Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Na temat: Wieczorek i Detyna o zmianie nazw ulic

W nowym programie Telewizji Jawor radni Krzysztof Detyna i Jacek Wieczorek wyjaśniają całe zamieszanie związane ze zmianą nazw ulic w Jaworze.

- Nie rozumiem tego wybuchu niechęci do nas, bo w prasie i Internecie pojawiło się wiele wypowiedzi radnych klubu Razem krytykujących naszą inicjatywę. Nie wiem czy to jest niechęć do tego, że my byliśmy pierwszymi, którzy zaczęli akcję związną ze zmianą nazw ulic czy też komuś nie w smak są postaci takie jak kard. Wyszyński czy rtm. Pilecki. Nie rozumiem tej niechęci i atakowania nas za to, że zebraliśmy podpisy. Również nie rozumiem skąd wziął się pomysł, który przedstawił radny Bander, konsultacji do konsultacji. Ja już nawet tak sobie zażartowałem na sesji, że ta ekipa która chce coś swojego osiągnąć, powiem szczerze nie wiem co, będzie robiła konsultacje do momentu kiedy będzie wynik na ich korzyść. Bo tak to wygląda - mówi radny Jacek Wieczorek.

Zachęcamy do obejrzenia całego programu.

Reklama

Komentarze (113)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

szpaciren :)
szpaciren :)30 maja 2017 o 16:46
Będą dwie spacerowe w Jaworze :)
Lubię to! 4
g
gszpaciren :)30 maja 2017 o 20:07
no w końcu będzie gdzie spacerować
Lubię to! 0
Gregory
Gregory29 maja 2017 o 11:27
Coś zapomnieliście podać informację o wynikach konsultacji? A może chodzi o to, że o mały włos, a mielibyśmy ulicę Niepodległości, zamiast Wyszyńskiego?
http://www.jawor.pl/pl/aktualnosc-5679.html
Lubię to! 2
banderas
banderasGregory29 maja 2017 o 13:22
było http://jawor24h.pl/urzad
Lubię to! 3
?
?Gregory29 maja 2017 o 14:30
niepodległości kogo lub czego?
Lubię to! 0
Gregory
Gregory?30 maja 2017 o 18:58
Niepodległość – niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych. (Wikipedia)
Lubię to! 0
dobre
dobre?30 maja 2017 o 20:06
powiedz to obecnemu burmistrzowi
Lubię to! 0
sprawiedliwość i prawość
sprawiedliwość i prawość9 maja 2017 o 22:25
Sądy to jedno-zwłaszcza czas i sposób rozpatrywania spraw, a prokuratura to drugie-zwłaszcza więcej postępowań wszczynanych z urzędu, a nie tylko na wniosek i prowadzonych w sposób szybki i skuteczny.
http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/witek-sędziowie-bez-kontroli-to-zwyrodnienie/ar-BBAURhR?li=AA4WWV&ocid=spartandhp
Lubię to! 2
i co z tego
i co z tegosprawiedliwość i prawość10 maja 2017 o 16:03
W mediach to brzmi fajnie, ale w realu ludzie miesiącami czekają na pierwszą rozprawę a jak już się rozpocznie, to ciągnie się miesiącami a nawet latami i nic w tym zakresie dla zwykłego Kowalskiego się nie zmieniło. Wszystkich obowiązują jakieś terminy poza sędziami i sądami, choć teoretycznie do postępowania sądowego stosuje się k.p.c.
Lubię to! 1
Pani Poseł
Pani Posełsprawiedliwość i prawość10 maja 2017 o 17:05
A czy ktoś rozlicza sądy z terminów? Sędziowie sami siebie rozliczają, co w realu wygląda tak, że nawet jak od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy upływa kilka m-cy, to i tak prezes sądu nie dopatruje się przewlekłości postepowania. W innych publicznych instytucjach to byłoby nie do pomyślenia-po 30 dniach bezczynności trzeba się tłumaczyć.
Lubię to! 3
Utyty
Utyty9 maja 2017 o 18:16
Na tym filmie widać Emiliana jeszcze przed terapią - https://www.youtube.com/watch?v=zuFbZ5bFM-w
Lubię to! 0
terapia
terapiaUtyty9 maja 2017 o 19:32
Jak się czyta i ogląda programy nt. odchudzania, to takie terapie nie są łatwe i różnie wpływają na człowieka (jego fizjonomię i psychikę)-w jednych przypadkach budująco, a w innych destrukcyjnie. Zależy to od wielu czynników, w tym od osobowości człowieka.
Lubię to! 1
Krzychu
Krzychu7 maja 2017 o 18:04
a może by tak wszyscy bez wyjątku radni dali przykład i podjęli uchwałę o odnowie kamienic na całej jaworskiej starówce a nie uprawiali pyskówek za moja kasę.
Lubię to! 3
mieszkaniec Przyrzecza
mieszkaniec PrzyrzeczaKrzychu7 maja 2017 o 21:55
a ja bym chciał, aby podjęli uchwałę o renowacji elewacji mojego bloku-w końcu płacę podatek od nieruchomości do gminnej kasy
Lubię to! 3
RP
RP7 maja 2017 o 17:18
Czy sesję rady gminy, na której radni głosowali nad wnioskiem radnego Bandera ws. przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych z ograniczeniem kręgu osób uprawnionych do udziału w tych konsultacjach jedynie do mieszkańców ulic Rapackiego i Berlinga obsługiwał jakiś radca prawny?!
Lubię to! 2
!
!RP7 maja 2017 o 19:08
Była Lilla G.
Lubię to! 0
RP
RP!7 maja 2017 o 20:19
to dlaczego nie podniosła, że nie można ograniczać kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych i takie głosowanie jest bezprzedmiotowe?
Lubię to! 6
?
?!7 maja 2017 o 20:23
a w jakie dni i w jakich godzinach ta świdnicka kancelaria świadczy pomoc prawną dla urzędu?
Lubię to! 6
krąg osób uprawnionych do konsultacji
krąg osób uprawnionych do konsultacji!8 maja 2017 o 21:41
Krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach został określony przez ustawodawcę w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - są nimi mieszkańcy gminy, czyli osoby zamieszkujące w miejscowości położonej na jej obszarze z zamiarem stałego pobytu. "Wskazany bowiem art. 5a ustawy o samorządzie gminnym jako wyłączną przesłankę, której spełnienie warunkuje udział w konsultacjach, wprowadza jedynie wymóg pozostawania mieszkańcem gminy. [...] Ponadto stwierdził, że art. 5a ustawy o samorządzie gminnym obliguje radę gminy wyłącznie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. W ocenie organu nadzoru, w oparciu o ten przepis rada nie może konkretyzować przepisu ustawowego poprzez zawężenie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach, pozbawiając ich jednocześnie możliwości współdecydowania o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności." (wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2006, sygn. akt: II SA/Op 213/06)
Lubię to! 2
ograniczanie praw
ograniczanie praw!8 maja 2017 o 21:44
"Wśród zasad i trybu przeprowadzania konsultacji nie mieści się określenie praw podmiotowych decydujących o prawie jednostki do udziału w konsultacjach. Istotnym jest, że krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych został określony przez samego ustawodawcę, a są nimi mieszkańcy gminy. [...] w świetle art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw może być ustanowione tylko w ustawie (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Stąd też przyjąć należy, iż ograniczenie liczby osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wyłącznie do tych, które posiadają czynne prawo wyborcze oraz w przypadku konsultacji środowiskowych do udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Gminy i Miasta Janikowo – stanowi naruszenie powyższych zasad konstytucyjnych." (wyrok NSA z dnia 26 lipca 2002 r., sygn. akt: II SA/Wr 1116/02)
Lubię to! 2
tajność konsultacji
tajność konsultacji!9 maja 2017 o 08:19
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-konsultacje-spoleczne-powinny-byc-tajne
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/wazny-wyrok-nsa-konsultacje-musza-byc-tajne/
Poniekąd jest to uzasadnione, nawet podczas wyborów i referendów lokalnych mieszkańcy nie podpisują swoich kart wyborczych zanim wrzuca do urny, a ich głos jest ważny. tryb przeprowadzania konsultacji społecznych także powinien zagwarantować mieszkańcom anonimowość.
Lubię to! 3
zlecanie usług prawnych
zlecanie usług prawnychRP7 maja 2017 o 19:39
Czy środki przeznaczone na obsługę prawną gminy wydatkowano zgodnie z prawem lub zasadami należytego zarządzania finansami publicznymi?
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zlecaniu-uslug-prawniczych-przez-samorzady-w-nbsp-wojewodztwie-dolnoslaskim.html
Lubię to! 2
a jak jest w Jaworze?
a jak jest w Jaworze?RP7 maja 2017 o 19:49
"Kontrolerzy ustalili także, że zawarte umowy na obsługę prawną urzędów były realizowane nierzetelnie, a nadzór nad ich przebiegiem i rozliczeniem pozostawiał wiele do życzenia. Postanowienia części skontrolowanych umów nie w pełni zabezpieczały zarówno interes prawny jak i ekonomiczny urzędów. Dokumenty nie zawierały na przykład zapisów mogących mieć istotne znaczenie w przypadku nieprawidłowej ich realizacji, bądź wystąpienia sporu z prawnikami, czy kancelariami.  Nierzetelnie również rozliczano i egzekwowano postanowienia umów. Na przykład Urząd Miasta Kłodzko wypłacił zewnętrznym prawnikom ponad 16 tys. zł za pracę, której oni faktycznie nie wykonali. Urząd Miasta Lubin w jednej z umów na obsługę prawną w ogóle nie przewidział kar umownych za nienależyte lub brak wykonania umowy. Powodem było to, że umowa została opracowana przez samego wykonawcę, a nie na podstawie wzorów umów Urzędu. " "NIK zwróciła także uwagę, na nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie oceny pracy zawodowej radcy prawnego. Kontrola wykazała, że w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędzie  Miejskim w Siechnicach nie przeprowadzano oceny pracy zawodowej radców prawnych pomimo obowiązku wynikającego z ustawy o pracownikach samorządowych. Z kolei w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędzie Miejskim w Lubinie pomimo przeprowadzenia takiej oceny, nie zasięgnięto opinii radcy prawnego wskazanego przez radę okręgowej izby radców prawnych do czego zobowiązywała ustawy o radcach prawnych." "Niezgodnie z tą ustawą umiejscowiono również w strukturze organizacyjnej - UMWD oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu - radców prawnych, tj. na stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych niepodlegających bezpośrednio kierownikowi organu." W jaworskim urzędzie
Lubię to! 3
?!
?!a jak jest w Jaworze?7 maja 2017 o 20:33
A dlaczego w tej kadencji w regulaminie organizacyjnym urzędu obsługa prawna została umiejscowiona w Wydziale Organizacyjnym podległym sekretarzowi gminy, a nie jak było wcześniej w samodzielnej komórce organizacyjnej podległej bezpośrednio burmistrzowi, skoro w urzędzie jest zatrudniony radca prawny na etacie? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej i zgodnie z ust. 2 w organie samorządowym radca prawny wykonuje pomoc prawną w komórce lub w jednostce organizacyjnej, w biurze, w wydziale lub na wyodrębnionym stanowisku do spraw prawnych podległym bezpośrednio kierownikowi tego organu.
Lubię to! 3
mieszkaniec gminy
mieszkaniec gminy7 maja 2017 o 08:23
Warto by się zastanowić, czy ograniczenie kręgu osób, które mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych jest tak w ogóle zgodne z prawem. Zgodnie bowiem z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], rada gminy określa w uchwale zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Ani organ stanowiący, ani wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie może określać kręgu osób upoważnionych do udziału w konsultacjach, albowiem z licznych orzeczeń sądów administracyjnych jednoznacznie wynika, że w delegacji ustawowej nie mieści się ustalanie kategorii podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Kompetencja wskazana w art. 5a ust. 2 u.s.g. upoważnia rady gminy jedynie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, więc ustalenie kategorii. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach wskazał ustawodawca. Zgodnie z wyrokiem WSA w Opolu, uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy. Mieszkańcami gminy są natomiast osoby, które zamieszkują w miejscowości położonej na jej obszarze z zamiarem stałego pobytu (wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2006,
sygn. akt: II SA/Op 213/06).
Lubię to! 4
Gregory
Gregorymieszkaniec gminy7 maja 2017 o 11:51
A toś się Baranowski napracował, i to przy niedzieli. Żebyś tak samo pracował w Starostwie...
Lubię to! 0
mieszkaniec gminy
mieszkaniec gminymieszkaniec gminy7 maja 2017 o 16:54
p.Baranowski wprawdzie ma prawnicze wykształcenie, ale aby stwierdzić takie oczywiste rzeczy nie trzeba mieć prawniczego wykształcenia, wystarczy potrafić czytać ze zrozumieniem przepisy prawa i orzecznictwo do tych przepisów
Lubię to! 4
RP
RPmieszkaniec gminy7 maja 2017 o 17:02
Zasada legalizmu (praworządności) zawarta art. 7 Konstytucji RP stanowi, że organy władzy publicznej mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Skoro zatem ustawodawca nie nadał ani radzie gminy ani burmistrzowi kompetencji do określania podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych, to określenie przez któryś z tych organów kręgu osób (podmiotów) innych niż wskazał ustawodawca w art. 5a u.s.g. (tj. mieszkańców gminy) stanowi przekroczenie uprawnień przez te organy.
Lubię to! 2
mieszkaniec gminy
mieszkaniec gminyRP8 maja 2017 o 14:48
Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze. Zatem czy bezprawne (bez podstawy prawnej) ograniczenie uprawnień niektórym mieszkańcom gminy do konsultacji społecznych stanowi szkodę (niemajątkową) interesu publicznego lub prywatnego?
Lubię to! 1
gospodarność
gospodarnośćmieszkaniec gminy7 maja 2017 o 21:33
Czy wydatki poniesione na konsultacje społeczne niezgodne z art. 5a u.s.g. będą zasadne?
Lubię to! 3
Rob
Rob5 maja 2017 o 20:30
Panie Jacku proszę o więcej takich wywiadów.
Lubię to! 1
jaworzanin
jaworzanin4 maja 2017 o 07:35
Jaworska Pani Poseł odwiedza ościenne gminy a kiedy zorganizuje spotkanie z jaworzanami, aby porozmawiać z nimi na tematy ważnych i priorytetowych dla nich spraw? Przed samymi wyborami dużo osób będzie chciało rozmawiać z jaworzanami i znów rozkwitnie turystyka polityczna.
Lubię to! 3
turysta
turystajaworzanin4 maja 2017 o 08:19
zwłaszcza poseł Kropiwnicki i p. Krawczyk są dość częstymi gośćmi jaworskiego burmistrza
Lubię to! 2
ciekawy
ciekawyturysta7 maja 2017 o 19:24
a po co p. Krawczyk chodzi do burmistrza?
Lubię to! 0
info z neta
info z netaturysta7 maja 2017 o 21:24
http://daminfo.pl/spoleczenstwo-3/item/17141-wicemarszalek-iwona-krawczyk-dyscyplinarnie-zwolniona-z-pracy
Lubię to! 0
K
Kjaworzanin4 maja 2017 o 10:29
Przecież wiadomo, że tylko wieś i nieuki głosują na nich :D
Lubię to! 0
emeryt
emeryt3 maja 2017 o 23:41
Ot Polska, sprawy ważne pod dywan a te, które powinny zostać na koniec to idą na początek. Od doopy strony ta cała polityka po 89.
Lubię to! 1
Reklama
tyle z przepisów
tyle z przepisów3 maja 2017 o 18:18
do mieszkańca-"Wiele osób niepełnosprawnych uzależnia swoją aktywność od tego, czy mogą swobodnie poruszać się po budynku, czy przemieszczać z miejsca na miejsce w mieście. Dlatego ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest niezwykle ważnym czynnikiem. Środowisko miejskie powinno być dostępne i przyjazne, to znaczy powinno być wyposażone w dostępne środki transportu publicznego, parkingi, wysepki przystankowe, niskie krawężniki, przejścia dla pieszych czy sygnalizacja dźwiękowa przy światłach.
Działania mające na celu likwidację barier architektonicznych są skierowane do wszystkich osób z uszkodzeniami, dysfunkcją wzroku, ale także ludzi wyłączonych ze względu na wiek i tymczasowy zły stan zdrowia (złamana noga). Również do osób w złej kondycji fizycznej i psychicznej. Wszyscy mieszkańcy miasta, a także turyści i odwiedzający korzystają z poprawy warunków ruchu w mieście, z dostosowanego transportu publicznego i traktów pieszych bez barier, obiektów sportowych oraz poprawę dostępności do budynków użyteczności publicznej. 1.Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m; przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. 12.Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym (warunek ten nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, budynków koszarowych, a także budynków w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich). 14.W budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.
15.Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem przeznaczonych do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy danej wysokości pochylni, nie może przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:" http://www.jeleniagora.pl/content/dostosowanie-obiekt%C3%B3w-architektonicznych-dla-niepelnosprawnych
Lubię to! 2
niepełnosprawność
niepełnosprawnośćtyle z przepisów3 maja 2017 o 18:30
Generalnie przepisy prawa budowlanego nakładają na inwestora obowiązek zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Szczegółowe wymagania budowlano-techniczne w zakresie dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zostały unormowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy rozporządzenia stosuje się nie tylko przy projektowaniu i budowie, ale także przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń. Wspomniany katalog przepisów powinien zatem być stosowany przez inwestora przy każdym istotnym remoncie budynku użyteczności publicznej, np.: urzędu, kina, teatru, biblioteki publicznej, obiektu kultu religijnego, oświaty czy też szaletu miejskiego.
Lubię to! 2
Tomasz
Tomasztyle z przepisów4 maja 2017 o 11:41
większość urzędów, w tym też tych usytuowanych w zabytkowych ratuszach, już dawno dostosowało swoje obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych, a do jaworskiego Ratusza dalej niepełnosprawni turyści, mieszkańcy i goście weselni nie mogą dostać się na Salę Rajców, gdzie odbywają się posiedzenia rady, komisji rady i śluby
Lubię to! 2
bariery architektoniczne
bariery architektoniczneTomasz4 maja 2017 o 11:48
nabory i przetargi też odbywają się na piętrach
Lubię to! 1
niepełnosprawny
niepełnosprawnyTomasz4 maja 2017 o 11:51
do ratusza to nawet żeby dostać się na parter trzeba pokonać barierę schodów, BOK nie rozwiązał wszystkich problemów z tym związanych, bo z BOK do budynku Ratusza nie ma jak się przedostać bez barier w architekturze
Lubię to! 1
Mirka
MirkaTomasz4 maja 2017 o 11:55
burmistrz i przewodniczący rady tez przyjmują na piętrze-trzeba się do nich "wdrapywać"
Lubię to! 2
szkoda czasu i pieniędzy
szkoda czasu i pieniędzy3 maja 2017 o 17:27
Burmistrz już raz mieszkańców Rapackiego i Berlinga zapytał jak ich zdaniem powinny brzmieć nowe nazwy ulic i jest w posiadaniu tych odpowiedzi-zawartych w wypełnionych przez mieszkańców Rapackiego i Berlinga ankiet. Wystarczy po nie sięgnąć.
Lubię to! 5
budżet
budżet3 maja 2017 o 14:11
o ile za tej kadencji wzrosły wydatki na promocje, reprezentację i reklamę?
Lubię to! 8
priorytety jaworzan
priorytety jaworzanbudżet3 maja 2017 o 20:07
i co za te pieniądze można by zrobić dla jaworzan, co jest dla nich pilne i ważne a na co ciągle brakuje pieniędzy?
Lubię to! 4
dlaczego
dlaczego3 maja 2017 o 14:11
a dlaczego burmistrz w swojej urzędowej telewizji i w Gazecie Jaworskiej piszą że jak zmieni się nazwy ulic to mieszkańcy będą musieli zmieniać wszystkie dokumenty.Przecież to ewidentna bzdura bo na podstawie Ustawy dot.zmiany ulic mówi się że żadnych dokumentów nie trzeba zmieniać i że będą one ważne do daty ich ważności. A zatem dlaczego piszą nieprawdę i wprowadzają ludzi w bład. Czy robią to celowo , czy nie czytają w ogóle przepisów, ????
Lubię to! 9
???
???3 maja 2017 o 14:07
Jeśli się okaże, że te ponowne konsultacje nie są ważne, bo Burmistrz zarządził je w oparciu o wniosek nie spełniający wymogów formalnych (zarówno Rada Miejska w Jaworze, jak i Burmistrz Miasta Jawora mogą działać wyłącznie NA PODSTAWIE i W GRANICACH PRAWA), to istotną kwestią wtedy będzie także, czy poniesione na te konsultacje wydatki są zasadne.
Lubię to! 7
szemrany
szemrany???3 maja 2017 o 15:50
Są też inne wątpliwości co do jasności tych konsultacji do konsultacji http://jawor24h.pl/powiat/wiadomosci/9419/kolejne-watpliwosci-w-sprawie-konsultacji
Lubię to! 3
ważne sprawy dla jaworzan
ważne sprawy dla jaworzan3 maja 2017 o 13:32
Powiem szczerze, że mnie bardziej interesuje z czego burmistrz i skarbnik zamierza sfinansować wkład własny (25 mln zł0 do projektu na gospodarkę wodno-ściekową, ile ostatecznie realizacja tego projektu będzie kosztowała gminę (włącznie z oprocentowaniem) i ile do niego dołożą mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy (w formie podwyżki podatków i opłat lokalnych oraz stawek za wodę i ścieki).
Lubię to! 6
coś za coś
coś za cośważne sprawy dla jaworzan3 maja 2017 o 13:34
realizacja tego drogiego projektu oznacza, że za te pieniądze nie zostaną zrealizowane inne inwestycje i zadania priorytetowe dla mieszkańców
Lubię to! 5
sceptyk
sceptykcoś za coś3 maja 2017 o 16:15
TO JESt PRIORYTETOWa inwestycja dla mieszkańców, bo jak ich g***no zaleje, to nie pomoże ani basen letni, ani sala widowiskowa, ani darmowa komunikacja. I mieszkańcy to zrozumieją, w przeciwieństwie do niektórych radnych, dla których Jawor zaczyna się i kończy na ulicy Krzywoustego!
Lubię to! 1
do sceptyk
do sceptykcoś za coś3 maja 2017 o 16:37
myślę, że nie jedyna, bo jak komuś leje się na głowę przez dziurawy dach, to imprezami miejskimi tego stanu się nie zmieni, a zrobienie na raz tak drogiej inwestycji (bo można to robić etapami-zaczynać jeden, mniej kosztowny, jak zakończy się drugi i jednocześnie inne priorytetowe dla mieszkańców) zablokuje budżet na inne inwestycje na kilka lat
Lubię to! 4
Rapackiego
Rapackiegocoś za coś3 maja 2017 o 16:42
Prawda jest taka, że ta zmiana nazw ulic nie wymaga wpierw przeprowadzenia konsultacji społecznych, a skoro z tych pierwszych można wyodrębnić głosy mieszkańców z Berlinga i Rapackiego (a można, bo każda ankieta zawiera dane adresowe), to już wynik pierwszych może stanowić dla rady informacje o opinii mieszkańców na ten temat. Moim zdaniem kolejne konsultacje to strata czasu i pieniędzy, bo burmistrz już raz mieszkańców tych ulic pytał o zdanie na ten temat.
Lubię to! 6
realista
realistacoś za coś3 maja 2017 o 16:50
sceptyku, nikt nie twierdzi, że ta inwestycja nie jest potrzebna-owszem, jest potrzebna. Kwestią sporną jest natomiast jej rozmiar i koszt dla budżetu przy założeniu, że cała będzie zrobiona "na raz", bo to oznacza z góry zamrożenie w budżecie tak dużych pieniędzy. Takie duże i drogie inwestycje rozsądniej jest rozkładać na etapy i lata-jak np. budowę S3, tak aby nie zagrażały płynności finansowej i nie zamroziły pieniędzy, z których można w tym czasie zrealizować także inne pilne i priorytetowe dla mieszkańców inwestycje i zadania. jawor to mała, niezamożna gmina i realizacja na raz tak drogiej inwestycji niestety nie będzie obojętna dla budżetu i dla innych zadań-trzeba będzie gdzieś przyciąć, czegoś nie zrealizować, a do tego prawdopodobnie dodatkowo poszukać finansowania we wzroście dochodów (podwyżce podatków i cen za wodę i ścieki)
Lubię to! 7
mieszkaniec
mieszkanieccoś za coś3 maja 2017 o 17:20
Szalet w zeszłym roku zapowiali, że niebawem będzie, a nie ma go do tej pory. Z DK3 skończyło się ostatnio, że nawet połowy nie zrobili. A teraz rzucają się na wielką inwestycję łącznie z oczyszczalnią. Jako mieszkańcy jesteśmy zaniepokojeni, bo jak z tą inwestycją nie wyjdzie i unia nie zwróci kasy, to miasto może zostać pogrążone finansowo.
Lubię to! 6
sceptyk
sceptykcoś za coś3 maja 2017 o 17:36
Inwestycja będzie robiona w trzech etapach: najpierw rurociąg przy Cukrowniczej, później nowa przepompownia w Starym Jaworze, a na końcu najdroższy etap: modernizacja oczyszczalni ścieków. Na pokrycie kosztów poszczególnych etapów będą zaliczki, a cały proces będzie trwał do 2023 r. więc to nie jest tak że nagle trzeba będzie jednorazowo wydać tę ogromną kwotę. To jest inwestycja dla następnych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków.
Lubię to! 1
?
?coś za coś3 maja 2017 o 17:49
sceptyku, a czy przetarg będzie ogłoszony i umowa podpisana na całość, czy oddzielnie na poszczególne etapy?
Lubię to! 3
sceptyk
sceptykcoś za coś3 maja 2017 o 21:28
osobno raczej na każdy etap
Lubię to! 0
realista
realistacoś za coś4 maja 2017 o 01:20
albo można tak : te łatwiejsze zadania zostawić sobie teraz i pokazywać jaki się ma super sukces. a następcą zostawić ogromne obciążenie dla budżetu jeszcze nie pozostawiając im wyjścia i manewru bo będa musieli robić resztę. Dużo droższą resztę. A sukcesu nie będzie bo skonsumuje go ten co uruchomił cały "proces". Pytanie czy nie bardzo kosztowny i ryzykowny proces ? Tym bardziej, że na każdym kroku wydaję się na lewo i prawo a podatki już podniesiono .Oczywiście tym co mają mało albo są nie wypłacalni. Ale co tam jak chce się iść wyżej trzeba mieć sukces. Tylko jest jeden feler za niegospodarność też jest paragraf i dotyka jak się już nie jest u koryta.
Lubię to! 2
naiwność
naiwnośćcoś za coś7 maja 2017 o 08:37
realisto-aby kogoś dotknął jakiś paragraf za nieprawidłowe działanie, to wpierw musi być mu postawiony zarzut i przeprowadzone postępowanie udawadniające prawdziwość zarzutu. Póki co działa i zachowuje się wg swojego uznania, więc takiego zarzutu chyba raczej nie ma.
Lubię to! 1
wolne żarty
wolne żartycoś za coś7 maja 2017 o 09:48
W naszej gminie zewnętrzne kontrole RIO i w 2015r. i w 2016r. stwierdziły wieloletnie zaniedbania w dochodzeniu należności gminy i powstanie z tego tytułu olbrzymich strat dla gminy, czym naruszony został przepis art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Jest to ewidentna niegospodarność. Jednostki samorządu terytorialnego stanowią szczególną grupę wierzycieli, którą obejmują przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (u.o.n.d.f.p.). Z przepisów art. 5-18 tej ustawy wprost wynika odpowiedzialność za niepobranie lub niedochodzenie należności gminy, albo pobranie lub dochodzenie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego naliczenia lub też niezgodne z przepisami jej umorzenie albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności. Odpowiedzialności podlega każde z wymienionych naruszeń bez względu na kwotę czy umyślność działania lub jego brak. Powodem zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jest ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zobowiązanym do złożenia niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „zawiadomieniem”, jest m.in. kierownik jednostki sektora finansów publicznych. Czy odpowiedzialnemu za dochodzeniu należności gminy i powstanie z tego tytułu olbrzymich strat dla gminy skarbnikowi albo cokolwiek się stało? Czy burmistrz w ogóle złożył takie zawiadomienie?
Lubię to! 1
do realisty
do realistycoś za coś7 maja 2017 o 10:08
realisto, a czy dopuszczono do przedawnienia należności gminy za 2016r. i czy burmistrz zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych złożył niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Lubię to! 1
Lilka
Lilkacoś za coś7 maja 2017 o 10:23
Czy osobie odpowiedzialnej za powstanie strat dla gminy w związku z niedochodzeniem należności gminy cokolwiek się stało? Czy burmistrz po powzięciu wiadomości o przedawnieniu gminnych zobowiązań złożył zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, czy też "kryje" osobę za to odpowiedzialną?
Lubię to! 1
odpowiedzialność za niegospodarność
odpowiedzialność za niegospodarnośćcoś za coś7 maja 2017 o 13:35
Czy gmina w 2016r. poniosła straty w związku z koniecznością zapłaty olbrzymich odsetek od niesłusznie pobranych należności gminy? Czy burmistrz wyciągnął konsekwencje wobec osób za to odpowiedzialnych, czy też je "kryje" biorąc na siebie odpowiedzialność za zaniedbania tych osób?
Lubię to! 1
???
???coś za coś7 maja 2017 o 13:45
Czy gmina w 2016r.i 2017r. poniosła jakieś inne straty i czy burmistrz wyciągnął konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru, czy też je "kryje" biorąc na siebie odpowiedzialność za zaniedbania tych osób?
Lubię to! 1
gospodarność to temat rzeka
gospodarność to temat rzekacoś za coś7 maja 2017 o 14:45
Czy w gminie wystąpiły sytuacje, gdzie niezgodne z przepisami umarzano należności gminy podmiotom, których sytuacja finansowa faktycznie nie była ciężka, bo dokonywali darowizn finansowych? Czy środki przeznaczone na obsługę prawną i promocję gminy wydatkowano zgodnie z prawem lub zasadami należytego zarządzania finansami publicznymi?

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dyscyplina-finansow-publicznych.html

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zlecaniu-uslug-prawniczych-przez-samorzady-w-nbsp-wojewodztwie-dolnoslaskim.html
Lubię to! 1
do wolne żarty
do wolne żartycoś za coś8 maja 2017 o 16:24
Jeśli mowa o tych wynikach kontroli RIO: http://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/wystapienia_pokontrolne/2016/206K049S16.pdf , to przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie stosuje się do pieniężnych należności publicznoprawnych gminy (podatków i opłat lokalnych), ale już mają zastosowanie do pieniężnych należności cywilnoprawnych gminy. Niezależnie jednak od tego, przepis art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Ponadto zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 1 u.o.n.d.f.p. naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych (wniosek pokontrolny nr 10b dot. zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych), jeżeli miało ono wpływ na uszczuplenie wpływów należnych jednostce samorządu terytorialnego (wniosek pokontrolny nr 9 i 10a dot. uszczuplenia wpływów należnych gminie z tytułu podatków). Zgodnie zaś z treścią artykułu 231 § 1 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków (w tym m.in w zakresie kontroli zarządczej)działa na szkodę interesu publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze. Tak, czy siak w/w wynik kontroli RIO jest w tym zakresie jednoznaczny ("Osobami odpowiedzialnymi za wystąpienie opisanych nieprawidłowości był Burmistrz oraz Skarbnik Miasta Jawora."-str.5).
Lubię to! 1
niegospodarność w gminach
niegospodarność w gminachcoś za coś9 maja 2017 o 17:05
Finansowanie przez samorządy z własnych środków zadań zleconych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zgodnie z przepisami pieniądze te powinny być przeznaczone na realizacje zadań własnych), stąd też jej dokonanie jest nielegalne. Podstawą formułowania tego poglądu jest brzmienie art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [dalej: u.o.n.d.f.p.], stosownie do którego „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków”. Sankcja za omawiane przewinienie jest wysoce dotkliwa, bowiem może przybrać postać zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi przez okres od roku do 5 lat. Niewątpliwie wydatek na realizację zadania zleconego, dokonany ze źródła dochodu innego niż dotacja celowa, narusza wprost dyspozycję art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), [dalej także: u.d.j.s.t.], zgodnie z którym zadania zlecone finansowane są w drodze dotacji z budżetu państwa, a w konsekwencji również dyspozycję art. 11 u.o.n.d.f.p. jako dokonanie wydatku ze środków publicznych z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Taką interpretację przepisów od 2014 r. potwierdza szereg rozstrzygnięć RIO i stanowisk NIK, a dodatkowo w 2015 r. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zajęła stanowisko, że posiadane przez gminę środki własne mogą być przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednak WYŁĄCZNIE W SYTUACJI, GDY PO ZREALIZOWANIU ZADAŃ WŁASNYCH JST POZOSTAJE NADWYŻKA ŚRODKÓW FINANSOWYCH. RIO i NIK również zakazują bezwarunkowego finansowania zadań zleconych oraz zmniejszania poziomu nadwyżki, będącego skutkiem finansowania ze środków własnych zadań zleconych, nakazując jednocześnie występowanie w takich sytuacjach przez gminy o uzupełnienie brakujących środków na realizację zadań zleconych. Bezczynność w zakresie ustalania i dochodzenia należności gminy skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odp.za narusz.dysc.fin.publ.). Zgodnie także z art. 231 k.k. funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków (m.in. wynikających z art. 42 ust. 5 u.f.p. zobowiązującego do ustalania przypadających gminom należności pieniężnych, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania), działa na szkodę interesu publicznego (uszczupla wpływy do budżetu gminy), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze. Jeżeli więc gmina finansuje ze środków własnych zadania zlecone i pozostaje w bezczynności w dochodzeniu swoich pieniędzy, a także gdy zaciąga zobowiązania (to często oprocentowane) na realizację zadań własnych, a jednocześnie z własnych środków bezwarunkowo finansuje zadania zlecone (rezygnuje z odzyskania tych pieniędzy), to jest to ewidentna niegospodarność.
Lubię to! 1
odpowiedzialność
odpowiedzialnośćcoś za coś9 maja 2017 o 19:08
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [dalej: u.o.n.d.f.p.] kierownik jednostki sektora finansów publicznych (wójt, burmistrz, itp.) zobowiązany jest do złożenia niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie także z art. 231 k.k. funkcjonariusz publiczny (wójt, burmistrz, itp.), który nie dopełniając obowiązków (m.in. wynikających z art. 93 ust. 1 u.o.n.d.f.p.), działa na szkodę interesu publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Lubię to! 1
to mnie niepokoi
to mnie niepokoiważne sprawy dla jaworzan7 maja 2017 o 22:30
25 mln zł dla tak małej gminy to strasznie duże pieniądze i ryzyko finansowe. Gmina Żarów swojego czasu mało nie "zbankrutowała" przy mniejszych zobowiązaniach. http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/gmina-zarow-bankrutuje,1579256,art,t,id,tm.html
Lubię to! 2
Oby Watel
Oby Watel3 maja 2017 o 11:48
Lepiej zajmijcie się jakimiś poważnymi sprawami. Dlaczego nie można nadać tym ulicom jakiejś wesołej miłej nazwy. Dlaczego musi być patos i siermięga. Aleja Wolości czy inna Spacerowa są wolne od historii, martyrologii, wiary. Nie budzą żadnych kontrowersji. Po co komu w ogóle ta afera?
Lubię to! 3
Jaworzanin
JaworzaninOby Watel3 maja 2017 o 12:11
Afera jest potrzebna burmistrzowi. Wysłuchaj dokładnie materiału.
Lubię to! 4
stara strategia
stara strategiaOby Watel3 maja 2017 o 13:14
jak dla mnie to tym tematem (ponownymi konsultacjami)odwrócona została uwaga radnych opozycyjnych od ważnych spraw i działań burmistrza
Lubię to! 4
do Oby Watel
do Oby WatelOby Watel3 maja 2017 o 15:53
Mieszkańcy zgłosili Janusza Korwin-Mikke, to został w drugim etapie wykreślony z listy nie mam pojęcia dlaczego. A ty proponujesz nazwać ulicę nazwą jego partii i pytasz się po co ta afera...
Lubię to! 5
KORWIN pajac
KORWIN pajacdo Oby Watel3 maja 2017 o 19:48
Gwoździewicz myślisz że ktoś jest takim durniem że się nie domyślił, że jest tylko jeden *** który uznał ten pomysł za dobry, ponieważ jest jego autorem? Lecz sie człowieku...
Lubię to! 1
Jarek
Jarekdo Oby Watel3 maja 2017 o 20:37
Jest jeszcze model dla którego każdy głos jest równie ważny dzięki czemu o korwinie w Jaworze usłyszała cała Polska.
Lubię to! 2
Rysiek
Rysiekdo Oby Watel3 maja 2017 o 21:18
Został wykreślony bo sam przysłał pismo, że rezygnuje. Jesteś aż taki niekumaty?
Lubię to! 2
do Rysiek
do Rysiekdo Oby Watel4 maja 2017 o 23:10
Rysiek to przeczytaj sobie to pismo jeszcze 5 razy to może je w końcu zrozumiesz. Po pierwsze nie ma tam nic o rezygnacji, po drugie rada nie spełniła prośby Korwina, a po trzecie to mieszkańcy mieli zdecydować, a nie że ktoś sobie wykreśli jedno nazwisko z własnego widzimisię.
Lubię to! 1
Rysiek
Rysiekdo Oby Watel5 maja 2017 o 08:11
To może ty przeczytaj ze zrozumieniem. Rezygnuje i zwraca się o poparcie Pileckiego i Wyszyńskiego.
"Dowiedziałem się, że w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazw ulic Berlinga i Rapackiego, padła propozycja, aby jedną z nich nazwać moim imieniem. Serdecznie dziękuję za nominację, jednak biorąc pod uwagę kandydatury tak wybitnych i dzielnych ludzi, jak kardynał Stefan Wyszyński i rotmistrz Witold Pilecki, proszę Radę Miejską w Jaworze o poparcie tych kandydatur i uhonorowanie tych wybitnych postaci, nadając odpowiednim ulicom ich nazwy."
Lubię to! 0
Maciej Gwoździewicz
Maciej Gwoździewiczdo Oby Watel5 maja 2017 o 09:32Edytowany
Proponuję osobom wyrażającym ogrom swych negatywnych emocji w formie komentarzy podpisać się. Dalej podtrzymuję zdanie, że decyzja o skreśleniu kandydatury pana Korwin-Mikkego na tym etapie konsultacji była nieelegancka. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że ostateczną decyzję w sprawie nazwy ulicy powinni podjąć mieszkańcy ulic podlegających zmianie nazwy, a Rada Miasta swoją decyzją zatwierdzić wolę mieszkańców. Poza tym konsultacje nr 1 w sprawie ulic były dostępne dla każdego mieszkańca i każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoją propozycję, więc jeśli komuś nie podoba się propozycja ulicy im. J. Korwin-Mikkego to trzeba było zgłosić swoją, lepszą propozycję.
Lubię to! 3
Czytelnik
Czytelnikdo Oby Watel8 maja 2017 o 12:06
Rozumiem, idąc Pańskim tokiem myślenia, gdyby ktoś złożył propozycję nazwania ulicy Rapackiego np "Aleja Sashy Grey", a Berlinga - "Aleją dokonań polskiego przemysłu porno" również należałoby rozważyć te kandydatury? W sumie moim zdaniem nawet bardziej niż JK-M, ponieważ ten zdecydowanie zaprotestował.
Lubię to! 3
wielbicielka
wielbicielka3 maja 2017 o 11:48
prawie nie poznałam EB https://www.youtube.com/watch?v=b4gIZCXg8DI
Lubię to! 6
Grubasek
Grubasekwielbicielka3 maja 2017 o 13:56
"W kampanii można powiedzieć wszystko" no i Bera mówił wszystko, co chcieli usłyszeć wyborcy.
Lubię to! 7
obietnice
obietniceGrubasek3 maja 2017 o 14:10
czynny basen letni, darmowa komunikacja miejska dla jaworzan, hala widowiskowa z kinem, remont gminnych zabytków (zwłaszcza gminny zamek straszy), praca dla jaworzan (a nie dla strzegomian i świdniczan kosztem jaworzan)
Lubię to! 11
na czyj wniosek ponowne konsultacje?
na czyj wniosek ponowne konsultacje?3 maja 2017 o 11:13
Jeśli ponowne konsultacje nie są na wniosek Rady (przyjęty w formie uchwały Rady), to na czyj wniosek-Radnego bandera, grupy radnych, Przewodniczącego Rady, czy też samego Burmistrza (bez wniosku Rady)?
Lubię to! 3
Elemelek
Elemelekna czyj wniosek ponowne konsultacje?3 maja 2017 o 11:57
Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 załącznika do uchwały rady gminy ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić Rada Miejska w Jaworze, przy czym wniosek ten musi spełniać wymogi formalne zawarte w § 5 ust. 2 tej uchwały i zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym powinna przybrać formę uchwały rady gminy (bo rada gminy tylko w takiej formie podejmuje decyzje wiążące dla organu wykonawczego, jakim jest burmistrz) i musi zostać podjęta w trybie przewidzianym w art. 14 i art. 20 ust. 1a i ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 30 ust. 1 burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zgodnie z art. 30 ust. 2 do zadań burmistrza należy przygotowanie projektu uchwały rady gminy. Tak więc, radni przegłosowując wniosek radnego Bandera mogli co najwyżej zobowiązać Burmistrza do przygotowania projektu uchwały ws. ponownych konsultacji, który powinien być procedowany zgodnie z przepisami prawa. Inny wniosek niż uchwała Rady nie jest dla Burmistrza podstawą do zarządzenia ponownych konsultacji.
Lubię to! 1
zasada legalizmu działania Rady i Burmistrza
zasada legalizmu działania Rady i Burmistrza3 maja 2017 o 10:39
Zasada legalizmu zawarta w art. 7 konstytucji RP stanowi, że organy władzy publicznej (w tym rada gminy i burmistrz) mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. RADA-Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej,; do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. W związku z tym, oraz z zapisem § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 załącznika do Uchwały nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 kwietnia 2015r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Burmistrz na podstawie § 5 ust. 3 załącznika do uchwały ws. konsultacji mógł podjąć zarządzenie ws. ponownych konsultacji wyłącznie w oparciu o uchwałę Rady, która spełniała wymogi formalne określone w § 5 ust. 2 załącznika do uchwały ws. konsultacji.
Lubię to! 1
Reklama
wymogi formalne konsultacji
wymogi formalne konsultacji3 maja 2017 o 09:59
Zgodnie z § 5 ust. 1 załącznika do Uchwały nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 kwietnia 2015r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić: 1) Rada Miejska w Jaworze, 2) Burmistrz Miasta Jawora, 3) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 200 osób, 4) organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy. Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu wniosek powinien zawierać: 1) przedmiot konsultacji, 2) termin i zakres konsultacji, 3) formę konsultacji, 4) uzasadnienie, z określeniem celu, jaki ma być osiągnięty. Wniosek spełniający wymogi określone w § 5 ust. 2 jest rozpatrywany przez Burmistrza Miasta Jawora w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia (§ 5 ust. 3). Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu (§ 5 ust. 5). Zastanawia mnie kilka spraw: 1) Kto złożył taki wniosek-radny Bander, czy Rada, bo uprawniona była tylko Rada; 2) Kiedy Rada złożyła taki wniosek Burmistrzowi-na sesji, gdy zagłosowała nad powtórnymi konsultacjami-czy radnym został przedłożony pod głosowanie i czy spełniał wymogi formalne, o jakich mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2? Rada podejmuje decyzje wyłącznie w formie uchwały, która powinna spełniać wymogi formalne określone dla wniosku o przeprowadzenie konsultacji. Panowie radni Detyna i Wieczorek-czy przedłożono Wam pod głosowanie taka uchwałę?
Lubię to! 4
procedura
procedurawymogi formalne konsultacji3 maja 2017 o 10:07
pod wnioskiem nie mogli podpisać się radni, bo radni to nie Rada a Przewodniczący Rady podpisuje uchwały podjęte przez Radę ale aby Rada mogła podjąć uchwałę ws. wniosku o przeprowadzenie powtórnych konsultacji, to wszystkim radnym powinien być przedłożony projekt takiej uchwały, spełniający wymogi formalne dla wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych-bo tylko tak RADA może się na ten temat wypowiedzieć.
Lubię to! 2
mieszkaniec
mieszkaniecwymogi formalne konsultacji3 maja 2017 o 10:09
Panowie radni Detyna i Wieczorek-dla formalności wystąpcie do burmistrza o udostępnienie tego wniosku o przeprowadzenie ponownych konsultacji.
Lubię to! 4
Paweł
Pawełmieszkaniec3 maja 2017 o 10:15
Wystąpcie też o wniosek pod pierwsze konsultacje-kto go złożył?, kto go zatwierdził?, czy spełniał wymogi formalne, o których mowa w § 5 ust. 2 załącznika do uchwały o konsultacjach i jakie były podane w nim: 1) przedmiot konsultacji, 2) termin i zakres konsultacji, 3) formę konsultacji, 4) uzasadnienie, z określeniem celu, jaki ma być osiągnięty. Czy zarządzenie burmistrza ws. konsultacji pokrywa się z tym wnioskiem?
Lubię to! 2
prawnie
prawniewymogi formalne konsultacji3 maja 2017 o 11:04
Rada na sesji zagłosowała za wnioskiem radnego Bandera o przeprowadzenie ponownych konsultacji, tylko zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 załącznika do Uchwały nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 kwietnia 2015r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz ustawą o samorządzie gminnym wniosek Rady o przeprowadzenie ponownych konsultacji powinien przybrać formę uchwały Rady i być procedowany zgodnie z jej wymogami (jej projekt-spełniający wymogi formalne dla wniosku o konsultacje-powinien być przedłożony wszystkim radnym pod głosowanie). Tylko taki wniosek (w formie uchwały Rady) jest dla Burmistrza podstawą o podjęcie zarządzenia ws. ponownych konsultacji.
Lubię to! 0
mój głos będzie ważny przy wyborach
mój głos będzie ważny przy wyborach3 maja 2017 o 09:41
takich radnych potrzebujemy jak radny Wieczorek i Detyna. Brawo Panowie Radni , podoba się to nam że macie swoje zdanie , a nie tak jak inni radni tylko robią to co każe im burmistrz. Ja na pewno będę głosowała na radnego Wieczorka , ma pan 5 głosów z mojej rodziny. I tych głosów na pewno nie dostanie burmistrz Bera i wtedy mój głos będzie na pewno ważny , chociaż teraz przy tych konsultacjach o zmianie ulic burmistrz uważa że mój głos jest nieważny .
Lubię to! 5
dalej lama
dalej lama3 maja 2017 o 09:39
Wstyd słuchać jakim denym językiem posługuje się radny Wieczorek. "chodziliśmy po mieszkańcach" .... Dno. Ankieta sugerowała że do wyboru jest ograniczona liczba możliwości. Uczcuwie by ybło gdyby nazwę ulicy proponowali ankietowani.
Lubię to! 1
do dalej lamy
do dalej lamydalej lama3 maja 2017 o 09:50
proszę posłuchać jakim językiem posługują się kierownicy w Urzędzie , niektórzy w kółko powtarzają jak mantrę jedno i to samo , a poza tym zobacz sam na siebie piszesz o" dennym języku" , ale chyba o swoim języku
Lubię to! 7
uczeń
uczeńdalej lama4 maja 2017 o 00:06
oj przyjacielu zagalopowałeś się i to znacznie. Mnie akurat taki prosty język odpowiada, bez zbędnych powtórzeń i patetycznych słów. Wieczorek nigdy się nie zmieni i na szczęście dla wielu Jaworzan w tym uczniów PCKZ zawsze będzie autorytetem.
Lubię to! 2
Marcel
Marceldalej lama4 maja 2017 o 00:45
Wieczorek tradycyjnie z klasą, spokojnie. Krzychu to samo. Brawo radni
Lubię to! 5
jaworzanin
jaworzanindalej lama4 maja 2017 o 07:42
Szanuję Jacka Wieczorka, bo to inteligentny człowiek, ścisły umysł, świetny matematyk, dlatego jestem zdziwiony, że dość słabo wykorzystuje tą swoją wiedzę do analizy dokumentów budżetowych, w których tak naprawdę zawarte są wszystkie działania burmistrza, lub też ich brak (np. zostały na początku roku zaplanowane a w trakcie roku, w wyniku korekty budżetu, wykreślone). Radna Ostapiuk choć pracownik banku, to się prawie nie odzywa, najczęściej potakuje głową jak coś mówią jej koledzy z SLD.
Lubię to! 5
Aga
Agajaworzanin4 maja 2017 o 08:25
a jest przewodnicząca komisji budżetu i finansów, więc z założenia powinna mieć najwięcej do powiedzenia, bo powinna wiedzieć co przedstawiają zawarte dokumentach budżetowych i okołobudżetowych kwoty
Lubię to! 4
dietetyk
dietetykdalej lama4 maja 2017 o 07:47
zastanawia mnie co w tej radzie robią p.Bobowska, Dynowski, Kaczkowska, Lemańska, Ostapiuk, Oślak, Ziółkowski, bo może nie śledzę wszystkich sesji, ale jeszcze nie słyszałem, aby na jakiś temat się podczas sesji wypowiadali
Lubię to! 5
Michał
Michałdietetyk4 maja 2017 o 23:15
Lemańska zabiera głos najwięcej z tej grupy. Ostapiuk ostatnio się odezwała przy temacie karty dużej rodziny, ale po jakości tej wypowiedzi lepiej by wypadła jakby się nie odezwała...
Lubię to! 3
w tej kadencji
w tej kadencjidietetyk5 maja 2017 o 07:43
również inna radna ucichła, dziwnie już jej wyborcy nie mają żadnych problemów, w poprzedniej mieli po kilka na miesiąc.
Lubię to! 1
Kuba
Kubadalej lama6 maja 2017 o 20:11
No rzeczywiście, "chodziliśmy po mieszkańcach" to skandaliczne słownictwo, dno totalne i w ogóle jak tak można ;)
Lubię to! 0
Rozsądny
Rozsądny3 maja 2017 o 09:25
Dla ulicy Rapackiego proponuję zmianę na Nieznanego Żołnierza.
Lubię to! 0
mój głos jest ważny
mój głos jest ważny3 maja 2017 o 09:20
uważam że jak burmistrz nie chce uznać ponad 600 naszych głosów za każdą z tych ulic i wymyśla konsultacje do konsultacji to niech sam z własnych pieniędzy zapłaci za to razem radnym Banderem a nie z naszych podatków. Wyjaśnienia burmistrza są co najmniej dziwne, ja osobiście podpisałam za ul.Wyszyńskiego i Pileckiego i nikt mnie do tego nie przymuszał i chce żeby mój głos był ważny też jestem mieszkańcem Jawora chociaż nie mieszkam na ul.Rapackiego ani na Berlinga.
Lubię to! 6
koszty ponownych konsultacji
koszty ponownych konsultacji3 maja 2017 o 09:19
Panowie radni, wystąpcie po tych drugich konsultacjach do burmistrza, aby podał jaki był ich koszt, uwzględniając koszty rzeczowe i osobowe (w tym także w formie wynagrodzeń na zlecenie oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę-za czas pracy poświęcony na potrzeby przeprowadzenia tych ponownych konsultacji). Myślę, że mieszkańcy mają prawo do takich informacji.
Lubię to! 5
ten co już w styczniu podpisał ankietę
ten co już w styczniu podpisał ankietę3 maja 2017 o 08:50
widać że dla burmistrza ważny jest każdy ale tylko głos jego radnych z PO i SLD , ale nie liczy się w ogóle z naszymi głosami, czyli głosami ponad 1500 mieszkańców. Za takie traktowanie naszych głosów napewno nie dostanie naszych głosów przy wyborach i nic nie pomoże mu uśmiechanie się i przebieranie np.za strażaka, harcerza czy mikołaja.
Lubię to! 5
H2O
H2O3 maja 2017 o 06:59
Temat: odgrzewany kotlet. Nie macie już o czym pisać w takim pięknym, świątecznym dniu... Skończyły się sensacyjki? Znowu burza w szklance wody?
Lubię to! 1
tematna odwrócenie uwagi?
tematna odwrócenie uwagi?H2O3 maja 2017 o 08:51
te drugie konsultacje są bez sensu, ale skoro już ktoś się na nie tak uparł, to niech je przeprowadzi a mieszkańcy niech jeszcze raz dobitnie wypowiedzą się czego chcą i pora zająć się ważnymi sprawami dla miasta i mieszkańców, bo tych jest naprawdę sporo
Lubię to! 2
Iwan
Iwan3 maja 2017 o 05:44
Brawo. Na temat i bez ściema.
Lubię to! 5
Tata
TataIwan3 maja 2017 o 05:54
Bez ściema?! Ahahaha! Śpij, Maciek!
Lubię to! 0
klenczon
klenczon3 maja 2017 o 02:06
Skoro Wieczorek umie tylko "nie wiem tego", "nie wiem tamtego" to może niech abdykuje z rady bo nic nam po nim. Krzychu nabrał masy. Git!
Lubię to! 0
Reklama

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.