Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Laskowski vs Bera ws. sygnalizacji

Na powiatową sesję opozycja przygotowywała działa w sprawie komunikacyjnego pata przy skrzyżowaniu ul. Szpitalnej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Strzegomskiej. Jak się okazało starosta przygotował swoje armaty w postaci bogatej argumentacji.

Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Jaworskiego doszło do konfrontacji starosty Stanisława Laskowskiego oraz burmistrza Emiliana Bery w sprawie komunikacyjnego pata przy skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Strzegomskiej.

Poniżej prezentowany przez starostę materiał obrazujący natężenie ruchu na jaworskich skrzyżowaniach:

Reklama

Komentarze (190)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

wow
wow10 października 2017 o 11:35
Brawa i wielki szacunek dla pana starosty za pełny profesjonalizm, nawet w tej sytuacji wykazał się wielką klasą. Opanowanie sztuki rozwiązywania konfliktów jest kluczowym elementem dobrego managera. Gotowość do mediacji oraz umiejętność kompromisowego rozwiązywania konfliktów to ważniejsze elementy składowe kompetencji kierowniczych. Osobiste umiejętności w tym zakresie stanowią swoistego rodzaju sztukę, którą warto opanować, budując pozytywny wizerunek. Pan burmistrz od pana starosty-jako doświadczonego samorządowca, może się wiele nauczyć. http://elzbietazurek.com/wystapienia-publiczne-sztuka-prezentacji-wizerunek-etykieta/14-personality-public-relations-kreowanie-wizerunku-osobistego-w-biznesie-i-polityce-.html
Lubię to! 1
??
??3 października 2017 o 22:25
a ja na miejscu starosty nie słuchałbym tego co mówi burmistrz tylko robiłbym swoje , bo burmistrz raz mówi że da na światła a po 3 latach mówi że nie da ok.100 tys. ,a Teraz znowu mówi że da na chodniki i to aż 500 tys ja już nie ufałabym ,.Uważam że należy zadać sobie pytanie czy jak nie dał 100 tys. na światła to da aż 500 tys.na chodniki?
Lubię to! 2
mediator
mediator??10 października 2017 o 11:39
to burmistrz chce się dogadać, czy tylko chce rozmawiać?
Lubię to! 0
wprzyrodzie nic nie ginie
wprzyrodzie nic nie ginie2 października 2017 o 17:57
Niektórzy albo zapominają, że karma zawsze wraca. http://energia.sl.pl/karma_pl.htm
Lubię to! 0
dynamo
dynamowprzyrodzie nic nie ginie2 października 2017 o 19:04
energia wróci do uwalniającego energię ;)
Lubię to! 0
energia
energiawprzyrodzie nic nie ginie10 października 2017 o 12:34
do człowieka wraca taka sama energia, jaką się samemu uwalnia i kieruje do innych ludzi
Lubię to! 0
Do obserwatora
Do obserwatora1 października 2017 o 10:05
Gdybyś przeczytał komentarze poniżej, to byś widział, że ktoś już ten sam błąd popełnił. Wkleję dla Ciebie komentarz, który już ktoś wysłał. Na marginesie - artykuły dzielą się na ustępy.

"Wkleję dla Ciebie jeszcze art. 25 ust. 1, do którego odsyła ten fragment: Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii."

Mowa jest więc o skrzyżowaniu dróg o różnych kategoriach, natomiast tam, gdzie jest sygnalizacja krzyżują się wyłącznie drogi powiatowe, więc ten przepis nie ma zastosowania."
Lubię to! 4
logika
logika1 października 2017 o 08:26
Najpierw robią akcję zbierania podpisów pod pilną sygnalizacją, a przychodzi co do czego, to burmistrz składa deklarację na chodniki, a nie na tą sygnalizację?
Lubię to! 3
fakty
faktylogika2 października 2017 o 07:59
przez 3 lata burmistrz nie zabezpieczył na to środków w budżecie gminy, choć na początku podtrzymał deklaracje współpracy złożoną przez p.Urbańskiego, a potem akcja z petycją, dlaczego nie ma świateł
Lubię to! 1
Karma
Karmalogika2 października 2017 o 17:48
Karma jest to szczególny rodzaj naturalnego programu formowanego nieświadomie przez nasz umysł, który zawsze jest generowany kiedy cokolwiek odczuwamy, oraz kiedy odpowiedzialnością za owo odczucie obciążamy kogoś innego niż my sami. Po wygenerowaniu karma zawsze wysyłana jest do osoby (lub do obiektu) którą uczuciowo obciążamy odpowiedzialnością za spowodowanie naszych odczuć. (Np. jeśli naszym odczuciem jest ból, wówczas karmę za ten ból wysyłamy tej osobie którą w swoim umyśle obwiniamy, że go spowodował. Jeśli zaś naszym odczuciem jest przyjemność czy szczęście, wówczas karmę za nie wysyłamy tej osobie którą uważamy za sprawcę tej przyjemności czy szczęścia.) Po wysłaniu, karma ta powoduje, że jeśli otrzymująca ją osoba (lub obiekt) faktycznie jest odpowiedzialna za nasze uczucia, wówczas kiedyś będzie sama musiała przeżyć dokładnie te same uczucia jakie spowodowała w nas. Jeśli zaś osoba (lub obiekt) której wysyłamy naszą karmę za dane uczucia, faktycznie jest niewinna, wówczas nasza karma się od niej odbija i powraca do nas z powrotem. W rezultacie, w takim przypadku naszego obwiniania kogoś niewinnego, cokolwiek odczuwamy zmuszeni jesteśmy to przeżyć z podwójną intensywnością, zaś niewinna naszym odczuciom osoba (lub obiekt) którą obwiniamy za wywołanie danego uczucia, w przyszłości będzie jedynie skłonna do obwiniania kogoś równie niewinnego. Oczywiście dokładnie tak samo dzieje się jeśli odczuwamy przyjemność lub szczęście, zaś za sprawcę owej przyjemności lub szczęścia uważamy kogoś innego niż my sami, kto jednak w rzeczywistości wcale się nie przyczynił do naszego szczęścia. W takim bowiem wypadku karma jaką mu wysyłamy odbija się od takiego kogoś i powraca do nas samych. W rezultacie my zaczynamy odczuwać ową przyjemność lub szczęście w dwujnasób tak intensywnie. (Jest to karmatyczny sposób na jaki wszechświatowy intelekt nagradza tych co są nawykli aby własne przyjemne uczucia i nastroje dzielić z innymi przyporządkowując im zasługi za spowodowanie tych uczuć i nastrojów.)
Lubię to! 0
LOL
LOL1 października 2017 o 08:16
p.Bera przyszedł na sesję powiatu z ludźmi ze swojego komitetu EB Razem w sprawie rzekomo bardzo pilnej potrzeby zrobienia sygnalizacji świetlnej, ale zamiast na to, to złożył deklarację współpracy na remont chodników
Lubię to! 2
obserwator
obserwator30 września 2017 o 22:30
Art. 25 ustawy o drogach publicznych, o której mówi burmistrz.
https://www.arslege.pl/budowa-przebudowa-remont-utrzymanie-i-ochrona-skrzyzowan-drog/k95/a15796/
Czytam pkt. 2 i nie wiem o czym mowa, stoi wyraźnie "Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania."
Lubię to! 0
szerzej obserwujący
szerzej obserwującyobserwator1 października 2017 o 00:33
co nie oznacza, że nie może tego zrobić na zasadzie porozumienia z drugim zainteresowanym współinwestorem np.
(gmina plus druga gmina) (gmina plus powiat) (prywatny inwestor plus gmina)
Lubię to! 2
bezpieczeństwo jaworzan
bezpieczeństwo jaworzanobserwator1 października 2017 o 07:46
Zadania gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym-art. 6 ust. 1-Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Art. 7 ust. 1 pkt 14-Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy bezpieczeństwa obywateli. Art. 9 ust. 1-W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. Art. 10 ust. 1-Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym gmina-powiat). Burmistrz odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w obszarze tego skrzyżowania, w celu wykonania tego zadania powinien podjąć współpracę z powiatem-partycypować w kosztach zrobienia tam sygnalizacji świetlnej, która zgodnie z tym co mówi,, zapewni bezpieczeństwo komunikacyjne pieszych i pojazdów.
Lubię to! 1
obserwator
obserwator30 września 2017 o 21:55
Zachowanie radnego Pana Olchówki. Chyba komentarz zbędny.
Lubię to! 1
obserwator
obserwator30 września 2017 o 21:51
Pan radny "pamięta czasy kiedy się manipulowało...." Panie radny ja nie muszę pamiętać, choć pamiętam również, ja widzę dziś jak się manipuluje mieszkańcami Jawora i to nie przez władzę powiatu.
Lubię to! 2
Jaworskiemyśli
Jaworskiemyśli30 września 2017 o 21:46
Bera próbował ugrać....coś ...tylko jakoś nie wyszło ...argumenty i dokumenty przedstawione na sesji w niekorzystnym świetle stawiają burmistrza ... Obiecywał... prosił o dokumenty kosztorysy dokumentację lokalizację.... Poogladali podebatowali i stwierdzili że ...powiat nie chce sygnalizacji ...śmiech na sali...skoro zostały przygotowane dokumenty ...to.kto.nie chciał działać i współpracować.?

Lubię to! 2
hania
haniaJaworskiemyśli30 września 2017 o 21:52
dobrze, że ludziom pokazuje się wszystko, jak jest naprawdę-z dokumentami i faktami nie da się jałowo dyskutować, a ludzie sami mogą wtedy ocenić działania i prawdziwe intencje
Lubię to! 5
Reklama
York
York30 września 2017 o 19:39
Młodzik z każdym dniem się pogrąża. Obietnice, obietnice, obietnice
Lubię to! 3
1
130 września 2017 o 15:16
przecież to męka słuchać Laskowskiego.Chaotycznie , niegramatycznie, niespójnie,brak jakiejkolwiek płynności wypowiedzi.
Lubię to! 2
rzecz gustu
rzecz gustu130 września 2017 o 15:24
Ja tam wolę słuchać p. Laskowskiego, bo mówi konkretnie, merytorycznie, rzeczowo-nie rozwodzi się, jak co niektórzy, co przez pół godziny potrafią mówić elokwentnie, tylko nic z tego nie wynika i nie ma przełożenia w działaniu
Lubię to! 6
#
#rzecz gustu30 września 2017 o 15:56
MASOCHISTA
Lubię to! 2
;
;rzecz gustu30 września 2017 o 16:02
do # weź coś na głowę
Lubię to! 2
mam pytanie
mam pytanie30 września 2017 o 12:54
A czy burmistrz wywiązał się już ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców?
Lubię to! 9
emeryt
emeryt30 września 2017 o 12:38
Nie lubię awanturników, którzy ze wszystkich ścieżek wybierają wojenną. Mało to dyplomatyczne, na wojnie wszyscy tracą. Szacunek dla Pana starosty za spokój, merytorykę, postawę-wielka klasa. W zgodzie można zrobić więcej dla nas mieszkańców.
Lubię to! 10
Autor
Autoremeryt30 września 2017 o 12:45
A ja wolę, żeby głos mieli młodsi.
Lubię to! 4
młody
młodyemeryt30 września 2017 o 12:49
jestem młodszy i nie podoba mi się, jak ktoś szuka powodów do zaczepek, wszczynania awantur-unikam takich ludzi
Lubię to! 9
Autor
Autoremeryt30 września 2017 o 22:33
Odnoszę wrażenie, że dotyczy to E Bery.
Lubię to! 0
emeryt
emerytemeryt30 września 2017 o 22:50
pan starosta nikogo nie prowokuje, nie atakuje, nie awanturuje się, potrafi współpracować z różnymi ludźmi, robi swoje i robi to profesjonalnie, z klasą-wzbudza szacunek i zaufanie
Lubię to! 1
to prawda
to prawdaemeryt30 września 2017 o 22:55
jest skuteczny bez uprawiania agresywne polityki
Lubię to! 2
Jest i będzie starosta
Jest i będzie starosta30 września 2017 o 12:01
Najśmieszniejsze jest to,ze EB chcąc sobie zrobić reklamę, kampanie za darmo ,zrobiło ta reklamę Staroście. Teraz mieszkańcy całego powiatu dowiedzieli się nie tylko jak wyglądają sprawy naprawdę ale również jaki jest poziom merytoryczny naszego jaśnie panującego Lelijana. Super.
Lubię to! 6
emeryt
emerytJest i będzie starosta30 września 2017 o 12:43
Dobrze by było, aby Pan Emilian tą energię spożytkował na szybszą realizację zobowiązań, jakie 3 lata temu zaciągnął wobec mieszkańców. Już 3 lata musimy chodzić pieszo, bo ciągle nie ma obiecanej nam komunikacji. Zaufaliśmy mu na słowo...
Lubię to! 5
dobra współpraca
dobra współpraca30 września 2017 o 11:41
Panie starosto, aby uniknąć zaostrzania sporu i pogarszania relacji z gminą, nie idź Pan do sądu z tym roszczeniem, tylko złóż Pan na ręce burmistrza wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. http://www.mgalikowski.pl/podstrona.php?tytul=zawezwanie-do-proby-ugodowej
Lubię to! 3
gosia
gosiadobra współpraca30 września 2017 o 15:28
jak znam pana starostę, to nie od razu pobiegnie do sądu, wpierw będzie próbował dialogu, polubownego rozwiązania-to mądry człowiek
Lubię to! 3
bu ha ha
bu ha hadobra współpraca2 października 2017 o 08:52
niech idzie do sądu i tak przegra
Lubię to! 1
jaworzanin
jaworzanin30 września 2017 o 11:19
Patrząc na dotychczasowe działania starosty, to posiada ugodową osobowość-potrafi dogadywać się z różnymi ludźmi, więc jak będzie miał do wyboru spór sądowy, albo ugodę, to raczej wybierze tą ugodę. Trudno ocenić, jak zachowa się burmistrz.
Lubię to! 5
Fiolek
Fiolek30 września 2017 o 11:19
Starosta ma rację. Prawdziwe problemy to są przy skrzyzowaniu ul. Poniatowskiego/ Wyszyńskiego. Korki pod samą burse
Lubię to! 6
środki
środkiFiolek30 września 2017 o 11:24
to może z tego odszkodowania uda się zrobić sygnalizację na obu skrzyżowaniach?
Lubię to! 2
dobra współpraca
dobra współpraca30 września 2017 o 10:49
A po co to ciągać się po sądach? W ramach dobrej współpracy niech powiat wyceni poniesione od 1990 r. wydatki na majątek gminy (na ul. Rapackiego i Wrocławską) i powiat z gminą niech zawrą ugodę-że gmina w zamian za poniesione na jej majątek wydatki sfinansuje w całości tą sygnalizację świetlną i może jeszcze kilka chodników (Poniatowskiego, Strzegomska, Piastowska, Chopina?)-do wysokości kwoty roszczenia. I tak to się gminie będzie opłacało, bo uniknie niepotrzebnych kosztów procesu (opłat sadowych, zastępstwa procesowego, itp.).
Lubię to! 4
rozsądnie
rozsądniedobra współpraca30 września 2017 o 10:54
przez te lata gmina ma oszczędności na wydatkach na te ulice, więc spoko
Lubię to! 1
:)
:)dobra współpraca30 września 2017 o 11:03
no burmistrz deklaruje, że ma pieniądze, więc nie powinno być z tym żadnego problemu
Lubię to! 1
.
.dobra współpraca30 września 2017 o 12:02
Buhahha ale się chłopaki zaorali
Lubię to! 0
arturo
arturodobra współpraca30 września 2017 o 12:53
w 1990 to powiatu jeszcze nie bylo ekspercie
Lubię to! 1
jakoś tak
jakoś takdobra współpraca30 września 2017 o 12:59
Podział na powiaty przywróciła reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., więc od tego okresu gmina powinna utrzymać Rapackiego i Wrocławską.
Lubię to! 1
arturo
arturojakoś tak30 września 2017 o 14:46
W latach 2002-2006 burmistrzem byl Artur a wice Stasiu, powiat utrzymuje drogi i nie ma problemu; w latach 2006-2010 burmisttezem Artur, zastepca Marysia, starosta Stasiu - powiat utrzymuje drogi, nie ma problemu; w latach 2010-2014 burmistrzem Artur, zastepca Marysia, starosta Stasiu - powiat utrzymuje drogi, nie ma problemu; w roku 2014 burmistrz Emil, starosta Stasiu - okazuje sie, ze jest problem z utrzymaniem tych drog. To ja sie pytam, kto przez te lata byl odpowiedzialny za te niby bezppdstawne wydawanie przez starostwo pieniedzy na utrzymanie tych dwoch drog? Nie wiedzieli, ze utrzymuja cudze? Po 8 latach rzadzenia sie zoriwntowali w starostwie?
Lubię to! 1
proste
prostejakoś tak30 września 2017 o 15:14
a czytałeś ze zrozumieniem i słuchałeś-ponoć dec. wojewody wydana jest za rządów Emila, Emil wytyka staroście brak pieniędzy, więc starosta się o nie upomni
Lubię to! 2
wynik
wynikjakoś tak30 września 2017 o 15:20
Starosta i tak nie ma wyjścia, bo ustawa nakazuje mu wystąpienie o te roszczenia, kwestia tylko, czy dojdą do tego koszty procesu, czy rozwiążą to w drodze ugody. Dla gminy korzystniej byłoby to spłacić bez ponoszenia kosztów procesu, ale jak zachowa się burmistrz to trudno ocenić.
Lubię to! 1
większe środki
większe środkijakoś tak2 października 2017 o 08:02
teraz skarbnik powiatu pewnie ściągnie to od gminy i wcale bym się temu nie dziwił
Lubię to! 1
spokojnie
spokojniedobra współpraca30 września 2017 o 13:03
myślę, że starostwo wszystko wie, skoro ma tą decyzję wojewody, wystarczy jak skarbnik podsumuje wydatki za ten okres
Lubię to! 2
arturo
arturo30 września 2017 o 10:12
Nie ma pieniedzy, wiec nie zrobia, gdyby mieli to prosiliby o partycypacje gminy i tyle w temacie. Podejrzewam, ze cisneli skarbnika o kase na to, bo dym sie zrobil, ale nie ma skad wziac, wiec lipa. Tlumaczenia, ze mieli umowe z Arturem i byli gotowi pare lat temu, czy ze zmienili organizacje ruchu i jest ok, sa wedlug mnie mydleniem oczu, zeby nie przyznac sie do biedy w kasie.
Lubię to! 0
skąd
skądarturo30 września 2017 o 10:14
a może tak z odszkodowania od gminy za utrzymywanie jej ulic?
Lubię to! 1
arturo
arturoskąd30 września 2017 o 12:50
a juz je maja? nie sadze, bo wtedy obligacji by nie emitowali
Lubię to! 0
?
?skąd30 września 2017 o 12:55
to gmina zadłuża się?
Lubię to! 1
Reklama
rozliczenie z gminą
rozliczenie z gminą30 września 2017 o 10:09
To powiat przez tyle lat w 100% finansował zadanie własne gminy-utrzymanie gminnych ulic?! Przecież za te pieniądze można sfinansować realizację wielu zadań własnych powiatu, nie tylko tą sygnalizację.
Lubię to! 4
odszkodowanie
odszkodowanie30 września 2017 o 08:50
Czy to znaczy, że powiat jaworski może wystąpić do gminy jawor z roszczeniem o zwrot poniesionych od 1990 r. nakładów na ulice Rapackiego i Wrocławska, które z mocy prawa powinny stanowić własność gminy?
Lubię to! 4
?
?odszkodowanie30 września 2017 o 09:30
pytanie do radcy prawnego starostwa
Lubię to! 1
1
1odszkodowanie30 września 2017 o 09:44
Tak może. Trzeba w końcu odczarować ten temat. Szkoda,ze osoba spod skrzydła burmistrza,która zajmuje się nieruchomościami nie wytłumaczyła mu tego.
Lubię to! 1
?
?odszkodowanie30 września 2017 o 09:54
a kiedy gmina przejęła te ulice na swój koszt? do kiedy finansował je powiat?
Lubię to! 1
Ups
Ups?30 września 2017 o 11:15
Jakieś dwa lata temu, a powiat utrzymywał do pocZatku powstania
Lubię to! 1
kurcze
kurczeodszkodowanie30 września 2017 o 09:56
byłyby z tego pieniądze nie tylko na sygnalizację świetlną, ale i na niejeden chodnik
Lubię to! 2
bezpieczeństwo jaworzan jest ważne dla burmistrz
bezpieczeństwo jaworzan jest ważne dla burmistrz30 września 2017 o 07:30
Jeśli burmistrzowi naprawdę zależy na bezpieczeństwie mieszkańców, to powinien podjąć ze starostwem współpracę w tym temacie i partycypować w kosztach sygnalizacji świetlnej, bo ma taką możliwość prawną i z tego co mówi dysponuje dużymi zasobami finansowymi. Ustawa o samorządzie gminnymUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Art. 6 ust. 1-Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotami. Art. 7 ust. 1 pkt 14-Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI. Art. 9 ust. 1-W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. Art. 10 ust. 1-Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina, powiat); ust. 2-Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Lubię to! 4
sposób postępowania organów władzy
sposób postępowania organów władzybezpieczeństwo jaworzan jest ważne dla burmistrz30 września 2017 o 09:34
Burmistrz zamiast tylko mówić o bezpieczeństwie jaworzan i brać udział w zbieraniu podpisów pod petycją do powiatu o sygnalizację świetlną, powinien przyjść do powiatu z propozycją współpracy w realizacji tego zadania.
Lubię to! 4
Psycholog
Psycholog30 września 2017 o 00:43
Panie Bera, pan sobie daruje te złośliwości w stosunku do starszych od siebie osób. Daje pan świadectwo o braku kultury i szacunku do nich. Takie zachowanie może wypływać ze złego wychowania lub nabytej arogancji. To nie pierwszy raz, kiedy się pan tak zachowuje. Nie panuje pan nad złością, ponieważ brakuje panu w tym momencie argumentów.
Lubię to! 8
obserwator
obserwatorPsycholog30 września 2017 o 07:35
Nie tylko poprzez słowa można wyrazić brak szacunku do kogoś, wykazać swoją butę, czy agresywność-mowa ciała (postawa, zachowanie, itp.) stanowią ponad 50% komunikatu, który przekazujemy w interakcji osobie, z którą rozmawiamy. Nie spodobało mi się zachowanie burmistrza.
Lubię to! 7
pasażer
pasażer29 września 2017 o 23:53
Dlaczego radni od burmistrza i burmistrz zbierali podpisy za tym aby była sygnalizacja świetlna i mówi że to powiat ma zrobic bo to zadanie powiatu , A dlaczego mówi że zrobi bezpłatną komunikację bo tak obiecał . ,Ale dlaczego nie zbiera podpisów czy my mieszkańcy chcemy "darmowych autobusów" .które przecież i tak nie będą za darmo bo i tak my z naszych podatków to zapłacimy za paliwo , za kierowcę i za używanie autobusów. , Lepiej żeby zadbał o to aby wszystkie autobusy i BUSY które jeżdżą do Legnicy i z Legnicy po prostu jeżdziły przez nasz tzw .Stary Jawor. My już sobie za bilety zapłacimy tylko niech jeżdżą. A może niech teraz starosta pozbiera podpisy czy nam jest potrzebna "bezpłatna komunikacja" i zaniesie na sesje do burmistrza .
Lubię to! 8
Gregory
Gregorypasażer30 września 2017 o 05:56
No to niech zbiera! czy ktoś mu zabrania?
Lubię to! 3
Realnie
Realnie29 września 2017 o 23:04
A tak w ogóle to po co komu te światła?
Lubię to! 4
Tak na poważnie
Tak na poważnieRealnie29 września 2017 o 23:17
Jeśli to poważne pytanie to zaczynam być za aborcją
Lubię to! 1
Oko
OkoTak na poważnie30 września 2017 o 08:46
wprowadzenie ulicy jedno kierunkowej na szpitalnej to bdb rozwiązaniem. Są dodatkowe miejsca parkingowe i łatwiej poruszać się na skrzyżowaniu.

Na początku zawsze jest chaos bo ludzie jeżdżą na pamięć.
Lubię to! 3
Ja też
Ja też29 września 2017 o 22:18
A ja sobie myślę, że obaj panowie zamiast stroić się w piórka pliszek, co to swój ogonek chwalą, powinni powierzyć sprawę fachowcom, którzy na pewno jakieś rozsądne rozwiązanie problemu znajdą. Ja nie odrzucałbym wersji z rondem, które po małej korekcie obecnego układu komunikacyjnego, miałoby rację bytu. A sprawa finansowania czy kompetencji, przy deklarowanej dobrej woli obu stron, jest chyba wtórną.
Lubię to! 3
Siarra
SiarraJa też29 września 2017 o 22:56
Aleś ty mi wąski zaimponował w tym momencie panowie oto mój kandydat na starostę ugodowy cowiek który nie szuka zwady a ugody porozumienia i środka dla dobra całego kolektywu brawo takich ludzi nam trzeba!!!
Lubię to! 1
Ja też
Ja teżJa też30 września 2017 o 01:26
Na stanowiska nie choruję, bo już je miałem. To co mógłbym przekazać, to doświadczenie i wiedzę, jaką przez dość długi okres nabywałem.
Lubię to! 0
Reasumując
Reasumując29 września 2017 o 22:14
Reasumując starosta i inni włodarze pierd... Bezpieczeństwo w mieście obywateli brawo panowie szlachta brawo pseudo oczywiście ale karma wraca życzę by i wróciła na tym feralnym odcinku DROGO POWIATOWEJ !!!
Lubię to! 6
Wpadka
Wpadka29 września 2017 o 21:32
Emil, po co ci to było? Rozpętałeś wojnę i poległeś. Dwa tygodnie podchodów na marne. Na dodatek pociągnąłeś za sobą swojego partyjnego kolegę Mariusza.
Lubię to! 9
Kostucha
KostuchaWpadka29 września 2017 o 21:43
Nie sadz lepiej bo słabo ci idzie interpretacja
Lubię to! 5
rozliczanie
rozliczanieWpadka30 września 2017 o 07:12
a p.Bera to ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców już się wywiązał, że zabiera się za inne? Gdzie ta darmowa komunikacja, gdzie ten czynny basen, gdzie hala widowiskowa z kinem, dlaczego zamek dalej straszy i dlaczego dał prace ludziom spoza Jawora a nie jaworzanom?
Lubię to! 4
po co
po co29 września 2017 o 21:18
uważam że burmistrz zamiast budować kibel chyba za 180 tys na Placu Wolności z którego nikt nie korzysta powinien dołożyć do tych świateł skoro to takie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców i skoro były deklaracje że burmistrz dołoży. Wprawdzie podpisałem ankiete ale teraz pytam po co.
Lubię to! 7
szanowny pan żul
szanowny pan żulpo co29 września 2017 o 21:46
Racja zawsze lubię zesrać się pod filcem albo gdzieś w bramie
Lubię to! 10
Kaśka
Kaśkaszanowny pan żul29 września 2017 o 22:24
nie musisz w bramie bo masz przybytek przy wejściu do Parku Pokoju , czyli 50 m od tamtego przybytku
Lubię to! 1
Zdziwilbys się kto
Zdziwilbys się ktoszanowny pan żul29 września 2017 o 22:52
Fazi luzuj gumy w majtach, co wybory inny lider. Ośmieszasz się.
Lubię to! 3
Reklama
mieszkanka
mieszkanka29 września 2017 o 21:06
panie Starosto, gratuluję , konkretnie , rzeczowo i spokojnie . Widać doświadczenie .
Lubię to! 9
Koniec jest bliski
Koniec jest bliski29 września 2017 o 20:54
Docinki Bery są żenująco na niskim poziomie. On chyba myśli, że kogoś to śmieszy, a w rzeczywistości to on naraża się na śmieszność. Tylko klakierzy będą bić brawo, ale klakierów jest zaledwie garstka. On będzie żył w tej ułudzie fikcyjnej poularności, do czasu swojego ostatecznego upadku.
Lubię to! 15
Nie no za moment jebn.
Nie no za moment jebn.Koniec jest bliski29 września 2017 o 21:59
O w mordrczke widzę że jest ktoś komu jest sądzić i osądzać idź już spać ale do poduszki poczytaj co podlega starostwu a co urzendowi miasta cholera jasna
Lubię to! 7
drogowiec
drogowiec29 września 2017 o 20:35
Panie Burmistrzu, art 25 ust. 2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania.
Proszę dobrze się wczytać, bo chyba pana dział propagandy wprowadza pana w błąd.
Lubię to! 3
Kilka słów prawdy
Kilka słów prawdydrogowiec29 września 2017 o 21:27
Wkleję dla Ciebie jeszcze art. 25 ust. 1, do którego odsyła ten fragment: Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii."

Mowa jest więc o skrzyżowaniu dróg o różnych kategoriach, natomiast tam, gdzie jest sygnalizacja krzyżują się wyłącznie drogi powiatowe, więc ten przepis nie ma zastosowania.

Zamiast kazać komuś wczytywać się w artykuł, sam go lepiej dokładnie przeczytaj.
Lubię to! 7
gebels
gebelsKilka słów prawdy29 września 2017 o 21:50
Od propagandy jestem tutaj ja kilka słów prawdy ma rację
Lubię to! 0
Jaworzanin
Jaworzanin29 września 2017 o 19:39
Bera poszedł zrobić zadymę w starostwie, a tam pogobili mu kota. Zbłaźnił się.
Lubię to! 7
Trefniś
TrefniśJaworzanin29 września 2017 o 20:46
Sam się blaznisz ogarnijcie co do kogo należy w tym plugawym powiecie a się dowiecie co komu pod nosem śmierdzi i bierze sobie na garb odpowiedzialności ...
Lubię to! 6
Stary Dziad
Stary Dziad29 września 2017 o 17:15
.....a myśli ktoś z władz o pieszych.Światła z pewnością sprawiłyby ,że ich lęk przed przechodzeniem byłby mniejszy.Wstyd dla władz,za "komuny"światła były!!! Samochodów wtedy było mało a jednak...
Lubię to! 5
Trefniś
TrefniśStary Dziad29 września 2017 o 20:50
Panie dziad racja gdzie do ch... Te światła Laskowski stawiaj je ja z dziadem ja trza to odbudujemy komunę i pogonimy plugastwo i zasyfionego powiatu Jaworskiego
Lubię to! 4
zeniu
zeniuTrefniś29 września 2017 o 22:20
a pytam komu ta twoja komuna jest potrzebna ?. Oj Trefniś zagalopowałeś się i proszę nie używaj brzydkich słów.
Lubię to! 0
Trefniś
TrefniśTrefniś29 września 2017 o 22:41
Gdy naród do boju wystąpił z orenżem panowie o światłach radzili
Gdy naród zawołał umrzem lub zwyciężymy panowie w starostwie bawili.....
Lubię to! 3
Pisak
Pisak29 września 2017 o 16:45
O czym ten Bera gada? Zero konkretów, tylko politykuje. Starosta "wykoleił" Berę argumentami.
Lubię to! 10
ręce opadły mi do kolan szczęka już nie wspomn
ręce opadły mi do kolan szczęka już nie wspomnPisak29 września 2017 o 20:41
Jesteście *** Czy *** Ludzie popatrzcie do kogo należą drogi jesteście tępi czy macie za dużo chromosomów Laskowski niechce płacić za to co powinien i próbuje wybeblac od miasta płać ty ..... I załatwiaj światła ino wartko
Lubię to! 4
trzeźwy
trzeźwyPisak29 września 2017 o 20:43
ręce...-uspokój się, bo odjeżdżasz
Lubię to! 2
Światła
Światłatrzeźwy29 września 2017 o 21:52
Morda......
Lubię to! 0
klubek
klubek29 września 2017 o 14:07
Zaorać, posiać i zobaczyć co wyrośnie
Lubię to! 0
haha
hahaklubek14 października 2017 o 18:24
Za każdym razem Buraki :-)
Lubię to! 0
Maniek
Maniek29 września 2017 o 14:06
jaw-Heniek nie pajacuj, nawet czcionka Cię zdradza.
Lubię to! 2
tylko prawda
tylko prawda29 września 2017 o 14:00
Starostowie Laskowski i Baranowski zaorali wczoraj Wodzireja i jego świtę! Doświadczenie i praca zawsze prędzej czy później wygra z pajacowaniem. Brawo Panowie.
Lubię to! 12
prawda jest względna
prawda jest względnatylko prawda29 września 2017 o 14:08
Jak śmiesz pisać o burmistrzu miasta "wodzirej, z pajacowaniem, jego świta" czy ty się czasem nie zapominasz.
Lubię to! 8
fantazja
fantazjaprawda jest względna29 września 2017 o 14:11
a gdzie Ty tu widzisz, że mowa o burmistrzu?
Lubię to! 4
Piotr
Piotrprawda jest względna29 września 2017 o 14:19
Kontekst artykułu na to wskazuje. Jeżeli wydaje Ci się, że tylko jak napiszesz wprost, to kogoś obrażasz, to jesteś w głębokim błędzie.
Lubię to! 10
osoba publiczna
osoba publicznaprawda jest względna29 września 2017 o 14:38
Z tego co obserwuję, to politycy są przygotowani na to, że poddawani będą różnym ocenom i opiniom opinii publicznej. Zobacz jak wyśmiewają się z Kaczyńskiego, albo z Pawłowicz. Jak polityk boi się hejtu i zamierza pozywać do sądu wyborców za to, to powinien zastanowić się, czy polityka, to dobre miejsce dla niego. Osoby publiczne, celebryci, politycy już tak mają. Jak zaczną ścigać ludzi, za ich opinie, choć czasami niefrasobliwe, stracą w oczach ludzi więcej, niż przez jakiś hejt.
Lubię to! 4
Piotr
Piotrprawda jest względna29 września 2017 o 14:42
Odniosłem się do komentarza "fantazji". Natomiast, Ty piszesz o czymś zupełnie innym, po tym jak okazało się jednak, że jest mowa o burmistrzu, próbując przy okazji niejako go usprawiedliwić. Nie uważam, aby fakt, że ktoś kiedyś wyśmiewał K. Pawłowicz, usprawiedliwiało obrażanie kogoś, udając przy tym, że nie chodzi o tę osobę. Zgodzisz się pewnie ze mną, że wyrażanie opinii o kimś albo jego zachowaniu, jest czymś innym niż jego obrażaniem, bo trudno inaczej nazwać określenie "pajacowanie".
Lubię to! 10
beti
betiprawda jest względna29 września 2017 o 14:52
Pomówienie innej osoby, grupy osób, osoby prawnej (na przykład jakiejś firmy) czy instytucji o postępowanie lub przymioty, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, jest przestępstwem wymienionym w art. 212 Kodeksu karnego.
Lubię to! 6
pomówienie
pomówienieprawda jest względna29 września 2017 o 15:09
wiesz co, ja rozumiem, jakby ktoś tutaj wyzywał kogoś od złodziei, morderców, oszustów, itp., ale teraz to przesadziłeś
Lubię to! 4
spokojnie
spokojnieprawda jest względna29 września 2017 o 15:14
Myślę, że wszystkim przyda się wyciszenie emocji, tak niestety się dzieje, jak jeden prowokuje drugiego-nic dobrego z tego nie wyniknie, a już na pewno nie zbuduje się na tym dobrych relacji, dobrej współpracy. Wielki szacunek do pana starosty za postawę i zachowanie stoickiego spokoju, pomimo wszystkiego, co wydarzyło się na tej sesji. KLASA.
Lubię to! 5
beti
betiprawda jest względna29 września 2017 o 15:16
Przestępstwem, jakiego można się dopuścić, wyrażając o kimś opinię, jest znieważenie określone w art. 216 k.k.
O tym, czy zachowanie miało charakter znieważający, decydują dominujące w społeczeństwie oceny i normy obyczajowe (uchwała Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2012 r., sygnatura SNO 26/12, LEX 1231618).
Dlatego za znieważenie może być uznane skierowanie do kogoś słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, mających na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby.
Warto pamiętać, że „wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony między innymi dobrego imienia osób trzecich.
Lubię to! 11
słowa i zachowanie
słowa i zachowanieprawda jest względna29 września 2017 o 15:22
Nie tylko poprzez słowa można być pociągniętym do odpowiedzialności karnej, ale poprzez swoje zachowanie również. Osoba, która poucza innych powinna być nieskazitelna, aby samej nie zostać osądzoną.
Lubię to! 4
Pytanie takie:
Pytanie takie:prawda jest względna29 września 2017 o 21:05
Jak nazwać czlowieka, ktory co rusz przebiera się za mikolaja, piekarza, strażaka itd. Aktor, pajac czy klown?
Lubię to! 4
r4rf4
r4rf4tylko prawda29 września 2017 o 14:11
a skąd wiesz o kogo chodzi?
Lubię to! 2
?
?29 września 2017 o 13:14
może p.Bera myślał, że kadencja trwa 8, a nie 4 lata?
Lubię to! 6
PR
PR?29 września 2017 o 13:43
A mi się coś wydaję, że burmistrz przez 3 lata myślał jak zrealizować swoje obietnice, aż pod koniec 3 roku poszedł do starosty z propozycją partycypacji w zadaniach powiatu na rok wyborczy, aby do końca kadencji widoczne były dla mieszkańców zmiany w Jaworze. Na koniec kadencji będzie można pokazać wszystkie inwestycje, jakie miały miejsce na terenie gminy (bez względu na to, kto je realizował)-wybudowaną przez Mercedesa fabrykę, zrealizowane przez starostwo inwestycje, wyremontowaną DK3 i wybudowaną S3 przez GDDKiA
Lubię to! 6
budowa S3, budynek dworca PKP
budowa S3, budynek dworca PKPPR4 października 2017 o 09:46
Wicestarosta Baranowski odczytał pismo burmistrza do starosty z 2015 r., w którym burmistrz napisał, że planuje inwestycję infrastrukturalną "modernizację przebiegu obecnej drogi krajowej S3". Powiedział też, że budynek dworca PKP remontuje jego właściciel, czyli PKP. http://jawor24h.pl/film-baranowski-przedstawia-dokumenty,10123,a.html
Lubię to! 1
PR
PR?29 września 2017 o 13:44
a-i do tego jeszcze wyremontowany przez PKP budynek dworca kolejowego
Lubię to! 4
Frajerzy
FrajerzyPR29 września 2017 o 20:57
Dworzec widmo śmierdzacy uryną bujajcie się z nim i po grzyba go PKP remontuje nie mają na co kasy tracić co się w Jaworze zatrzymuję k... Co ?
Lubię to! 2
Cyrankiewicz
Cyrankiewicz?29 września 2017 o 20:53
Kadencja trwa zajmij się domem a nie komentowaniem bo do tego się nie nadajesz pilnuj lepiej swojej ....
Lubię to! 2
jal zaczynasz, to kończ
jal zaczynasz, to kończCyrankiewicz29 września 2017 o 21:08
swojej co, albo czego towarzyszu?
Lubię to! 0
do Cyrankiewicz
do CyrankiewiczCyrankiewicz29 września 2017 o 21:10
zabrzmiało to jak groźba
Lubię to! 1
Reklama
jaworzanin
jaworzanin29 września 2017 o 13:10
Panie starosto, może pomógłby Pan wybudować burmistrzowi ten basen, bo jak się jaworzanie w nim przed wyborami nie wykąpią, to mu tego nie darują.
Lubię to! 9
chrum, chrum
chrum, chrumjaworzanin29 września 2017 o 17:34
Dobrzy ludzie żyją w brudzie, nie musicie się kąpać w ogóle.
Lubię to! 0
Xxx
Xxxchrum, chrum29 września 2017 o 18:47
Kąpiemy się w domu a na basenie chcielibyśmy popływać
Lubię to! 3
A hitler
A hitlerjaworzanin29 września 2017 o 20:58
Basen już jest remont tylko schedę po mnie tak zaniedbać skandal!!!!)
Lubię to! 3
Dziad
Dziadjaworzanin29 września 2017 o 21:17
W *** se wsadzić ten basen możeta i to będzie moje haslo wyborcze za rok mata zimnik i się cieszta
Lubię to! 2
Dobre i tanie rozwiązania :)
Dobre i tanie rozwiązania :)29 września 2017 o 13:09
Jedno jest pewne, coś na obu skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej trzeba zrobić - rondo, światła, postawić policjanta - trzeba usprawnić ruch. A na skrzyżowaniu z istniejącą sygnalizacją zmienić światła tak, aby w jednym momencie jechały auta tylko z jednego kierunku, wtedy Ci skręcający w lewo opuszczą skrzyżowanie spokojnie a za nimi cała reszta - krótkie cykle i sprawa załatwiona.
Lubię to! 4
szczerze
szczerze29 września 2017 o 13:07
po wysłuchaniu powiem tak-p.Bera, najpierw zrealizuj te zadania, co już Pan obiecałeś ludziom 3 lata temu, a potem rozmawiaj o innych
Lubię to! 5
alan
alan29 września 2017 o 12:46
NIE CHCE BYĆ ZŁOŚLIWY!!!!!!!
Lubię to! 0
nauczyciel
nauczyciel29 września 2017 o 12:04
przecież to męka słuchać Laskowskiego.Chaotycznie , niegramatycznie, niespójnie,brak jakiejkolwiek płynności wypowiedzi.
Lubię to! 13
.
.nauczyciel29 września 2017 o 12:54
Chyba nauczyciel WF-u.
Lubię to! 8
nauczyciel
nauczyciel.29 września 2017 o 15:09
słuchaj głąbie , masz coś przeciwko nauczycielom WF? To tchórzu ujawnij się ,a my ciebie nauczymy szacunku do nauczycieli.
Lubię to! 3
pedagog
pedagog.29 września 2017 o 17:01
skąd w nauczycielach tyle agresji? do uczniów też tak się odzywacie?
Lubię to! 6
haha
haha.14 października 2017 o 18:28
A gdzie tam w pierwszej swojej kadencji miał średnie techniczne wykształcenie zrobił politologie na PWSZcie w Legnicy :-)
Lubię to! 0
Panie idź pan w ... I nie wracaj
Panie idź pan w ... I nie wracajnauczyciel29 września 2017 o 21:03
Masz pan rację interpretując ta wypowiedzi gościu pier ... od rzeczy raz gada tak raz sobie zaprzecza raz ,,gdyby matka miała Ch... To by była ojcem reasumując
Lubię to! 5
Do Panie...
Do Panie...Panie idź pan w ... I nie wracaj29 września 2017 o 21:13
Taki nic nie znaczący bełkotliwy hejt. Idź pan...
Lubię to! 0
Panie idź pan w ... I nie wracaj
Panie idź pan w ... I nie wracajPanie idź pan w ... I nie wracaj29 września 2017 o 22:29
Posłuchaj starosty kiedy sam sobie zaprzecza to zrozumiesz że *** nieprawdę poczytaj sobie pod kogo należy to skrzyżowanie panie Laskowski wracaj pan do agro handlu może handel kombajnami i traktorami sprzętem rolniczym lepiej służył ogólnej sprawie
Lubię to! 5
news
news29 września 2017 o 11:54
wg mnie najlepszy teks p.Bery to sugestia, aby starostwo "pomogło" mu w realizacji jego obietnic wyborczych-budowie basenu letniego :)
Lubię to! 12
;)
;)news29 września 2017 o 11:55
hit sezonu
Lubię to! 5
tak to odbietam
tak to odbietam29 września 2017 o 11:52
To p.Bera aż 3 lata czekał, aby przyjść ze swoją ekipą EB Razem do starostwa rozmawiać o współpracy? A gdzie był do tej pory? W moim odczuciu kampania wyborcza nieoficjalnie już się zaczęła.
Lubię to! 10
Dziad
Dziadtak to odbietam29 września 2017 o 21:22
Ale ty bystry biję brawo i tak Bera jest bez *** w tym gównie
Lubię to! 1
+-
+-29 września 2017 o 11:50
Brawo portal jawor24 za obiektywność. Na profilu wodzireja już leci manipulacja. Wycinek sponsora i nic więcej.
Lubię to! 13
Tylko prawda
Tylko prawda29 września 2017 o 11:47
Bera nagina prawdę w swojej wypowiedzi. Nieładnie panie burmistrzu.
Lubię to! 15
Kataryniarz
KataryniarzTylko prawda29 września 2017 o 21:24
Ładnie i ma mój głos bo ma rację i w tym syfie nie ma *** ave panie Emilianie
Lubię to! 3
jaw
jaw29 września 2017 o 11:46
Panie starosto Pan się kompromituje propozycje budźetu przedstawia zarząd powiatu a nie skarbnik . Co pan za bzydru wygadywał na sesji?
Lubię to! 9
WOT mała doj
WOT mała dojjaw29 września 2017 o 23:07
Racja farmazony gada dla ciemnoty oby co lyknęła kit jak małpa smutno mi z tego powodu że kraj piękny ale ludzie ....
Lubię to! 2
Reklama
jaw
jaw29 września 2017 o 11:43
P. Laskowski kończ pan wstydu oszczędź. To jeszcze tylko rok i co Pan bedzie robił ?
Lubię to! 13
WOT mała doj
WOT mała dojjaw29 września 2017 o 23:09
Gruz będzie zorł
Lubię to! 2
odwrócone role
odwrócone role29 września 2017 o 11:33
Powiem szczerze, że trochę mało profesjonalne i kulturalne (kłania się savoir vivre) jest, aby burmistrz oczekiwał, że to starosta do niego ma przyjść rozmawiać o wspólnych zadaniach. To tak, jakby starosta oczekiwał, aby do niego przyszedł wojewoda, minister, czy tez prezydent RP
Lubię to! 8
Kilka słów prawdy
Kilka słów prawdyodwrócone role29 września 2017 o 11:38
Po pierwsze, sygnalizacja jest zadaniem własnym starostwa, więc przyjście przez Berę raczej świadczy o jego zaangażowaniu. Po drugie, jeżeli jak twierdzisz jest to zadanie wspólne - to również starosta mógł do niego przyjść. Po trzecie, między organami samorządu terytorialnego nie ma podleglosci.
Lubię to! 16
profesjonalizm
profesjonalizmKilka słów prawdy29 września 2017 o 11:43
ale obowiązuje etyka w biznesie, etykieta protokół dyplomatyczny
Lubię to! 2
słuchacz
słuchaczKilka słów prawdy29 września 2017 o 11:46
do Kilka słów prawdy-mówienie przez p.Berę o tym, że powiat mógłby partycypować w realizacji jego obietnic wyborczych (budowy basenu letniego) jest delikatnie mówiąc niestosowne
Lubię to! 5
Kilka słów prawdy
Kilka słów prawdyKilka słów prawdy29 września 2017 o 12:24
Protokół dyplomatyczny w relacjach między samorządowcami? Piszesz to poważnie czy sobie żartujesz?
Lubię to! 13
romek
romekKilka słów prawdy29 września 2017 o 20:10
Jeden wiosek nasuwa się , brak współpracy. Nie może być dwóch gospodarzy w tak małym mieście.Z
Starostwo do likwidacji?
w latach 80 był jeden gospodarz i też sobie radził!!!!
Lubię to! 2
Sarmat
SarmatKilka słów prawdy29 września 2017 o 21:31
Kilka słów prawdy wiara w ludzi jeszcze istnieje no ale weź to wytlumacz tym chłopom co właśnie skończyło cepami bić Kłos i ich kobietom co za iście ich inteligencję nad wymiar stanowią łożyć na ołtarze o panie miły ! Przemów im do tych pustych saganow oby co sie opamiętali rychło rozsadek do nich zomlcył
Lubię to! 3
WOT mała doj
WOT mała dojKilka słów prawdy29 września 2017 o 23:14
Romek tak jest poco nam to starostwo dziadostwo na co ????
Lubię to! 3
refleksja
refleksja29 września 2017 o 11:28
odnoszę wrażenie, że ktoś tu próbuje się wozić na działaniach poprzedników, innych, podrzucać innym do realizacji własne zobowiązania wyborcze
Lubię to! 3
Artek
Artek29 września 2017 o 11:22
Moim zdaniem Laskowski zdecydowanie wygrał tę debatę. Jak dla mnie Bera mówił zbyt chaotycznie i krążył po różnych tematach nie wiadomo po co zamiast skupić się na meritum.
Lubię to! 6
Panie idź pan w ... I nie wracaj
Panie idź pan w ... I nie wracajArtek29 września 2017 o 21:06
Zadaj sobie trudu i pomysl czyje są te światła
Lubię to! 3
Komentator
KomentatorPanie idź pan w ... I nie wracaj29 września 2017 o 21:21
Jakie światła? Jedyne są na ul. Poniatowskiego.
Lubię to! 2
prawdy i półprawdy
prawdy i półprawdy29 września 2017 o 11:19
p.Bera mówi o tym, że pomysł ze strefą jest gminy, ale już nie dodał za które burmistrza powstał
Lubię to! 4
19.02.2013 r.
19.02.2013 r.prawdy i półprawdy29 września 2017 o 11:22
https://www.youtube.com/watch?v=-DQsLsvKh8E
Lubię to! 2
cała prawda
cała prawdaprawdy i półprawdy29 września 2017 o 11:25
strefa tam była planowana już w 2013 r., jako teren inwestycyjny przy S3, tylko wstrzymanie budowy S3 zablokowało wszystkie działania
Lubię to! 7
jak było?
jak było?cała prawda29 września 2017 o 11:36
a kto wstrzymał budowę S3? czy nie polityczni koledzy p.Bery (z PO) ?
Lubię to! 7
Moherowy Artur
Moherowy Arturprawdy i półprawdy29 września 2017 o 21:07
Nie wiem uświadom mnie
Lubię to! 2
iREK
iREK29 września 2017 o 10:49
Bolszewicki pijar Bery, . Pytanie światla inicjatywa spoleczna a cały dzień stoi oddelegowany pracownik jok.
Lubię to! 11
Lew trocki
Lew trockiiREK29 września 2017 o 21:34
Milcz burżuju bo nadrusze żebra
Lubię to! 2
ktoś
ktoś29 września 2017 o 10:43
Obejrzałem cały film. Moim zdaniem Laskowski obnażył wszystkie nieprawdziwe informacje. Jego wystąpienie było treściwe i wyprostował wszystkie manipulacje. Warto zobaczyć.
Lubię to! 12
Anka
Ankaktoś29 września 2017 o 10:51
Laskowski klasa. Wystąpienie burmistrza to szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem co chciał przekazać.
Lubię to! 11
masz rację
masz racjęAnka29 września 2017 o 10:55
bo p.Laskowski jest profesjonalistą, świetnym managerem a do tego ma klasę-nie zniża się poniżej jej poziomu
Lubię to! 13
Łubudubu
ŁubudubuAnka29 września 2017 o 11:02
To powiedziałem ja, Jarząbek
Lubię to! 12
marian
marian29 września 2017 o 10:34
Przedstawienie pełnych wypowiedzi to dla niektórych manipulacja. Natomiast odpowiednio przycięte wypowiedzi wrzucone na fejsa to jest jedyna objawiona, obiektywna prawda. Jak czytam takie rzeczy to dochodzę do wniosku, że niektórzy powinni mieć zakaz bawienia się w politykę od odpowiedniego specjalisty.
Lubię to! 7
jaworzanin
jaworzanin29 września 2017 o 10:17
To jest jeden z nielicznych obiektywnych portali i niektórych to boli, bo im się wydaje, że są tak wspaniali, że należy ich tylko chwalić. Ale niestety tak im się tylko wydaje...
Lubię to! 14
Magda
Magdajaworzanin29 września 2017 o 10:24
Poza tym tu nie ma cenzury niewygodnych komentarzy i każdy może napisać co myśli.
Lubię to! 11
Gregory
GregoryMagda29 września 2017 o 12:39
NIEPRAWDA, JEST CENZURA!!!
Lubię to! 5
tyle w temacie
tyle w temacie29 września 2017 o 10:14
Obiektywnie przedstawione pełne wypowiedzi, a nie tak jak na jednym z profili na fejsie... Każdy może zobaczyć jak jest.
Lubię to! 10
Reklama
czytelnik
czytelnik29 września 2017 o 10:07
dziennikarz napisał obiektywną prawdę, ja się z nią zgadzam
Lubię to! 10
Interesant
Interesantczytelnik29 września 2017 o 10:11
Film trwa 47 minut, artykuł dodano niecałe 20 minut przed Twoim komentarzem, naprawdę cały obejrzałeś? Marek z komentarza niżej ma rację.
Lubię to! 9
czytelnik
czytelnikInteresant29 września 2017 o 10:14
cały, przewijałem nudne kwestie
Lubię to! 1
do czytelnik
do czytelnikInteresant29 września 2017 o 10:40
jak ktoś był na sesji to nudne, bo nie chce żeby mieszkańcy Jawora usłyszeli prawdę
Lubię to! 3
czytelnik
czytelnikInteresant29 września 2017 o 10:44
wybacz, ale ja sam oceniam, co jest dla mnie interesujące, a co nudne i nikt mi tego narzucał nie będzie
Lubię to! 2
Artek
ArtekInteresant29 września 2017 o 11:23
Filmik był wczoraj wrzucony na youtuba więc mógł zobaczyć.
Lubię to! 5
Autor
Autor29 września 2017 o 10:04
Czy to jest obiektywny portal? Czytam wstęp, który z góry ukierunkowuje czytelnika, jak ma myśleć. Naprawdę nie można było po prostu napisać, że obaj uczestniczyli w spotkaniu i każdy z nich przedstawił swoje argumenty?
Lubię to! 11
ehh
ehhAutor29 września 2017 o 10:06
Obejrzyj film i się wypowiedz. Ja właśnie oglądam
Lubię to! 7
Marek
MarekAutor29 września 2017 o 10:09
Oczywiście ze można było ale po co jeżeli filmu zapewne nikt nie obejrzy i przyjmą wersję z nagłówka.Natomiast, z komentarzy dowiesz się kto gdzie mieszka, ile ma lat, czy jest gruby, czy ma kota itp., a komentarze o sygnalizacji będą stanowiły mniejszość.
Lubię to! 8
Jacek
JacekMarek29 września 2017 o 10:13
Jakby dziennikarz streścił co było, to byś napisał, że jest stronniczy, a tak każdy oglądnie, wyciągnie własne wnioski i podzieli się nimi na tym portalu. Moim zdaniem jest ok.
Lubię to! 9
Marek
MarekMarek29 września 2017 o 10:15
Zatem, niech jeszcze nagłowek przygotuje w sposób obiektywny i neutralny, to będę zachwycony.
Lubię to! 7
nie przesadzaj
nie przesadzajMarek29 września 2017 o 10:17
nagłówki musza przyciągać uwagę, profesjonaliści o tym wiedzą, jeśli czytelnik wyciągnie inne wnioski, to i tak pod tym nagłówkiem się z tym podzieli.
Lubię to! 10
Do Marka
Do MarkaMarek29 września 2017 o 10:29
Pod wieloma artykułami znajduje się mnóstwo komentarzy, sporo z nich jest niemerytoryczna są też komentarze trafione i obiektywne. Z nich wyłania się mentalność rządzących, sposób zarządzania, można też rozpisać sobie nowo rządzących na kartce i w oparciu o komentarze można rozpisać powiązania ( polityczne, towarzyskie, oraz prywatne)
Lubię to! 5
tak oczywiście
tak oczywiścieAutor29 września 2017 o 10:13
Oczywiście portal, który nie dostaje żadnych pieniędzy ani z gminy ani z powiatu w żadnej formie nie jest obiektywny. Obiektywne są tylko te portale i ci dziennikarze, którzy regularnie otrzymują pieniądze budżetowe.
Lubię to! 14
Komentator
Komentatortak oczywiście29 września 2017 o 16:28
"Obiektywizm" za kasę.
Lubię to! 4

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.