Czwartek, 01.06.2023

 

Pliki cookies 01:07
Serwis korzysta z plik贸w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel贸w statystycznych, realizacji us艂ug i reklamowych. Korzystaj膮c z naszych stron bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki b臋d膮 one zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci.
Reklama

Kol阣y i 縴czenia w koncertowej oprawie

Wspania砤 atmosfera towarzyszy砤 spotkaniu zorganizowanemu w niedziel 18 grudnia w 秝ietlicy w Budziszowie Wielkim. Odby si tutaj "II Koncert Bo縪narodzeniowy". Koncert ten zosta zorganizowany w ramach realizowanego projektu edukacyjnego "Mi阣zypokoleniowa edukacja muzyczna w poszukiwaniu tradycji i to縮amo禼i regionalnej" wspó砯inansowanego ze 秗odków Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa z Budziszowa Ma砮go. Uczestnicy projektu to 45 osób mieszka馽ów wsi Budziszów Ma硑 i Wielki w wieku 7 - 77 lat. Ten wiek nie jest przypadkowym, poniewa gównym za硂縠niem realizowanego projektu jest przekazywanie tradycji, pobudzenie aktywno禼i mieszka馽ów, wzmocnienie dzia砤lno禼i kulturalnej na terenie gminy, ale przede wszystkim wyrównanie szans w dost阷ie do edukacji muzycznej na terenach wiejskich.

W wype硁ionej po brzegi sali zgromadzili si zaproszeni go禼ie oraz mieszka馽y gminy W眃ro縠 Wielkie. Koncert rozpocz背 si bardzo ciep硑m przywitaniem przez Mari Czupak - koordynatora projektu, Ann Lachmirowicz - koordynatora grupy Budziszów Wielki oraz Mariusza Kaczy駍kiego - Prezesa Stowarzyszenia Wspólna Inicjatywa. By硑 gor眂e podzi阫owania dla nauczycieli w projekcie - Pani Viry Lewków, która jest solistk - mezzosopran operowy, oraz specjalistk od emisji g硂su oraz Pana Jaros砤wa Lewkowa, znanego i cenionego dyrygenta. Bardzo ciep砮 s硂wa 秝i眛ecznego przes砤nia do zgromadzonych powiedzia ks. Daniel Biszczanik.

Rozpocz背 si koncert kol阣, który publiczno舵 przyj瓿a w niebywa硑m skupieniu i 縴czliwo禼i dla wykonawców. Wszystkie kol阣y nagradzane by硑 gromkimi brawami, 縜den szmer nie przeszkadza w ich s硊chaniu - by砤 to prawdziwa uczta dla melomanów.
Repertuar kol阣 by doskonale dobrany i przygotowany przez nauczycieli.  iewane utwory perfekcyjnie przeplot砤 z nastrojowym tekstem Karolina Kaczy駍ka, która razem z Kasi Szwedo prowadzi砤 ca潮 opraw koncertu. Pi阫nie brzmia硑 w ich wykonaniu kol阣y i pastora砶i 秔iewane solo lub w trójk z Ol Kaczy駍k.  Gówne cz甓ci koncertu wykonane by硑 przez grup Budziszów Ma硑 z akompaniamentem Jarka Czupaka - akordeon oraz Agnieszki Pa砪zak - skrzypce oraz grup dzieci i doros硑ch z Budziszowa Wielkiego przy akompaniamencie Jaros砤wa Lewków - akordeon i Weroniki Ho硂wiak - keyboard.  Czar kol阣 doskonale dope硁ia砤 przepi阫na scenografia gwia糳zistego nieba, choinki i gwiazd betlejemskich, która podkre秎a砤 秝i眛eczny nastrój.

W tak uroczystym i rodzinnym nastroju, po zako馽zeniu koncertu przysz砤 kolej na gor眂e podzi阫owania od zaproszonych go禼i, a tym nie by硂 ko馽a. By硑 podzi阫owania od Stanis砤wa Laskowskiego - starosty jaworskiego, od Wójta -Seweryna Sterca, od radnego - Zdzis砤wa Kasprowicza. Najwi阫sze wra縠nie zrobi硑 s硂wa podzi阫owania Pani El縝iety Jedleckiej - Przewodnicz眂ej Rady Gminy, która dodatkowo zmobilizowa砤 wszystkich obecnych radnych do od秔iewania na scenie wspólnej kol阣y.  Po krótkiej przerwie na pyszne domowe ciasto, przygotowane przez uczestniczki projektu przysz砤 kolej na wspólne kol阣owanie. Przy akompaniamencie akordeonu i skrzypiec rozbrzmia硑 kol阣y przepi阫nie 秔iewane wspólnie przez "artystów" i go禼i koncertu. i眛eczny nastrój, który uda硂 si wytworzy w czasie koncertu sprzyja cudownej atmosferze wspólnego kol阣owania, które trwa硂 jeszcze d硊go, d硊go.

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.