Logo Jawor24h.pl
Reklama
Bank Spółdzielczy w Jaworze
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Co to jest krajobraz i jak go chroniŠ?

W pi▒tek, 20 kwietnia, w oÂrodku edukacji ekologicznej „Salamandra” w MyÂliborzu odby│a siŕ 14. Regionalna Konferencja

Warning: getimagesize(upload/img/files/4f966a03f29d84f966a03f2a10.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/tbla2/domains/tbla2.linuxpl.info/public_html/site/artykul.php on line 255
paszowice.pl ©

Tematem przewodnim konferencji by│a: „Aktywizacja przestrzenno – gospodarcza a ochrona Ârodowiska przyrodniczo – kulturowego na przyk│adzie Parku Krajobrazowego „Che│my”. 

Podczas konferencji gminŕ Paszowice reprezentowali wójt Sebastian Oszczŕda, dyrektor GOK Ma│gorzata Žwiderska oraz Kazimierz Rogowski, wiceprezes Stowarzyszenia z Nowej Wsi Wielkiej. W konferencji uczestniczy│ równie┐ pose│ Robert Kropiwnicki.
 
O potrzebie sformu│owania nowych dokumentów - polityki krajobrazowej województwa dolnoÂl▒skiego oraz wytycznych urbanistycznych mówi│ w inauguruj▒cym konferencjŕ referacie dr Maciej Zathey, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzŕdu Marsza│kowskiego, który przedstawi│ równie┐ harmonogram prac nad tworzeniem nowej strategii rozwoju województwa. Konkretne przyk│ady zagro┐e˝ dla krajobrazu, wynikaj▒ce z nieprzemyÂlanych inwestycji przedstawi│a architekt Irena Nied╝wiecka – Filipiak. WÂród przyk│adów negatywnych znalaz│a siŕ m. in. architektura domów jednorodzinnych z osiedla w K│onicach, ale ju┐ odnowiony pa│ac w tych┐e K│onicach zosta│ pokazany jako przyk│ad godny naÂladowania. Po raz kolejny na konferencji pojawi│ siŕ wniosek stworzenia katalogu typowych dla regionu rozwi▒za˝ architektonicznych dla budownictwa jednorodzinnego, zawieraj▒cego m. in. kolor i k▒t nachylenia dachów, aby unikaŠ w przysz│oÂci powstawania takich „potworków”, psuj▒cych krajobraz Gór i Pogórza Kaczawskiego. 
 
O tym, na co i ile wykorzystano z funduszy unijnych na tym obszarze mówili przedstawiciele Urzŕdu Marsza│kowskiego. Natomiast o tym, jak walory krajobrazowe regionu s▒ wykorzystane do jego promocji i rozwoju mówi│a Gabriela Mŕczy˝ska, dyrektor biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, które od kilku lat prowadzi z powodzeniem dzia│ania maj▒ce na celu zbudowanie marki turystycznej „Kraina Wygas│ych Wulkanów”. 
 
Przyk│ady nieco mniej „efektownych”, ale interesuj▒cych walorów Parku „Che│my” przedstawi│ Wojciech Bobi˝ski z Pa˝stwowego Instytutu Geologicznego, który zaprezentowa│ geologiczne stanowiska dokumentacyjne. O koniecznoÂci ochrony walorów krajobrazowo – przestrzennych na przyk│adzie wsi Stanis│awów mówi│a El┐bieta Cia│o – Grzybowska, która jest nie tylko architektem, ale równie┐ mieszkank▒ tej wsi. Natomiast dr Tomasz Stolarczyk z Muzeum Miedzi w Legnicy przedstawi│ relikty dawnego górnictwa na terenie „Che│mów” i mo┐liwoÂci ich wykorzystania do celów turystycznych. W│aÂnie te szczególne walory pos│u┐y│y do wybudowania w Leszczynie skansenu górniczo – hutniczego, którego oficjalne otwarcie nast▒pi ju┐ 19 – 20 maja br. 
 
Organizatorzy spotkania, czyli DolnoÂl▒ski Zespó│ Parków Krajobrazowych i Wydzia│ Architektury Politechniki Wroc│awskiej ju┐ teraz szukaj▒ tematów na kolejn▒, piŕtnast▒ edycjŕ konferencji, która byŠ mo┐e odbŕdzie siŕ w przysz│ym roku na nieco szerszym forum. 
Reklama

Komentarze (0)


Prosz─Ö zachowa─ç komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, ┼╝e Administratorem poni┼╝szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M─Öcinka. Dane osobowe zosta┼éy przekazane dobrowolnie i b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu przes┼éania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra┼║nej zgody dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si─Ö, aby korzysta─ç ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej

Publikowane komentarze s─ů prywatnymi opiniami u┼╝ytkownik├│w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç opinii.


Wi─Öcej wiadomo┼Ťci

Reklama
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Najwi─Ökszy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj naj┼Ťwie┼╝sze informacje, zdj─Öcia oraz filmy z Jawora i okolic.