Czwartek, 20.06.2024 114

 

Pliki cookies 04:23
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

(FOTO) Remont DK3 zostanie dokończony!

Wszystko wskazuje na to, iż wielomiesięczne starania Ruchu Obywatelskiego "Reanimacja" zakończą się sukcesem. Ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad padła jasna deklaracja o kontynuacji remontu DK3 jeszcze w tym roku.

W siedzibie wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad doszło do spotkania Jana Gawrońskiego z "Reanimacji" oraz wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego z dyrektor oddziału GDDKiA Ewą Bojarczak i zastępcą dyrektora Jackiem Mozalewskim. Rozmowy dotyczyły niedokończonego remontu odcinka drogi krajowej nr 3, biegnącego przez miasto Jawor.

- Mamy zagwarantowane pieniądze w planie remontów dróg krajowych. Do ich pozyskania w tym roku bardzo przyczyniła się pomoc pani minister Witek. Umożliwi nam to zakończenie całego remontu na drodze krajowej nr 3, przebiegającej przez miasto Jawor - podkreśla Ewa Bojarczak, dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

Zadowolenia z dzisiejszych ustaleń nie kryją przedstawiciele "Reanimacji", którzy od wielu lat walczą o realizację remontu drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez miasto, a od czasu przerwania modernizacji jaworskiego odcinka drogi wzmogli swoje działania.

- Otrzymaliśmy zapewnienie, że remont nastąpi w jak najszybszym czasie. Pieniądze z centrali zostały zapewnione dzięki staraniom pani minister Witek. Jestem z tych rozmów i tego spotkania zadowolony, bo wreszcie mamy właściwą odpowiedź na pytania, które nas nurtowały. Myślę, że GDDKiA dopilnuje tego, żebyśmy wreszcie mogli przeciąć wstęgę na zakończonym remoncie drogi krajowej przebiegającej przez Jawor - mówi Jan Gawroński z Ruchu Obywatelskiego "Reanimacja".

Rozmowy z GDDKiA pomogło zdynamizować także wsparcie Starostwa Powiatowego w Jaworze.

- Cieszymy się bardzo, że ta inwestycja będzie kontynuowana. Pół roku temu do starostwa zgłosili się przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego "Reanimacja" z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu remontu drogi krajowej nr 3. Wspólnymi siłami starostwa, ale także przy wsparciu minister w rządzie Beaty Szydło pani Elżbiety Witek, uzyskaliśmy potwierdzenie decyzji o kontynuacji remontu tej drogi, na który zostały już przekierowane środki z budżetu państwa. Cieszymy się, że ten problem komunikacyjny zostanie wreszcie rozwiązany i ruch na terenie Jawora będzie odciążony. W szczególności ruch dotyczący transportu dużych i ciężkich pojazdów - zaznacza wicestarosta Arkadiusz Baranowski.

 

Szczegółowe informacje dotyczące remontu DK3 w najbliższym wydaniu dwutygodnika Wiadomości24h!

Komentarze (102)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

jaworzanin
jaworzanin1 maja 2017 o 10:04
To ile procent w granicach miasta zostało wykonanych? Jakoś widać, że nie ma ponad 50% , więc nie można pisac, że zostanie dokończony remont DK3. Tutaj pozostało mnostwo roboty i to tej najtrudniejszej do wykonania - a czy wybrano juz Wykonawcę, bo poprzedni nie może kontynuować.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
opolak
opolak11 lutego 2017 o 12:17
Obwodnica dla samochodów ciężarowych - TIRów z kamieniem z Męcinki Nocne przejazdy tirów przez Sochaczew Rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że Rada Miejska w Sochaczewie miała prawo zakazać przejazdów tirów nocami przez miasto. Zaskarżył rewizją nadzwyczajną wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ocenił taki zakaz jako sprzeczny z prawem. Poprzedziły go głośne protesty mieszkańców przeciwko masowemu ruchowi ciężkich pojazdów przez centrum miasta. Sochaczewianie żądają budowy obwodnicy która wyprowadziłaby samochody poza miasto, a dopóki jej nie będzie - przynajmniej doraźnego ograniczenia ruchu, zwłaszcza tirów jadących tędy tranzytem. W czerwcu minionego roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ograniczenia w Sochaczewie ruchu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t w godzinach od 22.00 do 6.00. Miesiąc później uchwałę unieważnił wojewoda skierniewicki, zarzucając, że Radą przekroczyła swoje kompetencje. Należą bowiem do niej jedynie sprawy z zakresu organizacji ruchu na drogach gminnych, podczas gdy drogi, ,tranzytowe przebiegające, przez Sochaczew, są drogami krajowymi i zarządzanie ruchem na nich należy do wojewody. Burmistrz Sochaczewa zaskarżył to rozstrzygnięcie do NSA. Jednakże w kwietniu tego roku NSA – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi oddalił skargę, gdyż uznał, że wojewoda trafnie ocenił, uchwałę jako sprzeczną z prawem i prawidłowo stwierdził jej nieważność. Natomiast rzecznik praw obywatelskich dostrzegł w wyroku NSA „rażące naruszenie prawa, skutkujące negatyw-nie w sferze praw i wolności obywatelskich, gwarantowanych w konstytucji" Zgodnie z nią organa samorządu ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze ich działania. Również ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przewiduje możliwość wprowadzenia na podstawie przepisów gminnych ograniczeń dla środków transportu i komunikacji, jeżeli stwarzają one uciążliwości dla środowiska powodując hałas i wibrację. Zdaniem prof. Adama Zielińskiego uchwała RM w Sochaczewie stanowi właśnie akt prawa miejscowego, a podstawę do jej podjęcia dała konstytucja oraz ustawa o ochronie środowiska. Obwodnica w Sochaczewie została zrealizowana
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
GK
GK26 stycznia 2017 o 18:55
Wiecie co ? Nie wybierajmy już Bery na drugą kadencję.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
info z PSM
info z PSM26 stycznia 2017 o 16:03
40 tonowy TIR tyle co 160000 sam. osobowych. Ocena wpływu poruszania się pojazdów przekraczających dopuszczalne w Polsce naciski na oś na degradację sieci drogowej, opis systemu udzielania zezwoleń i pobierania opłat za przejazd po niedostosowanych odcinkach dróg oraz mapy obrazujące polską sieć drogową, na którą w latach 2004-2010 dopuszczone zostaną pojazdy o maksymalnym nacisku 11,5 tony/oś, z zaznaczeniem odcinków niedostosowanych, na przejazd którymi niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia i uiszczenie dodatkowej opłaty Ocena degradacyjnego wpływu pojazdów przekraczających dopuszczalne obciążenie na oś na polską sieć drogową Podczas eksploatacji nawierzchnia drogowa ulega zużyciu i zniszczeniu, na co wpływają dwa podstawowe czynniki: ruch pojazdów i klimat, z czego główną przyczynę zniszczeń stanowi pierwszy z nich. Im większa masa (ciężar) pojazdu, tym większe oddziaływanie niszczące na nawierzchnię. Liczy się zatem nie tylko natężenie (liczba pojazdów w jednostce czasu), lecz także, a niekiedy przede wszystkim, ich ciężar wyrażany obciążeniem osi. W Polsce dopuszczalne obciążenie osi wynosi 100 kN (10 T).Każde zwiększenie obciążenia pojazdu ponad dopuszczalny prawem limit przynosi wymierną stratę w postaci zwiększonych i narastających uszkodzeń nawierzchni drogowej. Jeśli stan nawierzchni sieci drogowej jest dobry, to zwiększenie zniszczeń wskutek przeciążenia pojazdów jest mniejsze niż wtedy, gdy nawierzchnia jest nierówna i charakteryzuje się złym stanem technicznym. W tym wypadku dochodzi bowiem zwiększenie agresywności obciążenia pojazdem wskutek efektu oddziaływania dynamicznego. Wziąwszy pod uwagę stan dróg w Polsce trzeba wyraźnie stwierdzić, że pojazdy o ponadnormatywnym obciążeniu przynoszą znacznie większe szkody niż w krajach Europy Zachodniej. Efektem jest dalsze pogarszanie stanu nawierzchni. W rezultacie dopuszczenie większego limitu obciążenia, które miało przynieść pożytek przewoźnikowi, działa przeciwko niemu, przyczyniając się do pogorszenia stanu nawierzchni, który staje się rzeczywistym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu. Nawierzchnia drogowa nie jest niszczona przez samochody osobowe z obciążeniem osi rzędu 5 kN (0,5 T), lecz przez samochody ciężarowe. Niszczące działanie pojazdu na nawierzchnię rośnie w funkcji potęgowej obciążenia. Z powszechnie przyjmowanego prawa czwartej potęgi wynika, że przejazd jednego samochodu ciężarowego normatywnego 100 kN/oś wywiera taki wpływ na nawierzchnię, jak przejazd 160 tys. samochodów osobowych. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku dwukrotnie większym – 200 kN/oś – powoduje 16-krotnie większe zniszczenie nawierzchni.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
z ngj
z ngj26 stycznia 2017 o 15:59
A może by tak… Jeżeli Męcinka nie chce się zgodzić na przejazd ciężarówek gminnymi drogami, a w końcu kopalnie są na jej terenie i konkretne korzyści finansowe płyną do gminnej kasy, to członkowie „Reanimacji” mają propozycję, aby starosta wystawił tablice z ograniczeniem tonażu do 8-12 t na drodze wlotowej do Jawora z Piotrowic z jednoczesną informacją dla kopalń korzystających z tej drogi, wskazującą alternatywne rozwiązania. Rozwiązanie może szokujące, ale jeżeli nie można się dogadać, to nie można też ustąpić. http://nowagj.pl/sprawy-i-sprawki/sprawy-i-sprawki/6333-reanimacja-w-natarciu.html
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
borus
borusz ngj26 stycznia 2017 o 20:51
Zgodnie z Konstytucją organa samorządu ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze ich działania. Również ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przewiduje możliwość wprowadzenia na podstawie przepisów gminnych ograniczeń dla środ¬ków transportu i komunikacji, jeżeli stwarzają one uciążliwości dla środowiska powodując hałas i wibrację.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Irmina
Irmina20 stycznia 2017 o 18:38
Załatwienie remontu DK 3 jest na złość burmistrzowi ? Co ty piszesz ? Oj biedny ten burmistrz , jemu robią na złość, on jest taki skrzywdzony. Proponuję aby burmistrz nie wydawał pieniędzy na promocję, tylko na rzeczy naprawdę istotne. Promocja już nie pomoże, my już wszystko wiemy. Mniej fotek, więcej pracy.
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
zigzag
zigzag20 stycznia 2017 o 07:23
Załatwienie remontu DK 3 jest na złość Burmistrzowi. W budżecie miasta prawdopodobnie nie przewidzieli wydatków na wymianę infrastruktury w drodze, a miasto musi jeszcze uzbroić tereny strefy, wyremontować ul. Cukrowniczą + rurociąg z przepompowni ścieków do Małuszowa na co Burmistrz musi oprócz dotacji wziąć niezły kredyt.Czyżby znowu wielomiesięczne remonty i nerwy mieszkańców?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
wybór
wybórzigzag20 stycznia 2017 o 09:51
skoro są tak ważne zadania do wykonania, to można ograniczyć te mniej ważne-np. na promocję
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Dziękuję za wysłuchanie
Dziękuję za wysłuchaniezigzag20 stycznia 2017 o 07:57
Przykro mi ale terenu w Jaworze należącego do strefy wałbrzyskiej nie uzbraja burmistrz ale strefa wałbrzyska, Burmistrz to nie strefa, nie ma też jaworskiej strefy, tylko teren w Jaworze należący do strefy wałbrzyskiej. Burmistrz ma zrobić cukrownicza na co dostał kasę od rządu w postaci dotacji i przełożyc swoje sieci w drodze czyli wode i kanalizację. Wbijcie sobie to raz na zawsze do głowy.
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
janko
jankoDziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 21:14
Czesiu doskonale zrozumiałem Twoją wypowiedź. Raczej źle odczytałeś moją Pokażcie mi miasto z drogą szybkiego ruchu, bez strefy, które się rozwineło. Czekam na propozycje.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
czesiek
czesiekDziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 16:42
do janko z 8,33 żeby zrozumieć o co mi chodziło , musisz wcześniej przeczytać poprzedni komentarz.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ot tak
ot takDziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 14:48
strefy rozwijają się przy tzw. "korytarzach transportowych", dla Jawora takim korytarzem jest S3
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
LOGISTYKA
LOGISTYKADziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 14:47
pokaz mi strefę, oddaloną od takiej drogi (tak jak dotychczas było w Jaworze), która się rozwinęła
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
janko
jankoDziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 12:19
do logistyka: Sam dostęp do drogi szybkiego ruchu nie gwarantuje rozwoju miasta. Drogi szybkiego ruchu mają to do siebie, że podróżni oglądają miasto z wnętrza samochodu. Aby odwiedzili miasto muszą mieć konkretny powód. Praktyka pokazuje, że po wybudowaniu drogi szybkiego ruchu koło miasta spowodowała spadek liczby odwiedzających lub przejeżdżających przez miasto.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
LOGISTYKA
LOGISTYKADziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 09:10
do janko: A czy prezydenci tych miast powiedzieli, że jakby nie te bliska lokalizacja i dostęp do drogi szybkiego ruchu (jaką np. jest A4 i S3) to strefy w tych miastach nie miałyby szansy na rozwój i miasta by wymarły?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
janko
jankoDziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 08:33
do Czesiek: A czy prezydenci tych miast powiedzieli, że jakby nie te strefy to miasta by wymarły? Nie byłoby pracy i Pan Prezydent narzekałby, żę co z tego, że wyremontował Legnicę jak nie ma pracy. A tak to przynajmniej Legnica się rozwija. Zadłużenie kiedyś zostanie spłacone.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
BIP Jawor c.d. pkt.2)
BIP Jawor c.d. pkt.2)Dziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 00:36
2) wprowadzenie „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Jawor”, który wprowadzi zachętę inwestycyjną w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) i skierowany będzie do potencjalnych inwestorów, którzy zamierzają rozpocząć i utrzymać inwestycję na terenie Gminy Jawor przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
BIP Jawor
BIP JaworDziękuję za wysłuchanie23 stycznia 2017 o 00:34
§ 1. 1. Rada Miejska w Jaworze realizując zadania ustawowe i statutowe, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności w zakresie dbałości o systematyczny rozwój poprzez: podejmowanie różnego rodzaju działań prorozwojowych oraz wdrażanie projektów proinwestycyjnych w ramach gminnej strategii rozwoju, stanowiącej podstawę wsparcia lokalnego środowiska gospodarczego i jego otoczenia, deklaruje: 1) podjęcie wszelkich działań zmierzających do skutecznego funkcjonowania Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor (DSAG - S3 Jawor) oraz pozostałych terenów przeznaczonych pod inwestycje w Gminie Jawor, 2) wprowadzenie „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Jawor”, który wprowadzi zachętę inwestycyjną w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) i skierowany będzie do potencjalnych inwestorów, którzy zamierzają rozpocząć i utrzymać inwestycję na terenie Gminy Jawor przez okres co najmnie
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanka
jaworzankaDziękuję za wysłuchanie20 stycznia 2017 o 20:19
do Zenek .NIe ma czegoś takiego jak przepisanie firmy.Najpierw trzeba zlikwidować jedną , rozliczyć sie z .. itd Nie chce mi się tego wszystkiego pisać. Po prostu jak coś piszesz to się dowiedz o co chodzi.Ale nie martw się nie jesteś sam .Większość którzy tu piszą to kompletni ignoranci , ale za to złośliwi i pracowici.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
pracUM
pracUMDziękuję za wysłuchanie20 stycznia 2017 o 12:57
UCHWAŁA NR XXX/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy publicznej związanej z realizacją nowych inwestycji na terenie Gminy Jawor.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
do zenek
do zenekDziękuję za wysłuchanie20 stycznia 2017 o 10:58
przed gmina poważne wyzwania inwestycyjne. Korzystniej jest finansować je z dochodów, niż kredytów. Mało która gmina w takich okresach obniża podatki, lub udziela ulgi.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninDziękuję za wysłuchanie20 stycznia 2017 o 10:27
Mercedes będzie zwolniony z podatków, to i lokalni przedsiębiorcy też pewnie chcą-a co z mieszkańcami? Też mogą liczyć na jakieś zwolnienia? Wszak niejeden przedsiębiorca jest bogatszy od niejednego mieszkańca.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
finansista
finansistaDziękuję za wysłuchanie20 stycznia 2017 o 10:23
Aby burmistrz mógł umorzyć komuś podatek musi istnieć ważna przyczyna ekonomiczna, nieściąganie podatków, to dyscyplina finansów (jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania-art. 42 ust. 5 ustawy o fin.publ.), a jak rada podejmie uchwałę o zwolnieniach, to ten problem znika, ale znikają też wpływy do budżetu, z których można realizować zadania. Gminy różnie kształtują swoje polityki finansowe.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
zenek
zenekDziękuję za wysłuchanie20 stycznia 2017 o 10:04
dotacja pokrywa inwestycje w jakimś procencie, a rada miasta uchwałą zwolniła nowo powstające firmy z podatku od nieruchomości- tyko patrzyć jak wszyscy przedsiębiorcy będą przepisywać swoje działalności na synów, córki, zięciów, itd.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
czesiek
czesiekDziękuję za wysłuchanie20 stycznia 2017 o 09:46
dziwne , że nie wiedzieli o tym np prezydent Legnicy, burmistrz Środy Śląskiej , czy chociażby burmistrz Polkowic. Cytat prezydenta Legnicy " gdybym wiedział że SSE pochłonie 78 milionów z budżetu Legnicy to zastanowił bym się nad tą strefą" czy burmistrz Środy "SSE zadłużyła Środę na całe dziesięciolecia" itd . No , ale nie mieli tam takiego specjalisty jak ty który każe nam wbijać swoje "prawdy " do głowy
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaross
Jaross19 stycznia 2017 o 21:51
czyli za pierwszym razem pieniądze były tylko na 2 odcinki tej trasy "załatwione", że teraz ten pan i ta pani musieli "załatwiać" kolejne?? czemu nie wspomogli od początku tej inwestycji na tyle, żeby można ją było płynnie zakończyć za pierwszym podejściem?? od ilu lat walczyli o te pieniądze, o teren pod strefę o budowę S-3....ciemnota i krótkowzroczność... wszyscy podpisują się pod projektami, które i tak musiałyby być zrobione. wiele innych ważnych spraw do załatwienia w mieście i powiecie, tak by żyło się lepiej mieszkańcom i przedsiębiorstwom - tylko że tutaj trzeba wykazać się pomysłowością a nie tylko chęcią zrobienia ładnego zdjęcia - tyczy się to tak samo ratusza jak i starostwa.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Komentator
KomentatorJaross19 stycznia 2017 o 23:13
Bera miał rozkopać miasto i się zesr.ł Nic nie zrobił w tym kierunku przez cały 2016 rok. Partacz!
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
sędzina
sędzina19 stycznia 2017 o 19:54
Według mojej oceny p. Arkadiusz Baranowski wygrał z Emilianem Berą
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
bolo
bolosędzina20 stycznia 2017 o 01:02
Do sędzina-O ile mnie pamięć nie myli to Baranowski przegrał z kretesem z Berą w bezpośrednim pojedynku.
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
do bolo
do bolobolo20 stycznia 2017 o 08:46
ale to już historia, życie pisze nową
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
plebiscyt
plebiscytsędzina19 stycznia 2017 o 23:12
z Panem Baranowskim z pewnością nie zagraża nam kryzys moralny i etyczny, czy upadek lokalnego patriotyzmu
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Celina
Celina19 stycznia 2017 o 18:48
To dobra wiadomość,że Bera nie zrobił sobie fotki. Zresztą p. Arkadiusz jest o niebo przystojniejszy
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
no ba
no baCelina19 stycznia 2017 o 19:30
wg mnie p. Arkadiusz jest bardziej męski a do tego konkretny
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Kawka
Kawkano ba20 stycznia 2017 o 09:24
wg. mnie p. Arkadiusz nie jest typem macho, ale z pewnością jest b.męski, a do tego niesamowicie inteligentny, empatyczny, przedsiębiorczy
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
do bolo
do bolono ba20 stycznia 2017 o 08:51
mi z ciotą kojarzy się inny typ osobowości, np. taki, co to samodzielnie nie potrafi podejmować decyzji i potrzebuje obstawić się tabunami swoich miernych, ale wiernych, aby funkcjonować
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
bolo
bolono ba20 stycznia 2017 o 01:12
Według uczonych z Massachusetts Institute im mężczyzna z wyglądu maczo, tym większa ciota
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
w jednym z pokoi UM
w jednym z pokoi UM19 stycznia 2017 o 12:15
Znowu z fotą mi nie wyszło...
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Zenon
Zenonw jednym z pokoi UM19 stycznia 2017 o 16:21
Burmistrzu działaj - już 2 lata temu jakoby była dokumentacja na wymianę sieci pod jezdnią. Mam nadzieję, że był to wystarczający czas na przygotowanie wszystkiego do inwestycji. CHCĘ UCZESTNICZYĆ W ROZMOWACH I SPOTKANIACH POMIĘDZY GENERALNĄ DYREKCJĄ DRÓG A GMINĄ, aby nie wprowadzano mieszkańców w błąd na jakim etapie jest gmina z wymianą sieci. Miało to BYĆ JUŻ ZROBIONE - dziś dociera do nas dobra wiadomość o kontynuacji remontu ale czy znów wstydu tylko się nie najemy. Mieszkańcy Narutowicza i Limanowskeigo są gotowi "odwiedzić" burmistrza i poważnie porozmawiać w tej sprawie.
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
hmmm
hmmmZenon20 stycznia 2017 o 08:00
Mam podejrzenia graniczące z pewnością,że dokumentacji na przełożenie sieci przy dk3 nie ma
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
normalny
normalny19 stycznia 2017 o 10:48
Pan Baranowski i Pani Witek nic nie załatwili. Pieniądze przeznaczone na remont drogi ,rząd najpierw zabrał , a teraz łaskawie oddaje. S3 i Mercedes , też jest kontynuacją poprzedniej ekipy. Czekam , co dobra zmiana pokarze w Jaworze,
14 Lubię to: 14
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
.
.normalny20 stycznia 2017 o 08:01
GDDKiA zatrzymała inwestycję ponieważ nie było warunków do jej kontynuacji. Nikt o zdrowych zmysłach nie połozy nowej drogi bez wymiany tego co jest pod nią.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
poważny
poważnynormalny19 stycznia 2017 o 11:03
Tak to sobie tłumacz...
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
opolak
opolak19 stycznia 2017 o 09:21
Kategorycznie wyprowadzić TIRy z kamieniem z Jawora. Stara substancja i inzynieria podziemna nie wytrzymują takiego obciążenia i wstrząsów niszczących budynki. Z Męcinki mogą jechac przez Stary Jawor - niech sobie zrobia przeprawe przez Nysę Sz.
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
super
super19 stycznia 2017 o 08:41
Widać, że podczas gdy jedni świętowali w sejmowych ławach śpiewając piosenki, inni ciężko i efektywnie w tym czasie pracowali. Wielkie dzięki dla p. Witek
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Bronek
Bronek19 stycznia 2017 o 02:03
Pan Arkadiusz Baranowski na BURMISTRZA Jawora.
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninBronek19 stycznia 2017 o 08:38
wg mnie Pan Arek więcej robi dobrego dla Jawora i jaworzan niż niejeden rodowity jaworzanin. ludzie pochlebnie się o nim wypowiadają-jest otwarty na problemy mieszkańców, udziela wsparcia, szanuje ludzi.
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
PIS(psl) i PO  to jedo zło
PIS(psl) i PO to jedo złojaworzanin19 stycznia 2017 o 12:18
do Czesiek i"normalny" Wsze pisanie nic nie da.Wyznawcy PISu są tak zaczadzeni ,że żadne argumenty do nich nie trafiają. Zauważcie ,że na jakąkolwiek próbę napisania prawdy PISiory reagują agresją i obrażają wszystkich którzy mają inne zdanie. To nie są partnerzy do jakiejkolwiek rozmowy.
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninjaworzanin19 stycznia 2017 o 12:07
koniowi to powiedz !!!
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninjaworzanin19 stycznia 2017 o 11:46
nie nazywam się Arek
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
*
*jaworzanin19 stycznia 2017 o 09:35
jak można samemu o sobie takie bzdury pisać !?
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
@@
@@Bronek19 stycznia 2017 o 07:38
Raczej na prezydenta Legnicy.
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
lala
lala19 stycznia 2017 o 02:01
Oj obiecana nam obiecano. Trudno mi zrozumieć dlaczego tak bardzo wierzyliśmy, że będziemy mieli w Jaworze WYZWOLONA energię. Nie ma tej energii i nie będzie. Bera nie zrealizował swoich obietnic
12 Lubię to: 12
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
czas i efekt
czas i efekt19 stycznia 2017 o 01:52
No proszę-pół roku temu do starostwa zgłosili się przedstawiciele RO "Reanimacja" z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu remontu drogi krajowej nr 3 i w ciągu roku załatwione, choć nie należy to do kompetencji starostwa. A gdzie ponad 2 lata temu obiecana jaworzanom darmowa komunikacja miejska?
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jesteście super
jesteście super18 stycznia 2017 o 23:46
brawo Panie Wicestarosto Baranowski, brawo PIS , brawo Reanimacja . PIS to jedyna partia co załatwia sprawy zwykłych ludzi. Pamiętacie - ktoś miał rozkopać miasto ? Jak wyszło wszyscy wiemy. A teraz taka sytuacja. Wicestarosta ze zwykłymi obywatelami nie poddają się walczą. Przy wydatnej pomocy posłanki Witek załatwione zostaje , to co miało być nie do załatwienia . I to jeszcze sprawy,które należą do zadań kogo innego . Jesteście wielcy !!!!!! PS. czas dokonać zmiany władzy, także w Jaworze
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
a jednak można
a jednak możnajesteście super19 stycznia 2017 o 01:43
Pan Arek jest the best-wszędzie się dobrze sprawdzi-udowodnił to w te 2 lata
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Sonia
Sonia18 stycznia 2017 o 23:11
Tak sobie myślę, dlaczego burmistrz Bera z PO nie jest taki skuteczny jak p. Arkadiusz Baranowski. Zatrudnił przecież ludzi ze Świdnicy i Strzegomia powinni jemu pomóc by dorównał p. Arkadiuszowi.
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
opinia publiczna
opinia publicznaSonia19 stycznia 2017 o 23:18
z opinii publicznej widać że dużo na tym stracił: http://www.portalsamorzadowy.pl/ocen-radnych/osoba/emilian-bera,882.html
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkaniec ul.Limanowskiego
mieszkaniec ul.Limanowskiego18 stycznia 2017 o 22:10
no to teraz pan burmistrz musi pospieszyć sie ze zrobieniem dokumentacji na wymianę rur wodnych i kanalizacyjnych na ul. Limanowskiego , na Placu Wolności i Ul.Dąbrowskiego i musi zdążyć wymienić to wszystko .Czy burmistrz zdąży bo przecież terminy obowiązują w zamówieniach publicznych . Żeby znowu nie trzeba było zwracać pieniądze do Warszawy
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
bolo
bolo18 stycznia 2017 o 21:46
Pani poseł W. pracuje ciężko na to aby pan B. został posłem na sejm. Lekką ręką wydaje społeczne środki na b.długą kampanię wyborczą i firmuje swoją osobą każde przedsięwzięcie pana vice-starosty.Dlaczego jej skuteczność była prawie zerowa przy rządach PO-PSL ? Nie neguję potrzeby tej inwestycji - odtrąbienie sukcesu w przedbiegach to takie pisowskie.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
heloo
heloobolo19 stycznia 2017 o 01:57
my nigdzie nie puścimy pana Arka-takiego właśnie nam tutaj potrzeba. 2 lata temu prawie nikt go nie znał a teraz ludzie mają o nim coraz lepsze zdanie-tak dba o jaworzan i ich interesy jakby od urodzenia był jaworzaninem
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Do czesiek
Do czesiek18 stycznia 2017 o 21:37
Prawda jest taka, że p.Witek i p. Baranowski robią dużo dla Jawora. Natomiast burmistrz Jawora Bera zwalnia Jaworzan, zatrudnia Strzegomian i Świdniczan. Taka jest prawda. My Jaworzanie jesteśmy gorsi od Strzegomian i Świdniczan ?
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninDo czesiek19 stycznia 2017 o 09:32
przecież wszyscy wiedzą ,że pisze to cały czas to sama osoba, dla której skończyły się konfitury i leżenie za czasów Urbańskiego. Prawda Panie A. ?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
nora
noraDo czesiek18 stycznia 2017 o 22:25
I co???? znów się płyta zacięła???? Ten tekst do urzygu... jest w każdym poruszanym temacie.... To jakaś paranoja- prosto z San Escobar ;-)
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
to normalne zjawisko
to normalne zjawiskonora19 stycznia 2017 o 01:41
dla jednych nudny, niewygodny, a dla innych widać interesujący, skoro się wszędzie przewija. mieszkańców widać interesują takie sprawy, zwłaszcza że dotyczą jaworzan, którzy wśród nich żyją, mieszkają i spotykają się ze swoimi rodzinami, znajomymi, przyjaciółmi, w różnych publicznych miejscach, itp.
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
prosta reguła
prosta regułanora19 stycznia 2017 o 01:28
co się dziwisz, im więcej zwolnień, tym więcej komentarzy, bo coraz więcej osób ze sobą rozmawia
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
czesiek
czesiek18 stycznia 2017 o 21:29
no to kto w końcu odpowiada za remont DK3 ? Jak remont zatrzymała GDDKIA to kubły jadu wylewaliście na burmistrza .Jak remont ma być dokończony to wazelina leje się na Witek i Baranowskiego. Oj coś czuję ,że wyjdzie tak samo jak z karetką którą rzekomo załatwili Witek z Baranowskim , a prawda była zupełnie inna.
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
pozdr
pozdrczesiek18 stycznia 2017 o 21:40
czesiek ale z ciebie janusz...
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninpozdr19 stycznia 2017 o 09:21
oj PISiorku prawda boli. Ale wy wiecie jak zakrzykiwać prawdę.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Mietek
Mietek18 stycznia 2017 o 21:28
W gminie nic nie widać. Przez 2 lata ja nie zauważyłem nic konkretnego, oprócz oczywiście piaru
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Zebi
ZebiMietek19 stycznia 2017 o 01:35
pijar też kosztuje, tylko nie jest trwały
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
autor
autorMietek18 stycznia 2017 o 23:24
no jak to? a SKWERKI ????? :D
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jan
Jan18 stycznia 2017 o 21:27
Zastanawiam się co NGJ napisze na ten temat!
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
;)
;)Jan19 stycznia 2017 o 01:29
że odśnieżono te ulice ;)
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Krysia
Krysia18 stycznia 2017 o 21:26
Pan Arkadiusz szanuje nas Jaworzan. Dotrzymuje obietnic! To wspaniały człowiek. Myślę,że bardzo szkoda ,że nie wybraliśmy go na burmistrza Jawora. Pan Arkadiusz jako burmistrz Jawora doprowadziłby Jawor do świetności. Nie Strzegomian i Świdniczan tylko nas Jaworzan by zatrudniał.
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
:D
:DKrysia18 stycznia 2017 o 21:35
Zapomniałeś zacząć od łubudubu, łubudubu....
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ojojoj
ojojoj:D19 stycznia 2017 o 01:33
Widać boli kogoś profesjonalizm i dobre relacje z mieszkańcami p. Baranowskiego-obaj panowie (Bera i Baranowski) zaczynali w tym samym czasie, więc szansa była równa. Każdy z nich postawił na cos innego i jak widać u p. Baranowskiego widać wymierne efekty
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
MERYTORYKA
MERYTORYKA18 stycznia 2017 o 20:52
Muszę powiedzieć, że pan Arkadiusz zyskuje coraz większe zaufanie jaworzan-z tego co słychać, coraz więcej mieszkańców zwraca się do niego z różnymi sprawami i jeszcze nikt się na nim nie zawiódł-tak trzymać!
12 Lubię to: 12
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
efektywnoś a nie efektowność
efektywnoś a nie efektownośćMERYTORYKA18 stycznia 2017 o 20:59
Jak szanuje się ludzi i swoich mieszkańców, dotrzymuje się złożonych obietnic, to i zdobywa się ich zaufanie, szacunek, które procentują, zwłaszcza jak ma się do czynienia z inteligentnym, zrównoważonym człowiekiem
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
fejsik
fejsik18 stycznia 2017 o 20:47
wielkie dzięki dla Pani Eli i pana Arka za konkretne działania-może tym razem się uda, jak wszyscy wezmą się do sumiennej pracy
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Wyborca
Wyborcafejsik18 stycznia 2017 o 20:54
Przykre jest to wszyscy muszą się wziąć do sumiennej pracy żeby naprawić to co ktoś spartaczył ! A dla pani poseł i pana wicestarosty wielkie wielkie podziękowania !
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
to prawda
to prawdaWyborca18 stycznia 2017 o 21:09
w gminie przez 2 lata nie widać jakiś większych konkretnych inwestycji, w rankingu inwestycyjnym Jawor stoi na jednej z końcowych pozycji
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
wyborc
wyborc18 stycznia 2017 o 20:33
Jakiego posła mają pisiory w Jaworze?
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
:)
:)wyborc18 stycznia 2017 o 20:43
Mercedes, S3, DK3-jaworzanie realnie odczuwają, że mają "swojego" posła, na którego wsparcie mogą liczyć
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
z jawora
z jaworawyborc18 stycznia 2017 o 20:39
Elżbieta Witek jest jaworzanką
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Irmina
Irmina18 stycznia 2017 o 20:32
Wspaniały sukces p. Arkadiusza . Ten pan powinien być dla innych przykładem. On nie musi się lansować !
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jurasik
jurasik18 stycznia 2017 o 20:30
to jest wspaniała informacja dla Jawora i Jaworzan. Boję się aby za chwilę na ulubionym jaworskim profilu facebookowym nie pojawiła się informacja. ZNÓW ZAŁATWIŁEM 7 mln na modernizację drogi ale tym razem miasto na pewno jest przygotowane na 100% na tą inwestycję. Minęły dwa lata oczekiwania - teraz jako MIESZKAŃCY pytamy czy miasto jest gotowe do inwestycji czy znów będzie wielki wstyd?
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ARSE
ARSE18 stycznia 2017 o 20:21
"Pół roku temu do starostwa zgłosili się przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego "Reanimacja" z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu remontu drogi krajowej nr 3. Wspólnymi siłami starostwa, ale także przy wsparciu minister w rządzie Beaty Szydło pani Elżbiety Witek, uzyskaliśmy potwierdzenie decyzji o kontynuacji remontu tej drogi, na który zostały już przekierowane środki z budżetu państwa." INNI MOGĄ TYLKO BRAĆ PRZYKŁAD Z TAKIEGO PODEJŚCIA DO SWOICH MIESZKAŃCÓW I ICH PROBLEMÓW-WIDAĆ, ŻE NA TAKIEGO WŁODARZA MIESZKAŃCY MOGĄ LICZYĆ
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
@
@18 stycznia 2017 o 20:14
NARESZCIE-a już myślałem, że wszystko stracone !
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
uff
uff18 stycznia 2017 o 19:50
jak to dobrze że za to zabrał się ktoś taki jak p.Arek-jest realna szansa, że będzie zrobione-konkretny człowiek, to i konkretne działania
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Fela
Felauff18 stycznia 2017 o 20:07
jedni gromadzą znaczki, inni zdjęcia, laurki, a jeszcze inni SUKCESY-dobrze, ze w powiecie trafili się ci ostatni
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
a jednak będzie :)
a jednak będzie :)uff18 stycznia 2017 o 19:55
od razu widać, że ten pan nie ma problemów z relacjami interpersonalnymi-potrafi z każdym efektywnie współpracować
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
coraz większy szacun
coraz większy szacun18 stycznia 2017 o 19:39
Brawo dla pana Arka-widać, że jak coś obieca, to słowa dotrzymuje, a jak się za coś zabiera, to kończy. Porostu jest SKUTECZNY. Jest żywym dowodem na to, że można pogodzić młodość z fachowością, efektywnością i wysokim standardem wartości moralnych, etycznych.
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzanin18 stycznia 2017 o 19:15
No jaki pech burmistrz nie zdążył pierwszy ogłosić tej wspaniałej wiadomości !
16 Lubię to: 16
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
to nie ja...
to nie ja...Jaworzanin18 stycznia 2017 o 19:59
nie wiem jak on sobie z tym poradzi
10 Lubię to: 10
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
w końcu!!!
w końcu!!!18 stycznia 2017 o 19:09
Trzeba naprawiać to, co sknocił "Król Julian"?
15 Lubię to: 15
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
eh
ehw końcu!!!18 stycznia 2017 o 19:13
trzeba będzie jeszcze wiele rzeczy naprawić
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
?
?w końcu!!!18 stycznia 2017 o 19:12
Ciekawe czy znowu będzie sobie przypisywał zasługi ?
12 Lubię to: 12
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanka
jaworzanka18 stycznia 2017 o 18:51
Wielki szacunek dla p. Jana Gawrońskiego z "Reanimacji" za wieloletnie starania i determinację, dla wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego, który jest otwarty i wrażliwy na bolące jaworzan sprawy, udziela pomocy i wsparcia, oraz nie rzuca słów na wiatr-jak się za coś zabierze, to można być pewnym, że będzie zrobione. Fajnie, że Jawor na taką posłankę, która nie tylko "obstawia" wszystkie miejskie imprezy w okresie kampanii wyborczych i nic poza tym dla jaworzan z tego nie wynika (jak robią to niektórzy inni posłowie), ale naprawdę działa skutecznie na rzecz naszego powiatu, Jawora i mieszkańców w najistotniejszych dla mieszkańców kwestiach.
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ala
Alajaworzanka18 stycznia 2017 o 18:56
Pan Jan z panem Arkiem robią więcej dobrego niż tabuny radnych i polityków. Brawo Wy. Oby więcej takich ludzi w samorządach!
12 Lubię to: 12
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
:)
:)Ala18 stycznia 2017 o 19:46
Mercedes, S3, DK3-teraz jaworzanie czują, że mają "swojego" posła
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
racja
racjaAla18 stycznia 2017 o 19:43
to prawda
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.