Środa, 17.07.2024 169

 

Pliki cookies 21:58
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Relacja z kwietniowej sesji Rady Gminy Wądroże Wielkie

W środę, 26 kwietnia odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Wądroże Wielkie.

© AS

W kwietniowych obradach Rady Gminy Wądroże Wielkie nie uczestniczyła wójt Elżbieta Jedlecka. W zastępstwie sekretarz gminy Halina Sprysak przedstawiła sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz pozyskania środków finansowych.

Sekretarz powiadomiła o trwającym przygotowaniu do realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Budziszowie Wielkim.

- Obecnie ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert upływa w dniu 9 maja 2017 r. – mówiła sekretarz.

Dodała, że obecnie trwa realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Budziszów Wielki – Rąbienice.

- W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót termin zakończenia zadania został wydłużony do 31 maja 2017 r. - mówiła H. Sprysak.

Kontynuując sprawozdanie z działalności wójta, Halina Sprysak poinformowała, że złożono w ramach poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI, wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

- Jest to wniosek pokrywający się w 90% z wnioskiem złożonym w ramach PROW 2014-2020, gdyż również dotyczy budowy targowiska. Zadanie obejmuje również montaż monitoringu w newralgicznych miejscach na terenie Wądroża Wielkiego. Całkowita wartość zadania to kwota 960 421,40 zł., z czego planowane dofinansowanie wynosi  816 358,19 zł. Wniosek złożony został w ramach RPO, gdyż z niniejszego programu dofinansowanie wynosi 85% kwalifikowanych kosztów projektu, a w ramach PROW nieco ponad 63% – zaznaczyła sekretarz.

Ponadto w okresie między sesjami: powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o wywiezieniu osadu ściekowego z poletek oczyszczalni ścieków w Mierczycach i rozpoczęciu remontu poletek osadowych; podpisano umowę z Firma Tew  Sp. z o.o. we Wrocławiu i rozpoczęto remont separatora piasku na oczyszczalni ścieków w Mierczycach zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WIOŚ; wystosowano pismo do PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu w sprawie uporządkowania palcu na działce nr 112 obręb Biernatki (nielegalne wysypisko śmieci); wycięto drzewa na terenie oczyszczalni ścieków w Mierczycach, GOPS-u i Ośrodka Zdrowia; wykonano ogrodzenie zbiorników wyrównawczych w Skale, a także wykonano monitoring zbiorników w Skale i oczyszczalni ścieków w Mierczycach.

Na zakończenie sprawozdania sekretarza gminy poinformowała o podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Całkowity koszt zakupu książek dla Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim to 15 000 zł (kwota dotacji 12 000 tys. zł, wkład własny 3 000 tys. zł). Złożony został również wniosek na dofinansowanie doposażenia placówek oświatowych w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim wraz z objęciem uczniów i nauczycieli szkoleniami tematycznymi podnoszącymi kwalifikacje nauczania w ramach Działania 10.2 "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" z RPO na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł do kolejnego etapu oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski.

Podczas obrad obecny był st. asp. Paweł Mikuła, który odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych oraz sołtysów, odnośnie bezpieczeństwa na terenie gminy Wądroże Wielkie.

W dalszej części sesji radni przyjęli informację o funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim, zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za rok 2016, a także przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wądroże Wielkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

Następnie podjęli uchwałę: zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2030; w sprawie zmian w budżecie gminy Wądroże Wielkie na rok 2017; zmieniającą uchwałę Nr XXV/151/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Wądroże Wielkie; w sprawie realizacji w partnerstwie z Powiatem Jaworskim zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107379 D  z drogą powiatową nr 2799 D w miejscowości Rąbienice (skrzyżowanie w obrębie geodezyjnym Rąbienice oraz Gądków)".

Na zakończenie kwietniowej sesji radni przyjęli informację przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Komentarze (5)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

mieszkaniec Mierczyc
mieszkaniec Mierczyc29 kwietnia 2017 o 23:03
Przewodniczący rady odwalił pańszczyznę przewodnicząc na sesji w niecałą godzinę, zawinął kasę i pobiegł na 11.00 otwierać żłobek. Mam nadzieję ze w przyszłych wyborach mieszkańcy z Mierczyc rozliczą radnego z Legnicy za jego niekompetencje i fuszerkę
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkaniec z Wądroża
mieszkaniec z Wądroża27 kwietnia 2017 o 22:12
a o podjęciu uchwały ws podwyżki zarobków wójt to juz słówkiem redaktor nie pisnął. Przy tak dużym zadłużeniu gminy, gdzie podnosi sie wszelkie opłaty i podatki, dziesięciu bezradnych podniosło rękę za podwyżką pensji wójtowej. Gdzie tu rozum? W uzasadnieniu czytamy: " za wieloletnią pracę i niezatrudnienie zastępcy wójta". Ja sie pytam gdzie te wiele lat pracy, skoro wójtowa jest wojtem pierwszą kadencję i gdzie w ustawie jest mus zatrudnienia zastępcy, Jet sekretarz i ona przejmuje obowiazki wójta. Należałoby troche myśleć, bo łatwo sie rządzi nie swoimi pieniędzmi !!!
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Także mieszkaniec Wadroża
Także mieszkaniec Wadrożamieszkaniec z Wądroża28 kwietnia 2017 o 07:12
Jako jedyny wójt w powiecie sama pracuje wiec słusznie dostała podwyżkę dodatku funkcyjnego. Minęła połowa kadencji i dopiero radni to docenili. W okolicznych Jaworze, burmistrzowi dali radni pensję z najwyższej półki już na początku kadencji. Brawo dla pani wójt.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkaniec
mieszkaniecTakże mieszkaniec Wadroża28 kwietnia 2017 o 08:28
haha dobre sobie, najbardziej zadłuzona gmina, a ona sobie podwyzkę dała, dobre sobie
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
kontakt
kontakt27 kwietnia 2017 o 15:22
W składzie Rad Gmin powinni być tylko poniżej 40-tki
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.