Poniedziałek, 17.06.2024 264

 

Pliki cookies 21:35
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Akcja zima 2011/2012 - komunikat KPP Jawor

Kadego roku odnotowuje si w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyn jest ujemna temperatura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychodzenie organizmu. W zwizku ze zbliajcym si okresem zimowym 2011/2012, jaworscy policjanci kolejny raz realizuj dziaania dotyczce przeciwdziaania zagroeniom ycia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.

Okres jesienno-zimowy to spadki temperatury, a co za tym idzie zagroenie dla ycia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, w podeszym wieku i nietrzewych. Zagroenie to dotyczy przebywajcych w pomieszczeniach nieogrzewanych, opuszczonych, a take na wolnym powietrzu. W tym czasie na terenie powiatu jaworskiego prowadzone s wzmoone kontrole miejsc, w których mog przebywa wymienione osoby, w celu udzielenia im niezbdnej pomocy.

Policjanci podejmuj dziaania majce na celu zapobieganie nieszczliwym zdarzeniom, a przede wszystkim:
  • kontroluj miejsca, w których przebywaj osoby bezdomne i samotne, a nastpnie przekazuj informacje w tym zakresie subom pomocy spoecznej i wadzom samorzdowym,
  • zwracaj uwag na osoby nietrzewe przebywajce na wolnym powietrzu i w przypadku stwierdzenia zagroenia ich ycia lub zdrowia, podejmuj wobec nich interwencje majce na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania lub Miejskiej Izby Wytrzewie w Legnicy,
  • kontroluj w trakcie suby - zwaszcza nocnej, dworce, przystanki, cigi kanalizacyjne, wzy ciepownicze, opuszczone budynki, ogródki dziakowe, pod ktem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponujc im noclegi oraz posiki w orodkach pomocy spoecznej lub innych placówkach pomocowych.
Jaworscy funkcjonariusze apeluj do wszystkich mieszkaców powiatu o informowanie policji o kadej zauwaonej osobie lecej lub siedzcej na ziemi, awce, przystanku, w altanie ogrodowej, która mogaby by naraona na wyzibienie. Nie bdmy obojtni wobec takiej sytuacji, by moe nasza pomoc przyczyni si do tego, e uratujemy komu ycie. Informacje mona przekazywa telefonicznie na numer alarmowy 112, numer telefonu pogotowia policyjnego 997 lub do najbliszej jednostki policji.

W ramach akcji prowadzona jest take wspópraca z organami samorzdu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami spoecznymi, które zobligowane s do udzielenia pomocy osobom potrzebujcym. Dziaania te maj charakter "pomocowy", a nie represyjny, w zwizku z tym policjanci udzielaj wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek bezdomnym oraz innym osobom wymagajcym opieki.

Wykaz Instytucji Pomocowych:
  • Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Jaworze ul. Legnicka - tel. (76) 870-33-87,
  • Dzienny Orodek Wsparcia MOPS Jaworze ul. Kwiatowa 15 - tel. (76) 729-87-97,
  • Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 - tel.-(75) 741-33-75 lub (75) 741-44-80,
  • Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Mcince - tel. ( 76) - 871-80-97,
  • Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Mciwojowie - tel. (76) - 872-82-29,
  • Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Paszowicach - tel. (76) - 870-17-92,
  • Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Wdrou Wielkim - tel. (76) - 887-46-87
Na terenie Jawora funkcjonuje jadodajnia dla osób bezdomnych i potrzebujcych, która znajduje si na ul. Kwiatowej 15. Osoby zainteresowane mog zgasza si w MOPS przy ul. Legnickiej w Jaworze celem zaatwienia niezbdnych formalnoci.

CAODOBOWA BEZPATNA INFOLINIA O PLACÓWKACH POMOCY
800 166 079
Wojewódzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego

Oficer Prasowy KPP w Jaworze
St. asp. Kordian Mazuryk
tel. 603-039-942

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.