Wtorek, 28.05.2024 281

 

Pliki cookies 19:20
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Sprawowanie władzy polega na określaniu priorytetów – wywiad z Mirosławem Brzozowskim

Wójt Gminy Męcinka w rozmowie z Wiadomościami24h podsumowuje półmetek kadencji.

Na pańskim profilu Facebook można zobaczyć zdjęcia z wędrówki po górach. Czy to pana hobby?

Ogólnie uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, a szczególnie lubię jazdę na rowerze. Wysiłek fizyczny dobrze wpływa nie tylko na zdrowie, ale również na nastrój. Lubię także gotować. Kiedy byłem mały często pomagałem mamie w kuchni.

Czy gotuje pan obecnie jako wójt swoim urzędnikom w Urzędzie Gminy w Męcince?

Nie, urzędnikom nie gotuję, ale wraz z przedszkolakami z Pomocnego przygotowywaliśmy wspólnie w ubiegłym tygodniu pierogi wigilijne. Zdarza mi się również coś upichcić dla moich dzieci w domu.

Co skłoniło pana do kandydowania na stanowisko wójta?

Namówili mnie ludzie, mieszkańcy Gminy Męcinka. A swoje intencje potwierdzili w wyborach samorządowych w listopadzie 2014r. tak licznie w nich uczestnicząc. Frekwencja wyborcza w Gminie Męcinka była jedną z najwyższych w województwie dolnośląskim, a wynik wyborów na wójta pokazał, że nasi mieszkańcy oczekiwali zmiany.

Dzień 3. grudnia 2014 r. to dla mnie bardzo ważna data. Objąłem funkcję Wójta Gminy Męcinka i z pełną świadomością odpowiedzialność za sprawy naszej wspólnoty samorządowej.

Wiele razy zastanawiałem się nad istotą gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i istotą władzy samorządowej. Odbyłem bardzo wiele rozmów z mieszkańcami tej gminy.

Uznałem, że Gminy nie możemy traktować jak przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w świecie globalnego wyścigu o sukces, o lepsze wyniki, wyższe wskaźniki i słupki, o osiąganie najlepszych nagród w kraju i najwyższych miejsc w rankingach. Zadeklarowałem mieszkańcom, że nie będę kontynuatorem takiego podejścia do wspólnoty samorządowej i deklarację tą podtrzymuję.  Uznałem, ze najważniejszy jest człowiek. Gmina to rodzina, w której żyją dzieci, ludzie młodzi, ludzie starsi, ale i osoby chore, zagubione. Każda z tych grup wiekowych ma różne potrzeby oraz problemy i należy podejmować działania, które będą je rozwiązywały. Taki kierunek zarządzania obrałem w kadencji 2014 – 2018.

Słowa, które najlepiej charakteryzują pańską pracę to...?

„Człowiek”, „wzajemny szacunek” i „współpraca” – to najważniejsze słowa, które przyświecają mi jako Wójtowi Gminy Męcinka w podejmowaniu decyzji. Bliżej ludzi - to moje przesłanie. Bliżej ludzi to skupienie dużo większej uwagi na potrzebach mieszkańca i jego rodziny, to większy nacisk na realizację potrzeb z zakresu służby zdrowia i edukacji, ale przede wszystkim to wsłuchiwanie się w głos mieszkańca. Rozwój gminy uwarunkowany jest także rozwojem przedsiębiorczości i dlatego też założyłem tworzenie do tego odpowiednich warunków. Cele, które wymieniam przedstawiałem w swoim programie wyborczym. Mieszkańcy dali temu aprobatę w 2014 r.

Mamy półmetek kadencji. Co się zatem udało?

Uruchomiliśmy przedszkola, otworzyliśmy nowy GOPS,  ośrodek zdrowia oraz zreformowaliśmy gminną służbę zdrowia. Zbudowanych zostało wiele chodników, dróg oraz wiat rekreacyjnych w sołectwach. Przeprowadziliśmy remonty świetlic wiejskich oraz wykonaliśmy ogrodzenia szkół i innych miejsc użyteczności publicznej. Pozyskana  została dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę chodnika i przebudowę drogi w Sichowie oraz na zakup nowego wozu strażackiego.

Wprowadzona została przyjazna polityka podatkowa oraz wdrożono szereg działań na rzecz przedsiębiorczości. Udało się wprowadzić Naszą Gminę do specjalnej strefy ekonomicznej oraz pozyskać inwestora w Nowej Męcince. To aspekty, które będą rozwijać gminę w przyszłych latach – wtedy, gdy nie będą dostępne dotacje unijne.

Dzięki dobrej i zgodnej współpracy z sołectwami oraz stowarzyszeniami zorganizowaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć społeczno – kulturalnych.

Nasuwa się zatem wniosek, że zrealizował pan już ok. 70% swojego programu wyborczego.

Mój program wyborczy był diagnozą rzeczywistych problemów społeczności tej gminy. Moim celem jest poprawa warunków życia naszych mieszkańców, dlatego też podejmuję działania w obranym kierunku. Jednakże oprócz tego udało się rozwiązać wiele innych problemów jak chociażby dowozy naszych uczniów do szkół. Z tego co wiem ten poważny problem trwał już wiele lat. Podjąłem działania, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i standardu dowozów dzieci do szkół i przedszkoli. Ponadto udało mi się wynegocjować modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Męcinka, o którą mieszkańcy bardzo zabiegali podczas zebrań wiejskich. 27 nowych lamp zamontowano już w bieżącym roku, a kolejnych 90 doświetli naszą gminę w 2017 r.

Nie bez znaczenia jest współpraca z innymi samorządami. Jak to obecnie wygląda w Gminie Męcinka?

To bardzo ważna kwestia. Lubię, kiedy współpraca samorządów jest konstruktywna i przynosi efekty w postaci konkretów. Wymienię kilka. Dzięki współpracy z gminami Świdnica, Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Leśna, Marcinowice, Siekierzyn, Strzegom, Udanin oraz Żarów udało się pozyskać ponad pół miliona złotych na nowy samochód ratowniczo – pożarniczy w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Współpraca z władzami Powiatu Jaworskiego, a także Nadleśnictwem Jawor przyczyniła się do budowy drogi Bogaczów – Pomocne – inwestycji przez tak wiele lat wyczekiwanej przez mieszkańców naszych gór. Współpraca z Gminą Jawor zaowocowała powołaniem wspólnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor - Męcinka, w obrębie której już niedługo ulokuje się Mercedes. Ponadto współpracuję z włodarzami gmin Dzierżoniów i Stoszowice w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. To samorządy, które takie inwestycje już realizowały. Obecnie również wspólnie z włodarzami gmin Wleń, Stoszowice, Mirsk, Bolków, Stara Kamienica, Leśna, Lubomierz i Kłodzko zbieramy siły i wspólnie walczymy o wsparcie finansowe na budowę wodociągów.

Przyjazna polityka podatkowa. Co to dokładnie oznacza w Gminie Męcinka?

Po pierwsze nie został podniesiony żaden podatek lokalny.

Mało tego, wiele z nich zostało  obniżonych. Wprowadzenie przyjaznej polityki podatkowej ma na celu stworzenie atrakcyjnych warunków do zamieszkiwania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Męcinka - to strategia długoterminowa, ponieważ jednym z podstawowych dochodów w budżecie gminy jest podatek PIT. W przypadku przypływu mieszkańców i przedsiębiorców dochody w budżecie będą wzrastać i wprowadzone w ostatnich dwóch latach działania właśnie to potwierdzają. Jednakże obniżka podatków będzie wprowadzana stopniowo aby nie zachwiać kondycji finansowej gminy.

Ostatnie dwa lata są rzeczywiście trudne dla samorządów. Opóźnienia w uruchamianiu naborów o środki unijne, a wiele z nich jest dopiero w trakcie przygotowywania, ale mimo tego Gmina Męcinka pozyskała przez ostatnie dwa lata blisko 5 000 000 zł.

Tak, pozyskaliśmy sporo dodatkowych środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i z budżetu państwa, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM.

A co się nie udało?

Zaplanowałem, że w obecnym roku ruszymy z budową wodociągu dla Myślinowa i Stanisławowa. Od roku mamy przygotowaną dokumentację na ta inwestycję. Niestety długie opóźnienia w ogłaszaniu naborów do programów unijnych uniemożliwiły nam realizację tego ważnego zadania. Jednakże w grudniu b.r. wniosek o dotację został już złożony i obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie sprawy.

Dotychczas nie pojawiły się również nabory wniosków do programu unijnego na realizację remontu świetlicy w Chełmcu. Jako gmina posiadamy pełną dokumentację i również zaplanowałem realizację tego zadania w 2016r. Niestety musimy czekać…

W kampanii podnosił pan kwestię mieszkań socjalnych i komunalnych oraz przeznaczenia na ten cel gminnych obiektów takich jak np. budynek po byłej szkole w Piotrowicach, tymczasem ogłasza pan przetargi na sprzedaż tego mienia…

Tak. Brak mieszkań socjalnych i komunalnych to ważny problem w naszej gminie. Dokonałem analizy tego przedsięwzięcia i obecnie pracujemy nad koncepcją budowy nowych mieszkań. Mamy już wstępnie zaplanowane miejsce na ten cel. Poszukujemy również wszelkich dostępnych środków pomocowych. Obiekt po byłej w szkole w Piotrowicach przeznaczyłem do sprzedaży, a pozyskane stąd środki będą m.in. wkładem do budowy nowych mieszkań.

Pana przeciwnicy polityczni w kampanii wyborczej podnosili to, że nie ma pan doświadczenia do piastowania tego stanowiska, a jednak jak widać przez te dwa lata sporo udało się już zrealizować…

To bardzo proste. Podstawą jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, a następnie determinacja w celu zrealizowania zgłaszanych potrzeb. Wiadomo, że jest ich wiele, a budżet jest ograniczony. Dlatego też trzeba ustalić priorytety. Na tym polega istota sprawowania władzy. Nie można budować pięknej i niebagatelnie drogiej sali widowiskowej, kiedy aż sześć miejscowości nie ma kanalizacji. Nie można planować budowy basenu, kiedy trzy miejscowości nie mają wodociągów. Przez wiele lat byłem blisko ludzi jako radny i działacz lokalnego stowarzyszenia. Poznałem potrzeby mieszkańców i specyfikę pracy samorządowej.

A jak współpracuje się panu z obecnymi radnymi?

To ludzie, którzy mają swoje zdanie i za to ich cenię. Dzięki temu podejmujemy konwersacje na różne tematy związane z rozwojem gminy podczas zarówno komisji, sesji, ale także na luźnych spotkaniach. Z dyskusji tych zawsze wyciągamy konstruktywne wnioski, co przekłada się na podejmowanie konkretnych działań na rzecz naszych mieszkańców. Nasi radni to prawdziwi lokalni liderzy kreujący wiele przedsięwzięć

Co pan sądzi o projekcie E – Urząd, który będzie realizowany przez niektóre gminy powiatu jaworskiego?

To ciekawy i nowoczesny projekt, który umożliwi załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Jednakże dużo kosztów tego przedsięwzięcia to wymiana komputerów, serwerów oraz modernizacja wewnętrznych sieci urzędów. Zdecydowałem, że nie przystąpię do tego projektu w chwili, kiedy nasi mieszkańcy nie mają sieci wodociągowych, czy kanalizacyjnych. Wiele sołectw prosi o chodniki oraz poprawę stanu dróg. To dla mnie priorytety i do realizacji tych inwestycji przystąpiłem. E – urząd – owszem, ale w gminie, którą zarządzam to jeszcze nie ten czas. Nie będę aplikować po dotacje gdzie się da i na co się da tylko dlatego, że ogłoszone są nabory. Obrałem priorytety, które muszę zrealizować. W pierwszej kolejności chcę zapewnić podstawowe potrzeby naszych obywateli. Dla mnie najważniejsze było uruchomienie pełnowymiarowych przedszkoli publicznych, zreformowanie gminnej służby zdrowia, a także otwarcie dostosowanego do osób niepełnosprawnych obiektu GOPS.

Ma pan również swój udział w słynnym w ostatnim czasie na naszym terenie Mercedesie. Zapewne wiele pracy należało włożyć w utworzenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor - Męcinka.

Tak. Od stycznia 2015 r. wielokrotnie spotykałem się z kierownictwem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu utworzenia na naszym terenie obszaru inwestycyjnego. Po wielu pracach i uzgodnieniach udało się wspólnie z wieloma podmiotami utworzyć słynny DSAG S3 Jawor - Męcinka, dzięki czemu pojawił się Mercedes. Nasi mieszkańcy znajdą pracę, a przedsiębiorcy być może nowe zlecenia. Bardzo mnie to cieszy.

A co ze słynną biogazownią w Nowej Męcince? To była dość kontrowersyjna inwestycja.

Firma, która zamierzała zlokalizować wedle wcześniejszych ustaleń i zobowiązań gminy biogazownię w okolicy Nowej Męcinki i Piotrowic przyznała słuszność użytym argumentom dotyczącym braku akceptacji społeczności lokalnej i przystała na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Ważne jest to, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji udało się uniknąć płacenia przez Gminę Męcinka odszkodowań na rzecz firmy za niedotrzymanie pierwotnych ustaleń na etapie planowania inwestycji. W dniu 28 kwietnia 2015 r. w wyniku rezygnacji inwestora z realizacji inwestycji umorzyłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dzięki temu pojawił się inwestor zamierzający uruchomić zakład produkcyjny na terenie, na którym miała być zlokalizowana biogazownia.

Tak. Udało nam się skutecznie zachęcić inwestora do ulokowania swoich pomysłów biznesowych na terenie tej działki. W tym miejscu powstanie zakład, który będzie zatrudniał docelowo kilkadziesiąt osób. To pierwsza od wielu lat skuteczna próba przyciągnięcia podmiotu gospodarczego, który zapewni tak wiele nowych miejsc pracy na terenie naszej gminy.

Budżet obywatelski. Sprawdził się?

Od roku ubiegłego corocznie przeznaczamy 140 000 zł w budżecie Gminy Męcinka  na realizację budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy poszczególnych sołectw otrzymali oprócz funduszu sołeckiego dodatkowo po 10 000 zł na realizację różnych przedsięwzięć. W myśl zasady zrównoważonego rozwoju każde sołectwo niezależnie od jego wielkości otrzymało taką samą kwotę.

Gmina Męcinka jest pierwszą i póki co jedyną gminą w powiecie jaworskim, która wprowadziła budżet obywatelski dla mieszkańców. Dzięki temu w 2016 r. w sołectwach powstały m.in. nowe wiaty rekreacyjne, wyposażono place zabaw, zbudowano chodnik, wykonano ogrodzenia terenów publicznych, a także uzupełniono sprzęt w świetlicach wiejskich. Mieszkańcy chcą jego kontynuacji więc oceniam, że tak. Sprawdził się.

Rozmawiał Paweł Sasiela

Komentarze (79)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

borus
borus23 lutego 2017 o 12:20
zbiornik słup - Moc zainstalowana elektrowni 135 kW: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/files_mce/Centrum%20Operacyjne/charakterystyka_zb_retetencyjnych_2016.pdf Co dalej z elektrownią, działkami po stronie północnej zbiornika? Kto wykupił ten teren ?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
opolak
opolak20 lutego 2017 o 19:25
Wizje, plany, programy, potem realizacja - na początku tereny pod budowę i układy komunikacyjne, a inwestorzy sami przyjdą.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
borus
borus1 lutego 2017 o 14:58
http://e-legnickie.pl/sport-z-regionu/sport-jawor/5117-cysterska-brac-chce-zeglowac-na-slupie MĘCINKA. Działają kilka miesięcy, skupiają ponad 50 pasjonatów sportów wodnych i za cel stawiają sobie "rozpływanie" zbiornika Słup na Nysie Szalonej w gminie Męcinka. O kim mowa? O Klubie Żeglarskim "Cysterska Brać", który zaczyna coraz bardziej prężnie działać dzięki przychylności lokalnych władz. Jeżeli lokalny samorząd przychyli się do wniosku klubu żeglarskiego o dotacje wysokości 10 tysięcy złotych to rozpocznie się realizacja projektu szkolenia na szeroką skalę . I nie ma znaczenia, że póki co klub żeglarski z Męcinki nie ma żadnej żaglówki czy kajaka.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
borus
borus1 lutego 2017 o 14:50
www.powiat-jawor.org.pl/web/aktualnosci/pdf/id/1002.html przedstawiciel RZGW zapoznał uczestników Konwentu z informacjami dotyczącymi przyszłości zbiornika wodnego w Słupie i możliwości jego wykorzystania w celach turystyczno-rekreacyjnych. Status prawny akwenu nie uległ zmianie i nadal właścicielem zbiornika jest Skarb Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, natomiast zmianie uległ jego charakter, od 1 stycznia 2013 r. nie jest to już zbiornik wody pitnej dla Legnicy, a jedynie zbiornik pełniący funkcję retencyjną i przeciwpowodziową dla miasta Legnicy. Zdjęte więc zostały ograniczenia ochronne tj. strefa ochrony pośredniej i bezpośredniej, takie jak np. zakaz przebywania czy korzystania ze sprzętu pływającego, oprócz sprzętu z silnikami spalinowymi. Przedstawiciel RZGW Wrocław poinformował również, iż Gmina Męcinka w roku 2014r. przystąpiła do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, otwiera to w przyszłości możliwości wykorzystania zbiornika w celach turystycznych i rekreacyjnych.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
opolak
opolak29 stycznia 2017 o 18:31
Żeby nastapił rozwój gospodarczy gminy musi zrealizować dobry układ komunikacyjny - skomunikowanie ze zjazdem na S3. Inwestorzy będą pchac się - czym się da. Zawsze drogi napedzają gospodarkę.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
układ komunikacyjny
układ komunikacyjnyopolak30 stycznia 2017 o 08:32
Dobrze skomunikowane połączenie to podstawa rozwoju gospodarczego gminy. Jawor rozkwitł, bo leżał na szlaku bursztynowym. Jego główna trasa to praktycznie obecna droga E 67. Z czasem, jak zaczęto budować nowe "korytarze handlowe" typu autostrady i drogi szybkiego ruchu (jak np. A4), logistyka zdecydowała, że Jawor zaczął być poza zasięgiem nowych tras handlowych, znacząco spadło zainteresowanie inwestorów jaworskimi terenami. W dzisiejszym świecie biznesu logistyka odgrywa jedną z kluczowych ról-transport do i z przedsiębiorstwa musi przebiegać szybko, sprawnie i bezpiecznie. Powtórną nadzieję na rozwój gospodarczy miasta dała budowa drogi ekspresowej S3 przebiegającej od Świnoujścia do Lubawki przez Jawor.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
nowa "czacza"
nowa "czacza"układ komunikacyjny30 stycznia 2017 o 14:54
Leszek, to Ty?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
opolak
opolakukład komunikacyjny30 stycznia 2017 o 13:37
Ale tutaj problem, bo potrzeba wybudować most nad Nysą Szaloną koło Starego Jawora - do Cukrowniczej, którą zapewne będa modernizować, poszerzać. Wielka inwestycja ale warto pisać program do zatwierdzenia tej inwestycji, pozyskania funduszy. Ta inwestycja pozwoli ruszyć regionowi gminy.Jawor tez zyska. Potrzeba dobrego wizjonera i stratega do tego zadania.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
borus
borus29 stycznia 2017 o 18:27
Gmina posiada wspaniałe warunki dla agroturystyki, zbiornik w Słupie. Mercedes ściągnie pracowników, więc budownictwo mieszkaniowe, hotele, restauracje - tylko porządnych wizjonerów - możecie być konkurencją dla Jawora
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
obi
obiborus30 stycznia 2017 o 05:23
A poprzedni wójt chciał stawiać wiatraki i biogazownie. Prawdziwy wizjoner.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
borus
borusobi30 stycznia 2017 o 13:43
Akurat wiatraki to zły pomysł, bo teren traci walory turystyczne, grunty tracą wartość. Tutaj tylko agroturystyka, zbiornik na Słupie. Ale przede wszystkim musi być dobry ukłąd komunikacyjny do zjazdu z S3 - czyli do Cukrowniczej. Most nowy na Nysie. Jak będzie dobry dojazd to w tym terenie zaraz bedzie się budowała Legnica, Lubin, Głogów. Zobaczysz.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
obserwuj, a nie słuchaj
obserwuj, a nie słuchajborus29 stycznia 2017 o 18:52
Skoro ludzie odpowiedzialni za promocję innych gmin postawili na Męcinkę-przeprowadzając się tam, to widać widzą w Męcince większy potencjał rozwojowy niż w swoich gminach. Wszak wszyscy wiedzą, że "czyny przemawiają głośniej niż słowa".
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jedno przyciąga drugie
jedno przyciąga drugieobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 15:29
a w ślad za ludźmi (skupiskami mieszkaniowymi) pojawia się usługówka, itp.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
gościu
gościuobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 14:58
dla dewelopera to pikuś wybudować, zwłaszcza jak tanio kupi grunt i będzie miał chętnych na mieszkania
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
gość
gośćobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 14:00
Pracownicy fabryki raczej domów budować nie będą, tylko wynajmować mieszkania. Więc wiadomo, że raczej w Jaworze. Twoja wyobraźnia sięga zdecydowanie za daleko. I nie przesadzaj z tą rotacją, bo z Męcinki też ludzie się wyprowadzają, to nie jest żadne eldorado, a strefę macie póki co wyłącznie na papierze.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
eee
eeeobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 12:36
gościu-nie całkiem logiczne to co mówisz, albowiem do DSAG-u włączone zostały tereny inwestycyjne Jawora i Męcinki, więc to wspólna strefa, tylko jej obszar leży na terytorium 2 gmin. A to gdzie będą się osiedlać pracownicy zatrudnieni w Mercedesie to już będzie ich wybór-pójdą tam, gdzie będzie dla nich korzystniej. Póki co to Męcinka oferuje korzystniejsze warunki do osiedlania się (korzystniejsze ceny gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, itp.). Dowodów chyba na to nie potrzebujesz, skoro zaczęła się rotacja mieszkańców z Jawora do Męcinki?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
gość
gośćobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 12:21
To chyba logiczne, że skoro w Jaworze powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, to właśnie w Jaworze w pierwszej kolejności będą się osiedlać pracownicy zatrudnieni w Mercedesie.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
bezrobotny
bezrobotnyobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 11:28
A ci z Męcinki może będą w nim pracować. Bo w Jaworze brak specjalistów a szkoleń się nie robi dzisiaj, masz się urodzić z fachem w ręku.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
logicznie
logicznieobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 11:22
No dobrze, a powiedz proszę, z jakich podatków i jakie wpływy będą od tego Mercedesa w najbliższych kilku latach do budżetu Jawora? Nie wiem czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że jedyne wpływy z PIT od zatrudnionych tam osób. Tylko, że te osoby wcale nie muszą być jaworzanami, a np. mieszkańcami Męcinki. Zresztą z budżetu gminy Jawor zdajsie także odpłyną do Męcinki wpływy z PIT osób, które tam zamieszkają (przeniosą się z Jawora do Męcinki).
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
??
??obserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 09:53
No dobrze, ma strefę a jakich ma inwestorów w tej strefie? W Jaworze właśnie powstaje Mercedes a w Męcince?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
KoKo
KoKoobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 09:33
ponoć najciemniej pod latarnią
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
tak już jest
tak już jestobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 09:27
Osoby, które przeprowadzają się z Jawora do Męcinki, liczą na to, że Męcinka się rozwinie gospodarczo dzięki strefie, skoro właśnie tam inwestują swoje pieniądze. Normalne, że im na tym zależy, bo każdy logicznie myślący człowiek tak ma, że podświadomie chce potwierdzenia swojej decyzji w działaniach innych. Dlatego jeden ściąga następnych, zachwala swoje nowe miejsce, itp.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
do TT
do TTobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 08:41
Człowieku, a czy gmina Paszowice leży w pobliżu strefy ekonomicznej? To już masz odpowiedź na swoje pytanie. A z tego co wiem, to wcale nie jedna osoba przeprowadza się z Jawora do Męcinki, tylko więcej-jedna pociąga za sobą następne, bo to się im OPŁACA-niższa cena działki, która w miarę rozwoju strefy i gminy nabierze wartości. Potencjalnych inwestorów i kupców przyciąga do Męcinki m.in. to że ma tanie grunty, dobrze zlokalizowane, że gmina ma wiele walorów rozwojowych. Możesz tego nie zauważać i lekceważyć to lub nie, ale rzeczywistości nie zmienisz. Słowa zachęcają, ale czyny pociągają.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
TT
TTobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 08:10
Nie rozumiem czemu cię tak "kręci" fakt, że jedna osoba zmienia miejsce zamieszkania. Zwykle w takich przypadkach chodzi wyłącznie o dogodną lokalizację lub zwyczajnie o cenę działki budowlanej. Naprawdę nie rozumiem czemu robisz z tego mega sukces. Przecież to nie żaden inwestor, tylko osoba prywatna, która buduje sobie dom. W gminie Paszowice szczerze mówiąc jeszcze więcej osob z Jawora się buduje. I co z tego? To znaczy że w tej gminie są nie wiadomo jakie perspektywy? Nie, są po prostu działki w dogodnej lokalizacji, blisko miasta i widocznie w przystępnych cenach.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
słowa zachęcają, ale czyny pociagają
słowa zachęcają, ale czyny pociagająobserwuj, a nie słuchaj30 stycznia 2017 o 07:50
TT-jak myślisz, ilu potencjalnych inwestorów, kupców szukających lokalizacji w pobliżu strefy pokieruje się takimi samymi przesłankami o wyborze lokalizacji co ta jedna osoba?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
BB
BBobserwuj, a nie słuchaj29 stycznia 2017 o 23:59
nie tyle ważne jest to ile osób jak to z iloma i jakimi osobami się komunikuje-potencjalni inwestorzy, kupcy, itp.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
TT
TTobserwuj, a nie słuchaj29 stycznia 2017 o 23:50
Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Piszesz o jednym człowieku w liczbie mnogiej. Ochłoń i nie pleć bzdur.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkanka
mieszkanka28 grudnia 2016 o 20:07
Wójt Męcinki radzi sobie najlepiej w okolicy. Brawo. Dziś nie ma wstydu że jestem z Męcinki.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
GW
GWmieszkanka28 grudnia 2016 o 21:25
Ranking inwestycyjny jasno mówi, ze najlepiej się dzieje w gminie Mściwojów, ale gratuluję dobrego samopoczucia.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
:(
:(mieszkanka28 grudnia 2016 o 20:27
ja nie mam takiego hurra opti nastroju co do Jawora
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanka
jaworzankamieszkanka28 grudnia 2016 o 20:09
zazdroszczę CI tej dumy
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
!!!!!
!!!!!28 grudnia 2016 o 19:29
Czy w tym mieście działa coś normalnie?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ehe
ehe!!!!!28 grudnia 2016 o 19:34
kamera
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
HHG
HHG28 grudnia 2016 o 19:28
Ależ to dziecinada. Do raportu naczelnik i jego szef Bera.
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
bez emocji
bez emocjiHHG28 grudnia 2016 o 20:07
eee, tam, utrwalona, wieloletnia praktyka w takich sytuacjach jest taka, że albo szef nic nie wie o nieprawidłowościach, bo zbiera tylko zapewnienia od podległych mu pracowników, albo znajdzie się jakiegoś "kozła ofiarnego", na którego można przerzucić swoje zaniedbania-to taki standard, który często dość długo się sprzedaje
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
buhaha
buhahabez emocji28 grudnia 2016 o 20:20
Zagadka-kto najbardziej ciągnie w dół wójta, burmistrza, prezydenta miasta? Odp.-ten, o którym piszą wszystkie niezależne podmioty, ze odp. a on się tłumaczy, że albo o niczym nie wiedział, choć wiedzieć powinien, albo że wokół niego są sami źli ludzie, nad którymi on nie panuje.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
tłumaczenie
tłumaczeniebez emocji28 grudnia 2016 o 20:10
zwłaszcza skarbnik jest w tym specjalistą
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
lokatorka
lokatorka28 grudnia 2016 o 19:01
Naczelnik WIR jest ok :-)
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jest ok
jest oklokatorka28 grudnia 2016 o 19:05
wg Bery
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
lokatorka
lokatorka28 grudnia 2016 o 18:20
Telefon do wodociagów odebrała przestraszona pani z informacja iż kierownik stwierdził ...na chwile obecna beczkowozu nie będzie.... tragikomedia
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
atmosfera
atmosferalokatorka28 grudnia 2016 o 18:28
wcale się nie dziwie, że ta pani była przestraszona
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
uprzejmie donoszę
uprzejmie donoszęatmosfera28 grudnia 2016 o 18:31
może i koło niej kręci się już jakiś Krecik?
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
???
???lokatorka28 grudnia 2016 o 18:23
to co będzie, jak pojawią się poważne inwestycje, a nie tylko naprawy awarii?
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
!!!
!!!???28 grudnia 2016 o 20:09
Pewnie to samo co z remontem drogi DK3 !!!
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
hela
hela28 grudnia 2016 o 18:13
Beczkowozy winny być podstawione bez łaski Ale jak mówią Jaki pan , taki kram.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ej
ejhela28 grudnia 2016 o 18:20
Zostawcie naczelnika WIR w spokoju, to "swój" chłop.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
swoich inaczej?
swoich inaczej?ej28 grudnia 2016 o 20:32
to jak to mówi staropolskie przysłowie-co wolno wojewodzie...?
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Kali
Kaliej28 grudnia 2016 o 19:28
To jak to jest-on rozlicza ludzi i anonsuje do zwolnienia za brak czasu na odbieranie wysyłanej przez siebie korespondencji e-mail, a brak zapewnienia ludziom dostępu do wody jemu włos z głowy nie spadnie?
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
swój
swójej28 grudnia 2016 o 18:25
to jemu wolno nawalać i nie będzie za to zwolniony?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
lokatorka
lokatorka28 grudnia 2016 o 18:06
Dzisiaj na Marysieńki od rana brak wody gdzie kierownik w razie awari na gminie spoczywa obowiazek podstawienia beczkowozów
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
no co ty
no co tylokatorka28 grudnia 2016 o 20:49
jak widać naczelnik WIR jest nieomylny i bezwinny
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
co złego to nie ja
co złego to nie jano co ty28 grudnia 2016 o 20:50
niczym skarbnik
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
stefan
stefan28 grudnia 2016 o 17:15
W mojej ocenie Bera tego testu nie zaliczył.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
oby to nie bylo prawdą
oby to nie bylo prawdąstefan28 grudnia 2016 o 20:14
chyba masz rację
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
różnica
różnica28 grudnia 2016 o 12:05
Sprawowanie władzy polega też na szanowaniu ludzi, swoich mieszkańców, wyborców. Wójt Męcinki pozytywnie zaliczył ten test.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
postawa, wartości moralne
postawa, wartości moralneróżnica28 grudnia 2016 o 12:39
jaworscy starostowie też pozytywnie zaliczyli ten test
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
DO Pe Be
DO Pe Be27 grudnia 2016 o 22:15
Też tak myślę. Jest to dla nich idealne miejsce
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
PeBe
PeBe27 grudnia 2016 o 22:00
Zbigniew P. wypisz wymaluj Emilian B. I jeden i drugi idealnie pasują do pracy na strefie na maszynach CNC tam gdzie nie powinno się używać języka, może czegoś by się nauczyli
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkanka gminy Męcinka
mieszkanka gminy Męcinka27 grudnia 2016 o 21:31
Gratulacje dla Wójta Gminy Męcinka - pana Mirosława Brzozowskiego! Dobra praca, w końcu ład, porządek i przejrzystość w podejmowaniu decyzji.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
do Irminy
do Irminy27 grudnia 2016 o 17:29
Zoboczysz Irmino jak my jego zrobimy za 2 lata.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Irmina
Irmina27 grudnia 2016 o 17:28
Ja się zawiodłam na Berze i jego radnych. Oczekiwałam rozwoju miasta. Energi, którą miał wyzwolić. Bzdury żadnej energii nie ma i nie będzie. Kierowca-kuzyn. No proszę nepotyzm. Konserwator, koledzy i kolezanki ze Strzegomia i Świdnicy. Moim zdaniem, my Jaworzanie daliśmy się zrobić : na szaro :
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
efekty odczuwalne dla mieszkańców
efekty odczuwalne dla mieszkańców26 grudnia 2016 o 09:01
W Męcince wyniki rzetelnej pracy wójta już widzą i odczuwają mieszkańcy, w Jaworze dużo się o tym opowiada.
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
wiarygodność
wiarygodnośćefekty odczuwalne dla mieszkańców26 grudnia 2016 o 11:21
takiemu człowiekowi można wierzyć na słowo
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
do jaśmin
do jaśmin25 grudnia 2016 o 18:20
Jego interesuje tylko pijar i fotki.
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaśmin
Jaśmin25 grudnia 2016 o 18:19
Ja odnoszę wrażenie, że Bera wcale nie wsłuchuje się w głosy Jaworzan. Zwalnia nas. Nie realizuje obietnic wyborczych. Nie odpowiada na pisma radnym i obywatelom. Ja nie chcę takiego burmistrza. Bera według mojej oceny jest złym burmistrzem.
9 Lubię to: 9
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
obiecanki macanki
obiecanki macanki23 grudnia 2016 o 22:15
u nas w Jaworze tez mial budzet obywatelski! ale niestety nic nie mozemy zdecydowac sami co bysmy chcieli....moze inaczej ludzie zdecydwali co bylo im obiecane wybrali ale niestety nic nie spelniono.
12 Lubię to: 12
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
cacanek
cacanekobiecanki macanki27 grudnia 2016 o 09:56
w Jaworze miało by wiele rzeczy, a jak jest to każdy widzi
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
a
aobiecanki macanki25 grudnia 2016 o 10:12
skwerki, imprezki, promocja, pijar, a potem nie dziw, ż w budżecie brak środków na ważne dla jaworzan, bardziej priorytetowe inwestycji
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
potrzeby jaworzan
potrzeby jaworzana28 grudnia 2016 o 15:42
priorytety inwestycyjne same wychodzą podczas wichur i opadów
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
potrzeby jaworzan priorytetem gminy
potrzeby jaworzan priorytetem gminyobiecanki macanki24 grudnia 2016 o 09:09
jaworzanie już wypowiedzieli się, co jest dla nich inwestycyjnym priorytetem, o ile pamiętam, to skwerków wśród nich nie ma, a pochłaniają sporą część budżetu
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
niepodważalny sukces wójta Męcinki
niepodważalny sukces wójta Męcinki23 grudnia 2016 o 18:28
Widać jak się "nie bawi" w politykę, pijar, tylko rozmawia z ludźmi, pracownikami, przy wsparciu dobrych finansistów, specjalistów od inwestycji, promocji, a przy tym przy osobistym zaangażowaniu w merytoryczne plany i działania, to i z małego budżetu można cuda "wyczarować" i dynamicznie rozwinąć nawet małą wieś. Wójt Męcinki od początku założył, że nie będzie przedkładał promocji własnej osoby nad promocję gminy, bo fakty (wyniki jego działań) poświadczą o tym, czy jest dobry czy zły-jak zainwestuje w ciężką pracę, która przyniesie widoczne efekty i przekona ludzi, że warto osiedlać się i inwestować w jego gminie, to i ludzie jego dobrze ocenią. Skoro ludzie z Jawora przenoszą się do Męcinki, to się dopiero nazywa promocja gminy. Widać wójt Męcinki jest bardziej przekonujący od burmistrza Jawora, skoro nawet Bery szef od promocji gminy postanowił tam zainwestować i osiedlić się, zamiast czekać na zapowiadany rozkwit gospodarczy, mieszkaniowy Jawora. A może jeden działa, a drugi tylko mówi, że działa, skoro nawet ludzie z najbliższego otoczenia, w dodatku odpowiedzialni za promocję gminy i uczestnicy zespołu ds. realizacji inwestycji na terenie jaworskiej części DSAG-S3, przenoszą się do drugiej, konkurencyjnej gminy, która realizuje własne inwestycje na tym terenie? Jak inni w takiej sytuacji mają uwierzyć w rozkwit miasta? W końcu jak mówi stare polskie porzekadło: "Liczą się czyny, nie słowa." Bardziej czytelnego sygnału gdzie się osiedlać, inwestować nie ma.
11 Lubię to: 11
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
promocja gminy
promocja gminyniepodważalny sukces wójta Męcinki27 grudnia 2016 o 09:58
fajna promocja dla Jawor, jak nawet szef od promocji buduje się w Męcince, nie ma co
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
fakty
faktypromocja gminy27 grudnia 2016 o 14:17
słowa zachęcają, ale czyny przekonują-skoro nawet Bery szef od promocji gminy i kontaktów z inwestorami "ewakuuje się" do Męcinki, zamiast poczekac na "rozkwit" Jawora, to dla innych jest to dośc wyrażny sygnał
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
zaciekawiony
zaciekawionypromocja gminy27 grudnia 2016 o 14:02
Twój hurraoptymizm jest nieco na wyrost. W Jaworze powstaje Mercedes a w Męcince co? Działki budowlane? Inne gminy też je mają.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
dzięki za podpowiedz
dzięki za podpowiedzpromocja gminy27 grudnia 2016 o 13:41
podatek będzie wpłacał do gminy Męcinka-super, przynajmniej teraz już wiadomo gdzie lepiej inwestowac i osiedlac się
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
GW
GWpromocja gminy27 grudnia 2016 o 13:37
Zapewne najbardziej interesowała go cena działki pod budowę domu a nie żaden rozwój gospodarczy. On i tak będzie pracował w Jaworze.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
nieźle
nieźlepromocja gminy27 grudnia 2016 o 13:25
Widac bardziej uwierzył w szybszy rozwój gospodarczy Męcinki niż Jawora. I jak tu teraz przekonac innych?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Witold
Witoldpromocja gminy27 grudnia 2016 o 10:38
Szkoda że nie w Nowej Zelandii, wiele osób odetchnęłoby z ulgą.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
profeska
profeskaniepodważalny sukces wójta Męcinki25 grudnia 2016 o 10:04
jaworski burmistrz i szef od promocji gminy powinni brać przykład z wójta Męcinki i jego profesjonalnego zespołu-jeszcze nie ruszyła fabryka, a gmina już przyciąga ludzi
8 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.