Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Komisja „specjalna”?

Radny Krzysztof Kowalczyk złożył interpelację w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obsadzenia w niej osób na nadzwyczaj dobrze wynagradzanych stanowiskach, bezpośrednio związanych z KWW Emiliana Bery.

© jawor24h.pl

Jak informuje radny, w skład komisji weszły:

Przewodnicząca Komisji: Jadwiga Wojda-Elbrah – kandydatka KWW Emiliana Bery RAZEM i radna Rady Miejskiej z tego ugrupowania (wynagrodzenie 800 zł/m-ąc).
Sekretarz: Mirosława Hlebowicz – Pełnomocnik finansowy KWW Emiliana Bery RAZEM (wynagrodzenie 700 zł/m-ąc).
Członkowie Komisji (po 500 zł miesięcznie):
Janina Szkiłądź – osoba blisko spokrewniona z kandydatem do Rady Powiatu Panem Mirosławem Szkiłądziem z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Monika Żmijewska – sekretarz Urzędu Miejskiego w Jaworze.
Maria Zandecka - kandydatka do Rady Powiatu z listy KWW Emiliana Bery RAZEM. 
Wanda Kaczor–Wituszyńska – dotychczasowa Przewodnicząca Komisji, jedyna osoba nie związana bezpośrednio z polityką, mająca uwiarygodnić w.w skład komisji. 

- Składam wyraźny sprzeciw dla tego rodzaju praktyk. Wątpliwości budzi fakt, iż dotychczasowy skład komisji w latach 2015-2018 był ciałem, w którym zasiadali także przedstawiciele instytucji i organizacji, które na co dzień zajmują się tą problematyką i wnosili do jej pracy wiele pozytywnych inicjatyw i pomysłów, a byli to m. in. funkcjonariusze policji (2 osoby) czy przedstawiciele organizacji pozarządowych (2 osoby), w tym największej organizacji w Jaworze zajmującej się pracą  z osobami z uzależnieniem alkoholowym tj. Stowarzyszenia AZYL. Dziś niestety decyzją burmistrza osób tych nie ma już w Komisji, a niemalże wszyscy jej obecni członkowie są związani i uzależnieni bezpośrednio od burmistrza - zaznacza Krzysztof Kowalczyk.

Radny zwraca również uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię.

- Na uwagę zasługuje również fakt, iż w przygotowanej pod koniec 2018 r. przez Urząd Miejski propozycji uchwały pod obrady Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na 2019 rok, zapisano zwiększenie niemalże dwukrotne uposażenia jej członków z kwoty 450 zł do nawet 800 zł miesięcznie dla Przewodniczącego, a dla zwykłych członków z kwoty 250 zł do wartości 500 zł miesięcznie. Dziwnym trafem już w następnym miesiącu po przyjęciu Programu, skład Komisji został w zdecydowanej większości wymieniony na ludzi związanych z ugrupowaniem pana burmistrza i łączne miesięczne obciążenia z tytułu wynagrodzeń dla członków Komisji wzrosły z 2.900 zł do 3.500 zł i to przy znacznym jej odchudzeniu z 10 do 6 osób, już bez członków, którzy w poprzedniej kadencji profesjonalnie i z pełnym oddaniem zawodowo oraz społecznie zajmowali się tą tematyką - dodaje radny Kowalczyk.

W związku z tym radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakimi dokładnie kryteriami kierował się burmistrz dokonując wyboru osób do w.w Gminnej Komisji? 
2. W jakiej formie przebiegał proces rekrutacji członków, tj. czy z informacją tą wystąpiono do potencjalnych zainteresowanych podmiotów z obszaru gminy Jawor, które chciałyby oddelegować swoich przedstawicieli? Jeśli tak to kiedy i w jakiej formie oraz jaki był wynik tych rozmów/korespondencji?
3. Jakie przesłanki decydowały o rozdzieleniu przez Burmistrza poszczególnych funkcji w Komisji?
4. Czy były jeszcze inne zgłoszone kandydatury do Gminnej Komisji oprócz osób ostatecznie wybranych? Jeśli tak to jakie?
5. Jakie szczególne zwiększenia obciążeń pracy członków komisji zdecydowały o zaproponowanym przez Urząd Miejski podwojeniu wynagrodzenia dla jej członków w przedłożonym Radzie Miejskiej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na 2019 r.

- Jednocześnie po konsultacji z osobami zajmującymi się tą problematyką, wnoszę o wprowadzenie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na 2019 r. i powrót do wynagrodzenia jakie obowiązywało dotychczas za pełnienie funkcji w tej Komisji, a zaoszczędzone w ten sposób środki, które rocznie mogą wynieś 19.200 zł (1600 zł oszczędności x 12 miesięcy), proszę o pilne przeznaczenie na działania i akcje profilaktyczne, które powinny w jeszcze szerszym zakresie być realizowane w placówkach Gminy Jawor, w tym szkołach podstawowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Grupach samopomocowych AA i AL-ANON,  poradni terapii uzależniania od alkoholu, a nawet w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która prowadzi wiele ciekawych działań adresowanych do dzieci i młodzieży - proponuje Krzysztof Kowalczyk. - Skierowanie środków na bezpośrednią pomoc w walce z nałogiem jest niezwykle istotne, szczególnie, gdy dane statystyczne zapisane w Gminnym Programie biją na alarm. Mówią one, że w Jaworze mamy aż 464 osób uzależnionych od alkoholu, 928 dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików, jako społeczność Jawora mamy około 1200 osób dorosłych i dzieci stanowiących ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym. Dlatego raz jeszcze proszę o poważne podejście do problemu i właściwe kierowanie środków na faktyczną pomoc osobom z uzależnieniami - uzupełnia.

Reklama

Komentarze (210)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

brak słów
brak słów20 czerwca o 18:17
rozdawnictwo swoim
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
jaworzanin23
jaworzanin237 kwietnia o 15:22
Trzeba zapytać radnego Pawlinowa albo Bandera.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
???
???5 kwietnia o 07:41
Nowy burmistrz Polkowic Puźniecki złozył zawiadomienie do prokuratury na wydatki na sport finansowane z pieniędzy promocji gminy.
NIK niejednokrotnie w swoich wystąpieniach podkreśla, że gminy nieprawidłowo wydatkują pieniądze na promocję, które nie odzwierciedlały rzeczywistych wydatków-w rzeczywistości dzieliły zamówienia związane z promocją gminy. Gminy bowiem często klasyfikowały środki wydane na działania promocyjne jako wydatki na kulturę, turystykę lub sport. Nie wszystkie skontrolowane miasta opracowały dokumenty strategiczne, wyznaczające cele i kierunki promocji (różnego rodzaju strategie rozwoju, promocji, plany lokalnego rozwoju). U tych, u których były strategie promocji  gminy, niestety często te pozostawały tylko na papierze, a z ich realizacją bywało różnie. Przede wszystkim z powodu dużego stopnia ogólności przygotowanych dokumentów i niedookreślenia oczekiwanych efektów. W ponad połowie skontrolowanych miast przy udzielaniu zamówień na usługi promocyjne, w tym poprzez sport, nie przestrzegano przepisów także ustawy o finansach publicznych i Prawa zamówień publicznych (Pzp). W ten sposób znaczna część środków przeznaczonych na ten cel  wydatkowano z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami. W niektórych miastach udzielono zamówień publicznych na usługi promocyjne w trybie z wolnej ręki, czyli w trybie *** choć nie było przesłanek do zastosowania takiego trybu, gdyż przywoływane przez samorządy względy gospodarcze i organizacyjne, czy też skomplikowany charakter zamówienia nie stanowią (zgodnie z orzecznictwem) wystarczającej podstawy do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Znakomita większość zamówień z wolnej ręki dotyczyła preferowanej przez gminy formy promocji poprzez drużyny sportowe, gdzie udzielano zamówień na promocję miasta konkretnym drużynom, występującym w konkretnych rozgrywkach ligowych. W innych gminach wyłoniono wykonawców zamówień z naruszeniem zasady zachowania uczciwej *** Nasz budżet na promocje gminy jest bardzo duży. Na co wydawane są tak duże pieniądze?
 
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
jaworzanin23
jaworzanin2327 marca o 20:03
Pani Wojda: kasa z Przychodni+dieta+komisja przeciwalkoholowa, 
PanBander: kasa z Przychodni+dieta wiceprzewodniczącego rady. Jutro będą koleini z listy EB Razem. 
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jadwisia
Jadwisiajaworzanin2328 marca o 21:55
Która by władza  nie rządziła zawsze wprowadza swoich, liczą się koneksje, najgorzej, że tak "miernych" mało bywało jak teraz. Za poprzedniego króla byli lepsi i gorsi i tak powtarza się to przy każdej zmianie królów.
Jaka miara by to nie była nie warto cięzko i solidnie pracować. Król przyjmie miernego, wynagrodzi solidnie, więc po co się wysilać jak i tak sawsze widać nepotyzm.Tak to się teraz porobiło....ale jest demokracja, nie dajcie się .....
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
z Ratusza
z RatuszaJadwisia29 marca o 07:42
Tak się składa, że poprzednik do urzędu nie przyniósł w teczce "swoich", tylko korzystał z doświadczonych apolitycznych (nigdzie nie przynależących) zasobów, jakie zastał-Pasiek, Kutrowską, Chrapkowicz, Biaduń i Gronostal, Kołodziej, Uciurkiewicz  awansował na kierownicze stanowiska. Nie wywalał z roboty doświadczonych fachowców na kierowniczych, samodzielnych, czy wręcz podrzędnych  stanowiskach, jakich zastał po poprzednikach, a w ich miejsce nie zatruniał ludzi powiązanych z nim politycznie, więc nie opowiadaj bajek, że każdy wprowadza swoich. Tak robią politycy, najczęściej wg zasady MBW.
10 Lubię to: 8
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Starostwo
Starostwoz Ratusza30 marca o 11:44
Treść komentarza została ukryta.
3 Lubię to: 1
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
pracownik
pracownikStarostwo1 kwietnia o 07:54
I znów hejt, szkalowanie, zniesławianie.... Odpuść sobie, bo wszyscy wiedzą kim jestes i dlaczego ją szkalujesz.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
212
212Starostwo1 kwietnia o 07:56
no i poszło zawiadomienie...
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Klucz polityczny
Klucz politycznyJadwisia30 marca o 18:17
Dziś-30.03.2019 Bera uczestniczył w Konwencji Platformy Obywatelskiej we Wroclawiu razem z zatrudnionym przez siebie naczelnikiem WIR Jackiem Baszczykiem (uchwycily ich kamery i flesze). W Ratudzu a potem w gminnej spolce zatrudnił też innego partyjnego kolegę Tomasza Panasiuka. Zatrudniona przez Berę sekretarzowa Żmijewska razem z naczelnikiem od promocji Światkowskim i zatrudnionymi przez Berę kierownikami gminnych jednostek Ewą Grajek, Robertem Matkowskim uczestniczyli w Konwencji wyborczej EBRazem. Apolityczność jak nie wiem co.
5 Lubię to: 4
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
tak
tak Klucz polityczny1 kwietnia o 07:59
POlityka...
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
łapki w górę
łapki w góręjaworzanin2320 czerwca o 18:19
koryto+
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Pazera
Pazera26 marca o 12:18
Drodzy czytelnicy proszę o informację gdzie artykuł o tym jak to były przewodniczący rady za czasów króla Artura przegrał proces o wypłacenia extra dodatkow z pieniędzy publicznych bagatela ponad 40tys? Ciekawe zatem na jakiej podstawie takie wyliczenia? Ile zarabiał ten Pan pełniąc swoją funkcję przez tyle lat? Ile różnego typu dodatków należnych lub nie otrzymał? Skąd wzięło się zadłużenie na taką skalę basenu? Przecież ten Pan jest z ramienia Krzysztofa, który zaangażował się  niczym Robin Hood w sprawy wydatkowania pieniędzy publicznych. Żałosna okazała się rzeczywistość i chciwość niektórych ludzi oraz hipokryzja. Sprawdza się porzekadło, że każda  moneta ma dwie strony. Pozdrawiam serdecznie wszystkich niezależnych.
 
9 Lubię to: 3
Super: 6
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Malwinka
MalwinkaPazera27 marca o 14:06
cześć Aga, co tam? nudy w urzędzie i siedzisz na necie? buziaki Kochana
7 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 5
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Cichocki
Cichocki Malwinka27 marca o 16:03
Wydaje mi się, że raczej ona nie ukrywała by się pod anonimem, skoro przedstawiła tą sprawę na swoim oficjalnym profilu. To tylko Wy Jesteście tacy odważni, że nie macie jaj, aby się podpisywać.
3 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
widz
widz22 marca o 22:34
Do koala - a co miasto ma do ul. Limanowskiego ?
jak nie znasz sie to milcz !
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
publico
publico21 marca o 06:28
Niech ktoś sprawdzi wydatki na promocję, bo tak dużego budżetu, jak za tej władzy nigdy nie było-na co są wydawane pieniądze.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
właśnie
właśniepublico21 marca o 08:47
To prawda, na co wydawane są tak duże pieniądze?
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Gregory
Gregory publico23 marca o 04:50
Za to Starostwo zafundowalo sobie specjaliste od promocji ze Ho, Ho! PISowska propaganda bedzie sie uszami wylewac...
5 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
powrót do przeszłości
powrót do przeszłościGregory 24 marca o 09:40
Bardziej PRLowskiej, niż w gminie to już się zrobić nie da. Robi ją chyba ktoś, kto był chowany na wymianie ze wszchodnią granicą. Taki jest odbiór społeczny.
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
cdn
cdn21 marca o 00:24
Od ponad 4 lat robią co chcą, bo mają na to milczące przyzwolenie będące skutkiem braku właściwej i skutecznej reakcji...
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
abc
abc20 marca o 22:00
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego (art. 304 ), każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa, ma społeczny obowiązek  zawiadomienia prokuratora lub policję, a wszczególnych przypadkach CBA. Dla instytucji państwowych i samorządowych, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu jest to obowiązek prawny.  http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/co-robic-w-przypadku-k/65,Co-robic-w-przypadku-korupcji.html    Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności...
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Emilka
Emilka19 marca o 15:23
Krzysiu Ty lepiej zadbaj o swoje podwórko i zrób porządki. Polska to nie Ukraina i zatrudnianie ludzi na czarno tutaj nie przejdzie. 
8 Lubię to: 3
Super: 4
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Gość
GośćEmilka20 marca o 13:29
Panie Krzysztofie radzę panu wykonać zalecenia pani starosty oraz straży pożarnej anie  na boku śmiać się. Wszystko co pan dotknie zamienia się w popiół. Coś ostatnio pan podpadł.
10 Lubię to: 7
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
hehe
heheGość20 marca o 21:15
Przymij do wiadomości, że koalicja ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze i na nic te Twoje prowokacje.
4 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 1
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Michał
Michałhehe28 marca o 18:55
Tak się macie dobrze, że nie potraficie K.K umieścić na stanowisku komisji lub ostatnio przegraliście na sesji kolejne stanowisko dla pani Prokopek. Na nic wasze  kombinacje. Nie potraficie przegrywać z klasą.   Potraficie tylko za plecami burmistrza namawiać pracowników z oczyszczalni do szczucia jednych na drugich. 
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
obserwator
obserwatorMichał30 marca o 08:34
Wydaje mi się, że to jest raczej kwestia kultury osobistej i politycznej, a nie nieudolności, bo w powiecie obecnie rządząca koalicja ma większość w radzie i wcale nie musiała się dzielić komisjami z opozycją. Pomimo tego dała jednak  opozycji funkcje przewodniczącyech komisji. 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Reklama
Arek
Arek18 marca o 20:56
Taki radny jak Pan Kowalczyk powinien być też w radzie powiatowej. Tam nikt nie zapyta nawet jakie zmiany i dlaczego są wprowadzane 
4 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 3
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Edek
EdekArek19 marca o 07:37
W powiecie nie powołuje się komisji skałdającej się z ludzi wchodzących w skłąd komitetu wyborczego włodarza. Zmiany były, są i będą. Są częścią naszego życia.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Sceptyk
SceptykEdek19 marca o 21:30
Ale za to ustawia sie konkurs na naczelnika tak, by wygral go "specjalista od marketingu politycznego" z PISu  Artur  Kot,ktory "przypadkiem" robil kampanie pani staroscie! 
10 Lubię to: 7
Super: 1
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
JJ
JJSceptyk19 marca o 22:52
W sumie kampania z kiepskim skutkiem... Przegrała w wyborach na Burmistrza Jawora. A stanowisko starosty objęła z politycznego klucza. Bo nawet radna powiatowa nie jest . 
10 Lubię to: 6
Super: 1
Ha ha: 3
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
uczciwy
uczciwyJJ20 marca o 21:18
Ale mandat radnego zdobyła, w przeciwieństwie do pierwszej zastępczyni burmistrza, dwukrotnie nie wybranej przez mieszkańców.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jacek
Jacekuczciwy21 marca o 06:10
Mandat do Rady miasta nie do powiatu. Wybór był porsry bo głosowali sami jaworzanie. Do powiatu głosują rowniez mieszkańcy gmin... 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
obiektywny
obiektywnyJacek21 marca o 08:46
zastępczyni nie zdobyła mandatu ani do powiatu, ani do miasta, choc twierdzisz, że to był prosty wybór
2 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Full
FullSceptyk20 marca o 17:38
I nikomu nie przeszkadza, że pan z Legnicy? To już w Jaworze zabrakło ludzi? A tak burmistrzowi wypomina się zatrudnienia z księstwa swidnicko-jaworskiego, 
7 Lubię to: 4
Super: 1
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Różnica
RóżnicaFull20 marca o 20:13
Starosta nie zwalnia wieloletnich pracowników, doświadczonych fachowców, by w ich miejsce zatrudnić ludzi powiązanych ze świdnicko-strzegomskim środowiskiem.
7 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 4
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Plastyk
PlastykRóżnica21 marca o 03:49
Sami sie zwalniaja! 
10 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
awans
awansPlastyk21 marca o 08:44
odchodzą do lepiej płatnej pracy, to normalne zjawisko
6 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 5
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mąciwoda
mąciwodaPlastyk21 marca o 09:22
Człowieku, odchodzą na emeryturę, albo do lepiej płatnej pracy, a nie są wywalani na bruk za nic, jak to w gminie. Widzisz różnicę? I przestań siać ferment, zajmij się czymś pożytecznym dla ludzi, a nie mąceniem.
11 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 8
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Wiosna
WiosnaRóżnica23 marca o 20:57
Nie to dlaczego Pan Siedun i jeszcze jedna osoba musiała się zwolnić z pracy w starostwie. Wywierano na nich mocny nacisk. Wiele lat pracowali w starostwie. Nie ładnie wice starosta postępuje.
2 Lubię to: 0
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
bzdura
bzduraWiosna24 marca o 12:11
Nie kłam, kto wywierał nacisk?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
stażysta
stażystaWiosna24 marca o 20:35
Nie dziwię się że p.Sieduń odszedł z pracy. Porozmawiajcie proszę ze stażystami lub nowymi osobami które przychodziły do pracy to coś ciekawego na temat tego pana usłyszycie. Szkolenia, które ten pan przeprowazał z tymi osobami to było jakieś nieporozumienie, porażka. Jego zachowanie nie zawsze było w stosunku do tych osób miłe.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Lessi
LessiEdek20 marca o 06:34
Nabór w toku, a sceptyk foruje wynik. Widzialem to ogloszenie i prawde powiedziawszy nie ma w nim nic szczegolnego, wrecz nie ma żadnych ograniczeń kwalifikacyjnych. Kandydat musi spełniać wymagania zgodne z realizowanymi zadaniami. To raczej normalne. Jakie wymogi wg Ciebie powinien spełniać szef od promocji powiatu? Może powinien być po szkole rolniczej? 
8 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to!Udostępnij
Plastyk
PlastykLessi20 marca o 10:05
Nauczciel muzyki po WSP w Zielonej G.  jest na pewno  lepszy, szczegolnie zasluzony dla PIS! 
8 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to!Udostępnij
zadrośnik
zadrośnikPlastyk21 marca o 13:56
Ma zdecydowanie wyższe kwalifikacje i widać tego mu zazdrościsz. Skończ kilka szkół, zdobądź merytoryczne doświadczenie i wtedy podejmij dialog.
2 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Aleksander
Aleksanderzadrośnik21 marca o 20:45
W rozdawnictwie stanowisk nie ma merytoryki.... Jest jedno hasło znane od dawna Teraz K...a.....My....tyle w temacie 
4 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
szok
szokAleksander30 marca o 08:36
Patrz skład komisji antyalkoholowej w gminie.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Autor
AutorLessi20 marca o 11:07
"Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich", więc nie tylko promocja.
4 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
czytelnik
czytelnikAutor20 marca o 17:13
Dodaj jeszcze inwestycji, zamówień publicznych, doradztwa i szkoleń, bo i takie zadania są w tym wydziale.  Jak tak patrzeć, to żaden kandydat nie spełniałby wymogów, bo cieżko o człowieka z kompetencjami zarządczymi, który dodatkowo posiada wykształcenie ze wszystkich dziedzin (budowlanej, marketingu, funduszy europejskich, zamówień publicznych, zarządzania organizacją/zespołem, a d tego jeszcze doradztwa i szkoleń).
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Kicia
KiciaAutor20 marca o 17:36
W gminie paszowice ten Pan  się nie poPiSał.. Więc c znalazła lepszą fuchę... Jaki to teraz będzie rozwój powiatu, kto udzwignie wszystkie te budowy dróg? Nauczyciel muzyki? Oj biada nam biada.... Dobra zmianom koncz waś. Wstydu oszczędź 
9 Lubię to: 7
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Obłęd w oczach
Obłęd w oczach Kicia20 marca o 19:40
Oj czas się chyba przyjrzeć plotkarzom siejącym antypisoowski obłęd ...wyglada na to,ze nie ma nic do roboty poza lataniem i sianiem paniki. 
4 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
?
?Kicia20 marca o 20:12
A czy poprzedni naczelnik miał wykształcenie budowlane?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Kwas
Kwas?21 marca o 06:14
Na pewno nie był nauczycielem od muzyki przez duże "MU" :)
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
koala
koalaKwas22 marca o 19:13
Teraz widac po wykonanych modernizacjach ul.Limanowskiego - jakich to fachowców ma miasto. Zlikwidowano kratki ściekowe po obu stronach i nikogo to nie rusza poza mieszkańcami - więc za co bierze pieniądze pracownik Ratusza ?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
nie
nie?21 marca o 06:21
nie
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Obserwatorzy
Obserwatorzy?22 marca o 15:39
Zapytaj Pani, która wnikliwie przeglądała  teczki pracowników pod nieobecność Pani z kadr....
Na pewno będzie wiedziała....:) 
5 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mąciwoda
mąciwodaObserwatorzy22 marca o 19:30
Nie siej zamętu, bo i tak nikt tego nie kupi. Kadrowa ma prawo do wolnego, a ktoś musi ją zastępować pod jej nieobecność. 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Obserwatorzy
Obserwatorzymąciwoda22 marca o 22:04
Widać znasz temat od środka, bo nie napisaliśmy słowa o urlopie....
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
masakra
masakraObserwatorzy23 marca o 17:26
kopalniana plotkara widać w żywiole
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
na językach
na językachObserwatorzy22 marca o 22:19
"Obserwatorzy", czy raczej wszystkim dobrze znana kopalniana plotkara? Gdzie nie pójdzie, tam musi swoje trzy grosze wtrącić, nawet jak jej nikt o zdanie nie pyta. Na korytarzu słychać, gdzie akurat zacumowała. Lepiej niech zajmie się pracą, zamiast bieganiem i plotkowaniem, bo ludzie już tego mają dosyć, tylko nikt jej tego prosto w oczy nie mówi.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
?
?na językach24 marca o 09:38
Czyli kto?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Proste
ProsteAutor20 marca o 21:00
To stanowisko kierownicze, wiec powinna wygrać osoba z kompetencjami zarządczymi, która posiada jak najwięcej kwalifikacji merytorycznych związanych z zadaniami tego wydziału.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
proste
prosteProste21 marca o 08:43
Wśród zadań własnych powiatu jest promocja i turystyka. Nie ma tam inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy itp, bo to są zadania wspierające dla głównych zadań powiatu. Stąd kluczowe są kompetencje zarządcze (bo to kierownicze stanowisko) i z zakresu wiodących zadań własnych powiatu, jakie realizuje wydziału.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jacek
Jacekproste22 marca o 06:45
Zadaniami powiatu jest też remont dróg, co i remonty szkół, na które nie było pieniędzy, a pracownicy tego wydziału skutecznie potrafili ściągnąć pieniądze z unii europejskiej na konkretne zadania, które później realizował i rozliczał wydział. Prawdy, jak historii, nie da się zaklamać i zakrzyczeć ....
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
git
gitJacek22 marca o 09:02
I bardzo dobrze, niech działają, wszak pom t pracodawca zatrudnia.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Adrian
Adriangit22 marca o 15:36
Pracodawca za pracę powinien płacić wymierne stawki ... A za realizację inwestycji przy pomocy zewnętrznych pieniędzy powinien wynagradzać podwójnie. Bo to są realne milionowe oszczędności w budżecie.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
123
123Adrian22 marca o 20:31
Masz racje,ale wszystkich zaangażowanych a nie tylko wybranych. Proces inwestycji jest długi...
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
echo
echoAdrian22 marca o 21:42
Po to właśnie zatrudnia ludzi, żeby pozyskiwali środki zewnetrzne. Równie dobrze zamiast zatrudniać i ponosic coczne koszty utrzymania może zlecać te usługi na zewnątrz, zamiast płacic 2 razy za to samo.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
promocja powiatu
promocja powiatuJacek23 marca o 09:32
Nasza mocna strona jest wysoka atrakcyjność turystyczna regionu (kulturowa, historyczna, rekreacyjna, kulturalno-sportowa) oraz duży potencjał rozwojowy turystyki, oparte o silną całoroczną bazę uzdrowiskową (jeżeli taka powstanie na bazie wód glauberskich) i wypoczynkową. Słabym punktem naszego powiatu są nierównomierne zasoby bazy noclegowej w atrakcyjnych turystycznie obszarach oraz niedoinwestowanie urządzeń infrastruktury turystycznej na obszarach wypoczynkowych, w tym mała liczba skomercjalizowanych produktów turystycznych.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
do Jacka
do JackaJacek24 marca o 15:03
Jednym z powodów dla których korzystniej wykonywać zadania w formie outsourcingu usług, jest to, że zatrudnianie w firmie fachowców z każdej dziedziny może być finansowo niewykonalne ze względu na ograniczony budżet. Z drugiej strony oczekiwanie, że dotychczas zatrudniona kadra będzie specjalistą w każdym obszarze jest mało realne i awykonalne, zawsze któryś obszar zadań będzie realizowany w obniżonej jakości lub wogóle nie będzie realizowany. Z podobną sytuacją mamy do czynienia jeżeli firma ma ograniczone zasoby pod względem dostępnych ludzi, wiedzy i materiałów. Świeże spojrzenie z zewnątrz może pomóc firmom w przezwyciężaniu tych przeszkód. Czasem więc najszybszym i najefektywniejszym sposobem realizacji zadań jest przekazanie ich na zewnątrz, gdzie grupa osób, ekspertów w swojej dziedzinie w stu procentach skoncentruje się na ich realizacji. Outsourcing umożliwia elastyczne korzystanie z wiedzy i umiejętności ekspertów z różnych dziedzin dokładnie wtedy i w tych obszarach, w których są oni niezbędni.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
proste
prosteAutor21 marca o 08:42
Wśród zadań własnych powiatu jest promocja i turystyka. Nie ma tam inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy itp, bo to są zadania wspierające dla głównych zadań powiatu. Stąd kluczowe są tu kompetencje zarządcze (bo to kierownicze stanowisko) i z zakresu wiodących zadań własnych powiatu, jakie realizuje wydział.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
RW
RWproste22 marca o 09:18
Proste? Chyba dla osoby niedouczonej! W jaki niby sposób Powiat ma dbać o swoje mienie: drogi, szkoły itp. jeśli nie będzię inwestować w infrastrukturę? Chyba dobrze jeśli zrobi się to ze środków zewnętrznych. A obowiązek przetargów nakłada ustawa UZP! Jeśli przeczytałeś fragment jednej ustawy, to nie udawaj mądrego, bo wychodzi na odwrót.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
edek
edekRW22 marca o 11:45
zadanie jak każde, wszyscy realizuja inwestycje i ogłaszają przetargi
1 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Krej
Krejedek22 marca o 17:53
No gratuluję elokwencji ...
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
myślenie strategiczne
myślenie strategiczneproste23 marca o 08:26
Powiaty mają słabe brandingi finansowe, bo ich budżety są praktycznie przepływowe. Źródłem dochodów dla powiatów sa wpływy z CIT i PIT. Rozwój turystyki nakręca rozwój gospodarki, małych i średnich przedsiębiorstw, usług. Turysta zostawia w powiecie pieniądze, które w postawi udziału z PIT i CIT wpływaja do powiatu. Dlatego istosta jest przemyślana strategia rozwoju turystyki w powiecie, która stałaby się kołem zamachowym dla rozwoju lokalnej społeczności i źródłem zwiększonych dochodów dla powiatu.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Turystyka
Turystykamyślenie strategiczne24 marca o 12:23
O rozwoju turystyki może myśleć Karpacz Wrocław Szklarska Poręba miasta typowo turystyczne nie Jawor i Bolków czy inne miejscowości . Turyści przyjadą i pojadą . Nie zostają na kilka dni bo nie ma po co . Więc turystyka nie jest i nie będzie dochodową 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Teraz KM
Teraz KM Lessi20 marca o 17:05
Przecież wyniki naboru już są ogłoszone, choć mnie zastanawia jakie to szczególne kwalifikacje ma wybrany, w aspekcie oficjalnego zakresu pracy tego wydziału, który dostępny jest na BIP Starostwa Jaworskiego. 
 Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (RPE) należy w szczególności:

4. Przygotowanie i doradztwo w zakresie sporządzania wniosków i realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

6. Udzielanie informacji podmiotom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z funduszy pomocowych

13. Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie zadań inwestycyjnych powiatu oraz nadzór nad ich realizacją.

14. Zebranie danych wyjściowych w celu przygotowania zadania inwestycyjnego.

15. Uruchomienie zlecenia inwestycyjnego.

16. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisy z planów miejscowych.

17. Zlecenie opracowania dokumentacji geotechnicznej.

18. Zlecenie aktualizacji podkładów sytuacyjno – wysokościowych (mapy do projektowania).

19. Wnioski o wydanie warunków zapewnienia w media infrastrukturalne.

20. Zlecenie opracowania koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego.

21. Sprawdzenie dokumentacji co do zgodności z umową.

22. Udział w przygotowaniu dokumentów do przetargu na realizację inwestycji.

23. Zlecenie nadzoru inwestorskiego.

24. Koordynacja realizacji inwestycji.

25. Odbiór końcowy inwestycji.

26. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów g. potrzeb wynikających z ustawy Prawo budowlane.
27. Przekazanie inwestycji użytkownikowi.
28. Zwalnianie faktur do zapłaty.
29. Rozliczenie końcowe inwestycji.
30. Udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.
 
​​​​​
5 Lubię to: 4
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Ola
OlaTeraz KM 20 marca o 19:34
I tym ma się zajmować Pan Artur Kot, który w Paszowice nie zagrzał długo miejsca ? Gratulacje dla rozwoju Powiatu !
3 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
ot
otOla21 marca o 06:21
poprzedni naczelnik nie był budowlańcem
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Hmm
HmmTeraz KM 20 marca o 20:09
do tego potrzebna jest osoba z wykształceniem budowlanym
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
?
?Hmm20 marca o 23:15
A poprzedni naczelnik miał wykształcenie budowlane, że dano mu nadzór nad inwestycjami?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
ot
otHmm21 marca o 06:20
poprzedni naczelnik nie był budowlańcem
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
nooo
noooTeraz KM 20 marca o 20:18
To tylko mały wycinek zakresu zadań tego wydziału. Dodaj do tego zadania z zakresu promocji, turystyki, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy, strategii powiatu, doradztwa i szkoleń, organizacji współpracy krajowej i zagranicznej, organizacji udziału starosty i zarządu w różnego rodzaju spotkaniach i przedsięwzięciach, itp. itd. Jednym słowem tzw. worek multi kulti, wymagający fachowców z różnych dziedzin. A do tego okrojony zespół.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Gregory
Gregory nooo21 marca o 04:09
Akurat ten kandydat zna sie na WSZYSTKIM, bo juz niemal WSZEDZIE pracowal, taki specialista z niego... I robi to spiewajaco.
4 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
tańsze rozwiązania
tańsze rozwiązanianooo23 marca o 11:12
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż *** nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my." Henry Ford, 1923 r. W każdym zestawieniu porównawczym kosztów powierzenie usług na zewnątrz jest tańsze, niż wykonywanie zleconych czynności przez wewnętrzne jednostki organizacyjne pracodawcy. Gwarantuje to również standaryzację usług. W Europie poziom oszczędności wśród firm wykorzystujących outsourcing wynosi aż 40%! Zdecydowana zaletą outsourcingu jest także minimalizacja kosztów zakupów i zlecania inwestycji poprzez uwolnienie pracodawcy od wielu kosztów związanych z zamówieniami publicznymi, prowadzenia uciążliwej dokumentacji i wypełniania czasochłonnych formalności. Oszczędności i jakość zauważalna jest także w obszarze archiwizacji dokumentów i danych. Tworzenie dokumentacji niesie za sobą obowiązek jej przechowywania, (np. akt osobowych przez okres 50 lat), w sposób nie zagrażający jej uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wymogi te generują dla pracodawców niemałe koszty związane z zabezpieczeniem odpowiednich warunków lokalowych oraz koniecznością zaangażowania zasobów ludzkich i finansowych. Wprowadzenie unijnych dyrektyw w zakresie ochrony danych osobowych zobligowało też pracodawców do wprowadzenia najwyższych standardów w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych firmowych zgodne z wymogami prawa. Powierzając zewnętrznemu wyspecjalizowanemu podmiotowi czynności obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej czy administracyjnej, pracodawca ma pewność, że dane będą chronione, przechowywane zgodnie z prawem i dostępne tylko dla niego, bądź wyznaczonych przez niego osób.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Kwas
KwasLessi20 marca o 20:39
Zdecydowanie powinien być co najmniej inżynierem z doświadczeniem.... A tu ....PiAr i nepotyzm...niestety. 
4 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Zasada
ZasadaKwas20 marca o 23:04
Nepotko, UBIERZ JUTRO COŚ NA GŁOWĘ, BO CHYBA CI DZIŚ PRZYGRZAŁO. Wśród zadań własnych powiatu jest promocja i turystyka. Nie ma tam inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy itp, bo to są zadania wspierające dla głównych zadań powiatu. Skąd kluczowe są kompetencje zarządcze (bo to kierownicze stanowisko) i z zakresu wiodących zadań wydziału. I przymij do wiadomości, że koalicja ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze i na nic te Twoje prowokacje. Szukaj sensacji gdzie indziej, bliżej rynku znajdziesz sensacyjne zajawki.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
ot
otKwas21 marca o 06:20
poprzedni naczelnik nie był budowlańcem
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
strajk
strajk18 marca o 13:21
W związku z hucznie zapowiadanymi strajkami środowisk nauczycielskich, trzeba być świadomym, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w okresie strajku pracownik zachowuje prawo doświadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z WYJĄTKIEM PRAWA DO WYNAGRODZENIA. Kierownicy jednostek i służby kadrowo-płacowe za okres strajku będą musiały zatem potrącić strajkującym pracownikom z wynagrodzenia, gdyż pobrane wynagrodzenie stanowiłoby dla strajkujących bezpodstawne wzbogacenie. Warto przy tym dodać, że Sławomir Broniarz jako prezes ZNP zarabia co najmniej 12 tys zł. http://www.fronda.pl/a/zalewska-ujawnia-ile-zarabia-broniarz-szef-znp-odpowiada,100923.html
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
.
.strajk18 marca o 17:44
Odrobią na korkach, akurat będzie większe zapotrzebowanie w związku z przerwa w pracy jaką sobie planują. 
4 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
hihi
hihi.18 marca o 18:50
no zwłaszcza w-fiści odrobią na korkach
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
.
.hihi20 marca o 19:33
Wiec niech pracują, nikt im nie karze robić sobie wolnego. 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
rodzic
rodzicstrajk18 marca o 18:52
Zatrudnić na zastępstwo i to na Kodeks pracy a nie na PRL-owską Kartę N-la. Chętnych do pracy nie brakuje, tylko etatów brak. Teraz się zwolnią miejsca. Zostawić tych, co chcą pracować
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Bzdury
Bzduryrodzic19 marca o 12:36
Nie gadaj głupot ty szkołę znasz pewnie tylko z pozycji ucznia, więc no...
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Plastyk
Plastykstrajk20 marca o 20:57
Cos sie pan Stanislaw W. Nie wypowiada w tym temacie, a taki byl aktywny za rzadow PO!!!
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Obiektywny
Obiektywny16 marca o 10:30
O każdym negatywnym działaniu organów i funkcjonariuszy 
publicznych, zwłaszcza gdy pociąga ono za sobą wydatkowanie publicznych pieniędzy, trzeba otwarcie i głośno mówić prawdę, a każde działanie mające znamiona czynów zabronionych zgłaszać do właściwych organów, by to zweryfikowany i ewentualnie podjęły odpowiednie kroki prawne. Gdy społeczeństwo i funkcjonariusze publiczni przestaną reagować  na negatywne zjawiska, to obywatel w tym kraju nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
 
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
abc
abc15 marca o 17:20
"Kierując pracą podległych urzędników, powinieneś stanowić dla nich przykład." https://cba.gov.pl/ftp/filmy/Broszura_dla_Urzednikow_FINALNA_6112015_v1.pdf
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
kroki prawne
kroki prawneabc21 marca o 23:51
Pamiętaj, że korupcja rozwija się najczęściej tam, gdzie: nadzór służbowy i merytoryczny jest niedostateczny; istnieje zbyt duże zaufanie do podwładnych, a także długoletnich lub wysoko wyspecjalizowanych pracowników; przełożeni dają zły przykład; brak jest reakcji w przypadku wykrycia zachowania nieuczciwego, tym samym brak efektu odstraszania. Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ma każdy, kto dowiedział się o jego popełnieniu. Obowiązek ten ciąży na każdej osobie fizycznej, która uzyskała informację o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu. Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie spoczywa na instytucjach państwowych i samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Obowiązek ten ciąży na kierowniku jednostki lub osobie, która według przepisów wewnętrznych zobowiązana została do informowania organów ścigania o przestępstwie. Niewypełnienie prawnego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie może powodować odpowiedzialność karną na podstawie art. 231 k.k., tj. taką, jak za działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w wyniku niedopełnienia obowiązku.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
spis wyborców
spis wyborców15 marca o 07:57
W gminie Rudna będą przedterminowe wybory, bo w spisie wyborców znaleźli się ludzie niemieszkający w gminie i prokurator sie tym zajął na wnisek kontrkandydatów (https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/lubin/22708-beda-przedterminowe-wybory-w-rudnej?comment_id=35697). A jak u nas wygląda spis wyborców? Gdzie np. głosował naczelnik od opromocji, o którym wszyscy wiedzą, że od ponad roku mieszka w Męcince i uczestniczył w konwencji wyborczej EB Razem? Szanowni radni, macie uprawnienia kontrolne, korzystajcie z nich Art. 24 ust. 2 u.s.g.-W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Jeżeli W/B/P utrudnia radnemu sprawoanie mandatu, radny ma prawo powiadomic o tym prokuraturę.
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Mieszkaniec
Mieszkaniecspis wyborców15 marca o 09:17
No właśnie, po to Was wybrali wyborcy, abyście pilnowali ich interesów i kontrolowali wladze, a nie tylko pobierał diety i to jeszcze z różnych komisji. 
6 Lubię to: 5
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Obserwator
ObserwatorMieszkaniec15 marca o 15:43
Dziwne te ruchy ostatnio w ratuszu. Pan z Azylu co startował już nie jest w komisji, Pani trener od pływania została bez imprezy. Wygląda na to, że wszyscy muszą należeć do jedynego słusznego ugrupowania w Jauer ;)
12 Lubię to: 12
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
bolesław
bolesławObserwator16 marca o 19:07
tylko Razem!
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Nie z Mieciem
Nie z MieciemObserwator18 marca o 12:09
"Kto nie z Mieciem tego zmieciem" czytaj z Emilem ! Ale juz niedlugo !!!
2 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Subok
SubokNie z Mieciem18 marca o 12:28
Wy tak już szczujecie od wyborów i jakoś nic z tej psiej gadki nie wynika. Gdzie te zarzuty za które EB miał stracić stołek. Proponuję, aby ekipa z bursy oraz starostwo wzięło się do pracy, a nie marnotrawilo nasze pieniądze na zasiewanie fermentu. Może ktoś kumaty przeswietli te instytucje oraz stołki, które zostały objęte po znajomości. 
3 Lubię to: 1
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
energia
energiaSubok18 marca o 13:18
Ratusz już jest prześwietlany.
3 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
!
!Subok18 marca o 14:08
Odezwal sie *** bery ! A moze tak przeswietlic jednostki gminne imprezy czas pracy szefow i nie tylko  tych jednostek spacerki z psami dostarczanie dzieci do szkol zakupy zatrudnianie swoich to dopiero byloby naprawde ciekawe . 
4 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to!Udostępnij
Nowy głos parafii
Nowy głos parafii !19 marca o 20:18
****any to Ty będziesz jak Cię z roboty wywala haha oj starostwo nie śpi widać po agresywnej reakcji, że komuś w pięty poszło. Jacy Wy jesteście słabi, żeby na takie prowokacje dac się złapać
3 Lubię to: 0
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Sceptyk
SceptykSubok19 marca o 21:35
Oj tak tak,  szczegolnie ostatni konkurs na naczelnika!!! 
2 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Sceptyk
Sceptykspis wyborców15 marca o 11:45
A co tam nie MA nic do roboty w Starostwie, ze sie tak pancia rozpisala?? 
3 Lubię to: 1
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Nepota
Nepota14 marca o 22:22
O i ciocia Pana Emiliana Pani Mirosława Hlebowicz w komisji?
22 Lubię to: 14
Super: 2
Ha ha: 1
Wow: 5
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jolka
JolkaNepota18 marca o 12:14
Ciocia wczesniej osobisty fotograf teraz za to musi sie cioci odwdzięczyć ! A biedna kobicina bez pracy na zasilku  chyba nigdy nie zabrudzila sobie rąk w pracy. To trzeba miec szczescie albo pecha a emerytura tuż tuż .
6 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 2
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Kamila
KamilaJolka19 marca o 15:21
Biedna to jest ekipa bursy ze spadochroniarzami za czasów porozumien prawicowych z Ecmen
10 Lubię to: 2
Super: 6
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Andrej
AndrejKamila20 marca o 17:57
Może byś podał do opinii publicznej o kogo chodzi?
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Plastyk
PlastykAndrej20 marca o 20:51
pani Mila
8 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 5
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Mieszkaniec
Mieszkaniec Plastyk25 marca o 11:38
To jakaś była radna?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Wiedzmin
WiedzminMieszkaniec 26 marca o 05:43
Nie, partnerka bylego radnego Andrzeja M. 
5 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 3
Wow: 2
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
LG
LG14 marca o 11:51
Pytanie, w jakim trybie i jakie kryteria burmistrz zastosował zatrudniając obsługę prawną ze świdnickiej kancelarii, której współwłaściciel udziela się razem z ojcem obecnej sekretarz w świdnickiej wspólnoscie samorządowej, która wystawia swoich ludzi w wyborach samorządowych? https://www.prawo.pl/samorzad/udzielanie-zamowien-na-uslugi-prawne-po-nowelizacji-pzp,232626.html
12 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Odpowiedź
OdpowiedźLG14 marca o 19:48
Jak topowiedział jeden polityk "w żadnym trybie"
10 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 2
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Maciuś
Maciuś14 marca o 09:33
zgadam się z treścią artykułu, pieniądze powinny być kierowane na przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom, a nie na zwyżki wynagrodzeń. Gratuluję czujności
8 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 2
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
prawo
prawo14 marca o 09:14
Jeżeli radny posiada wiedzę o nieprawidłowym działaniu organów, to jego obowiązkiem jest zgłoszenie tego. https://cba.gov.pl/pl/zgloszenie
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
lubię placki
lubię placki14 marca o 07:19
Jak zwykle na "biednych" trafiło.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Reklama
Wiktor
Wiktor13 marca o 20:51
A ja tak zapytam - to artykuł czy przekaz od radnego?
1 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
korytko
korytko13 marca o 19:40
No cóż, kampania kosztuje....
8 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 4
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Realista
Realista13 marca o 18:16
Ostracyzm, to sobie może uprawiać mieszkaniec, wyborca. Na radnym-funkcjonariuszu publicznym ciążą określone obowiązki prawne,jeżeli powziął informację o jakimś nieprawidłowym działaniu. Pytanie więc do radnego, jakie dalej kroki prawne zamierza podjąć?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
szczerze
szczerze Realista14 marca o 10:36
słuszne i możliwe. Teraz pytanie powinno paść nie do radnego, a do burmistrza, który powołał tą "znaczoną" komisję - co zamierza z tym zrobić?. Bezapelacyjnie trzeba zmniejszyć wynagrodzenie bo to szokuje ludzi (Komisja+), no i zmienić skład oraz dopuścić do niej Azyl, Policję i inne organizacje które się tym zajmują.
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Stanisław Hońdo
Stanisław Hońdo13 marca o 17:18
Panie Krzysztofie, niech Pan nie odpuszcza. Gratuluję odwagi i obywatelskiej postawy.
 
23 Lubię to: 19
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 4
Lubię to!Udostępnij
można inaczej
można inaczej13 marca o 15:50
co racja to racja, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Blisko sto osób związanych z Azlem jest w szoku!. Wszystkie raporty pokazują że młodzieży należy proponować  alternatywę w postaci ciekawych zajęć sportowych, wyjazdów, zajęć terapeutycznych itd,  co wymaga oczywiście środków finansowych. Jak się okazuje pieniądze są, ale nie na to co faktycznie jest niezbędne. Wielka szkoda
14 Lubię to: 13
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Rychu
Rychu13 marca o 15:48
Podstawowe pytanie na co taka komisja ?. Czy  tylko dla apanaży ?. Ludzie pili,piją i będą pić bo skąd Państwo wezmie na te wszyskie+.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
wydatki na PR
wydatki na PR13 marca o 14:42
Może by tak ktoś u nas sprawdził wydatki na promocję, bo tak wysokich to za poprzedników nigdy nie było. https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3968,Zatrzymany-dyrektor-promocji-i-b-rzecznik-zyrardowskiego-ratusza-Wyprowadzone-35.html
12 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Pip
Pip13 marca o 14:27
No właśnie,ile i dlaczego tyle zarabia osobisty kierowca, który snuje się po korytarzach z rączkami w kieszeniach lub siedzi na służbowej komórce w internecie?
17 Lubię to: 16
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
I co dalej?
I co dalej?13 marca o 12:05
No dobrze, już wszyscy wiemy. I co dalej Panie radny zamierza Pan z tym zrobić? Jakie dalsze kroki zamierza Pan podjąć?
6 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
O super
O superI co dalej?13 marca o 13:10
Może niech PIP od razu sprawdzi, czy w urzędzie nie ma umów śmieciowych i czy nie jest naruszają zasada równego traktowania w zakresie zatrudnienia,zwalniania,awansowania,wynagradzania, dostępu do szkoleń.
20 Lubię to: 17
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to!Udostępnij
Pracownik
PracownikO super13 marca o 14:22
Zwłaszcza kryteria rozdziału wysokich nagród dla wąskiego grona.
13 Lubię to: 12
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
?!
?!O super14 marca o 10:44
A od czego w zakładzie jest przedstawiciel załogi? Dlaczego nie powiadomił PIP?
3 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Dorotka
Dorotka?!14 marca o 19:12
Przedstawiciel załogi zadowolony, więc nie ma czego oczekiwać !!!!!!!!!!!
2 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Ania
AniaDorotka18 marca o 17:40
Zmienić przedstawiciela załogi skoro własne dobro jest ponad dobrem ogółu
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Ania
AniaDorotka18 marca o 17:42
Zmienić przedstawiciela załogi skoro własne dobro ma ponad dobrem ogółu
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
auto
auto13 marca o 11:40
Mam nadzieję ,że przynajmniej w tym roku nie zabrakło alkoholu na dniu kobiet w Parkowej. Pani Przewodnicząca komisji miała z czego dołożyć.
22 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 10
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Reklama
Szok
Szok13 marca o 11:09
A co na to nasza posłanka, odpowiednie organy? Jest cicha zgoda na takie działanie?
7 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
moim zdaniem
moim zdaniem13 marca o 10:25
Kumoterstwo jest jeszcze gorsze od nepotyzmu.
7 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Puszek
Puszekmoim zdaniem20 marca o 17:44
No tak... Zatrudnienie w powiecie potwierdza kumoterstwo tej lepszej zmiany... Ciekawe studium przypadku... Imigracja z Legnicy 
4 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
ciepło-zimno
ciepło-zimnoPuszek20 marca o 21:13
Nie ten adres, szukaj dalej, bliżej rynku.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Okruszek
OkruszekPuszek20 marca o 21:45
W gminie burmistrz do komisji naboru, która miała wyłonić sekretarza, wsadził Rynkiewicz, Panasiuka i Iwańskiego, czyli samych ludzi politycznie powiązanych z jego komitetem wyborczym. Nikt więcej oprócz Żmijewskiej nie kandydował, bo ogłoszenie aż raziło po oczach i wszyscy o tym mówili-kryteria naboru ograniczono do studiów podyplomowych i certyfikatu (wykluczając studia pierwszego i drugiego stopnia), które tak się składa, że posiadała Żmijewska. Zresztą wcześniej zatrudnił ją bez naboru w swoim gabinecie politycznym (jako swojego doradcę) i jak tylko do Sejmu wpłynął projekt ustawy o likwidacji gabinetów politycznych, to zaczęły się dość dziwne i nerwowe ruchy kadrowe, na skutek których ostatecznie Monika Żmijewska została sekretarzem, zajęła gabinet zastępców burmistrza, trudno ustalić, kiedy rozpoczyna pracę, uczestniczy razem z burmistrzem w wydarzeniach nie związanych z obowiąkami sekretarza, itd. To dopiero ciekawe studium przypadku... 
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Obiektywny
Obiektywny13 marca o 09:17
Powinny być określone jasne kryteria naboru do takiej komisji np jeden przedstawiciel urzędu, 3 przedstawicieli organizacji, 2 przedstawicieli służb mundurowych w tym jeden policjant, jeden kurator sądowy który doskonale zna te problemy, itd. Wymagania: .........., kadencja trwa np 4 lata, wybierają przewodniczącego spośród siebie a nie przywożony w teczce. Są gminy w których już dawno ten problem zauważono i jakoś unormowano. U nas sami widzicie jak jest
7 Lubię to: 6
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
spóźniony zapłon
spóźniony zapłonObiektywny13 marca o 10:18
Człowieku, czy Ty nie czytasz, co napisane? Przecież podwyższono diety w tej komisji dwukrotnie i wsadzono tam ludzi politycznie powiązanych KWW Emiliana Bery Razem. Widziałeś relacje z konwencji wyborczej tego komitetu? Sekretarz Żmijewska tam na czele stała niczym organizator z kajetem i długopisem, jakby nadzorowała program. Cały ten śmieszny nabór na sekretarza, gdzie Żmijewską wybrała Rynkiewicz, Panasiuk i Iwański (czyli ludzie politycznie powiązani z Berą) był tylko preludium do tego, co zaczęło dziać się dalej. Aleś się ocknął chłopie...
15 Lubię to: 12
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
kasa
kasaObiektywny13 marca o 10:22
Ty lepiej zobacz, kto jest w komisji rozdzielającej środki na NGO, to się dopiero zdziwisz. Konia z rzeędem, kto wskaże, gdzie są formalnie przyjęte jakieś kryteria podziału środków. A to sa niemałae pieniądze.
7 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
wow
wow13 marca o 09:02
Czyli po wyborach odpłatne funkcje finansowane z publicznych pieniedzy dostali ludzie politycznie powiązani z Emilianem Berą?
10 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
mswia
mswia13 marca o 08:45
http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Co-to-jest-korupcja.html
4 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Żenujące
Żenujące13 marca o 07:42
Przeraża mnie pazerność niektórych ludzi. Żeby sięgać nawet po środku dla osób uzależnionych...
7 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Jaworzanin z krwi i kości
Jaworzanin z krwi i kości12 marca o 23:54
Za 4 lata lemingi i tak zagłosują na Berę. Kilka plakatów w sraczkowatej marynarce, kilka uscisków, pare tortów dla seniorów i naiwnych klubów sportowych i jest kolejna kadencja. Rzuca ochłapy, a prawdziwą kasę przytula EB i strzegomska żmijka.
15 Lubię to: 11
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Za przyzwoleniem
Za przyzwoleniemJaworzanin z krwi i kości14 marca o 07:40
Ktoś na to wszystko pozwala. Brak prawidłowej reakcji (bo gadaniem nikt się nie przejmuje) stwarza mu temu idealne warunki. Przez 4,5 roku sporo publicznych pieniędzy zostało wydanych przy braku adekwatnej reakcji.
3 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
jaworzanin23
jaworzanin2312 marca o 22:00
Panie Kowalczyk, gratuluję odwagi i konkretów. Idą już na żywca, a z tą komisją rewizyjną to już całkowite przegięcie. 
15 Lubię to: 14
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
konsekwencja
konsekwencjajaworzanin2313 marca o 09:03
Powinien to zgłosić, skoro powiął informację o nieprawidłowym działaniu.
6 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to!Udostępnij
Szczepan
Szczepanjaworzanin2313 marca o 12:32
Panie Kowalczyk pora przesweitlic burse, myślę że PIP byłaby zadowolona z wyników kontroli
8 Lubię to: 3
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to!Udostępnij
troskliwy obatel
troskliwy obatelSzczepan14 marca o 07:23
A może warto prześwietlenie głowy zrobić, panie Szczepanie?
2 Lubię to: 1
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Xxx
XxxSzczepan14 marca o 18:33
Wziął córkę ha ha ha. 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Emeryt
Emeryt 12 marca o 20:32
To już przesada. I nawet nie ma żadnego mundurowego w składzie. Czy jest ktoś kompetentny? 
12 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Policjant
PolicjantEmeryt 18 marca o 12:22
Mundurowi? Haha
prócz wyciskania z mandatów pieniędzy mieszkańców oni do niczego innego się nie nadaja
1 Lubię to: 0
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
AA
AA12 marca o 19:54
Bera zamiast dać uzależnionym,to rozdaje swoim. Czy naprawdę nie ma tu żadnych granic?
11 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Reklama
Arek
Arek12 marca o 19:37
Konkret, nie jakieś tam owijanie bawełny. Prosto z mostu. Jest to niewłaściwe i tyle.
15 Lubię to: 13
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
idealista
idealista12 marca o 19:27
a gdzie można przeczytać iloma sprawami zajmowała się ta komisja w ostanim roku? Jeśli dotyczyło to kwestii które można przestawić w liczbach i niech będzie to np. 50 tys zł to bez sensu utrzymywać komisję która kosztuje nas teraz ok. 42 tys zł rocznie jak rozdziela pozostałe 50 tys. Lepiej zmniejszyc jej skład do 3 osób a pomoc kierować  do potrzebujących za pozostałą pulę czyli ok 70 tys zł.
5 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
20 tysięcy zł
20 tysięcy zł12 marca o 19:07
ponad 19 tys. oszczędności rocznie czyli rocznie 5 koncertów profilaktycznych dla młodzieży naszych szkół lub corocznie jeden mały plac zabaw. Jeśli teraz ktoś Wam napisze skąd wziąć środki na działania przeciwdziałajce narkomanii, akcje prewencyjne policji, itd. można śmiało powiedzieć: zabrać część wynagrodzenia i będzie rocznie prawie 20 tys.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
pomysł na 5
pomysł na 512 marca o 18:57
Komisja powinna być podzielona pomiędzy 5 największych organizacji pozarządowych które tym się zajmują plus jeden przedstawiciel np. Monaru z Legnicy bo w Jaworze go nie ma i faktycznie środki byłyby sprawiedliwie i rzeczowo dzielone.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jola
Jola12 marca o 18:24
Żal i rozgoryczenie że się nie załapał. Trochę klasy i honoru panie
5 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to!Udostępnij
Prawdę mówisz
Prawdę mówisz Jola12 marca o 21:24
Oczywiście że burmistrz nie mógł się załapać bo sam siebie musiałby wyznaczyć a, byłoby to już całkowicie niedopuszczalne 
5 Lubię to: 2
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Bolololo
BolololoPrawdę mówisz 13 marca o 07:58
Ale zawsze mógł dać matkę, brata lub jakiegoś kuzyna - a tak wziął obcych ludzi. Zuch chłopak.
5 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Żart
ŻartBolololo13 marca o 08:44
Obcych? Haha, ludzi że swojego komitetu wyborczego, a to jeszcze gorzej, bo ministerstwo jest gorsze od nepotyzmu.
3 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Mirka
MirkaŻart14 marca o 23:03
Ciotkę wziął Mirosławę
2 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
przejawy korupcji
przejawy korupcjiBolololo13 marca o 09:14
http://www.batory.org.pl/ftp/program/przeciw-korupcji/publikacje/czym_jest_korupcja.pdf
5 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Ala
AlaBolololo15 marca o 17:24
Odmianą korupcji jest klientelizm, kumoterstwo, nepotyzm.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzanin12 marca o 17:20
Moni za mało tłustej pensyjnki z naszych podatków? Trzeba było jeszcze sięgnąć po pieniądze dla osób uzależnionych? To fundusz dla AA czy powyborczy koryto +? 
15 Lubię to: 13
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
ałtor
ałtor12 marca o 17:12
Biora przykład z PiS gdzie jest tzw. podkomisja smoleńska , ktorej członkowie co miesiac kasuja po 20 tys zł.  za udawanie , ze coś robią. 
9 Lubię to: 7
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
tvn
tvn12 marca o 16:57
w normalnym państwie takie rzeczy są ścigane odpowiednie służby oraz nagłaśniane przez media, niezależnie od ich zabarwień. W Jaworze mam nadzieję że takie zachowanie również spotka się z ostracyzmem i piętnowaniem
12 Lubię to: 12
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
.
.tvn12 marca o 18:49
Ostracyzm w Jaworze: 11 do 10 :( Jak zawsze,maszynki do głosowania. 
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Misia
Misiatvn12 marca o 18:49
Do tego właśnie mieszkańcy wybierają radnych'funkcjonariuxzy publicznych
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Darmozjady strzegomskie
Darmozjady strzegomskie12 marca o 16:34
Żmijewska to się na naszym Jaworze obłowi. Kolejna fucha od kolegi Emiliana. Tato przegrał burmistrza w Strzegomiu, to pasożytuje u nas. 
12 Lubię to: 11
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jaworzanka
JaworzankaDarmozjady strzegomskie12 marca o 19:04
Sprawdzcie o ktorej Zmijewska przyjezdza do pracy ! Co na to nowa pani burmistrz ? Podobnie prosze sprawdzic Matkowskiego
13 Lubię to: 13
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
NIK
NIKJaworzanka13 marca o 07:45
Czyzby pobierala wynagrodzenie z publicznych pieniedzy za nieswiadczenie pracy? Jak się ma do tego niegospodarność?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Jaworzanka
JaworzankaJaworzanka13 marca o 13:20
Hm. Sprawdźcie również, o której wychodzi z pracy! 
3 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
tak, tak
tak, takJaworzanka13 marca o 17:26
ooo tak, i z kim i po co tam zostaje 
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Milcząca akceptacja
Milcząca akceptacjaDarmozjady strzegomskie13 marca o 11:05
Od 4 lat to trwa i NIKT na to nie reaguje  by to przerwać. A przez 4 lata sporo publicznej kasy zostało wydanej i trafiło w konkretne ręce.
4 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Skandal
Skandal12 marca o 16:29
Program ,,Koryto +,, Wstyd,żeby z tych pieniędzy finansować,,swoich,,.
13 Lubię to: 13
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Reklama
Koryto plus ➕
Koryto plus ➕ 12 marca o 16:15
Jadwiga się nadaje. Na codzień mierzy się z tą problematyką. Tylko te kilka stów będzie kusiło na walkę z tym nałogiem. Alkohol twój wróg, lej go w pysk ;) 
6 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Jak tak można?
Jak tak można?Koryto plus ➕ 12 marca o 17:14
Jadwiniu,no jak tak można? Nie masz, żadnego umiaru? Posada w gminnej przychodni, dieta radnego, dieta za komisje rady i jeszcze na pieniądze, które powinny trafić do osób uzależnionych się pomyliłaś? 
19 Lubię to: 17
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Ala
AlaJak tak można?12 marca o 21:18
zapytuję pani Jadwini ilu członków rodziny zawdziecza  jej pracę w jednostach gminnych?
12 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
jaw
jaw12 marca o 16:07
P. Kowalczyk rozumiem Pana rozgoryczenie po przegranych wyborach na stanowisko burmistrza miasta, ale przegrac tez trzeba umieć- trzeba miec klasę a tej Panu wyraźnie brakuje
15 Lubię to: 3
Super: 2
Ha ha: 4
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 6
Lubię to!Udostępnij
Jula
Julajaw12 marca o 16:36
Przestań, bo to co burmistrz zrobil wymaga stanowcze reakcji i od tego wlas ie są radni.
15 Lubię to: 15
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
alkohol i polityka = zło
alkohol i polityka = złojaw12 marca o 16:40
rozgoryczenie? chyba żatujesz, albo w ogóle go nie znasz hehe trzymaj się lepiej tematu.  Komisja powinna być niezależna bo problem alkoholowy nie ma znamion politycznych. 
13 Lubię to: 13
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
do jaw
do jawjaw12 marca o 17:23
ciekawe i kto tu nie ma klasy. ??co na tych sprawach zna się p.Chlebowicz  chyba emerytka , sekretarz urzędu Żmijewska i emerytka Zandecka ?? Przecież te osoby nie mają w tym zakresie żadnego przeszkolenia .Jak  można usunąć  z komisji ludzi którzy się na tym znali , a umieścić ludzi od burmistrza Bery  EB , a przy tym wcześniej podwyższyć wynagrodzenia za udział w komisji, czyżby tylko po to bo już wcześniej zaplanowano kogo da Bera do komisji i żeby to właśnie te osoby dostały większą kasę , czyli swoi. Przecież zawsze była osoba z policji i z AA  , czyżby nawet teraz nikogo nie było z tych instytutcji najbardziej zainteresowanych tymi sprawami???  Brawo Panie Krzysztofie ma Pan głosy mojej rodziny w następnych wyborach,
17 Lubię to: 17
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Janek
Janekdo jaw12 marca o 22:13
Ta jedna z pań to chyba ciocia leljana
8 Lubię to: 5
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 2
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Bastian
Bastiando jaw13 marca o 12:25
Anal-fabeto jak już cytujesz nazwiska to naucz się to robić poprawnie. 
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mieszkaniec
mieszkaniecjaw12 marca o 18:36
A czy to jest tekst o wyborach na burmistrza czy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?  Czy po przegranych wyborach wszyscy powinni zamknąć dziób i milczeć gdy dzieją się niepokojące rzeczy? Nie na tym chyba polega demokracja i sprawowanie mandatu radnego. Dobrze, że radny Kowalczyk pokazał tą sprawę i jestem ciekaw odpowiedzi.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
...orzanka
...orzankajaw12 marca o 20:46
Do " Jaw" co cię tak bolą pytania Kowalczyka czy czasami nie jestes z ekipy LELILJANA ? I bierzesz kasę za udział w komisji LELILJANA  . to pochwal sie co zrobilas zeby taką kasę brac za nic ! Tak za nic ! Chyba ze za kadzenie LELILJANOWI  .
7 Lubię to: 5
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
ciekaw
ciekawjaw13 marca o 11:38
Panie (Pani) jaw Pan (Pani) to tak prosto z serca czy z gabinetu Bery ???
2 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
babka z klasa
babka z klasa jaw13 marca o 18:49
O jakiej klasie pan mowi... Właśnie pan Kowalczyk ja ma ma nie milczy jak inni tylko taktownie pokazuje prawdę . Nie wiem o co. Panu chodzi a moze i pan nie wie co to znaczy miec klasę .
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
304
30412 marca o 15:59
A czy radny zgłosił korupcję?
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
?
?30412 marca o 16:42
Racja,czy radny zgłosil to w trybie Art. 304 kpk, czy tylko o tym urządza pogaduchy?
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
dziękuję
dziękuję12 marca o 15:39
Panie Krzyśku gratuluję odwagi za podejmowanie tego trudnego tematu. Od dłużego czasu o tym się mówiło, ale każdy siedział cicho bo lepiej się nie wychylać. Chylę czoła i dziękuję w imieniu swoim jako osoby z przeszłością z nałogiem alkoholowym jak i wszystkich tych którzy muszą się z tym jeszcze zmagać. Tylko mądrzy ludzie decydują się działać i nie patrzeć obojętnie na to co wokół nas
20 Lubię to: 20
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Samorządowiec
Samorządowiec12 marca o 15:16
W sąsiedniej gminie członowie otrzymują symboliczne wynagordzenie, bo wiedzą że to misja a nie źródło dodatkowych dochodów
20 Lubię to: 20
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Szok i niedowierzanie
Szok i niedowierzanie 12 marca o 14:56
Nie tak to sobie wyobrażałem. Za moich czasów Komisja ta, po pierwsze była pracą społeczną a po drugie zasiadali w niej sami przedstawiciele stowarzyszeń ktore się tym zajmują, a wybór członków prypominał konkurs i wybierało się najleszych z najleszych. Widzę że czasy bezinteresowności i fachowości minęły. Aż 800 zł miesięcznie za przewodniczenie? Tyle to niektórzy mają emerytury.
19 Lubię to: 18
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Gacek
GacekSzok i niedowierzanie 18 marca o 12:24
800zl brutto to nieco ponad 500zl chciałeś napisać, że nie którzy mają tyle z państwowego na dziecko 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Mieszkaniec Rynku
Mieszkaniec Rynku 12 marca o 14:45
Wielka Komisja pana bery jiz jest a przed ratuszem pod filarami jak popijali piwo czy wino tak dalej popijaja . Co na to szanowna przewodnivzaca Jadwiga i wice przewodniczaca Miroslawa 
13 Lubię to: 13
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Autor
Autor12 marca o 14:42
A taka gruba impreza w ECMENIE była dla wybranych kobiet Bery ;)
13 Lubię to: 13
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mieszkaniec
mieszkaniec12 marca o 14:35
To jakiś rządowy program? Swoi+?
11 Lubię to: 5
Super: 1
Ha ha: 5
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
koleś
koleśmieszkaniec12 marca o 14:41
Może samorządowy?
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij