
Skoro RIO nie może sprawdzać gospodarności, to niech je zlikwidują, a zwiększą zatrudnienie w NIK i sprawdzają ją, bo ktoś powinien pełnić fachową kontrolę nad tym co dzieje się z publicznymi pieniędzmi-mieszkańcy i radni nie mają pełnych kompetencji, by to zweryfikować. Taki darmowy fachowy "audyt" jest wręcz wskazany. Radni powinni go "zamówić" dla dobra gminy.
Lubię to! 2
gospodarność
gospodarnośćczy tak powinno być?7 lipca 2017 o 15:42
radni opozycyjni, jak nie mają dostępu do wszystkich danych i dokumentów, a maja wątpliwości i sygnały od mieszkańców, to powinni poprosić o pomoc fachowe organy, jak to ma miejsce w innych gminach http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/175565/CBA-w-urzedzie--Biuro-kontroluje-gospodarke-finansowa-w-podlaskiej-gminie-
Lubię to! 8
tak nie powinno być!
tak nie powinno być!czy tak powinno być?7 lipca 2017 o 17:28
Tak samo jak za wieloletnie zaniedbania i olbrzymie straty nagradza skarbnika. U nas też przydałoby się to CBA.
Lubię to! 7
o co tu chodzi?
o co tu chodzi?czy tak powinno być?7 lipca 2017 o 18:19
Dlaczego burmistrz zamiast zgłosić organom ścigania, to kryje i w dodatku jeszcze nagradza funkcjonariusza publicznego (skarbnika), który nie dopełniając swoich obowiązków spowodował olbrzymie szkody (straty) dla gminy?! Za co burmistrz nagradza swojego zastępcę tak wysoką nagrodą, podczas gdy wypłaca mu i tak wysokie wynagrodzenie a brakuje pieniędzy na pilne podstawowe potrzeby mieszkańców?!
Lubię to! 8
HGW
HGWczy tak powinno być?3 stycznia o 13:31
Brakuje pieniędzy na potrzeby jaworzan, zadłuża się miasto, ale duże pieniądze na promocję, PR i imprezy podczas, których burmistrz się pojawia są? Porównajcie sobie wydatki na reprezentację burmistrza, promocję i imprezy z lat przed nastaniem lokalnego lidera PO i po objęciu przez niego władzy.
Lubię to! 0
obywatel miasta
obywatel miasta6 lipca 2017 o 07:07
strata pienedzy ludzie za biurkami sie nudza w biurz obslugi klienta zredukowac etaty nie placic nieroba beda oszczednosci
Lubię to! 4
student
student27 czerwca 2017 o 08:57
Naprawdę wierzysz, że ktoś wierzy w twoją " troskę" o gospodarność? to typowa socjotechnika, której jak jest za dużo to efekt przynosi odwrotny.
Lubię to! 2
sorki, ale
sorki, alestudent27 czerwca 2017 o 09:12
płacę podatki i mam prawo oczekiwać, że będą gospodarnie wydawane
Lubię to! 9
kicia
kiciasorki, ale27 czerwca 2017 o 09:15
Ja też płacę podatki i uważam, że wydawane są w sposób gospodarny i fachowy
Lubię to! 1
ograniczony budżet
ograniczony budżetsorki, ale27 czerwca 2017 o 09:17
a ja uważam, że są trwonione, zwłaszcza, że gmina jest biedna i brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby mieszkańców
Lubię to! 8
Anka
Ankasorki, ale27 czerwca 2017 o 09:20
No widzisz twój problem jest w tobie i dla tego nie jesteś burmistrzem. Musisz poszerzać swoje horyzonty
Lubię to! 2
ograniczony budżet
ograniczony budżetsorki, ale27 czerwca 2017 o 09:26
ja nie mam żadnego problemu, tylko mam swoje zdanie, które Ci najwyraźniej nie pasuje
Lubię to! 8
Anka
Ankasorki, ale27 czerwca 2017 o 09:36
każdy ma jakieś zdanie ale decyduje większość
Lubię to! 0
konkret
konkretsorki, ale27 czerwca 2017 o 12:28
to prawda, każdy sam potrafi ocenić fakty-albo to co im obiecał kandydat na burmistrza jest, albo nie ma
Lubię to! 7
Anka
Ankasorki, ale27 czerwca 2017 o 12:33
jest
Lubię to! 2
do Anki
do Ankisorki, ale27 czerwca 2017 o 12:59
jeżeli uważasz, że kurtyna wodna jest substytutem letniego basenu, to możesz być zadowolona
Lubię to! 8
Anka
Ankasorki, ale27 czerwca 2017 o 13:02
jestem
Lubię to! 1
Monika
Monikasorki, ale27 czerwca 2017 o 13:20
a ja nie jestem
Lubię to! 7
Marysia
Marysiasorki, ale27 czerwca 2017 o 13:41
a ja jestem
Lubię to! 3
Balbina
Balbinasorki, ale27 czerwca 2017 o 13:56
a ja nie jestem
Lubię to! 7
Asia, Basia, Kizia Misia..
Asia, Basia, Kizia Misia..sorki, ale27 czerwca 2017 o 14:03
a ja jestem
Lubię to! 1
;)
;)sorki, ale27 czerwca 2017 o 14:21
aż tyle masz imion? a to tak można?
Lubię to! 7
Asia, Basia, Kizia Misia..
Asia, Basia, Kizia Misia..sorki, ale27 czerwca 2017 o 14:28
Można, przykład biorę z ciebie a ty dalej nic - naprawdę ręce opadają
Lubię to! 2
dobry przykład
dobry przykładsorki, ale27 czerwca 2017 o 14:34
niezmiernie mi przyjemnie być Twoim idolem ;)
Lubię to! 9
Reklama
jaworznka
jaworznka27 czerwca 2017 o 08:42
Bo w JOK była gospodarna dyrektorka ..
Lubię to! 6
rachunek ekonomiczny fonkcjonowania JOK
rachunek ekonomiczny fonkcjonowania JOKjaworznka27 czerwca 2017 o 08:47
na koniec 2015r. w JOK była nadwyżka 200 tys. zł a zaledwie 2 lata później (na koniec 2016r.) już jest deficyt 170 tys. zł?
Lubię to! 7
Kamil
Kamilrachunek ekonomiczny fonkcjonowania JOK17 lipca 2017 o 17:04
Jak się organizuje bale, imprezy i spotkania dla burmistrza i mercedesa z kasy Jok to nie dziwota ze placówka jest na minusie.Pol Joku to protegowani burmistrza a umysłowo to się tam już biją o biurka bo jest ich więcej niż pracowników fizycznych.
Lubię to! 5
gospodarność
gospodarnośćjaworznka27 czerwca 2017 o 08:48
a o jaką kwotę wzrosła od 2015r. dotacja na JOK?
Lubię to! 8
realista
realista27 czerwca 2017 o 07:04
Ludzka zazdrość nie zna granic
Lubię to! 2
mieszkaniec
mieszkaniecrealista27 czerwca 2017 o 07:12
to nie zazdrość, tylko zawarty z mieszkańcami kontrakt, z którego przyszedł czas na rozliczenie
Lubię to! 6
i co?
i co?realista27 czerwca 2017 o 07:51
Ja jestem zadowolony
Lubię to! 2
konkret
konkreti co?27 czerwca 2017 o 07:56
a ja nie, bo nie obiecywał, że będzie organizował drogie imprezy, igrzyska, przyjęcia, sadził kwiatki i rabatki, tylko obiecywał zupełnie coś innego, czego do tej pory suwerenom nie zapewnił
Lubię to! 6
szczerze?
szczerze?i co?27 czerwca 2017 o 07:59
nie wiedziałem, że zatrudniamy pijarowca zamiast zarządcy, dałem się nabrać na PR i teraz jestem rozczarowany
Lubię to! 7
bezpartyjny
bezpartyjnyi co?27 czerwca 2017 o 09:01
Akurat ty nikogo nie zatrudniłeś w przeciwieństwie do większości wyborców i proponuję to uszanować.
Lubię to! 0
suweren
suwereni co?27 czerwca 2017 o 13:23
akurat ja zatrudniłem i opłacam z moich podatków, w przeciwieństwie do ludzi ze Świdnicy, czy Strzegomia
Lubię to! 6
do "suwerena"
do "suwerena"i co?27 czerwca 2017 o 13:40
zaczynasz być monotematyczny, zmień narracje bo smęcisz
Lubię to! 2
słowa, słowa
słowa, słowai co?27 czerwca 2017 o 13:55
Ty masz swoją mantrę, a ja swoją opinię, która Ci nie leży i tyle
Lubię to! 7
:O)
:O)i co?27 czerwca 2017 o 14:06
no to bawmy się dalej skoro dalej nic nie kumasz
Lubię to! 1
słowa, słowa
słowa, słowai co?27 czerwca 2017 o 14:23
nie kumam po Twojemu, bo mam własny mózg i zdanie
Lubię to! 6
:O)
:O)i co?27 czerwca 2017 o 14:27
no właśnie i w tym jest twój problem, że nie kumasz! już wszyscy skumali oprócz ciebie
Lubię to! 1
słowa, słowa
słowa, słowai co?27 czerwca 2017 o 14:30
No wiesz, Ty to nie wszyscy. To że występujesz w kilku imionach na raz może co najwyżej świadczyć o kilku osobowościach w jednej osobie, ale nie o kilku osobach. Uwierz, poza Tobą naprawdę istnieje realny świat i inni ludzie.
Lubię to! 6
:O)
:O)i co?27 czerwca 2017 o 14:34
źle ci się komentarz wkleił ups. A ty dalej swoje już cały Jawor pęka ze śmiechu a ty dalej skrobiesz
Lubię to! 1
ups
upsi co?27 czerwca 2017 o 14:35
mój sąsiad tez kiedyś myślał, że on to cały Jawor ;)
Lubię to! 7
:O)
:O)i co?27 czerwca 2017 o 14:40
zapytaj sąsiada o co chodzi bo nawet on kuma
Lubię to! 2
słowa, słowa
słowa, słowai co?27 czerwca 2017 o 14:50
zapytałem, mój sąsiad też nie jest zadowolony z tego co się dzieje
Lubię to! 6
:O)
:O)i co?27 czerwca 2017 o 14:53
ty naprawdę nie kumasz
Lubię to! 1
aaa załapałem
aaa załapałemi co?27 czerwca 2017 o 15:11
kumam, im mniej się mówi negatywnych rzeczy o kimś, tym lepiej dla niego, bo może opowiadać bajki
Lubię to! 7
:O)
:O)i co?27 czerwca 2017 o 15:15
NIE myśl dalej
Lubię to! 2
?
?i co?27 czerwca 2017 o 15:21
źle znosisz jak o Tobie mówią za dużo?
Lubię to! 7
Anka
Anka27 czerwca 2017 o 06:56
Jak czytam te wywody to śmiech mnie ogarnia - kogo to obchodzi
Lubię to! 0
mieszkaniec
mieszkaniecAnka27 czerwca 2017 o 07:01
mnie obchodzi, bo nie ma dla mieszkańców pieniędzy na zgłaszane przez nich potrzeby, a nie pozyskuje się wszystkich dochodów, a za te co wpływają urządza się drogie i wystawne imprezy, igrzyska, przyjęcia
Lubię to! 7
czytelnik
czytelnikmieszkaniec27 czerwca 2017 o 07:39
to twoje zdanie, inni mają inne i chętnie korzystają z organizowanych imprez
Lubię to! 0
mieszkaniec
mieszkaniecmieszkaniec27 czerwca 2017 o 07:43
nie jestem przeciwnikiem imprez, tylko uważam, że nas nie stać na taki rozmach, "rozpustę", skoro brakuje na podstawowe potrzeby mieszkańców
Lubię to! 7
do Anka
do AnkaAnka27 czerwca 2017 o 07:19
mnie nie ogarnia śmiech, jak czytam, że nie dość, że nie dba się o dochody, to jeszcze nagradza się za straty w budżecie, a ludziom wciska się kit, że nie ma kasy na to, czy tamto
Lubię to! 8
Trak
TrakAnka4 sierpnia 2017 o 19:19
Mnie to wszystko raczej przeraża. I wcale mi nie do śmiechu. Nie czuję, że miasto jest dobrze zarządzane. Dziwi mnie np. fakt, że przed kolejnymi TCH jest wymieniany dyr. JOKu. To już 3 -ci od przejęcia władzy przez p. Berę. Dlaczego? Dziwne to wszystko.
Lubię to! 3
Maja
MajaTrak4 sierpnia 2017 o 20:21
Porozmawiaj z pierwszym i drugim dyrektorem, a może zrozumiesz o co w tym wszystkim chodzi.
Lubię to! 3
podsumowanie
podsumowanie26 czerwca 2017 o 17:15
Burmistrz twierdzi, że chciałby zrobić więcej, ale nie może, bo gmina biedna, a jednocześnie panaburmistrzowi radni akceptują politykę niewindykowania należności gminy (podatków, równowartości 40 euro) i powstawania z tego tytułu strat dla gminy, niepobierania opłat, jakie mogą zasilić budżet (reklamowych). Brak nadzoru, straty, igrzyska i imprezy kosztem komunikacji miejskiej, pilnych inwestycji. Zaniedbany majątek (gminny zamek, letni basen, gminny zasób mieszkaniowy, gminne drogi). Wypływ gminnych pieniędzy na zewnątrz, zamiast dawania pracy i udzielania zleceń mieszkańcom. Brak pracy dla jaworzan, wyrzucanie ich z pracy i zatrudnianie ludzi spoza Jawora. Przyszedł czas na prawdziwe rozliczenie dotychczasowych działań burmistrza. Czas rozpocząć wyliczenia tego co budżetu powinno trafić, ale o to nie zadbano, na co poszły pieniądze mieszkańców. Czas na rachunek ekonomiczny funkcjonowania gminnych jednostek i spółek. Mimo wszystko wierzę, że w tej gminie są rzetelni i racjonalni ludzie. Ludzie, którzy mają wpływ na bieg spraw poprzez instytucje państwa demokratycznego.
Lubię to! 7
publiczne dochody i wydatki
publiczne dochody i wydatkipodsumowanie26 czerwca 2017 o 17:45
Jak dba się o zapewnienie dochodów dla gminy (czy są pobierane, w prawidłowej wysokości)? Komu, ile i dlaczego umarzane są gminne należności (czy nie znajomym, bogatym, których stać na inwestycje majątkowe, darowizny)? Jak windykowane są gminne należności i czy powstały straty dla gminy (czy są zaniedbania i kto za nie odpowiada)? Jak udzielane są zlecenia (komu, na ile, w jakim trybie)? Czy racjonalnie i oszczędnie wydatkowane są środki publiczne (z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów)? Jak przeprowadzane są nabory i konkursy (czy nie są fikcyjne, ustawiane, spersonalizowane)?
Lubię to! 7
lumia
lumiapubliczne dochody i wydatki26 czerwca 2017 o 21:06
http://www.wspolnota.org.pl/portal-dla-radnych/budzet-i-finanse/dochody-gmin-oraz-przychody-i-rozchody-publiczne/
Lubię to! 2
dochody własne gminy
dochody własne gminypubliczne dochody i wydatki26 czerwca 2017 o 21:20
Tak jest lumia, są dochody i wydatki, przychody i rozchody. Źródła dochodów własnych gmin zawarte są w art. 4 ustawy o dochodach jst. https://www.arslege.pl/zrodla-dochodow-wlasnych-gminy/k334/a28044/
Lubię to! 5
wpływy do budżetu
wpływy do budżetupubliczne dochody i wydatki26 czerwca 2017 o 21:24
Opłata reklamowa stanowi takie samo źródło dochodów własnych gminy, jak np. opłata targowa, czy opłata od posiadania psów. Wpływów z tej opłaty w budżecie zabrakło. Burmistrz do dziś nie przedłożył radzie projektu uchwały w tym zakresie.
Lubię to! 7
jakoś tak to leci
jakoś tak to lecipubliczne dochody i wydatki26 czerwca 2017 o 21:41
Art. 4 ust.1 pkt 12 ustawy o dochodach jst: źródłami dochodów własnych gminy są inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Wśród tych innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów jest m.in. należna gminie na podstawie art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Ta należność gminna nie jest ustalania i nie jest windykowana-wbrew wynikającemu z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych obligującym gminy do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.
Lubię to! 6
bawmy się
bawmy siępubliczne dochody i wydatki26 czerwca 2017 o 21:43
budżet jest dziurawy, ale za to zabawa jest na całego
Lubię to! 6
czas podsumowań
czas podsumowańpubliczne dochody i wydatki26 czerwca 2017 o 21:58
Czas rozpocząć wyliczenia tego co do budżetu powinno trafić, ale o to nie zadbano i na co poszły pieniądze mieszkańców i czy wydano je oszczędnie i racjonalnie.Czas na rachunek ekonomiczny funkcjonowania gminnych jednostek i spółek.
Lubię to! 7
realista
realistapubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:03
Nabory są powtarzane z powodu braku chętnych więc przestań kłamać. Zacznij zachęcać mieszkańców do składania swoich CV to może się do czegoś twoje wpisy przydadzą
Lubię to! 1
większy realista
większy realistapubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:09
to zapytaj samych pracowników urzędu co o tym sądzą-dlaczego nie ma chętnych, co jest tego powodem
Lubię to! 6
fe
fepubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:12
a ty pytałeś? nie zajmuj się plotkami to nieładnie
Lubię to! 0
większy realista
większy realistapubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:15
pytałem i to nie plotki, tylko komunikacja międzyludzka
Lubię to! 6
fe
fepubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:45
a ja myślę, że wyłącznie plotki fe fe fe i jeszcze piszesz to po forach
Lubię to! 0
większy realista
większy realistapubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:47
to nie plotki, tyko opinie i to uzasadnione
Lubię to! 6
fe
fepubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:52
Tak to próbujesz sobie tłumaczyć?
Lubię to! 1
taka różnica
taka różnicapubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 07:54
widzisz, ja to wiem, a Ty się "zastanawiasz" dlaczego brak chętnych
Lubię to! 6
fe
fepubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 08:00
Ja też to wiem ale nie wypisuję głupot po forach
Lubię to! 0
większy realista
większy realistapubliczne dochody i wydatki27 czerwca 2017 o 08:02
to niestety nie są głupoty, tylko smutna rzeczywistość
Lubię to! 6
jak
jakpodsumowanie26 czerwca 2017 o 18:02
Jak wygląda prowadzona przez gminę gospodarka lokalowa, wodno-ściekowa, odpadami (czy jest efektywnie zarządzana)?
Lubię to! 6
?
?podsumowanie26 czerwca 2017 o 18:18
Ile mieszkań dla jaworzan można by wybudować, wyremontować, w ilu mieszkaniach można by wymienić system ogrzewania na ekologiczny za pieniądze, jakie poszły na PR, 1-3 dniowe igrzyska, imprezy? Ile pieniędzy poszło na skwerki i nasadzenia, ile będzie kosztowało utrzymanie tej zieleni w okresie trwałości projektu-czy wszędzie było to zasadne i w takim nakładzie?
Lubię to! 6
piotr
piotr?26 czerwca 2017 o 20:32
Mieszkanie to niech każdy kupuje sobie i remontuje sam i na własny koszt. Komunizm się skonczyl i czas do roboty.
Lubię to! 2
paweł
paweł?26 czerwca 2017 o 20:40
wiesz co, mam takie samo zdanie o finansowaniu oświaty, a zwłaszcza o finansowaniu z budżetu gminy (z naszych podatków) rocznych urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom, podczas, gdy gmina odprowadza składki zdrowotne od ich zatrudnienia i mogą leczyć się na koszt NFZ
Lubię to! 6
do piotra
do piotra?26 czerwca 2017 o 20:47
ja też uważam, ze komunizm się już skończył rodzie powinni płacić za opiekę nad swoimi dziećmi w żłobkach i przedszkolach-żłobki i przedszkola powinny funkcjonować na własny koszt, a nie na koszt gminy i wszystkich mieszkańców
Lubię to! 5
komunizm się skończył
komunizm się skończył?26 czerwca 2017 o 20:53
piotrze, a co uważasz o finansowaniu małej grupce seniorów zajęć i wycieczek w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku-nie uważasz, że powinni finansować je sami?
Lubię to! 5
?
?podsumowanie26 czerwca 2017 o 20:35
czy za pieniądze, które poszły na PR, igrzyska i imprezy mogłaby już dawno funkcjonować darmowa komunikacja miejska? czy można by za nie wyremontować letni basen, zamek?
Lubię to! 6
Strach się bać
Strach się baćpodsumowanie4 sierpnia 2017 o 19:21
Trzeba mieć łeb na karku, jakąś wizję rozwoju miasta, a przede wszystkim pracować, pracować, pracować i myyyyśleć!
Lubię to! 1
Anka
AnkaStrach się bać4 sierpnia 2017 o 20:25
ciężko o efekty, gdy największa para i wydatki idą na pijar
Lubię to! 2
i to
i toStrach się bać5 sierpnia 2017 o 07:51
pijar na koszt mieszkańców
Lubię to! 2
Juka
Juka26 czerwca 2017 o 16:40
Człowieku daj żyć innym, kogo to obchodzi
Lubię to! 1
dobro gminy i mieszkańców
dobro gminy i mieszkańcówJuka26 czerwca 2017 o 16:52
mnie obchodzi, bo za to można cos zrobić dla mieszkańców
Lubię to! 6
wykonanie budżetu po stronie dochodowej
wykonanie budżetu po stronie dochodowej26 czerwca 2017 o 16:29
czy gmina pobiera dochody z przynależnej jej na mocy art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych równowartości 40 EURO? Dla gminy jest to obligatoryjny dochód, wynikający wprost z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
Lubię to! 6
dochody gminy
dochody gminy26 czerwca 2017 o 16:26
A dlaczego gmina nie pozyskuje do gminnej kasy dochodów z nowej opłaty lokalnej dla gmin.-tzw. opłaty reklamowej? Możliwość jej pobierania na podstawie uchwały rady, weszła w życie 11 września 2015 r.
Lubię to! 7
wielka stopa
wielka stopadochody gminy26 czerwca 2017 o 16:42
Zapytaj gminy. Chodzi ci o ustawę krajobrazową?
Lubię to! 1
dochody gminy
dochody gminywielka stopa26 czerwca 2017 o 16:53
tak, inne gminy pobierają
Lubię to! 6
Ostroznie z opłatą reklamową
Ostroznie z opłatą reklamowądochody gminy26 czerwca 2017 o 17:13
"oczekiwaną przez gminy korzyścią, związaną z uchwaleniem kodeksu reklamowego, miała być także możliwość podjęcia uchwały w sprawie opłat reklamowych, otwierająca łatwą drogę do nakładania kar w przypadku stwierdzenia niezgodności.
.Kiedy jednak okaże się, że Ustawa krajobrazowa, na podstawie której gminy mogą nakładać opłaty i kary, jest niezgodna z Konstytucją RP, otworzy to drogę do rewizji gminnych rozstrzygnięć, zwrotu uiszczonych kwot i da podstawę pokrzywdzonym do dalszych roszczeń. To z kolei, w dłuższej perspektywie i biorąc pod uwagę skalę zjawiska, może doprowadzić do ruiny gminne budżety.
Lubię to! 0
opolak
opolakOstroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 19:54
http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-reklamowa

dawniej płacono za reklamę na samochodach
Lubię to! 0
borus
borusOstroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 19:59
http://www.pit.pl/2007-oplata-reklamowa--nowy-parapodatek-od-11-wrzesnia-2015-roku-14979/
Lubię to! 2
dochody gminy
dochody gminyOstroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 20:06
Tak jest borus, to jest wprowadzona 11 września 2015r . nowa opłata lokalna, jaka gminy mogą pobierać w ramach dochodów własnych, o te wpływy mógł być zasilony budżet gminy, ale w Jaworze o to nie zadbano-zaniechano ich poboru.
Lubię to! 5
dochody gminy
dochody gminyOstroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 20:14
Zaniechano także ustalania i windykacji należności gminy-rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro za opóźnienia w płatności za wodę i ścieki. Ta należność powstaje z mocy prawa i gmina powinna ją pobierać razem z odsetkami za opóźnienie w płatności.
Lubię to! 5
straty dla gminy
straty dla gminyOstroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 20:19
pod bezpośrednim nadzorem skarbnika dopuszczono także do przedawnienia z dniem 01.01.2016 r. należności podatkowych gminy i powstania z tego tytułu strat dla gminy, mało tego ta sytuacja wcześniej miała miejsce także w dniu 01.01.2015r. i powtórzyła się również 01.01.2017r.-te dochody powinny zasilić gminą kasę, a bezpowrotnie przepadły przez czyjeś zaniedbanie
Lubię to! 5
co mówią pracownicy
co mówią pracownicyOstroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 20:28
Jak dojdzie do przedawnienia rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro za opóźnienia w płatności za wodę i ścieki, to powstaną kolejne niepowetowane straty dla gminy. Kiepsko wygląda nadzór nad wykonaniem dochodów, są też liczne uwagi do wykonania wydatków.
Lubię to! 5
za co?
za co?Ostroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 20:31
za te pieniądze można by zrobić coś dla mieszkańców
Lubię to! 5
co mówią pracownicy
co mówią pracownicyOstroznie z opłatą reklamową26 czerwca 2017 o 21:53
równowartość 40 euro to należność pieniężna gminy o charakterze cywilnoprawnym, więc jak się przedawni, to dodatkowo jest to dyscyplina finansów publicznych
Lubię to! 4
ech
ech26 czerwca 2017 o 15:52
w innych gminach jakoś dało się coś zrobić za tej kadencji ws. basenów http://samorzad.pap.pl/depesze/przetargi/175309/
Lubię to! 6
gospodarz
gospodarz26 czerwca 2017 o 13:16
zatrudnienie gminnego ogrodnika i wodzireja byłoby tańsze
Lubię to! 7
Karina
Karina26 czerwca 2017 o 13:07
Okres wakacji się zaczął i i imprezy mile widziane
Lubię to! 2
no właśnie
no właśnieKarina26 czerwca 2017 o 13:12
okres wakacji się już zaczął i to 3 sezon za tego burmistrza a basen letni dalej nieczynny-ludzie w wakacje, jak jest ciepło szukają wody
Lubię to! 7
Dorota
Dorotano właśnie26 czerwca 2017 o 13:33
Stoi już kurtyna wodna,super zabawa dla dzieciaków, już była za swoim dzieckiem
Lubię to! 3
;)
;)no właśnie26 czerwca 2017 o 13:37
no, to można poćwiczyć skakanie na główkę i pływanie crowlem
Lubię to! 8
matka
matkano właśnie26 czerwca 2017 o 13:41
JUż jest, zaraz się ubieram ze swoimi żeby się pochlapały
Lubię to! 5
matka
matkano właśnie26 czerwca 2017 o 13:43
tylko nadmucham im koła i motylki, żeby się nie potopiły podczas przygody z wodą
Lubię to! 7
ratownik wodny
ratownik wodnyno właśnie26 czerwca 2017 o 13:49
Można położyć się na brzuchu na ziemi pod kurtyną, zamknąć oczy i wykonując ruchy wyobrażać sobie, że się płynie. Ryzyko utonięcia zerowe.
Lubię to! 6
hihi
hihino właśnie26 czerwca 2017 o 13:51
to darmowa lekcja pływania w ramach projektu "bezpieczne lato w mieście"
Lubię to! 6
wow
wowno właśnie26 czerwca 2017 o 13:58
ja myślę, że teraz będą do nas walili turyści drzwiami i oknami na wymarzone wakacje pod wodna kurtyna, tylko koniecznie trzeba to wypromować gdzie się da i urządzić na ta okoliczność jakąś imprezę-przy muzyce lepiej się relaksuje w wodzie
Lubię to! 7
Marianna
Mariannano właśnie26 czerwca 2017 o 13:58
Bardzo zabawne są niektórych komentarze ale dla ludzi starszych, którzy chcą się ochłodzić to wspaniały pomysł a i dzieci szaleją
Lubię to! 1
strzał w dziesiątkę
strzał w dziesiątkęno właśnie26 czerwca 2017 o 14:02
może jeszcze jakiś aerobik wodny, albo wodna zumba dla preferujących czynny wypoczynek nad wodą a o naszym kąpielisku zrobi się głośno w całek Polsce i kto wie, może i za granicą
Lubię to! 6
woda
wodano właśnie26 czerwca 2017 o 14:07
niestety, nie zastąpi się kurtyną wodną braku letniego basenu w mieście
Lubię to! 5
błagam bez jaj
błagam bez jajno właśnie26 czerwca 2017 o 14:13
już widzę oczyma wyobraźni twój aerobik na basenie miejskim z dzieciarnią skaczącą na potęgę gdzie popadnie
Lubię to! 3
Ja
Jano właśnie26 czerwca 2017 o 14:17
mam jaja i chcę aerobik wodny na odkrytym basenie-świetnie się poruszam w wodzie, mogę wystąpić w reklamie promującej-uwolnię trochę burmistrza od tego ciężkiego obowiązku, bo się ostatnio strasznie mocno napracował
Lubię to! 5
:O)
:O)no właśnie26 czerwca 2017 o 14:22
prędzej wystąpisz w reklamie "uwolnić orkę" jak cię dzieciarnia obskoczy
Lubię to! 1
ratownik
ratownikno właśnie26 czerwca 2017 o 14:28
do Ja- skoro tak świetnie się poruszasz to poćwicz najpierwej w pod kurtyną wodną a jak uznamy, że wszystko jest OK to pomyślimy co dalej
Lubię to! 1
Ja
Jano właśnie26 czerwca 2017 o 14:46
dobra :)) Chętnie wyręczę burmistrza w tej promocji gminy, bo obserwowałem go, jak on się ostatnio ciężko napracował-mówię Wam, aż mi się go zrobiło szkoda. Wy sobie sprawy nie zdajecie, jaka to ciężka praca udzielić tylu wywiadów i jeszcze jednocześnie się uśmiechać do każdej kamery. Już się ubieram i lecę pod kurtynę, tylko zawiadomcie kogo się da, aby nas cała Polska i świat zobaczył-dam z siebie wszystko.
Lubię to! 7
kropelka
kropelkano właśnie26 czerwca 2017 o 14:53
to niemożliwe Emilek jest tylko jeden, a ty przestań mu zazdrościć
Lubię to! 3
twarz miesiąca
twarz miesiącano właśnie26 czerwca 2017 o 15:04
oj kropelko, przecież wszyscy wiedzą, że on jest jedyny w swoim rodzaju-jaworzanie po nim, to chyba długo drugiego takiego już nie będą mieli
Lubię to! 6
kropelka
kropelkano właśnie26 czerwca 2017 o 15:07
to prawda jest najlepszym burmistrzem
Lubię to! 2
promocja
promocjano właśnie26 czerwca 2017 o 15:13
No ja do dziś mam szczękościsk od mówienia i jednoczesnego uśmiechania się tylko do jednej kamery, a on tak potrafi do kilku na raz i między czasie jeszcze udzielić wywiadów do kilku pism. Normalnie szok. Jest najlepszy, nikt go nie pobije.
Lubię to! 6
Marian
Marianno właśnie26 czerwca 2017 o 15:21
W swoje gniazdo się nie pluje
Lubię to! 2
z kamerą wśród zwierząt
z kamerą wśród zwierzątno właśnie26 czerwca 2017 o 15:31
to prawda marianie, w świecie zwierząt obowiązują proste-dobre zasady, tak jak ta, że nie porzuca się swojego potomstwa, by wykarmić cudze
Lubię to! 6
gniazdo os
gniazdo osno właśnie26 czerwca 2017 o 15:37
tak samo jak nie wyrzuca się z gniazda swoich pszczół, by zrobić miejsca dla pszczół z innego roju
Lubię to! 6
kropka
kropkano właśnie26 czerwca 2017 o 20:50
Czy ktoś zrobił biznes-plan remontu basenu letniego? Może się okazać , że przekroczy budowę nowego.Szkoda to jest basen olimpijski z okazji - Berlin 1936.
Porozmawiać z Politechniką Wrocławska - Budowlańcami może w ramach pracy dyplomowej opracują projekt z kosztorysem.
Lubię to! 3
do kropki
do kropkino właśnie26 czerwca 2017 o 20:56
jak się jeszcze dłużej będziemy tak zastawiać, to popadnie w taka ruinę, że już na pewno nie będzie opłacało się go remontować
Lubię to! 5
:(
:(Karina26 czerwca 2017 o 13:14
a burmistrz pokazuje jaworzanom plany kolejnych skwerków...
Lubię to! 6
semafor
semafor:(26 czerwca 2017 o 13:29
Super a gdzie będą
Lubię to! 3
Reklama
serio
serio26 czerwca 2017 o 12:57
ja bym nie chciał takiego zarządcy swojego majątku, który zamiast o niego dbać, remontować, powiększać, to urządzał na mój koszt wystawne przyjęcia, igrzyska, zabawy
Lubię to! 8
gospodarz
gospodarzserio26 czerwca 2017 o 13:00
a do tego, który zamiast dbać o potrzeby mojej rodziny, wyganiałby z posiadłości członków rodziny, sprowadzał na mój koszt obcych, wydawałby pieniądze na zewnątrz
Lubię to! 8
czytelnik
czytelnikgospodarz26 czerwca 2017 o 13:04
ale masz fazę ciepło co
Lubię to! 1
zły gospodarz
zły gospodarzgospodarz26 czerwca 2017 o 16:09
gdy jest brak nadzoru, straty, igrzyska i imprezy kosztem pilnych inwestycji, zaniedbany majątek, wypływ pieniędzy na zewnątrz, zamiast zatrudnienie swoich podwładnych,
Lubię to! 5
umiarkowanie
umiarkowanieserio26 czerwca 2017 o 13:08
dużo jaworzan tak właśnie postrzega obecne rządy w mieście
Lubię to! 5
akrobata
akrobataumiarkowanie26 czerwca 2017 o 13:28
dużo to znaczy ilu ty i twój kumpel buha ha
Lubię to! 3
pikołek
pikołekumiarkowanie26 czerwca 2017 o 13:34
akrobato, możesz się wyśmiewać, ale czy to zmieni opinie mieszkańców?
Lubię to! 5
akrobata
akrobataumiarkowanie26 czerwca 2017 o 13:38
moją na pewno nie. Ciepło pozdrawiam Jaworzan pozytywnie zakręconych
Lubię to! 2
akrobata
akrobataumiarkowanie26 czerwca 2017 o 13:41
a pozdrowienia przesyłam z basenu w Strzegomiu-u nas jest SUUUper
Lubię to! 3
akrobata
akrobataumiarkowanie26 czerwca 2017 o 13:44
widzę dublera akrobaty oj brzydko, fe nieładnie podszywać się pod innych. Pozdrowienia dla Jaworzan przesyłam z Jawora dla uśmiechniętych i pozytywnie zakręconych Jaworzan
Lubię to! 2
skąd
skądumiarkowanie26 czerwca 2017 o 13:46
to po co przesyłasz pozdrowienia, skoro jesteś w Jaworze?
Lubię to! 5
akrobata
akrobataumiarkowanie26 czerwca 2017 o 13:48
żeby żaden cwaniaczek nie pisał, że jestem z poza mojego ukochanego Jawora. Pozdrawiał
Lubię to! 1
na koszt mieszkańców, podatników, wyborców
na koszt mieszkańców, podatników, wyborcówserio26 czerwca 2017 o 13:10
PR, igrzyska, imprezy
Lubię to! 5
moje zdanie
moje zdanie26 czerwca 2017 o 12:50
niestety, nie ma zgłaszane przez jaworzan potrzeby, a jest na zabawę-uważam, że mocno została zachwiana równowaga w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na imprezy, igrzyska, itp.
Lubię to! 6
Beata
Beata26 czerwca 2017 o 12:38
Integracja to połowa sukcesu społeczności lokalnej, równie ważne jest wyciągnięcie ludzi z domów. Może jesteśmy małym biednym miasteczkiem ale jest coraz lepiej. Razem łatwiej.
Lubię to! 1
Razem
RazemBeata26 czerwca 2017 o 12:43
czy Ty mówisz o kampanii wyborczej na koszt podatników?
Lubię to! 5
Beata
BeataRazem26 czerwca 2017 o 12:46
Kogo obchodzi jakaś kampania
Lubię to! 1
wybór
wybór26 czerwca 2017 o 12:27
Jak za króla Sasa-jedz, pij i popuszczaj pasa, tylko skarbiec Jawora świeci pustkami na pilne i podstawowe potrzeby zgłaszane przez jaworzan-na wiele rzeczy jaworzanie słyszą odpowiedz, że jest brak mieszkań i że chętnie by się coś zrobiło, ale niestety brak jest pieniędzy.
Lubię to! 5
bez czarowania
bez czarowaniawybór26 czerwca 2017 o 12:36
Jaworzanie pobawią się chwilę, a potem euforia szybko mija, jak stykają się ze swoimi dalej nie rozwiązanymi problemami i niezaspokojonymi z braku pieniędzy w budżecie. To tak jakby głodnemu zamiast dać jedzenie, to zafundować mu zabawę integracyjną, gdzie się dowie, że takich głodnych osób w grupie jest więcej. Czy wszystkie te głodne osoby będą zadowolone po tej zabawie, czy tylko po wzajemnej wymianie opinii w grupie wzrośnie ich niezadowolenie?
Lubię to! 6
,
,bez czarowania26 czerwca 2017 o 12:40
Ooo jakich głodnych osoba piszesz, to nie Etiopia
Lubię to! 0
zgredek
zgredekwybór26 czerwca 2017 o 12:41
Póki podstawowa potrzeba nie zostanie zaspokojona, nie rozwiązany problem, to ludzie będą o nich rozmawiać przy każdej nadarzającej się okazji, zwłaszcza, jak się spotkają i zintegrują. Imprezy nie zastąpią inwestycji i nie rozwiążą problemów mieszkańców, jedynie ułatwię ludziom komunikację i wymianę opinii.
Lubię to! 6
,
,zgredek26 czerwca 2017 o 12:43
jesteś głodny? czy co
Lubię to! 0
zgredek
zgredekzgredek26 czerwca 2017 o 12:46
a wiesz co to metafora?
Lubię to! 5
inwestycje zamiast igrzysk, imprez
inwestycje zamiast igrzysk, imprezzgredek26 czerwca 2017 o 12:54
czyli grono niezadowolonych się powiększy, bo nabiorą potwierdzenia, że więcej osób myśli tak jak oni
Lubię to! 4
,
,zgredek26 czerwca 2017 o 12:55
jest to związek wyrazów które połączone tworzą coś innego

w przenośni... gdzie byłaś *** u murzyna


Lubię to! 0
Wanda
Wanda26 czerwca 2017 o 09:17
Cieszę się na każdą imprezę organizowaną przez miasto tak jak inni mieszkańcy więc proszę nie pisać że są to wyrzucone pieniądze. Takie imprezy integrują społeczność lokalną
Lubię to! 3
chwila euforii
chwila euforiiWanda26 czerwca 2017 o 09:32
a potem mieszkańcy wracają do swoich domów i mają nie rozwiązane problemy-przeciekające dachy, odpadające tynki, brudne klatki schodowe, brak mieszkań, dziurawe ulice, itp.
Lubię to! 7
Wanda
WandaWanda26 czerwca 2017 o 09:37
Proszę przestać ciągle narzekać !! jedno drugiego nie wyklucza . Bawmy się i więcej optymizmu życzę młodym ludziom życie takie krótkie
Lubię to! 0
głos rozsądku
głos rozsądkuWanda26 czerwca 2017 o 09:41
na zabawę potrzebne są pieniądze, a skoro budżet jest mały, miasto biedne (sam tak burmistrz się wypowiada), to wypadałoby zachować jakąś rozwagę w wydatkach na imprezy i igrzyska, aby starczało także na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby remontowe, inwestycyjne, itp.
Lubię to! 6
Ula
UlaWanda26 czerwca 2017 o 09:55
to że miasto jesz biedne to nie znaczy że wszyscy mamy chodzić w szatach pokutnych. Ja chcę imprez i czekam tak samo na nie jak Wanda
Lubię to! 1
taka prawda
taka prawdaWanda26 czerwca 2017 o 10:04
Nikt nie mówi, żeby nie organizować imprez, ale o tym, żeby zachować w tym jakąś rozwagę. To tak jakby Ci w domu brakowało pieniędzy na naprawę cieknącego dachu i inne pilne potrzeby, które utrudniają życie a wydawałabyś wystawne przyjęcia. Budżet nie jest z gumy a pilnych potrzeb mieszkańców jest jeszcze dużo, więc trzeba 2x oglądnąć każda złotówkę, zanim się ją na coś wyda. Mieszkańcy pobawią się 1, 2 dni i z powrotem wracają do szarej rzeczywistości, dalej zmagają się ze swoimi ciągle nie rozwiązanymi problemami. To droga do nikąd, ślepy zaułek.
Lubię to! 5
wściekły Zenek
wściekły ZenekWanda26 czerwca 2017 o 10:06
człowieku nie chcesz chodzić na imprezy to nie, ale daj żyć innym i się bawić
Lubię to! 2
rozumiesz?
rozumiesz?Wanda26 czerwca 2017 o 10:07
Wanda, to tak, jakbyś głodnemu zamiast jedzenia zafundowała przejażdżkę na karuzeli, żeby na chwilę zapomniał o swoim problemie, zintegrował się z innymi bujającymi się i dowiedział, że nie jest sam głodny, że jest ich więcej
Lubię to! 5
Wanda
WandaWanda26 czerwca 2017 o 10:13
Człowieku przestań ciągle narzekać wszyscy czekają na kolejne dni Jawora .
Lubię to! 1
podatnik
podatnikWanda26 czerwca 2017 o 10:14
wściekły Zenku- płacę podatki i mam prawo oczekiwać, że zostaną wydane na to, co mi utrudnia życie. nie rozumiem o co masz do mnie pretensje. Chcesz się bawić na mój koszt, czy co?
Lubię to! 6
mały budżet
mały budżetWanda26 czerwca 2017 o 10:17
nie wszyscy żyją od imprezy do imprezy, są różne oczekiwania mieszkańców i wszystkie są tak samo ważne
Lubię to! 6
wściekły Zenek
wściekły ZenekWanda26 czerwca 2017 o 10:24
ja też płacę podatki i nie bawię się na twój kosz ale na swój
Lubię to! 2
Lesiu
LesiuWanda26 czerwca 2017 o 10:31
Czekam na targi chleba i piernika. w ubiegłym roku było super nawet Jawor był tv
Lubię to! 2
do Lesiu
do LesiuWanda26 czerwca 2017 o 10:40
Nie za darmo niestety był w tv. Jak mamy wydawać kilkadziesiąt tysięcy na kilka migawek w telewizji, gdy brakuje na wiele potrzebnych remontów, to ja dziękuję bardzo za coś takiego...
Lubię to! 7
Lesiu
LesiuWanda26 czerwca 2017 o 10:45
To jest promocja miasta zobacz jak jest promowany np. Kołobrzeg aż chce się tam jechać a imprezka i tak była przednia
Lubię to! 0
realista
realistaWanda26 czerwca 2017 o 10:47
Lesiu, a zobacz Ty jaki budżet ma Kołobrzeg a jaki Jawor i jaki procent z ogólnego budżetu Kołobrzegu idzie na imprezy, a jaki w Jaworze, a potem porozmawiamy o przedniej zabawie
Lubię to! 5
Lesiu
LesiuWanda26 czerwca 2017 o 11:17
ty realista co porównujesz budżety. Kołobrzeg to miejscowość nadmorska żyjąca z turystki. To że Jawor się stara to super
Lubię to! 2
Joł
JołWanda26 czerwca 2017 o 11:48
Lesiu, teraz to już całkiem odjechałeś-Ty się promuj jak masz taką potrzebę (nakręcaj się, udzielaj sobie wywiadów, wysyłaj swoje zdjęcia gdzie tylko chcesz, itp.), tylko proszę Cię nie za moje ciężko zarobione pieniądze. Ja za moje podatki, wolę sobie odpocząć na odkrytym basenie w upalne dni, a tego w Jaworze brakuje.
Lubię to! 5
gruby
grubyWanda26 czerwca 2017 o 11:53
po co mi odkryty basen będą koło mnie pływać twoje zarazki ja też wolę dobrą imprezkę
Lubię to! 0
żyła
żyłaWanda26 czerwca 2017 o 11:57
Lesiu, sam odesłałeś do porównania z Kołobrzegiem, który ma ponad 45 tyś mieszkańców a Jawor niecałe 25 tys. (choć i tak dobrze, że nie do Wrocławia, Warszawy, Poznania, czy Krakowa). Kołobrzeg ma większe możliwości, bo ma morze i ośrodki uzdrowiskowe, oraz dodatkowe wpływy z opłaty klimatycznej. Porównuję nie tylko budżet, ale wskaźniki wydatków na imprezy w tym budżecie. A w naszym budżecie ciągle brakuje pieniędzy na zaspokojenie PODSTAWOWYCH potrzeb mieszkańców.
Lubię to! 5
Lesiu
LesiuWanda26 czerwca 2017 o 12:01
dlatego niestety imprez mamy mniej, ale dobrze że są
Lubię to! 0
oj
ojWanda26 czerwca 2017 o 12:04
Lesiu, od ponad 2,5 roku mamy niemalże zastój inwestycyjny, brakuje pieniędzy na mieszkania, termomodernizacje budynków, remonty dróg, remont basenu, bezpłatną komunikacje miejska, itp.
Lubię to! 5
Lesiu
LesiuWanda26 czerwca 2017 o 12:28
a ty my śliż że Kołobrzeg nie ma, ja tam byłem i widziałem
Lubię to! 1
pracownik socjalny
pracownik socjalnyWanda26 czerwca 2017 o 10:25
Często spotykam się z rodzinami, w których brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby (podręczniki, odzież, buty, jedzenie, itp.), ale zawsze znajdują się pieniądze na zakrapiane imprezy. najczęściej cierpią na tym najsłabsi, najcichsi-dzieci. Różnie bywa z tymi priorytetami w życiu.
Lubię to! 4
urocza blondynka
urocza blondynkapracownik socjalny26 czerwca 2017 o 10:34
pitu pitu na te imprezy chodżą wszyscy mieszkańcy nawet pracownicy socjalni
Lubię to! 3
babcia Józia
babcia Józiapracownik socjalny26 czerwca 2017 o 10:45
Chleba i igrzysk, taki okrzyk kiedyś wznosiło rzymskie pospólstwo. Minęły wieki a pospólstwo dalej jest robione w trąbę przez elity rządzące. A do obsługi roszczeniowego pospólstwa pierwszy kto? Pracownik socjalny! Winny wszystkiemu, zbiera wszystkie baty, to jego wina że zasiłek za niski, że dzieci mające rodziców chodzą głodne itd. Zdrówka Wam życzę i cierpliwości w tym nieuleczalnie chorym kraju. Albo przenosin do USA, tam tacy jak Wy są kimś.
Lubię to! 1
Gordon Ramsay
Gordon Ramsaypracownik socjalny26 czerwca 2017 o 10:51
Nie wiem co jest złego w lokalnych imprezach? wszystkie miasta i miasteczka je organizują. Jestem ZA
Lubię to! 0
priorytety
priorytetypracownik socjalny26 czerwca 2017 o 11:04
Ja też jestem za, ale z UMIAREM odpowiednim do możliwości finansowych gminy, tak, aby nie odbywało się to kosztem innych pilnych dla mieszkańców potrzeb. Przykład-w innych miastach mieszkańcy latem mogą korzystać z odkrytego basenu, a jaworzanie musza jeździć na basen do Strzegomia. Takich niezaspokojonych priorytetów mieszkańców jest bardzo dużo.
Lubię to! 5
potrzeby jaworzan
potrzeby jaworzanWanda26 czerwca 2017 o 10:44
U podstaw funkcjonowania każdego człowieka leżą jego potrzeby. Zachowanie człowieka jest motywowane przez jego niezaspokojone potrzeby. Najbardziej podstawowe potrzeby mają charakter fizjologiczny: jedzenie, picie, ogrzewanie, schronienie, odpoczynek, itp. Potrzeby społeczne (związane z kontaktem z innymi ludźmi, integracją, zabawą) są potrzebami wyższego rzędu. Zaspokojenie potrzeb w pierwszej kolejności niższego rzędu, jest warunkiem zaspokajania kolejnych potrzeb - wyższego rzędu. Działania motywacyjne są skazane na niepowodzenie, jeśli zaspokaja się pewien poziom potrzeb, ignorując poziom hierarchicznie niższy. Jeśli człowieka nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb, nie ma sensu przekonywać go, że powinien być zadowolony.mówi o tym teoria Maslowa. Teoria ta ma zastosowanie do ogółu społeczeństwa, ale w każdym społeczeństwie znajdą się jednostki, które tą hierarchie mają odwrócone.
Lubię to! 5
jak tak pomyśleć
jak tak pomyśleć26 czerwca 2017 o 08:55
Jakby podliczyć wszystkie pieniądze, jakie przez te 2,5 roku wydano na 1-3 dniowe imprezy, igrzyska, bankiety, kwiatki i rabatki, to zbierze się tego spora kwota. Ile z tego można by było wybudować, wyremontować? Może dziś byłby już czynny letni basen?
Lubię to! 6
tak to odbieram
tak to odbieramjak tak pomyśleć26 czerwca 2017 o 09:05
jak za Sasa, tylko budżet nie ten (mniej pieniędzy w "skarbcu")
Lubię to! 6
mieszkanka
mieszkankajak tak pomyśleć26 czerwca 2017 o 09:18
A ja czekam na dni Jawora i jestem na nich z dziećmi co roku super impreza
Lubię to! 0
równowaga w wydatkach
równowaga w wydatkachmieszkanka26 czerwca 2017 o 09:34
Dni Jawora były od dawna, jeszcze przed p.Berą, ale robiono tez termomodernizacje budynków, duże inwestycje, remonty dróg, itp. Teraz jest niemalże inwestycyjny zastój.
Lubię to! 5
dziwne
dziwne26 czerwca 2017 o 07:03
Co to ma być, zwracanie się do burmistrza przez redaktora na łamach lokalnej gazety.
"Panie Burmistrzu, proszę wskazać ekonomistę lub grupę ekonomistów, którzy wspierają Pana w odpowiednich analizach i projektach konstrukcji podatków lokalnych uwzględniających specyfikę naszego miasta. " a potem swoje wywody - paranoja
Lubię to! 4
kanał komunikacji
kanał komunikacjidziwne26 czerwca 2017 o 07:15
burmistrz przecież lubi taki kanał komunikacji-lubi komunikować się z mieszkańcami przez internet, media, skoro utworzono tyle służbowych kont i do tylu portali i mediów rozsyłane są z urzędu informacje (FB, portale społecznościowe, media, itp.)
Lubię to! 6
co w tym złego?
co w tym złego?dziwne26 czerwca 2017 o 07:17
a co-burmistrz nie chce poznać opinii mieszkańców innych niż jego świta?
Lubię to! 6
Anka
Ankaco w tym złego?26 czerwca 2017 o 09:14
przecież są spotkania z burmistrzem więc nie mydl ludziom oczu
Lubię to! 2
mieszkaniec Przyrzecza
mieszkaniec Przyrzeczaco w tym złego?26 czerwca 2017 o 09:25
No tak, po 2,5 roku urzędowania, na rok przed kolejnymi wyborami. Byłem na takim spotkaniu, większa część uczestników to urzędnicy i panaburmistrzowi radni. Burmistrz opowiadał o WSSE, budowie przez Mercedesa fabryki (przy wsparciu polskiego rządu), remoncie DK3 (przez GDDiK) i pokazał gotowe plany (bez wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami)zagospodarowania mieszkańcom terenów-plan kolejnego skwerka w mieście w ramach działań likwidacji zanieczyszczenia powietrza w Jaworze. U nas na osiedlu-na Przyrzeczu nie ma zanieczyszczenia powietrza, bo nie ma pieców węglowych i osiedle położone jest w bliskiej lokalizacji rzeki, a zamiast skwerka przydałaby się siłownia napowietrzna, świetlica osiedlowa, fitness club, bo tego u nas brakuje.
Lubię to! 5
zadowolona mieszkanka
zadowolona mieszkankaco w tym złego?26 czerwca 2017 o 09:30
To dlaczego tego nie powiedziałeś, masz jakiś pomysł to mów? a obecność urzędników wcale mnie nie dziwi i uważam że to bardzo dobrze, że chodzą na takie spotkania zawsze można ich o coś zapytać .
Lubię to! 2
kontakt z mieszkańcami
kontakt z mieszkańcamico w tym złego?26 czerwca 2017 o 09:42
wystarczyłoby, aby przyszedł radny z Twojego okręgu, a nie cała "drużyna Bery"
Lubię to! 5
chory kraj
chory krajco w tym złego?26 czerwca 2017 o 09:53
No tak teraz będziesz ...... że za dużo urzędników przyszło a jakby przyszedł jeden to byś ............... że przyszedł jeden
Lubię to! 0
nie chory
nie choryco w tym złego?26 czerwca 2017 o 09:55
a niby o co mam pytać nie swojego radnego, skoro mam kontakt ze swoim radnym?
Lubię to! 4
chory k
chory kco w tym złego?26 czerwca 2017 o 10:04
pytaj o co chcesz, a jak nie masz pytań to po co jęczysz
Lubię to! 0
prawda zawsze wyjdzie na jaw
prawda zawsze wyjdzie na jaw25 czerwca 2017 o 19:25
„Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego co by nie stało się wiadome. Dlatego wszystko co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach." Łk 12, 1-7 Kwasem jest przewrotność, chciwość, pycha i obłuda. Bardzo dobrze, że ludzie mówią prawdę.
Lubię to! 6
Wierny
Wiernyprawda zawsze wyjdzie na jaw25 czerwca 2017 o 19:44
Święte Słowa
Lubię to! 4
i dobrze
i dobrzeprawda zawsze wyjdzie na jaw26 czerwca 2017 o 08:49
ludzie coraz odważniej zaczynają mówić prawdę, co myślą
Lubię to! 5
brawo burmistrz
brawo burmistrzi dobrze26 czerwca 2017 o 09:20
masz rację dlatego są coraz bardziej za obecnym burmistrzem
Lubię to! 0
szczery, jak dziecko
szczery, jak dzieckoi dobrze26 czerwca 2017 o 09:36
raczej odwrotnie, są niezadowoleni z obecnych rządów
Lubię to! 5
zadowolony
zadowolonyi dobrze26 czerwca 2017 o 09:40
Ja, moja żona, mój syn , brat, siostra, sąsiadka, teściu, szwagier, teściowa, kolega, jego żona i td. wszyscy są zadowoleni
Lubię to! 1
do zadowolony
do zadowolonyi dobrze26 czerwca 2017 o 09:45
jesteś ze Strzegomia, albo Świdnicy?
Lubię to! 5
zadowolony
zadowolonyi dobrze26 czerwca 2017 o 09:50
z Jawora
Lubię to! 1
jaworzanin
jaworzanin25 czerwca 2017 o 17:22
Wniosek jest oczywisty. Nowa władza źle gospodaruje naszymi pieniędzmi. Urbański robił to lepiej. Zła zmiana.
Lubię to! 8
PR
PRjaworzanin25 czerwca 2017 o 17:27
po nim przynajmniej zostało wiele trwałych rzeczy, a tu imprezy, przyjęcia, igrzyska-trwają 1-3 dni i zostaje po nich tylko dziura w budżecie, no i oczywiście masa fotek na FB burmistrza do lajkowania
Lubię to! 7
do jaworzanin i PR
do jaworzanin i PRjaworzanin26 czerwca 2017 o 06:45
tak mówią mieszkańcy
Lubię to! 3
!!!
!!!do jaworzanin i PR26 czerwca 2017 o 07:11
Jacy mieszkańcy, ty i twój kolega? ja mówię inaczej. Uważam, że obecny burmistrz jest jednym z najlepszych
Lubię to! 2
opinie mieszkańców
opinie mieszkańcówdo jaworzanin i PR26 czerwca 2017 o 07:19
masz prawo do swojej opinii, nikt jej nie neguje, jednak są też opinie przeciwne i jest ich niestety sporo
Lubię to! 5
!!!
!!!do jaworzanin i PR26 czerwca 2017 o 08:17
więc nie pisz, że tak mówią mieszkańcy bo to nieprawda. Mów za siebie
Lubię to! 2
opinie mieszkańców
opinie mieszkańcówdo jaworzanin i PR26 czerwca 2017 o 08:21
ja, moja rodzina, moi znajomi, moi sąsiedzi, spotkani mieszkańcy w przychodni, sklepie, etc. to mieszkańcy, wiem jakie mają zdanie, więc stąd ta liczba mnoga
Lubię to! 5
wyborca
wyborcajaworzanin26 czerwca 2017 o 07:06
Jawor nigdy wcześniej nie miał tak dobrego burmistrza jakim jest Bera
Lubię to! 2
wyborca 2
wyborca 2wyborca26 czerwca 2017 o 07:09
chyba jesteś jednym z nielicznych wyjątków w swojej opinii
Lubię to! 6
wyborca
wyborcawyborca26 czerwca 2017 o 08:19
Mylisz się, ludzie doceniają jego starania i widzą prospektywne dla Jawora
Lubię to! 3
wyborca 2
wyborca 2wyborca26 czerwca 2017 o 08:27
ja się nie mylę, tylko wyrażam swoja opinię i opinie, z jakimi się zetknąłem
Lubię to! 5
ryba
ryba25 czerwca 2017 o 17:01
Prawda jest taka, że jest wiele wątpliwości co do jakości wykonania budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej oraz do sposobu tłumaczenia wielu rzeczy, a radni nie maja tyle uprawnień, aby wszystko sprawdzić, czy skontrolować-nawet Komisja Rewizyjna nie ma tylu uprawnień. Tylko niezależne zewnętrzne organy są w stanie ocenić legalność, rzetelność i gospodarność.
Lubię to! 9
hit czy kit
hit czy kitryba25 czerwca 2017 o 17:18
najlepszym przykładem jest udzielenie absolutorium za straty dla gminy
Lubię to! 8
udolny nieudolny
udolny nieudolnyryba25 czerwca 2017 o 17:41
Od ścigania przestępstw jest prokuratura, a nie radni. Natomiast zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego każdy (w tym też burmistrz i radny), dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję, a instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są wręcz obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Nie zmienia to faktu, że każdy mieszkaniec-suweren ma prawo oceniać działania wybranych przez siebie burmistrzów i radnych.
Lubię to! 7
SUWEREN
SUWERENudolny nieudolny26 czerwca 2017 o 07:08
Suweren już wybrał E.Berę i ponownie oddam na niego głos! kiedy ta gazeta napisała coś pozytywnego?
Lubię to! 3
suweren 2
suweren 2udolny nieudolny26 czerwca 2017 o 07:11
suwereni są jak saperzy-mylą się tylko raz, ja drugi raz nie oddam na niego głosu i nie jestem odosobniony w swojej opinii
Lubię to! 6
Reklama
na bieżąco
na bieżąco25 czerwca 2017 o 16:45
Radni powinni przy każdej przedkładanej im uchwale budżetowej dopytywać skarbnika o uszczegółowienie zawartych w nich danych.
Lubię to! 7
czesiek
czesiek25 czerwca 2017 o 13:38
Panie Tomusiu.Jeżeli Pan się bierze za analizę budżetu gminy. To dobrze by było ,żeby Pan to zrobił rzetelnie.Jeżeli nie ma Pan w tym temacie wiedzy to proponuję skorzystać z wiedzy ludzi którzy się na tym znają.Nie chcę tego komentować co Pan napisał bo po prostu nie ma czego.Niech Pan zacznie np. od tego, jakie dochody wchodzą w skład wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Jak Pan przez to przebrnie to dalej pogadamy.
Lubię to! 2
Mietek
Mietekczesiek25 czerwca 2017 o 14:17
Widać, że analiza bardzo trafna, skoro tylko na taką odpowiedź was stać.
Lubię to! 7
realista
realistaczesiek25 czerwca 2017 o 17:07
widzisz czesiu, pani skarbnik dotąd podobnie wypowiadała się o wszystkich i wymądrzała, aż RIO w 2015r. i 2016 r. pokazało jej olbrzymie, wieloletnie zaniedbania i nieudolność, tak więc z tą nonszalancją i elokwencją, to bywa różnie
Lubię to! 9
brak weryfikacji danych
brak weryfikacji danychczesiek26 czerwca 2017 o 06:51
czesiu, o czym my tu mówimy-jak ktoś, kto nie widzi co się dzieje w jego pionie, urzędzie, może widzieć, co się dzieje w budżecie gminy, w planach gminnych jednostek?
Lubię to! 4
ślepy, swój
ślepy, swój25 czerwca 2017 o 11:50
dochody i wydatki, nabory
Lubię to! 4
dochody i wydatki
dochody i wydatki25 czerwca 2017 o 11:21
szkoda gminnych pieniędzy...
Lubię to! 6
Pelikan
Pelikan25 czerwca 2017 o 10:35
Przeczytałem fragment i dałem spokój. Ziemia jeść nie woła, więc akurat argument, że należy dołożyć wszelkiej staranności, żeby ją sprzedać jest chybiony, bo i tak zostanie sprzedana, jak nie w tym, a kolejnym roku. Ponadto, nadmierne obniżenie ceny spowodowałoby, że okoliczne nieruchomości również straciłyby na wartości. Ot, bardziej felieton niż ekonomiczna analiza.
Lubię to! 6
se
sePelikan25 czerwca 2017 o 10:42
a może wywołanie tematu, o którym coraz więcej ludzi mówi na mieście?
Lubię to! 6
jawność i przejrzystość działania władz
jawność i przejrzystość działania władzse25 czerwca 2017 o 11:07
tematu, który ludzi bulwersuje i o którym rozmawiają
Lubię to! 6
Pelikan
Pelikanse25 czerwca 2017 o 15:49
Nie wiem, czy ten temat kogoś bulwersuje, poza tym że nieustannie piszesz na forum swoje "mądrości".
Lubię to! 5
do Pelikan
do Pelikanse25 czerwca 2017 o 16:37
tu pisze się to, co czym ludzie szepczą w urzędzie i być może to Ci nie pasuje
Lubię to! 5
Pelikan
Pelikanse25 czerwca 2017 o 17:35
Pytanie, w którym urzędzie, i skąd Ty taki pewny siebie jesteś. Połowę komentarzy tutaj to Ty napisałeś?
Lubię to! 5
do Pelikan
do Pelikanse25 czerwca 2017 o 17:43
porozmawiaj z urzędnikami, to się dużo ciekawych rzeczy dowiesz, dużo ludzi o tym mówi i komentuje
Lubię to! 5
Rancho 2
Rancho 2se25 czerwca 2017 o 17:46
Wiekszość urzędników, to mieszkańcy, którzy maja tu swoje rodziny, znajomych. W małym miasteczku nic się nie ukryje.
Lubię to! 5
wartość
wartośćPelikan25 czerwca 2017 o 11:11
Mieszkania wycenia rzeczoznawca majątkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, burmistrz ma możliwość obniżenia tej ceny, ale musi być to uzasadnione, aby nie było zarzutu korupcji, niegospodarności, czy działania na szkodę gminy.
Lubię to! 6
niestety
niestety25 czerwca 2017 o 08:39
Może nie wszyscy to widzą, ale ci co widzą (a jest takich osób coraz więcej), wiedzą dlaczego tak jest. Tu jest potrzebne zewnętrzne działanie, które to rzetelnie sprawdzi.
Lubię to! 4
transer
transer25 czerwca 2017 o 07:22
nie Pan p.Tomku sprawdzi, ile pieniędzy z gminnego budżetu odpłynęło poza Jawor-np. do powiatu świdnickiego czy polkowickiego (w formie wynagrodzeń, diet, zleceń), bo o tym mówią jaworzanie
Lubię to! 6
kierunek
kierunektranser25 czerwca 2017 o 07:27
nie Pan sprawdzi, kto teraz prawnie obsługuje gminę i jej jednostki, zasada w gminnych spółkach-z jakiego powiatu?
Lubię to! 6
albo
albotranser25 czerwca 2017 o 07:30
co pani z Polkowic robiła w JOK, jakie miała uprawnienia i ile jej zapłacono?
Lubię to! 5
Pzp
Pzptranser25 czerwca 2017 o 07:33
ilu osobom burmistrz płaci za chodzenie za nim z kamerą i aparatem-skąd są te osoby, jak wybrano ich oferty?
Lubię to! 6
zasłyszane od ludzi
zasłyszane od ludzitranser25 czerwca 2017 o 07:34
na co i gdzie z promocji miasta idzie tyle pieniędzy?
Lubię to! 5
to ludzie kometują
to ludzie kometujątranser25 czerwca 2017 o 07:40
jak Pan myśli-dlaczego "ślepy" główny ekonomista został nagrodzony za straty? czy ta "ślepota" nie jest pożądana?
Lubię to! 6
tak uważam
tak uważam25 czerwca 2017 o 07:13
budżet przecieka, bo burmistrz na to pozwala, albo mu to odpowiada
Lubię to! 6
akceptacja
akceptacjatak uważam25 czerwca 2017 o 12:14
nie ma innego logicznego wytłumaczenia, skoro główny księgowy, który nienależycie wykonując swoje obowiązki, działa na szkodę gminy (dopuszcza po powstania kolejnych strat dla gminy), jest przez tego burmistrza otoczony taką "ochroną", faworyzowany i nagradzany
Lubię to! 4
bolo
bolo25 czerwca 2017 o 06:41
Panie Tomku, a może burmistrz nie chce mieć ekonomisty, który mu robi analizy, za dużo widzi-jak Pan?
Lubię to! 5
ślepy
ślepybolo25 czerwca 2017 o 09:53
a może zwolnione osoby za dużo widziały i teraz na ich miejscu jest "swoja" osoba?
Lubię to! 5
swój
swójbolo25 czerwca 2017 o 09:56
czy p.Sozańska teraz ma wpływ na to komu się umarza należności gminy i od kogo się je windykuje?
Lubię to! 5
swój
swójswój25 czerwca 2017 o 10:45
jakie relacje łącza p.Sozańską z p.Żmijewską?
Lubię to! 6
Leszek
Leszek25 czerwca 2017 o 06:31
Panie Tomku, a jak Pan myśli-czy ta "ślepota" głównego ekonomisty jest przyczyną braku kwalifikacji, czy świadomym działaniem?
Lubię to! 5
?
?Leszek25 czerwca 2017 o 06:36
Może burmistrzowi pasuje, do czegoś jest potrzebny taki "ślepy" ekonomista, pod którego nadzorem powstają straty dla gminy?
Lubię to! 6
przeciekający budżet
przeciekający budżet?25 czerwca 2017 o 12:02
to jest zasadnicze pytanie
Lubię to! 5
celowe działanie
celowe działanieLeszek25 czerwca 2017 o 07:11
Jak inaczej wytłumaczyć to, że 01.01.2016 r. przedawniły się podatki i powstały straty dla gminy pod bezpośrednim nadzorem p.skarbnik, zwolniono za to kogoś innego (wrobiono go w cudze zaniedbania po nagonce na niego), na którego miejsce weszła p.Sozańska (powiązana rodzinnie z obecną sekretarzową), a skarbnikowi przyznano za to wysoką nagrodę, po czym 01.01.2017 r. znów przedawniły się podatki i powstały straty dla gminy i nie zwolniono za to nikogo-ani p.skarbnik, ani p.Sozańskiej? Ludzie to komentują i mają na ten temat swoje oponie.
Lubię to! 6
jeden ogie 2 pieczenie
jeden ogie 2 pieczeniecelowe działanie25 czerwca 2017 o 10:14
Teraz p.Sozańska ma wpływ na to komu się umarza lub nie większość należności gminy i od kogo się je windykuje lub nie wszystkie należności gminy, a przy okazji "pozbyto" się niewinnych osób, na których miejsce "wskoczyli" "swoi". Ludzie o tym rozmawiają.
Lubię to! 6
?
?celowe działanie25 czerwca 2017 o 10:35
dlaczego w 2016 r. (kiedy p.Sozaska była kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami) nie wykonano planu wpływów z tytułu innych opłat lokalnych w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na brakującą kwotę około 360 tysięcy zł?
Lubię to! 5
drugie dno
drugie dnoLeszek25 czerwca 2017 o 07:59
Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego (dopuszcza do powstania strat dla gminy), popełnia tzw. przestępstwo urzędnicze. Niedopełnienie obowiązków polega na zaniechaniu ich wykonania albo na nienależytym, niedbałym ich wykonaniu-także nienależyte i niedbałe wykonywanie obowiązków przez głównego księgowego-skarbnika. Wszyscy wiedzą, że p.skarbnik zawiniła, ale Burmistrz zamiast wyciągnąć wobec niej sankcje, zgłosić nie dopełnienie przez nią obowiązków, to ją nagrodził, bo "spisała się na medal"-wszyscy wiedzą za co. Jest to przejaw jawnej aprobaty burmistrza na działanie na szkodę gminy pracownika. Powód wszystkim jest znany.
Lubię to! 6
"krycie" osoby
"krycie" osobydrugie dno25 czerwca 2017 o 10:50
ludzie o tym rozmawiają
Lubię to! 5
IS
ISLeszek25 czerwca 2017 o 08:22
"niewykonanie planu wpływów z tytułu innych opłat lokalnych (chodzi zapewne o wywóz śmieci) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na brakującą kwotę około 360 tysięcy zł." A jaką kwotę po stronie wydatkowej stanowiły wynagrodzenia pracowników referatu gospodarki odpadami, w tym wynagrodzenie kierownika tego referatu-p.Sozańskiej, a obecnie "ulokowanej" w nowo powołanym wydziale (powstałym po likwidacji 2 innych, których kierowników-jaworzan zwolniono), gdzie wynagrodzenie idzie już z innego rozdziału (75023-urzędy gmin)?
Lubię to! 4
Reklama
prowadzi ślepty kulawego
prowadzi ślepty kulawego24 czerwca 2017 o 19:30
skoro mieszkaniec widzi więcej niż p.skarbnik, to może pora na zmianę?
Lubię to! 5
drenaż
drenaż24 czerwca 2017 o 17:15
spora grupa mieszkańców uważa, że trwonione są publiczne pieniądze
Lubię to! 5
!
!drenaż24 czerwca 2017 o 22:46
Prosi jakaś normalna kontrola (która sprawdzi nie tylko legalność, ale też rzetelność i gospodarność, choć i celowość byłaby wskazana), póki nie jest za późno. Jestem jaworzaninem i martwię się co dzieje się z moimi podatkami-jak i na co są wydawane.
Lubię to! 4
zdegustowany
zdegustowany!24 czerwca 2017 o 23:00
Najpierw zacznijcie płacić podatki i inne opłaty gminne, a później martwcie się o budżet. te nieściągnięte należności to właśnie zaległości za wodę, śmieci, podatek od nieruchomości. Płacić w terminie, to nie będzie problemu!!!
Lubię to! 0
bardziej zdegustowany
bardziej zdegustowany!24 czerwca 2017 o 23:24
po to, żeby wodzirej miał więcej na imprezowanie i dla swoich zamiejscowych znajomków?
Lubię to! 4
żrt
żrt!24 czerwca 2017 o 23:56
żeby płacić, to trzeba mieć z czego, a burmistrz daje pracę i zlecenia ludziom spoza Jawora
Lubię to! 4
urzędnik
urzędnik!25 czerwca 2017 o 05:49
zdegustowany-a może trzeba przyglądnąć się temu dlaczego skarbnik, sprawując bezpośredni nadzór nad windykacją, dopuszcza do przedawnień podatków i powstania strat dla gminy (powód może Cię zdziwić), czy nie umarza się podatków pochopnie (komuś, kto wcale nie ma trudnej sytuacji)?
Lubię to! 5
tak mówią urzędnicy
tak mówią urzędnicy!25 czerwca 2017 o 06:17
Powszechnie jest wiadomo, jakie p.skarbnik miała podejście do windykacji podatków-jak pracownicy zgłaszali, że się nie wyrabiają, to mówiła, żeby nie przejmować się windykacją podatków, bo za to nie ma dyscypliny finansów publicznych i szkoda na to wydawać pieniędzy (na zwiększenie zatrudnienia, na zabezpieczanie hipoteki)-tak było do kontroli RIO, a potem znalazła sobie 2 kozłów ofiarnych, na których przerzuciła swoje zaniedbania i złe decyzje. Na jednego z kozłów, wręcz urządzono istną nagonkę i pozbawiono możliwości wyjaśniania, bo wcześniej był zaplanowany do zwolnienia, szukano tylko sposobu. Takich nagonek z pozbawianiem praw do wyjaśnienia za tej kadencji wystąpiło kilka-głównie tam, gdzie na miejsce tych osób już czekały inne-z góry wiadomo jakie-ludzie znali ich nazwiska, zanim ogłoszono nabory. To klasyczny schemat postępowania za tej kadencji. W tym przypadku p.skarbnik "spisała się na medal" i zasłużyła na wysoką nagrodę (choć dopuściła do strat gminy).
Lubię to! 5
tajemnica Poliszynera
tajemnica Poliszynera!25 czerwca 2017 o 06:26
Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego (dopuszcza do powstania strat dla gminy), popełnia tzw. przestępstwo urzędnicze. Niedopełnienie obowiązków polega na zaniechaniu ich wykonania albo na nienależytym, niedbałym ich wykonaniu-także nienależyte i niedbałe wykonywanie obowiązków przez głównego księgowego-skarbnika. Wszyscy wiedzą, że zawiniła, a Burmistrz zamiast zgłosić nie dopełnienie obowiązków przez p.skarbnik i wyciągnąć za to wobec niej konsekwencje, to ją nagrodził, bo "spisała się na medal"-wszyscy wiedzą za co.
Lubię to! 5
analiza budżetu
analiza budżetu24 czerwca 2017 o 09:59
Ktoś nad tym w ogóle panuje? Ktoś "ogarnia" co się z budżetem dzieje? Myślę, że radni na bieżąco powinni korzystać z wiedzy p. Tomka i dokonywać szczegółowej analizy tego, co im się przedkłada, zanim nad czymś zagłosują.
Lubię to! 5
ciekawe
ciekawe24 czerwca 2017 o 09:54
Na jakie "usługi obce" wydano w JOK pond 560 tysięcy zł?! Co to za "usługi", gdzie "odpłynęły" te pieniądze?
Lubię to! 5
Lodzka
Lodzkaciekawe24 czerwca 2017 o 13:24
Pewnie największą część to ten bal,nie wiadomo dla kogo i skąd się wziął. Rozmach itd. Kasa musiała być.
Lubię to! 5
osmiorniczka
osmiorniczkaLodzka24 czerwca 2017 o 17:14
czyli rozpusta na koszt mieszkańców?
Lubię to! 5
!
!Lodzka24 czerwca 2017 o 21:00
a na remonty i inne potrzeby mieszkańców rzekomo brak pieniędzy
Lubię to! 5
gospodarnie
gospodarnie24 czerwca 2017 o 09:09
Czyli co, w ciągu zaledwie 2 lat z 200 tys. nadwyżki w JOK powstał deficyt w kwocie około 170 tys. zł, a z 600 tys. nadwyżki w gospodarce odpadami (za którą kupiono zamiatarkę) mamy nie wykonane wpływy na około 360 tysięcy zł, wydatkowane z budżetu pieniądze na dokumentację pod inwestycje, które nie są realizowane?
Lubię to! 5
konkret
konkret23 czerwca 2017 o 20:00
Panie Tomku, więcej takich analiz, mieszkańcy chcą wiedzieć, jak to faktycznie wygląda
Lubię to! 4
Marcin
Marcinkonkret24 czerwca 2017 o 01:55
Każdy mieszkaniec powinien się z tym tekstem zapoznać.
Lubię to! 6
mieszkaniec
mieszkaniec23 czerwca 2017 o 19:52
"Morawiecki odniósł się do nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, obejmującej m.in. zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerzającej uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego. „Nie szykujemy żadnego bata, ale chcemy, aby mechanizmy kontrolne były niezależne. Przez 20 lat miałem okazję uczestniczyć w życiu korporacyjnym profesjonalnych firm. Wiem, że audyt, kontrola to bardzo ważny mechanizm. Tymczasem w wielu miejscach w samorządach nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących. Dlatego sądzę, że pewne odświeżenie struktury się przyda” - powiedział Morawiecki. „Co dokładnie nastąpi to zobaczymy jak zakończy się proces legislacyjny” - dodał." http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/175341/RIO-niezalezne--Wicepremier-Morawiecki-o-zmianach-w-Regionalnych-Izbach-Obrachunkowych- CAŁKOWICIE JESTEM ZA TYM. MĄDRY GOŚC Z TEGO MORAWIECKIEGO. NIE MOŻE BYĆ TAK, ŻE LUDZIE BIORĄCY WYNAGRODZENIE Z PUBLICZNYCH PIENIĘDZY NIEUDOLNIE ALBO WRĘCZ COLOWO ŹLE GOSPODARUJĄ PUBLICZNYM MAJĄTKIEM, MIENIEM.
Lubię to! 3
tak to działa
tak to działa23 czerwca 2017 o 19:38
Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego (dopuszcza do powstania strat dla gminy), popełnia tzw. przestępstwo urzędnicze. Niedopełnienie obowiązków polega na zaniechaniu ich wykonania albo na nienależytym, niedbałym ich wykonaniu-także nienależyte i niedbałe wykonywanie obowiązków przez głównego księgowego, a kierownik, który mając wiedzę na ten temat nic z tym nie robi, odpowiada razem z nim.
Lubię to! 6
ślepy i dziurawy
ślepy i dziurawy23 czerwca 2017 o 19:28
Jak budżet ma nie być przeciekający, skoro główny ekonomista-główny księgowy (skarbnik), który na podstawie art. 53 ust. 2 art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych odpowiada gospodarkę finansową i prowadzenie rachunkowości w gminie i urzędzie, a w tym za rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie i sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, przez lata nie zauważa sporządzając sprawozdania finansowe, że ma nie wykonane dochody, że mu się przedawniają należności i powstają straty dla gminy i dopiero zewnętrzne organy kontroli muszą go o tym uświadamiać. (Jak ktoś odsłuchał sesji absolutoryjnej, to wie o czym mowa).Prawdopodobnie nikt nie sprawdza, nie weryfikuje i nie analizuje danych, jakie są w sprawozdaniach. Tak się teraz strasznie burzą niektóre środowiska samorządowe, że rząd zmianą ustawy o RIO chce naruszyć ich suwerenność, a ja uważam, że już dawno o to się prosiło, już dawno RIO powinno sprawdzać samorządy pod kątem rzetelności i gospodarności, a uniknęłoby się wielu strat w publicznym majątku-jak to ma miejsce u nas.
Lubię to! 6
#
#ślepy i dziurawy23 czerwca 2017 o 21:21
ślepy ekonomista+dziurawy budżet=?
Lubię to! 6
;)
;)#24 czerwca 2017 o 07:14
hulaj dusza, piekła nie ma ;)
Lubię to! 4
jaki nadzór, taki budżet
jaki nadzór, taki budżetślepy i dziurawy24 czerwca 2017 o 07:10
"Panie Burmistrzu, proszę wskazać ekonomistę lub grupę ekonomistów, którzy wspierają Pana w odpowiednich analizach i projektach konstrukcji podatków lokalnych uwzględniających specyfikę naszego miasta." Panie Tomku, wsparciem jest zdajsie główny ekonomista, który sporządzając sprawozdania nie sprawdza, nie weryfikuje i nie analizuje zawartych w nich danych i przez to przez lata nie zauważa, że ma nie wykonane dochody, że mu się przedawniają należności i powstają straty dla gminy i dopiero zewnętrzne organy kontroli muszą go o tym uświadamiać. Główny ekonomista, który jak sam przyznaje w księgach chomikuje przedawnione należności od 2004r.?! i pewnie jeszcze nalicza od nich odsetki, które sztucznie "podciągają" dochody w sprawozdaniach (z góry wiadomo, że nigdy nie będą osiągnięte). Główny ekonomista, który za wieloletnie zaniedbywanie i nienależyte wykonywanie obowiązków oraz dopuszczenie do powstania strat dla gminy jest jeszcze przez burmistrza nagradzany. Taką mamy rzeczywistość. ( http://jawor24h.pl/film-kontrowersyjne-absolutorium-dla-burmistrza,9672,a.html )
Lubię to! 6
?
?ślepy i dziurawy24 czerwca 2017 o 07:13
może burmistrzowi pasuje taki "ślepy" ekonomista, żeby nie widział, co się dzieje po stronie wydatkowej?
Lubię to! 5
RIO
RIOślepy i dziurawy24 czerwca 2017 o 08:49
Gdyby RIO skontrolowało tą gminę nie tylko pod kątem legalności, ale też pod kątem rzetelności i gospodarności, to prawdopodobnie nie byłoby ciekawie. Choć i tak się dziwię, że RIO nie złożyło zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który niedbale i nienależycie wykonując swoje obowiązki działa na szkodę gminy (dopuszcza do powstania strat). Ktoś, kto po kontroli RIO w 2015 r. ma pełną świadomość wysokiego ryzyka powstania kolejnych strat ponownie do nich dopuszcza, to świadomie działa na szkodę gminy. Teraz zdajsie RIO będą miały ustawowy obowiązek składania takich zawiadomień-i powiem szczerze, że bardzo dobrze, bo tu chodzi o dobro gminy.
Lubię to! 6
Artur
Artur22 czerwca 2017 o 10:40
Bardzo dobra analiza budżetu. Celnie!
Lubię to! 7
banderas
banderasArtur22 czerwca 2017 o 15:30
Też tak myślę.
Lubię to! 5
Reklama
obawy
obawy21 czerwca 2017 o 23:32
powinien się temu ktoś dokładniej przyglądnąć
Lubię to! 8
sitko
sitko21 czerwca 2017 o 23:09
czyli wydatkowa "hulaj dusza piekła nie ma", a nie bardzo jest komu dbać o dochody?
Lubię to! 10
obserwator
obserwator21 czerwca 2017 o 23:08
Od kiedy to Pan Panie Tomku nie lubi Burmistrza ? od dnia kiedy zmienił Pan barwy partyjne na krzykliwą Nowoczesną ? i zostawił Pan swoja ukochana PO , czy od dnia kiedy przegrał Pan konkurs na Dyrektora OSiR?
Nic Pan nie pisze jakim cudem otrzymał Pan stanowisko w PUP w Jaworze. Czy był jakiś konkurs na to stanowisko? Najpierw trzeba być samemu w porządku a dopiero potem atakować. Swojego byłego kolegę partyjnego. Ja wiem że przegrana w wyborach samorzadowych bardzo boli. Ale trzeba miec odrobine honoru - jak wie Pan co to jest honor.
Lubię to! 1
nie przesadzaj
nie przesadzajobserwator21 czerwca 2017 o 23:13
a gdzie Ty tu widzisz jakieś prywatne animozje do burmistrza? ja widzę spostrzeżenia do wykonania budżetu
Lubię to! 8
z
zobserwator24 czerwca 2017 o 19:27
p.Tomek G. dba o suwerena,a nie o partie.
Lubię to! 3
?!
?!21 czerwca 2017 o 22:57
z czego wynikają te straty-360 tysięcy zł w gospodarce odpadami?!
Lubię to! 9
aż taka zmiana?
aż taka zmiana??!21 czerwca 2017 o 23:02
Kto odpowiadał za gospodarkę odpadami-p. Sozańska? Wcześniej nie było czasami nadwyżki w gospodarce odpadami?
Lubię to! 10
Kol
Kol21 czerwca 2017 o 22:57
Skoro kolega burmistrza- Tomasz Gaździcki pisze takie rzeczy to coś w tym jest
Lubię to! 14
IS
IS21 czerwca 2017 o 22:38
"niewykonanie planu wpływów z tytułu innych opłat lokalnych (chodzi zapewne o wywóz śmieci) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na brakującą kwotę około 360 tysięcy zł." A jaką kwotę po stronie wydatkowej stanowiły wynagrodzenia pracowników referatu gospodarki odpadami, w tym wynagrodzenie kierownika tego referatu-Izabeli Sozańskiej (spoza Jawora), która pojawiła się w jaworskim ratuszu w tej kadencji (spokrewnionej z obecną sekretarzową), a obecnie "ulokowanej" w nowo powołanym wydziale (powstałym po likwidacji 2 innych, których kierowników-jaworzan zwolniono), gdzie wynagrodzenie idzie już z innego rozdziału (75023-urzędy gmin)?
Lubię to! 8
sceptyk
sceptykIS21 czerwca 2017 o 22:44
Treść komentarza została ukryta.
Lubię to! 0
do sceptyk
do sceptyksceptyk21 czerwca 2017 o 22:54
odczep się od p.Uciurkiewicz, bo ona z gospodarka odpadami nie ma nic wspólnego i przestań pomawiać i szczuć ludzi
Lubię to! 9
Inwestor
Inwestor21 czerwca 2017 o 22:28
Działki drogie ze hej... cena jak działek pod Wrocławiem lub lubinem. ... ceny lokali gminnych które są przeznaczone na sprzedaż są kosmiczne sam.chciałem kupić jeden ale za cene która. Uslyszalem można postawić nowe a nie kupić budynek.nadający się wyłącznie do remontu....
Lubię to! 6
lokalizacja
lokalizacjaInwestor22 czerwca 2017 o 16:29
teraz, jak powstaje Mercedes, rozwija się strefa, to działki w Jaworze będą jeszcze droższe-to normalne
Lubię to! 4
normy
normyInwestor22 czerwca 2017 o 16:32
Wartość nieruchomości ustala rzeczoznawca biorąc pod uwagę prawnie narzucone wskaźniki. Tak ustalona wartość nieruchomości jest dla burmistrza opinią rzeczoznawcy. Burmistrz ma możliwość obniżenia tej ceny, ale nie jest to gospodarne (utrata korzyści) i może za to być mu postawiony zarzut spowodowania strat dla gminy.
Lubię to! 3
Ekonom
Ekonom21 czerwca 2017 o 22:22
Panie Tomku jestem pod wrażeniem. Ja dodałbym tylko ujawnione na ostatniej sesji przez aktywnych i czujnych radnych Porozumienia Prawicy bardzo wysokie nagrody dla "zasłużonych" pracowników UM - przykładem jest chociażby Pani Agnieszka Rynkiewicz - zastępca burmistrza (UWAGA 15 tys. złotych nagrody tylko w 2016 r.).
Lubię to! 9

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.