Wtorek, 28.05.2024 151

 

Pliki cookies 00:39
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Za nami styczniowa sesja

W trakcie styczniowej sesji radni Gminy Wądroże Wielkie przyjęli dziewięć uchwał. Ważnym punktem była też informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat aktualnych problemów dotyczących m.in. afrykańskiego pomoru świń czy ptasiej grypy.

Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz pozyskania środków finansowych, sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2016 oraz wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.

Ponadto rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie przyjęcia Programu działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2017 r.; w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/142/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych w gminie Wądroże Wielkie; w sprawie opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych w gminie Wądroże Wielkie; w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa; zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2030; w sprawie zmian w budżecie gminy Wądroże Wielkie na rok 2017; w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną; w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzającą nieważność uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji i spłaty udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o. o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla własnego „in blanco”.

Ważnym punktem obrad była informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat aktualnych problemów dotyczących m.in. afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy, rolniczego handlu detalicznego oraz identyfikacji zwierząt. Lek. wet. Roman Steć udzielił radnym i sołtysom szczegółowych informacji dotyczących panujących obecnie zagrożeń.

Przypomniał też m.in. zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):

̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

 

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.