Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Gwoździewicz: Zamiast narzekać trzeba działać

Od początku roku trwają przymiarki związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W kuluarach spekuluje się, iż czarnym koniem wyścigu o fotel burmistrza Jawora może być dr Maciej Gwoździewicz.

Fot. jawor24h.pl © Paweł Sasiela

M.in. na ten temat rozmawiamy z sekretarzem partii Porozumienie w okręgu legnicko-jeleniogórskim.

W 2015 roku ubiegał się Pan o mandat poselski z listy partii KORWiN. Teraz jest Pan sekretarzem partii Porozumienie Jarosława Gowina w okręgu legnicko-jeleniogórskim. Dlaczego opuścił Pan szeregi formacji Janusza Korwin-Mikkego?

Bardzo miło wspominam mój start w wyborach do Sejmu. To była wspaniała przygoda, poznałem wiele ciekawych osób, zdobyłem pierwsze doświadczenia we współpracy z mediami. Głównym powodem mojego zaangażowania się w kampanię prezydencką Janusza Korwin-Mikkego w 2015 roku oraz późniejszego startu do Sejmu z jego formacji była chęć wpływu na zmiany w naszym kraju. Przygoda ta niestety nie zakończyła się happy-endem, ale dziś mam pełną świadomość, że inaczej nie mogło się stać. Nawet w przypadku w przekroczenia magicznego progu 5%.

Dalej mam energię i chęć do działania na rzecz zmian w Polsce, szczególnie w aspekcie ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którym sam też jestem. Po wyborach parlamentarnych dalej brałem udział w inicjatywach organizowanych przez członków i sympatyków formacji Janusza Korwin-Mikkego. Z biegiem czasu traciłem jednak nadzieję na to, że uda nam się pod szyldem partii Wolność cokolwiek zmienić w Polsce. Pod koniec 2017 roku z ciekawością przyjrzałem się nowej ofercie wicepremiera Jarosława Gowina, który zaczął rozbudowywać swoje ugrupowanie o środowiska wolnorynkowe. Uważam, że polski rząd powinien obecnie iść właśnie w tym kierunku, dlatego zdecydowałem się dołączyć do Porozumienia Jarosława Gowina.

Przed nami jesienne wybory samorządowe, zaraz po nich, wiosną 2019 roku, wybory do europarlamentu, a później wybory do parlamentu jesienią 2019 roku. W których zamierza Pan wystartować?

Będąc członkiem ugrupowania, które współrządzi Ojczyzną i bierze na siebie współodpowiedzialność za to rządzenie, trzeba być gotowym na powołanie służbie Ojczyźnie. Takie powołanie zależy od kierownictwa Porozumienia i Zjednoczonej Prawicy. Nie nastawiam się na konkretne wybory tym bardziej, że ostatnio podejmuję wiele działań lokalnych, które pozwalają mi łączyć pracę zawodową z pasją życiową. Mój kolega z Jawora, wielki lokalny społecznik Krzysztof Kowalczyk zawsze powtarza frazę „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Ta dewiza bardzo mi się podoba i staram się ją wdrażać jak tylko umiem i mogę.

W ostatniej kampanii do Sejmu wspólnie z przedstawicielem komitetu Kukiz '15 Krzysztofem Detyną wziął Pan udział w debacie kandydatów z powiatu jaworskiego. Debata wywołała bardzo dużo komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Pamiętam, że trochę się nią stresowałem, tym bardziej, że w całości była udostępniona publicznie w Internecie. Nie wiedziałem jaką taktykę przybierze mój ówczesny „przeciwnik” Krzysztof Detyna, byłem przygotowany na dwa warianty: spokojny i merytoryczny lub dynamiczny i agresywny. Debatę oceniam bardzo dobrze ze względu na jej profesjonalne przygotowanie pod względem medialnym, jak również z powodu pokazania nowej jakości w polityce, polegającej na wzajemnym szacunku i uczciwym pokazaniu swoich poglądów bez partyjnych frazesów i formułek. Na debacie stracili kandydaci do Sejmu z naszego powiatu, którzy się na nią nie stawili. Ja i Krzysztof zyskaliśmy dużo, a w szczególności to, że z „oponentów” staliśmy się dobrymi kolegami. Jeśli chodzi o czekające nas wybory, nie wyobrażam sobie np. wyborów na burmistrza Jawora bez publicznej debaty kandydatów.

A nie marzy się Panu fotel burmistrza Jawora?

Dostałem z dwóch różnych środowisk propozycję startu w wyborach na burmistrza naszego miasta. Początkowo potraktowałem te propozycje jako spekulowanie. Na razie jednak nie chcę rozwijać tego tematu.

Zanim zaangażował się Pan w politykę, osiągnął Pan sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Skojarzenia z premierem Morawieckim nasuwają się same.

Proszę nie porównywać mnie do premiera Morawieckiego. Nie czuję się godny, aby być porównywany z tak wybitnymi osobami, które osiągnęły sukces na niespotykaną skalę. Zaangażowałem się w politykę, bo nie chce w przyszłości żałować, że czegoś nie zrobiłem. Siedzenie na kanapie i komentowanie bieżących wydarzeń nie zmieni ani naszego życia ani otaczającego nas świata. Zamiast narzekać trzeba działać.

Największym zadaniem wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina jest projekt Konstytucja Dla Nauki. Czy może Pan jako pracownik uczelni wyższej wyjaśnić założenia tego przedsięwzięcia?

Konstytucja Dla Nauki to nie rewolucja, ale głęboka reforma. Reforma potrzebna, patrząc choćby z perspektywy ogólnoświatowych rankingów uniwersytetów, w których polskie uczelnie plasują się daleko poza oczekiwaniami. Należy zaznaczyć, że konsultacje z różnymi środowiskami akademickimi dotyczące projektu nowej ustawy trwają już ponad 700 dni. Świadczy to o pieczołowitości wypracowywanej głębokiej reformy polskiego szkolnictwa wyższego. Mam nadzieję, ze nowa ustawa wejdzie w życie w tym roku kalendarzowym, w zakładanym obecnie kształcie.

W ramach noworocznych życzeń na rok 2018 życzył Pan maturzystom z powiatu jaworskiego sukcesu na egzaminie dojrzałości. Czy poza tym może Pan im coś doradzić w istotnym wyborze dalszej drogi życiowej po maturze?

Ze względu na nowy algorytm finansowania uczelni, mający na celu poprawę jakości kształcenia przez obniżenie stosunku liczby studentów do liczby pracowników naukowo-dydaktycznych, zmniejszeniu ulegnie liczba nowoprzyjętych studentów. Maturzystom będzie trudniej się dostać na uczelnie publiczne, stąd moje życzenia do nich, które są zarazem apelem do wytężonej pracy przed maturą.

Głównym problemem Jawora jest jego wyludnianie. Jaki ma Pan pomysł na to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Jawora?

To problem złożony, dotyczący mniejszych miejscowości i regionów słabo uprzemysłowionych. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest atrakcyjna praca lub atrakcyjne miejsce zamieszkania. Celowo używam tutaj spójnika „lub” mając na myśli jego znaczenie logiczne. To co można i należy zrobić to dążyć do niskich kosztów życia w postaci niskich podatków i opłat lokalnych. Według mnie takie działania bardziej zachęcają do zamieszkania w danej miejscowości niż bezpłatny transport czy atrakcje kulturalno-sportowe finansowane z budżetu gminy.

Jako jaworzanin cieszę się, że polski rząd, przy pewnych kosztach w postaci zwolnień podatkowych, skutecznie ściągnął do Jawora poważną inwestycję w postaci fabryki Mercedesa. Ta jedna fabryka z pewnością nie rozwiąże problemu atrakcyjnej pracy w Jaworze i jego okolicach, ale liczę na to, że w perspektywie dekady pojawią się następne fabryki oferujące coraz więcej i coraz atrakcyjniejsze miejsca pracy.

Natomiast zadaniem lokalnego samorządu jest dostosowywanie oferty edukacyjnej szczebla zawodowego do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw tak, żeby jak najwięcej wykwalifikowanych jaworzan pracowało w jaworskich fabrykach i nie musiało szukać pracy w innych miastach. W tym punkcie pragnę wymienić pana wicestarostę Arkadiusza Baranowskiego oraz panią naczelnik Beatę Janas, z którymi miałem przyjemność współpracować w 2017 roku. Dostrzegam, że ich działania związane ze szkolnictwem szczebla średniego przynoszą dobre owoce w ramach dostępnych możliwości, szczególnie możliwości finansowych.

Reklama

Komentarze (73)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

opolanin
opolanin17 lutego o 16:43
Kiedy będą odrestaurowane freski na ścianach Ratusza?
Obiecywano w latch 70-tych XX wieku, że po zatynkowaniu tych pięknych fesek przywrócone zostaną niebawem.Minęło przwie 40 lat i nic się nie robi w tym kierunku......

Podczas prac remontowych w 1938 r. obydwie fasady ratusza otrzymały ciekawy wystrój malarski, który wykonał artysta malarz z Wałbrzycha - Sternagel. Na fasadzie północnej artysta namalował symboliczne drzewo otoczone przedmiotami obrazującymi związek gospodarki miasta Jaworaz miejscowym rolnictwem (kłosy zbóż, narzędzia związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt) oraz herby miast, które należały kiedyś do księstwa
świdnicko-jaworskiego: Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego i Świerzawy. Na fasadzie zachodniej herby Bolkowa, Dzierżoniowa, Świdnicy, Strzegomia i Bolesławca a także naturalnej wielkości grupy postaci obrazujące gospodarczą strukturę miasta w minionych wiekach: kołodziej i piwowar,rzeźnik, piekarz i rolnik, budowniczy i tkacz. Znane były przecież daleko poza granicami Śląska jaworskie wozy, sławą cieszyły się jaworskie kiełbaski, które stały się symbolem - Jaworskiego Święta Regionalnego.
Lubię to! 0
opolanin
opolaninopolanin18 lutego o 09:38
Przepraszam - 1965 - wykonanie nowej elewacji Ratusza ( pod spodem pozostały freski - czy jeszcze do odzyskania?).

Kamień węgielny pod budowę nowego ratusza położył burmistrz Groneberg 16 listopada 1896 r. Do realizacji tak znaczącego przedsięwzięcia zaangażowano najlepszych fachowców. Obecną formę ratusza zawdzięczamy artystom z Charlottenburga (dziś dzielnica Berlina),którzy używając najlepszych materiałów wznieśli ratusz na miarę ambitnego miasta. Monumentalne dzieło spełniło oczekiwania mieszkańców.
Okazała i piękna sylwetka neorenesansowego ratusza wzbudzała zachwyt kilku pokoleń jaworzan i ich gości. Zauroczenie jego pięknem trwa do dziś. Jaworski ratusz był wielokrotnie inspiracją dla artystów i poetów, został utrwalony w niezliczonych ujęciach fotograficznych.
Lubię to! 0
mieszkaniec Jawora
mieszkaniec Jawora11 lutego o 18:56
A ja mam pytanie, czy pączki, które burmistrz rozdawał w Tłusty czwartek zostały zakupione z jego kieszeni, czy z pieniędzy podatników?
Lubię to! 3
wiadomości PIS
wiadomości PIS1 lutego o 15:34
gang tapirów wybiera się do europarlamentu ?
Lubię to! 2
Andrew
Andrew31 stycznia o 22:01
Nam nie potrzeba politykierów lecz uczciwego gospodarza. Nam nie potrzeba polityki lecz prawdziwej, rzetelnej pracy. Burmistrz musi być dobrym, doświadczonym menedżerem. Musi zadbać, oczywiście nie sam, o rozwój miasta. Musi rozumieć swoje obowiązki, ale również prawa. Podejmować działanie nie pod publikę lecz po dogłębnej analizie ekonomicznej. Budżet musi być odważny ale jednocześnie rozważny. Każda inwestycja musi być rozsądna, dobrze przygotowana i rzetelnie zrealizowana. Nam potrzeba rzetelnych i pewnych ludzi, a najlepiej niezwiązanych politycznie z żadną partią.
Lubię to! 3
info z budżetu gminy
info z budżetu gminyAndrew1 lutego o 11:57
Dokładnie:
"§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:
1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 10.000.000,00zł,
-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 3.200.000,00zł."
W poprzednich latach budżet gminy Jawor miał nadwyżki m.in. z powodu braku realizacji wszystkich zakładanych inwestycji, teraz prawie 15 mln kredytów, akurat dziwnym trafem na rok wyborczy, co jeszcze ciekawsze część zadłużenia trzeba będzie spłacać dopiero od roku 2019, czyli po wyborach. W tym roku podwyżek w Jaworze nie będzie, ale jak tam dalej pójdzie to jaworzanie dostaną po d... bo trzeba będzie to wszystko spłacać. A jak ktoś się zirytuje zawsze będzie mógł się przejechać starym autobusem marki MAN, oczywiście za darmo, bo na koszt podatnika jaworskiego.
Lubię to! 4
Andrew
Andrew31 stycznia o 20:51
Nam potrzeba dobrego gospodarza, a nie politykiera. Zarządzanie miastem to nie polityka lecz rzeczowe i ekonomiczne podejście do tematu. Zarządzanie to nie eksperymenty lecz duże doświadczenie i wyczucie w podejmowaniu dobrych dla miasta decyzji.
Uczyć się zarządzać to najlepiej za własne pieniądze, a nie za pieniądze podatników!
Lubię to! 6
:(
:(Andrew1 lutego o 14:50
święte słowa, szkoda gminy...
Lubię to! 2
Też kolega
Też kolega28 stycznia o 01:21
Byłby lepszy od obecnego. Mniej lansu - więcej pracy. Popieram hasło "Trzeba działać"
Lubię to! 3
sorry, taki mamy klimat...
sorry, taki mamy klimat...27 stycznia o 16:19
obecny burmistrz to politolog
Lubię to! 1
Kolega
Kolega26 stycznia o 22:40
Dajcie spokój, gdzie gwoździu na burmistrza...
Lubię to! 1
ałtor
ałtor26 stycznia o 13:13
Niektórzy już działają
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/o-tadeusz-rydzyk-o-historii-bezdomnego-pana-stanislawa-z-warszawy-ktory-mial/qmtfv1r
Lubię to! 1
Jaworzanka
Jaworzanka26 stycznia o 12:49
a on doktor od czego?
Lubię to! 0
Reklama
Jaworzanka
Jaworzanka26 stycznia o 12:49
a on doktor od czego?
Lubię to! 0
niezależny obserwator
niezależny obserwator26 stycznia o 09:01
nie znam człowieka, ale czy nie macie innego zdjęcia ? Przecież na tym zdjęciu wasz " czarny koń" zabija ludzi wzrokiem. Brrr , aż mi ciarki przeszły po plecach.
Lubię to! 4
obserwator 2
obserwator 2niezależny obserwator26 stycznia o 11:05
Nie wiem czy warto sie sugerować miną na zdjęciu. Ten który obecnie zajmuje rzeczony "fotel", szczerzy się na każdym zdjęciu i z równie wielkim uśmiechem wydaje nasze pieniądze na promocję. Być może temu człowiekowi aż tak na promocji nie zależy i więcej kasy zostanie w budżecie na naprawdę ważne sprawy....
Lubię to! 4
Smieszek
Smieszekobserwator 229 stycznia o 21:30
Oj bez przesady.. Niech sie uamiecha. Smiech to zdrowie, lepiej sie smiac niz plakac. W tym kraju to tylko sie smiac z tej polityki.
Lubię to! 1
Dany
Dany26 stycznia o 07:51
Jeśli jaworska prawica będzie się rozmieniać na drobne i nie wystawi jednego kandydata, to Bera niestety zwycięstwo będzie miał w kieszeni. PiS wystawi na bank, do tego Gwoździewicz i może jeszcze ktoś z PP. Trochę to nieprzemyślane.
Lubię to! 4
Prywaciaż
Prywaciaż26 stycznia o 07:45
"Kluczem do rozwiązania tego problemu jest atrakcyjna praca lub atrakcyjne miejsce zamieszkania. Celowo używam tutaj spójnika „lub” mając na myśli jego znaczenie logiczne. To co można i należy zrobić to dążyć do niskich kosztów życia w postaci niskich podatków i opłat lokalnych."
Czy pan wie jaka jest średnia płaca w Jaworze , a padatki jak pan zmniejszy to jak pan dopnie budżet miasta , niech pan zobaczy ile tam pracuje ludzi ? . Typowy polityczny wybieg - należy dążyć do niskich kosztów życia w postaci niskich podatków i opłat lokalnych. Kpina!!!!!
Lubię to! 1
inny prywaciaż
inny prywaciażPrywaciaż26 stycznia o 13:00
"takie działania bardziej zachęcają do zamieszkania w danej miejscowości niż bezpłatny transport czy atrakcje kulturalno-sportowe finansowane z budżetu gminy" przecież Gwoździewicz powiedział jaką ma wizję- niższe podatki kosztem brakiem bezpłatnego transportu czy ograniczenia dotacji na gminne ośrodki czy imprezy. Swoją drogą czemu za Urbańskiego taki JOK był na plusie a za obecnej władzy ciągle ratusz musi do niego dopłacać? A Ecmen przecież to samo. Chyba polityka kadrowa obecnej ekipy dobrze wypada tylko w obiektywie aparatu.
Lubię to! 3
Krzychu
Krzychu25 stycznia o 22:57
Czas na DOBĄ ZMIANĘ w Jaworze.
Lubię to! 6
Rysiek
Rysiek25 stycznia o 22:56
Przynajmniej ten Gwoździewicz z Jawora jest, a nie jakaś Legnica, Strzegom czy Świdnica. Jawor dla Jaworzan!
Lubię to! 6
jaworzanin
jaworzaninRysiek26 stycznia o 09:09
Berę i jego kosztowną ekipę, czy jak sam ją nazywa "drużynę", niech utrzymują strzegomianie albo świdniczanie
Lubię to! 6
olafek
olafek25 stycznia o 22:15
z pewnością Jawor czeka na burmistrza który zadba wreszcie o budżet miasta, bo nie jest on z gumy. Ogromne zadłużenie liczone z tego co wiem sięga w dziesiątkach milionów złotych niestety za jakiś czas może odbić się wprowadzeniem komisarza zamiast burmistrza, który zapanuje nad stroną wydatkową.
Lubię to! 6
such
such25 stycznia o 20:29
Dobra alternatywa, mam nadzieję.
Lubię to! 6
Michał
Michał25 stycznia o 19:28
Chyba lepszego kandydata Jawor nie mógł sobie wymarzyć. Dobrze wykształcony, do tego prowadzi własny biznes - ma doświadczenie w zarządzaniu, więc poradzi sobie z zarządzaniem gminą. Nie będzie zadłużał miasta i wydawał kasę na pijar tylko dobrze rządził.
Lubię to! 8
Maro
Maro25 stycznia o 14:58
Co to za kandydat?
Lubię to! 3
Reklama
Teo
Teo25 stycznia o 14:27
Gwoździu? Nieźle
Lubię to! 1
czytelnik
czytelnik25 stycznia o 12:29
To już nie będzie noszenia muszki i walki o ulicę JKM? Jaka szkoda... Jak można aż tak zmienić poglądy z Korwina na Gowina - przecież to dwa zupełnie inne światopoglądy.
Lubię to! 8
ala
alaczytelnik25 stycznia o 12:47
kasa misiu kasa jak mawiał klasyk
Lubię to! 5
pracodawca
pracodawca25 stycznia o 12:09
Bardzo dobrze, że p. Gwoździewicz poruszył niektóre tematy, jakie "drążą" lokalne środowisko. Prosty przykład: w Jaworze wysokie bezrobocie, burmistrz opowiada o potrzebie tworzenia miejsc pracy dla jaworzan a jednocześnie sam postępuje dokładnie odwrotnie-zatrudnia ludzi z poza miasta, ze świdnickiej wspólnoty.
Lubię to! 10
Barman
Barmanpracodawca11 lutego o 12:25
Racja żeby jeszcze to byli kompetentni urzędnicy ci ludzie uczą się dopiero pracy na stołkach a nadają się do zbioru truskawek dla bauera z zachodu pan burmistrz ma minusa i jego podopieczni ze Świdnicy z którymi myją sobie rączki wzajemnie
Lubię to! 0
ałtor
ałtor25 stycznia o 11:48
A co to w Starostwie nie będzie wyborów jesienią ? Ten układ jest do nie ruszenia ? Wszyscy tylko szykują sie na fotel Burmistrza a co z fotelami w Starostwie ?
Lubię to! 3
czerwony jak cegła
czerwony jak cegłaałtor25 stycznia o 11:54
tam siedzą jeszcze ludzie zatrudnieni przez ekipę SLD, Jarosińskiego, który niedawno usłyszał zarzuty prokuratorskie
Lubię to! 6
ałtor
ałtorczerwony jak cegła25 stycznia o 11:59
Czyli Starosta i jego zastępca też ?
Lubię to! 0
barwy
barwyczerwony jak cegła25 stycznia o 19:05
Można zmieniać prawo, organizację, itp. ale najtrudniej jest zmienić ludzką mentalność, bo jak mawia staropolskie przysłowie "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Przyroda daje nam doskonały przykład-wiele zwierząt potrafi się doskonale maskować bez zmiany barw, ale naprawdę zmieniać barwy w zależności od otaczającego środowiska potrafią jedynie nieliczne gatunki zwierząt.
Lubię to! 1
nie
nieałtor25 stycznia o 12:01
starosta i zastępca nie są zatrudnieni za rządów ekipy SLD i JFJ
Lubię to! 5
Hmm
Hmm25 stycznia o 11:47
Panie Gwoździewicz chyba Pan zapomniał,ze samorząd to nie tylko szkoły a zdecydowanie więcej. Wiec na samej pani, przypiętej jak kwiatek do kożucha, daleko Pan nie zajedzie. No i druga sprawa gdzie burmistrz a gdzie szkoły zawodowe. Szczeble tez chyba się pomieszały...
Lubię to! 5
xsiondz
xsiondz25 stycznia o 11:39
Pis już tako pokombinował w ostatniej zmianie ordynacji aby najwieksze szanse mieli jego członkowie. Juz towarzysz Stalin słusznie zauważył - nieważne kto glosuje wazne kto liczy głosy a glosy będzie liczył teraz pis
Lubię to! 2
such
suchxsiondz25 stycznia o 19:59
Ostatnio liczyło PO i PSL.
Lubię to! 4
mieszkaniec
mieszkaniec25 stycznia o 11:16
burmistrz zadłuża gminę, nasze podatki są "konsumowane" na promocję i imprezy podczas których burmistrz się pokazuje, wręcza upominki i nagrody zakupione za publiczne pieniądze-quo vadis moje kochane miasto
Lubię to! 12
Kamila
Kamilamieszkaniec25 stycznia o 15:37
Zniszczył Artur basen,kino -teraz mamy mercedesa no i dino
Lubię to! 2
Barman
BarmanKamila11 lutego o 12:27
No ale za to Emil na własnych plecach przyniósł mercedesa śmiech przez łzy
Lubię to! 1
Baran
Baran25 stycznia o 10:30
Bara Bara Bara riki tiki tak jeśli popierasz Baranka daj mi jakiś znak. No i jest.
Lubię to! 0
Mieszkaniec
Mieszkaniec25 stycznia o 09:32
A można wiedzieć kto jest autorem tych wypocin, bo nie miał odwagi się podpisać
Lubię to! 6
Wojownik
WojownikMieszkaniec25 stycznia o 10:20
Też się zastanawiam i na końcu koniecznie musiała być wstawka o Baranowskim. Hahaha
Lubię to! 3
Jaworzanin
JaworzaninMieszkaniec25 stycznia o 10:22
Kto przeprowadza wywiady z Berą? Bo też się nie podpisuje. Leszek, Monika, czy ktoś ze Świdnicy?
Lubię to! 13
ups
upsJaworzanin25 stycznia o 10:26
a może sam ze sobą przeprowadza, a reszta tylko to "obrabia" i rozsyła gdzie się da?
Lubię to! 15
urzędas
urzędasJaworzanin25 stycznia o 10:32
wystarczy zobaczyć ile osób dziś pracuje w wydziale od PR-u, jaki jest koszt ich funkcjonowania (wynagrodzenia) i jakie fundusze mają do dyspozycji-oczywiście publiczne pieniądze-nasze podatki
Lubię to! 12
podatnik
podatnikJaworzanin25 stycznia o 11:01
trzeba by się przyglądnąć wydatkom na promocję gminy-na co tak naprawdę idą nasze pieniądze i jaki wymierny efekt z tego jest dla samej gminy, a nie dla urzędującego obecnie burmistrza
Lubię to! 8
do podatnik
do podatnikJaworzanin25 stycznia o 11:05
dodać trzeba, że olbrzymie pieniądze, jak na stan budżetu gminy i jego sukcesywe zadłużanie
Lubię to! 4
niestety
niestetyJaworzanin25 stycznia o 11:06
aż się prosi jakaś profesjonalna kontrola NIK wydatków na promocję gminy
Lubię to! 5
Miron
MironJaworzanin25 stycznia o 11:13
a Ty dalej piszesz sam ze sobą? Myślisz, że tego nie widać, jak klepiesz kilka komentarzy jeden pod drugim, udając, że trwa dyskusja?
Lubię to! 2
;)
;)Jaworzanin25 stycznia o 11:17
Miron-ile masz nicków?
Lubię to! 3
Miron
MironJaworzanin25 stycznia o 11:25
Szanowny ";)" nie odwracaj kota ogonem i nie odpowiadaj pytaniem na pytanie.
Lubię to! 2
Prywaciaż
PrywaciażMieszkaniec26 stycznia o 07:49
Pewnie autopromcja
Lubię to! 0
R.
R.25 stycznia o 09:11
Może by najpierw spróbował radnym zostać, a nie od razu na burmistrza.
Lubię to! 6
leon
leonR.25 stycznia o 10:28
Słuszna uwaga a przy okazji co takiego ten Gwożdziewicz zrobil do tej pory ?
Lubię to! 7
zawodowiec
zawodowiecleon25 stycznia o 10:59
A co zrobił obecny włodarz miasta zanim został burmistrzem?
Lubię to! 15
PR
PRleon25 stycznia o 11:03
nagrywał się na sesjach
Lubię to! 11
Reklama
leszek
leszek25 stycznia o 09:07
Teoretyk i polityk to najgorsze co moze spotkac jaworzan
Lubię to! 2
he
heleszek25 stycznia o 09:10
szkoda, ze nie wspomniałeś o politogolu
Lubię to! 3
leon
leon25 stycznia o 08:47
Nastepny aparatczyk którego ciągnie do żłobu czyli łatwej i przyjemnej pracy na koszt podatników. Bedzie sie wymadrzał i pouczał innych jak jego idol Gowin, ktory juz byl w kilku partaiach a zawsze tam gdzie władza i pieniadze oraz żadnej odpowiedzialności
Lubię to! 4
zdzichu
zdzichuleon25 stycznia o 08:52
Akurat w tym przypadku duże pudło, bo to prywatny przedsiębiorca i wykładowca akademicki.
Lubię to! 12
bar
bar25 stycznia o 08:40
bla bla bla, a o tym Baranowskim to już czytać się nie da
Lubię to! 4
hehe
hehebar25 stycznia o 08:42
ooo Monia wstała
Lubię to! 11
Rysiek
Rysiekbar25 stycznia o 08:43
Przecież to jest Gwoździewicz... Z głową wszystko dobrze?
Lubię to! 11
Robert
Robert25 stycznia o 08:39
Popieram. Tacy ludzie powinni być w polityce. Tacy, którzy coś w życiu osiągnęli, a nie tacy dla których polityka to życie...
Lubię to! 15
K.
K.25 stycznia o 08:18
Korwin, Gowin - co za różnica. Za chwilę i tak przystawka PiSu.
Lubię to! 6
??
??K.25 stycznia o 08:54
To PiS wystawi dwóch kandydatów na burmistrza?
Lubię to! 3
Wyborca
Wyborca25 stycznia o 08:11
Musisz poczekać aż obecny burmistrz zakończy swoją kadencje bo na dzień dzisiejszy o fotel burmistrza bedziesz musiał se pomarzyć.
Lubię to! 2
zenon
zenonWyborca25 stycznia o 08:20
kadencja kończy się gdzieś w okolicach listopada...
Lubię to! 10
mieszkaniec
mieszkaniecWyborca25 stycznia o 08:38
Zdarzają się też przypadki końca "panowania" przed końcem kadencji. Olbrzymi budżet, jaki obecnie idzie na promocję bez strategii promocji gminy (w dużej mierze jest "konsumowany" na lokalne imprezy i spotkania, w których uczestniczy burmistrz, rozdaje różnego rodzaju podarunki-gadżety zakupione za gminne pieniądze) mógłby być przeznaczony na inny cel.
Lubię to! 13

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.