Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wy偶sza kultura. Bank nowo艣ci. - kredyt, po偶yczka, konto, lokata - Alior Bank

Gaszenie po縜r體 nie tylko dla m昕czyzn

Gdy s硑szymy s硂wo stra縜k od razu wyobra縜my sobie doros砮go faceta gasz眂ego po縜r. Jednak w naszym powiecie jest jednostka, w której s硊勘 nie tylko panowie. W OSP Paszowice do po縜ru je縟勘 równie dwie panie. Z jedn z nich mia砮m przyjemno舵 porozmawia.

Pani Anna Micha砶ów opowiedzia砤 mi o rozpocz阠iu swojej przygody ze stra勘, sukcesach, dlaczego akurat zdecydowa砤 si na tak nietypowe zainteresowanie.

Rozpocz瓿a dzia砤lno舵 w OSP dzi阫i m昕owi - Józefowi dzia砤j眂emu w szeregach OSP od 26 lat, który
zosta wybrany Prezesem Zarz眃u Gminnego Zwi眤ku OSP RP (w maju ubieg砮go roku). Pani Ania rozpocz瓿a kursy na stra縜ka ochotnika 3 lata temu, a w akcjach czynnie uczestniczy od 2009 r.  Za najwa縩iejsze w jej rzemio秎e uwa縜 pomoc drugiemu cz硂wiekowi, gdy mentalno舵 ludzka zmieni砤 si bardzo na przestrzeni lat, mniej zauwa縜lna jest wzajemno舵 u wielu osób.

 Czasami na widok pani Anny w mundurze podczas akcji, osoby w pobli縰 zdarzenia nie mog uwierzy w砤snym oczom. W sytuacji, gdy dzielna druhna dzia砤 równie skutecznie, co m昕czyzna - wprawia niejednego w os硊pienie. W najbli縮zym czasie Anna chcia砤by rozpocz辨 kurs ratownika medycznego - gdy nie panikuje na widok krwi, pragnie sprawniej pomaga poszkodowanym w wypadkach.

  Najbardziej utkwi jej w pami阠i wypadek na drodze krajowej nr 3, gdy zderzy硑 2 samochody, jeden pojazd wyszed z kraksy bez szwanku,
a w drugim znajdowa硑 si 4 osoby ranne, jednak szybki dojazd na miejsce zdarzenia oraz sprz阾 b阣眂y na wyposa縠niu OSP Paszowice przyczyni si do uratowania poszkodowanych – o czym z dum wspomina pani Anna. Nie wyobra縜 sobie sytuacji bezradno禼i na akcji wynikaj眂ej z  faktu braku posiadania odpowiedniego sprz阾u do podj阠ia dzia砤 ratunkowych. Ka縟a akcja jest inna i wymaga odpowiedniego wyposa縠nia.

 Chcia砤by dzia砤 jak najd硊縠j - pragnie, aby równie inne dziewczyny wst眕i硑 do jednostki i pomaga硑 innym. Nie interesuje j dochód za prowadzenie dzia砤 ratowniczych. Twierdzi, 縠 najwa縩iejsze jest zgranie w zespole, pomoc innym. Daje jej to nowe do秝iadczenie w 縴ciu. Pani Ania równie zainteresowa砤 swoj pasj kole縜nk Joann Pieni笨ek. Wed硊g pani Micha砶ów - jest to mi砮, ze w szeregi stra縴 wst阷uj cz阺to rodziny b眃 znajomi – cz硂nek rodziny zara縜 pasj drugiego i tak zwi阫sza si ilo舵 druhów w jednostce.

Pani Ania wraz z m昕em równie opiekuje si M硂dzie縪w Dru縴n Po縜rnicz, któr szkol w zakresie ratownictwa medycznego, zapobiegania i gaszenia po縜rów. Jej podopieczni osi眊aj liczne sukcesy na zawodach sportowo-po縜rniczych.  Dru縴na MDP powsta砤 w 2007 r. do czego przyczyni si pan Józef Micha砶ów oraz druh Ryszard Krysiak. Pracuje jeszcze spo砮cznie z m硂dzie勘 na salce stra縜ckiej.
Spotykaj si 4 razy w tygodniu, przez co dzieci z Paszowic mog zaj辨 swój wolny czas.

Ostatnio awansowa砤 w strukturach zarz眃u OSP, co ukazuje jak du縴m szacunkiem i zaufaniem obdarzyli pani Ani druhowie z gminy Paszowice. Od maja 2011 jest sekretarzem zarz眃u gminnym OSP RP, a w OSP cz硂nkiem zarz眃u. Pomaga przy organizowaniu festynów - jest „motorem nap阣owym” wszystkich wydarze we wsi. Robi przepyszne pierogi, które dwukrotnie wygra硑 konkurs na "i阠ie Pieroga" w Paszowicach. W ci眊u tamtego roku by砤 na 74 akcjach, a w tym w 40.
W sumie by砤 ju na 114 akcjach.

Pani Annie 縴czymy jak najwi阠ej wyjazdów jak i powrotów.
Reklama

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.


Wi臋cej wiadomo艣ci

Reklama
B臋dzie si臋 dzia艂o
Reklama

 

jawor24h.pl

Najwi臋kszy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj naj艣wie偶sze informacje, zdj臋cia oraz filmy z Jawora i okolic.