Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim

Powiat Jaworski w Partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy rozpoczyna realizację projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”.

Fot. Materiał prasowy © materiał prasowy

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Powiat Jaworski w Partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy rozpoczyna realizację projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, adresowanego do uczniów szkół zawodowych, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym, tj. Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie.

Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad z Partnerem - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy oraz przeprowadzonych w w/w szkołach diagnoz w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego. Projekt stosownie do diagnoz zakłada zróżnicowane formy wsparcia dla uczniów.

W dniu 03 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze doszło do podpisania Umowy Partnerskiej pomiędzy Powiatem Jaworskim - Liderem Partnerstwa, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Umowę parafowali - ze strony powiatu Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Arkadiusz Baranowski Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu Dariusz Subocz, natomiast ze strony uczelni - Rektor, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Prorektor uczelni ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Marta Żołnierewicz Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

Umowa obejmuje działania określone w Projekcie „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, które dotyczą współpracy z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz modyfikacji przedmiotów nauczania; udziału uczniów w zajęciach prowadzonych w PWSZ; organizacji praktycznych form nauczania; tworzenia klas patronackich i wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jak również zdobywania przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Dopełnieniem realizacji powyższych zadań jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych. Wartość Projektu wynosi 1 915 164 tys. zł, natomiast okres jego realizacji został ustalony na lata 2017-09-01 do 2019-08-31.

Reklama

Komentarze (3)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Student
Student6 października 2017 o 11:05
Coraz lepsze perspektywy. Dobra inicjatywa.
Lubię to! 1
kształcenie młodzieży
kształcenie młodzieży5 października 2017 o 22:40
Dzień z prawem – warsztaty edukacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości
2017-10-04


Świadomość prawna powinna być nieodzownym elementem kształcenia młodych Polaków. Dlatego rusza edukacyjny program „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”.
Już od najbliższego piątku (6 października) uczniowie szkół średnich będą raz w tygodniu gościć w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Urozmaicone zajęcia (quizy, debaty, wykłady, symulacje rozprawy sądowej) poprowadzą znawcy tematu – sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, funkcjonariusze Służby Więziennej. Przewidziane są również spotkania z ministrami.
Każda grupa zwiedzi Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, które powstaje w Warszawie na terenie dawnego aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej.
Program umożliwi zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości. Spotkania z praktykami i nowoczesna forma kształcenia przyczynią się do kształtowania świadomości prawnej i będę pomocne w przygotowaniu do wyzwań życia publicznego.
Pierwsze zajęcia mają charakter pilotażowy. Zgłoszenia do udziału w regularnych warsztatach można składać poprzez internetową aplikację oraz przesłanie pocztą formularza rekrutacyjnego na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich,
Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa,
z dopiskiem „DZIEŃ Z PRAWEM”.
Więcej informacji TUTAJ.
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Lubię to! 0
link
linkkształcenie młodzieży6 października 2017 o 06:38
https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9839,dzien-z-prawem--warsztaty-edukacyjne-w.html
Lubię to! 0

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.