Logo Jawor24h.pl
Reklama
Psychelab Jawor - Badania Psychologiczne
KWW Aktywny Powiat
DWUP

(FILM) Sesja Rady Miejskiej na żywo

Dzisiaj o godz. 10:00 rozpocznie się II sesja Rady Miejskiej w Jaworze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie ona transmitowana na żywo. Zachęcamy do oglądania.

Transmisja na żywo

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji nr I/2018
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2018 rok
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor
  3. zmieniająca Uchwałę nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jawor w 2018 roku"
  4. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na 2019 rok
  6. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"
  7. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
  8. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
  9. w sprawie wskazania osób właściwych do wykonywania czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze
  10. w sprawie zwrotu radnym kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy
  11. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor
  12. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze
  13. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze
  14. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze
  15. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworze
  16. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze
  17. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworze
  18. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze
  19. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jaworze
  20. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jawora
 4. Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał
 5. Interpelacje, zapytania
 6. Wolne wnioski i informacje
 7. Zamknięcie obrad
Reklama

Komentarze (45)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

jaworzanin
jaworzaninWczoraj o 11:38
Podobno w tym tygodniu jest wydanie wyroku w sprawie karnej przeciwko EB. Ktoś może to potwierdzić? Kiedy dokładnie i gdzie. Chciałby się wybrać aby zobaczyć minę EB.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Normalny
NormalnyWczoraj o 08:55
Wcale nie musiał mu gratulować bo nie ma takiego obowiązku. Bynajmniej nie założył na twarz uśmiechu nr 8 i nie szczerzył się tak jak inni obłudnicy.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
widz
widz10 grudnia o 18:51
Tak to prawda. Radny Kowalczyk jako jedyny nie pogratulował burmistrzowi zwycięstwa w wyborach.
2 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 1
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
bolo
bolo8 grudnia o 09:48
czy to prawda ,że Kowalczyk jako jedyny nie pogratulował burmistrzowi zwycięstwa w wyborach ???
2 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Gregory
Gregorybolo10 grudnia o 13:17
A czego tu gratulować, poza tym to kłamstwa i kalumnie takich ludzi jak ty
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
borus
borus8 grudnia o 08:42
Radni Jawora - weźcie sie za  efektywne działanie .
Od dziś Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjmuje od samorządów wnioski o dofinansowanie budowy mostów. Dopłatę do 80 proc. kosztów może uzyskać 21 przepraw wyznaczonych przez ministerstwo. Czy UG Męcinka złoży wniosek? Bardzo pilne skomunikowanie z S3. Interes Jawora
We wrześniu ma odbyć się spotkanie dla samorządów.
Gminy mają czas do namysłu, czy budować most, i złożenie wniosku o dofinansowanie do 29 marca 2019 r. Rząd chce dopłacić w sumie 2,5 mld zł i zrealizować program do 2025 roku. Konieczne jest wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - to jedyna szansa dla Gminy i okolicy. Zyska na tym też Jawor - odciążenie ul.Starojaworskiej i Limanowskiego.

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/dwa-mosty-na-odrze-przed-wyborami-rzad-obiecuje-miliardy,13417450/Od dziś Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjmuje od samorządów wnioski o dofinansowanie budowy mostów. Dopłatę do 80 proc. kosztów może uzyskać 21 przepraw wyznaczonych przez ministerstwo. Czy UG Męcinka złoży wniosek? Bardzo pilne skomunikowanie z S3. Interes Jawora
We wrześniu ma odbyć się spotkanie dla samorządów.
Gminy mają czas do namysłu, czy budować most, i złożenie wniosku o dofinansowanie do 29 marca 2019 r. Rząd chce dopłacić w sumie 2,5 mld zł i zrealizować program do 2025 roku. Konieczne jest wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - to jedyna szansa dla Gminy i okolicy. Zyska na tym też Jawor - odciążenie ul.Starojaworskiej i Limanowskiego.

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/dwa-mosty-na-odrze-przed-wyborami-rzad-obiecuje-miliardy,13417450/
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
borus
borus8 grudnia o 08:40
Regaty Słup 2019, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, przejęcie bazy pod działalność klubu żeglarskiego oraz rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, w tym pomosty i wiaty, były dzisiaj na terenie Gminy Męcinka głównym tematem rozmów Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki z Mirosławem Brzozowskim wójtem Gminy Męcinka, Sylwestrem Rudźcem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jaworskiego oraz komandorem Klubu Żeglarskiego Grzegorzem Dyjasem.
To następny etap prac nad projektem zagospodarowania zbiornika Słup. Minister Witold Bańka jest kolejnym przedstawicielem rządu zaangażowanym w rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy Męcinka.
Dalsze rozmowy dotyczące zbiornika wodnego w Słupie oraz rozwoju turystyki na terenie gminy będą kontynuowane w siedzibie ministerstwa, na które zostali zaproszeni nasi samorządowcy oraz przedstawiciele Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać”.
Teraz turyści będą zjeżdżać z każdej strony - tylko walczyć o nowy most na Nysie i drogę od S3 - Cukrowniczą - do dróg 363/ 365 jako omijającą Piotrowice . Zapewne Mercedes tez będzie miał swój udział w rozwoju rekreacji, budowy miejsca do pływania , kąpieli.
Turyści pojadą w Przedgórze Sudeckie, więc wkrótce baza hotelowo-restauracyjna będzie potrzebna . Teren wspaniały dla wizjonerów.Regaty Słup 2019, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, przejęcie bazy pod działalność klubu żeglarskiego oraz rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, w tym pomosty i wiaty, były dzisiaj na terenie Gminy Męcinka głównym tematem rozmów Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki z Mirosławem Brzozowskim wójtem Gminy Męcinka, Sylwestrem Rudźcem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jaworskiego oraz komandorem Klubu Żeglarskiego Grzegorzem Dyjasem.
To następny etap prac nad projektem zagospodarowania zbiornika Słup. Minister Witold Bańka jest kolejnym przedstawicielem rządu zaangażowanym w rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy Męcinka.
Dalsze rozmowy dotyczące zbiornika wodnego w Słupie oraz rozwoju turystyki na terenie gminy będą kontynuowane w siedzibie ministerstwa, na które zostali zaproszeni nasi samorządowcy oraz przedstawiciele Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać”.
Teraz turyści będą zjeżdżać z każdej strony - tylko walczyć o nowy most na Nysie i drogę od S3 - Cukrowniczą - do dróg 363/ 365 jako omijającą Piotrowice . Zapewne Mercedes tez będzie miał swój udział w rozwoju rekreacji, budowy miejsca do pływania , kąpieli.
Turyści pojadą w Przedgórze Sudeckie, więc wkrótce baza hotelowo-restauracyjna będzie potrzebna . Teren wspaniały dla wizjonerów.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
obserwator
obserwator7 grudnia o 20:13
chce mi się śmiać  jak słyszę że radni na każdej sesji dziękują burmistrzowi za wszystko . Przecież  wykonywanie różnych obowiązków np.prac porządkowych ,remonty , posadzenie drzewek itp .to obowiązek burmistrza  i służb podległych burmistrzowi i za to biorą wynagrodzenie i to wcale nie mało z naszych podatków.   Przewodniczący Rady ogranicza czas wypowiedzi radnym opozycyjnym  , a ja mam propozycję niech  skończy z tym dziękowaniem na sesji przez radnych burmistrza  bo to zmarnowany czas na sesji,
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Kasa i lans
Kasa i lansobserwator10 grudnia o 12:50
Burmistrz bierze ponad 10 tysięcy dzięki swoim radnym
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Wyborca
WyborcaKasa i lans10 grudnia o 22:10
Brutto... Na rękę to ile? 6?
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
NCR
NCRobserwator10 grudnia o 13:16
To burmistrz powinien dziękować radzie, wszak to oni stoją nad nim i to oni go kontrolują, a widać jest inaczej u nas w gminie....
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
widz
widz7 grudnia o 18:31
Zdegustowany - ortografi się naucz ! to takie proste
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Quo Vadis
Quo Vadis6 grudnia o 23:37
EB = PiS
6 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
widz
widz6 grudnia o 22:46
Obserwator - naucz się ortografi a później cokolwiek napisz
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
sceptyk
sceptykwidz8 grudnia o 01:23
przyganiał kocioł garnkowi...
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Reklama
nie EB
nie EB6 grudnia o 22:31
A kiedy burmistrz idzie po wyrok do sądu? Może jeszcze tylko chwilę będzie burmistrzem? Trzeba się nachapać ile można.  No chyba, że znowu obłożnie zachoruje i wyląduje u kumpli w szpitalu.
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Zdegustowany
Zdegustowany6 grudnia o 22:17
No to mamy początek końca  za pięć lat zostaną dłuuuuuugi i nic więcej. Poziom prowadzenia sesji żenujący  A radni łebe po prostu porażka po skończeniu kadencji podejżewam że będą musieli wyjechać z Jawora bo na ich miejscu że wstydu bym się spalił łby pospuszczane i tylko wszystko jak Pan każe sprzedali się za parę srebrników ludzie spójrzcie w lustro w domu piękny przykład dla swoich dzieci dajecie 
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
moje zdanie
moje zdanieZdegustowany7 grudnia o 22:16
Pan Łukaszewski nie pasuje do tego grona.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Mieszkaniec gminy Msciwojow
Mieszkaniec gminy Msciwojow6 grudnia o 21:56
Oglądając ta sesje odrazu widac klite EB no cóż widziały gały co brały dobrze że jestem mieszkańcem gminy Msciwojow mogę wręcz być dumny z mego gospodarza
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mieszkaniec mecinki
mieszkaniec mecinkiMieszkaniec gminy Msciwojow9 grudnia o 18:04
A ja jestem mieszkańcem gminy Mecinka i uważam ze tez moge byc dumny z naszego gospodarza ...
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
obserwator
obserwator6 grudnia o 15:02
Ogladam i nie wierzę własnym oczom . Przewodniczacy zachowuje sie jak nie przewodniczący . Zabiera głos przerywa radnym boi sie żeby zadurzo społeczenstwo sie nie dowiedziało . Brawo ale przyjdzie dzięń że odejdziecie. Gdzie wasze czyny społeczne gdzie ludzi nabieraliście a ludzie dawali sie nabrac. trzeba referendum zrobic za odwołaniem tego cyrku który juz sie zaczyna a co będzie dalej.
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
kolo
koloobserwator7 grudnia o 11:08
Pan Kowalczyk, chcący prowadzić sesję, musi najpierw wygrać wybory.To raz. Po drugie -burmistrz został wybrany demokratyczną większością.Taka była wola większości !!!    Pora to zrozumieć i jeśli radni opozycji nie chcą pomagać rozwiązywać problemów mieszkańców ,to przyzwoitość nakazuje przynajmniej nie przeszkadzać.
 
5 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
won
wonkolo7 grudnia o 16:41
To burmistrz i jego podwładni tworza problemy a ty i twoi podobni zafundowaliście nam ten los
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
hahahhaha kolo hahahha
hahahhaha kolo hahahhakolo7 grudnia o 16:43
Mam nadzieję kolo że będziesz radośnie więcej płacił podatku, który twój ukochany burmistrz podniósł, choć miał nie podnosić
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
do koło
do koło kolo7 grudnia o 19:57
naprawdę jesteś koło . Zastanów się najpierw co piszesz . Przecież żeby być przewodniczącym komisji czy wiceprzewodniczącym rady wcale nie trzeba wygrać wyborów . W Starostwie Powiatowym rządzi PIS z PSL i Porozumienie Kowalczyka, ale potrafili dać przewodniczących komisji dla Barańskiego i Czarneckiego od Bery. Ale niestety wygląda na to że pan Bera nie potrafi współpracować z radnymi z opozycji i  to jest jego problem , a nie wola większości która głosowała na Berę . Nie potrafił nawet dać opozycji żadnej funkcji , Uważam że  burmistrz Bera stracił bardzo wiele , bo burmistrz powinien działać dla wszystkich i umieć współpracować ze wszystkimi . Mojego głosu już na pewno nie dostanie .
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
kolo
kolodo koło 10 grudnia o 10:54
To straszne . Myślę że burmistrz da sobie radę. Przecież ta "pseudo-opozycja" to krąg ludzi wiecznie niezadowolonych. Współczuję ich partnerom(kom),gdyż tacy ludzie to wybitnie "toksyczne"osobniki.
4 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Nie
Niekolo10 grudnia o 13:14
Pseudo to jest obecna władza, radni tylko wykonują rozkazy, a decyzje podejumją dwie trzy osoby w gminie, a rada to tylko wykonawca woli, a to ona powinna stać wyżej niz burmistrz
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Kasa i lans
Kasa i lansdo koło 10 grudnia o 12:52
burmistrz boi się że opozycja zobaczy jego nieudolność i skok na kasę i stołki dla swoich dlatego nie współpracuje z opozycją
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mieszkaniec
mieszkanieckolo8 grudnia o 13:35
myślę ze w tej kwestii co pan pisze jest zdecydowanie odwrotnie. Usuniecie wszystkich ludzi mocno działajacych z opozycji z komisji to tylko jeden z przykładów
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Żal na to patrzeć
Żal na to patrzeć kolo9 grudnia o 00:34
Kowalczyk jako jedyny przygotowany do sesji i broni naszych spraw! Nieprzygotowani łby pospuszczali i tylko go obrażali co nie przystoi radny radnemu. Drodzy radni EB więcej kultury i poszanowania dla innych radnych. Szczycie się, że bronicie praw zwierząt, piszecie listy w sprawie obcych osób o uniewinnienie choć wcale ich przewinień nie znacie,ubieracie chusty harcerskie - czy to wszystko tylko na pokaz?! a wobec kolegów radnych opozycji publicznie nie umiecie się zachować. Panie przewodniczący a panu najpierw radzę samemu się przygotować z treści statutu bo sam pan się ciągle mylisz. 
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Prikaz
PrikazŻal na to patrzeć 10 grudnia o 12:53
Bo dostali rozkaz z góry że mają siedzieć cicho i wykonywac rozkazy
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
on-r
on-r6 grudnia o 13:10
nie wiem dlaczego EB Razem wzoruje się na tym co wyprawia PIS. Butą i arogancją daleko nie zajedziecie.
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
bolo
boloon-r6 grudnia o 18:08
A jednak zajechali, w poprzedniej kadencji to samo wyprawiali i co? Wybrali ich...
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
jolka
jolkaon-r9 grudnia o 18:06
Buta i arogancja to cecha ludzi PO a nie PIS ... Cos ci sie pomyliło 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mieszkaniec
mieszkaniec6 grudnia o 12:35
Chcielismy to mamy ciekawe co teraz ludzie którzy głosowali na pana Emiliana taki własnie mieli plan.Usuwać wszystkich nie wygodnych radnych z komisji nie patrząc na doświadczenie i kwalifikacje.Mamy co chcielśmy mówią że PiS ZAWŁADA WSZYSTKIM TAK WŁAŚNIE PLATFORMERSI ROBIĄ .Nasze miasto przykładem tego. Pozdrtawiam wszystkich którzy oddali głosy na EB razem i spólke .Dokładnie EB RAZEM A INNYCH WYKLUCZAĆ I WSPÓLPRACOWAC Z OPZYCĄ ALE Z WAS WYKPILI WYBORCY EB. TO DOPIERO POCZATEK JAZDY JAKA CZEKA JAWORZAN W TEJ KADENCJI.
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
mieszkaniec
mieszkaniec6 grudnia o 07:22
buta, buta i jeszcze raz buta...
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Marco
Marco6 grudnia o 01:20
Przewodniczący powinien godnie i bezstronnie prowadzić obrady, niestety na tej sesji był przykład że tak nie jest. Ciągłe przerywanie wypowiedzi radnym opozycji, komentowania i co najgorsze ocenianie, nie przystoją przewodniczącemu.
11 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
obserwator
obserwator5 grudnia o 22:30
Ekran mi spłynął WAZELINĄ !!! Może należałoby ustawić jakiś mebelek w ustronnym miejscu i każdy chętny bedzie mógł wyrazić swoje pieśni pochwalne, które w spokoju zostaną odsłuchane.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
EBLegłem
EBLegłem5 grudnia o 21:39
Już zaczęły się podwyżki, radni EBrakłem podnieśli opłaty podatku od nieruchomości i ustalili wynagrodzenie burmistrza na max jaki tylko mozna...
6 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to!Udostępnij
Reklama
obserwator
obserwator5 grudnia o 20:58
Żenada !!! Przewoniczacemu nie jest potrzebna rada wystarczy 11 radnych i szef. Prowadzenie na poziomie jednego z byłych vice-marszałków sejmu.
4 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
autor
autor5 grudnia o 19:04
dlaczego nie widzimy kogo kupil bera podczas glosowań ???
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
auto
auto5 grudnia o 18:24
muł, dno a potem Przewodniczący Iwanski
7 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
autor
autor5 grudnia o 18:13
Bera zaczął golić ciemny lud -podatki w górę bo tak mi się podoba
5 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Andrzej
Andrzej5 grudnia o 17:37
Pan Przewodniczący Rady to tak na codzień się zachowuje, czy tylko podczas sesji? Po tej sesji zmieniłem o nim zdanie.
6 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
telewidz
telewidz5 grudnia o 10:41
i się zaczyna... przewodniczący vs opozycja :D
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Patronat medialny
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.