Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Posiedzenie Rady Miejskiej w Bolkowie

Dziś w Domu Kultury w Bolkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej Bolkowa. Podczas sesji poruszono m.in. temat bezrobocia na terenie gminy Bolków.

© AS

Tradycyjnie sesję rozpoczęto od informacji burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

- Zgodnie z wnioskami mieszkańców zostało zakupione i dowiezione kruszywo na wyrównanie nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie gminy Bolków – mówił burmistrz.

- Zlecono Zakładowi Budżetowemu wykonanie przebudowy drogi  dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie oraz drogi wewnętrznej o nr dz. 757 i 758 w Wolbromku. W Urzędzie  Marszałkowskim we Wrocławiu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Bolków” w ramach RPO WD 2014-2020. Podpisana został umowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie poprzez rozbiórkę budynków magazynowo – produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu” w ramach RPO WD 2014-2020 – wymieniał burmistrz Jarosław Wroński.

Dodał, że ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”.

– Otwarcie ofert 5 czerwca br. Trwają również prace nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy na realizację tego zadania – podkreślił Wroński.

W dalszej części burmistrz poinformował, że dyrektor SP ZOZ podpisała umowę na wykonanie e-usługi w Ośrodku Zdrowia w Bolkowie, a także o poprawie relacji z Nadleśnictwem.

- Chcą z nami rozmawiać, spotykać się i ustalać pewne rzeczy. Całkowicie inna jakość rozmów, nie jak dotychczas. Chcą wykonywać objazdy za swoje pieniądze, żeby nie niszczyć dróg gminnych – podkreślił J. Wroński.

W dzisiejszej sesji udział wzięła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze Pani Barbara Dziasek, która przedstawiła informację na temat bezrobocia na terenie gminy Bolków.

- Liczba bezrobotnych w powiecie jaworskim to 2 400 osób. Takiej liczby w powiecie jeszcze nie było. Z gminy Bolków w ewidencji mamy 730 osób. Są to rekordowo niskie liczby w porównaniu do poprzednich lat. (…) Praca w tej chwili jest w zasięgu ręki. Rekrutujemy osoby do firmy Amazon, Faurencia, IS Polska, Kuźnia i do LSSE. Są problemy z dojazdem do pracy, dlatego potencjalni pracodawcy oferują dojazd. Mimo to osoby bezrobotne nie chcą podjąć pracy. Uważam, że 80% osób bezrobotnych nie podejmuje pracy na własne życzenie. Wiem, że osoby mają wymagania i  przede wszystkim chodzi o zarobki. W tej chwili najniższe wynagrodzenie to 2000 zł, a każdy oczekuje wyższych zarobków. (…) Urząd Pracy aktywizuje wszystkie osoby, które są w ewidencji. Na aktywizację zawodową wydatkowano ogółem ponad 7 mln zł , z czego dla miasta i gminy Bolków kwotę ponad 1 700 000 zł. Ponadto w 2016 roku wypłacono zasiłki mieszkańcom miasta i gminy Bolków na kwotę ponad 970 tys. zł – informowała dyrektor PUP .

Następnie radni przyjęli informację z działalności OSP na terenie gminy Bolków z uwzględnieniem działalności jednostek operacyjno-technicznych oraz wydatkowanie środków na poszczególne jednostki, a także informację na temat gospodarki odpadami oraz wywozu nieczystości stałych i ciekłych. Przyjęto również ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Bolków za 2016 r.     

Na zakończenie radni przyjęli uchwały: w sprawie statutu Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków; w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Bolków dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Bolków przez organy lub podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji; w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.