Czwartek, 08.12.2022

 

Pliki cookies 03:06
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama
Konkurs „List do Świętego Mikołaja”
Indyjska kawa ziarnista HATHI

Katarzyna Krawczyk

Gdzie uciekały nasze podatki...

Od wyborów samorządowych w listopadzie wyszło na światło dzienne wiele istotnych kwestii, o których wcześniej nikt nie mówił. Zastanawia mnie dlaczego?

S�ysz� tu i ówdzie g�osy ró�nych osób. „Szkoda mi tego Pana Przychodzenia, tyle zrobi� dla Gminy a teraz nawet miejsce w Urz�dzie si� dla niego nie znalaz�o...” Inni mówi�: „Wreszcie ludzie si� postawili i zmienili tego „pana i w�adc�”, który ludzi mia� za nic”.

Dzi� postanowi�am przybli�y� kilka ciekawych faktów tym wszystkim, którzy nadal twierdz�, �e tak wspania�ego wójta jakim by� Pan Przychodze� ju� nigdy nie b�dzie.

Po pierwsze Nowa Gazeta Jaworska. Nigdy nie kry�am si� z moj� irytacj�, kiedy to otwiera�am gazet� lokaln� a Pan Przychodze� niemal z niej wyskakiwa�. Wstyd dla Gminy. Zdj�cie tu, zdj�cie tam....A to mo�e jeszcze z takim u�miechem fotka. Pomijaj�c fakt, �e w ostatnich latach ówczesny wójt jedyne co faktycznie robi� to mas� zdj�� do prasy lokalnej zamiast zaj�� si� naprawd� Gmin� to taki „lans” kosztowa� nasz Urz�d tylko w 2014r. 7 030,36 z�. W obecnej chwili nie ma zlecenia z Gminy na artyku�y sponsorowane, to i zainteresowanie naszym Urz�dem spad�o. Stali�my si� nieop�acalni. Ju� ma�o kogo z NGJ interesuje co wójt w Gminie M�cinka nowego zrobi�.

Po drugie, na samej Nowej Gazecie Jaworskiej si� nie ko�czy. Jest jeszcze fotograf. Taki nadworny co to „ przypadkowo” zdj�cie zrobi nawet jak ówczesny wójt natknie si� na bezdomnego cz�owieka �pi�cego w rowie, albo jak w�cha kiszonk� przy jakiej� biogazowni w Niemczech na dowód, �e wcale nie �mierdzi ( tak jakbym kiszonk� ze zdj�cia mog�a sobie w ogóle pow�cha�). Ten za� kosztowa� Gmin� w 2014r. 9 600 z�.  Obecnie nie widzia�am jeszcze, aby obecny wójt mia� jakiego� nadwornego, któremu by p�aci� za us�ugi fotograficzne.

Kolejna i bardzo istotna ciekawostka, która pojawi�a si� na ostatniej Sesji Rady Gminy M�cinka. Niestety nie mia�am przyjemno�ci na niej by�, jednak dowiedzia�am si� o tym jeszcze tego samego dnia a dzi� potwierdzi�am to czytaj�c sprawozdanie z dzia�alno�ci obecnego wójta na stronie Urz�du Gminy M�cinka. Otó� zepsu�a si� t�ocznia �cieków w miejscowo�ci Chro�lice i wybieraj�c najkorzystniejsz� opcj� to ca�kowity koszt jej wymiany wynosi 34 400z�. W roku 2013 w miejscowo�ci S�up zepsu�a si� taka sama t�ocznia. Jednak ówczesny wójt zap�aci� za jej wymian� 149 000z�. W�os na g�owie mi si� zje�y�. To istne szastanie naszymi pieni�dzmi. Ponad 100 ty�. z� mog�o zosta� w kasie Gminy gdyby tylko lepiej si� do tego przy�o�y�.

Na koniec sypn� gar�ci� suchych faktów jak np.

-sprawa biogazowni (o której ju� niebawem uka�e si� artyku�). Ówczesny wójt przekonywa� wszystkich, �e sprawa jest definitywnie zako�czona. Otó� nie jest. Po za tym, �e Pan Przychodze� unika� spotkania z inwestorami tej kontrowersyjnej inwestycji, nie zrobi� nic w tym kierunku, aby zako�czy� t� spraw� z powodzeniem.

-Kupowanie sobie laurów. Wszelkie konkursy, którymi tak szczyci� si� ówczesny wójt by�y op�acane sporymi kwotami a co za tym idzie, nie by�o w takich konkursach przegranych, wi�c wszelkie nagrody to zwyk�y pic na wod�.

-Do obrzydzenia powtórz� wam o chodniku na Nowej M�cince, który przed ka�dymi wyborami by� obiecywany, a przy mijaj�cej kadencji za ka�dym razem przedstawiano go w prognozach na nast�pne lata i u�ywano jako „kie�basy przedwyborczej”. Jednak zamiast chodnika pojawi�y si� plany na rondo w miejscu gdzie jedyn� rol� jak� by spe�nia�o to po�miewisko dla przejezdnych (bo niby po co rondo w miejscu, gdzie ruch jest bardzo ma�y), czy na basen Delfinek przy szkole, którego budowa poch�on�aby olbrzymie pieni�dze nie wspominaj�c ju� o utrzymaniu tego obiektu.

Na szcz�cie te plany pozosta�y tylko w sferze wyobra�ni by�ego wójta. Poniewa�-o zgrozo- Pan Przychodze� na ostatniej sesji w swojej kadencji przedstawi� zestawienie w którym pokaza�, �e zad�u�y� Gmin� na skraj dopuszczalnej normy wi�c strach pomy�le�, co dzia�o by si� dalej.

Tak wi�c podsumowuj�c wy�ej przedstawione fakty, to tylko kropla w morzu tych „wspania�ych” rz�dów, których zazdro�cili nam ludzie nie maj�cy poj�cia co dzia�o si� w sercu Gminy. Na zewn�trz, patrzyli�cie tylko na u�miechni�te zdj�cia w gazecie. To by�y zwyk�e z�udzenia. Nie taka to kraina mlekiem i miodem p�yn�ca by�a, jak� opisywano w NGJ.

Komentarze (13)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

herektor
herektor2 kwietnia 2015 o 22:49
Plis poprawcie ten tekst
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
eugeniusz
eugeniusz11 marca 2015 o 14:22
można to jakoś poprawić, żeby były polskie znaki :(
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
maa
maa6 marca 2015 o 07:21
Przemia autorko, czy moe czytaa Pani, czym ostatnio chwali si nowy Wjt na stronie Gminy Mcinka. Codziennie jedno spotkanie z "kim" i wedug tego opisu, to nic wicej nie robi.Jeli to jest prawda , to rce opadaj.Jeden Wjt nam ju pokaza co moe, drugi dopiero zajdzie za skr-teraz tworzy stanowiska.Na to te id nasze podatki- bo chyba o to Pani chodzio zadajc pytanie na pocztku.
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Wiola
Wiola5 marca 2015 o 11:51
I dobry wniosek Ci si nasuwa. Gmina nie paci NGJ, to ta mao pisze o wjcie. Caa prawda o "niezalenoci" teje gazetki. Zosta im jeszcze burmistrz Bolkowa, ktry oczami NGJ przecie jest supermenem. A redaktor DS od Wjta Przychodzenia przeszed do burmistrza Bery. Efekt taki, e Bera to kolejny supermen obok Wroskiego.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Pro publico...
Pro publico...5 marca 2015 o 13:14
Czpiacie si autorki, ale nie zarzucacie jej nieprawidowoci w argumentach! Przedstawcie kontrargumenty i wtedy dyskusja stanie si merytoryczna. Inny problem, to czy NGJ jest obiektywna? Kazdy, kto zobaczy stron tytuow i pierwsze zdjcia na kolejnych, wyciagnie wnioski, kto jest wielbiony przez to wydawnictwo. Wydarzenia przedstawiane tam, take odbiegaj od rzeczywistoci. Nikt nie lubi czyta nieobiektywnych opinii.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
hm
hm4 marca 2015 o 17:14
teraz w - nazwijmy go "fotograf" biega chyba za burmistrzem Ber z aparacikiem i kamerk HaDe :-)
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Bartek O
Bartek O4 marca 2015 o 18:11
Pani Katarzyna jest w sztabie wyborczym obecnego wjta?... Nie jestem po adnej stronie, nie mieszkam w Mcince, moe Pani Katarzyna ma racj (nie wiem, bo nie orientuj si w sprawach wyej poruszonych), ale portal jest raczej informacyjny i nawet zakadka "wydarzenia i informacje" daje do mylenia. Takie osobiste odczucia i przemylenia to na swoim facebooku lub swojej stronie internetowej, a nie na portalu informacyjnym... Poraajcy subiektywizm...
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkaniec gminy
mieszkaniec gminy4 marca 2015 o 18:24
niele niele
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
nima
nima4 marca 2015 o 18:25
na szczcie ju go ni ma i nie bdzie
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
DS
DS4 marca 2015 o 18:48
Bardzo chaotyczny i STRONNICZY tekst! Poza tym w tytule gdy stawiamy pytanie wypadaoby postawi ZNAK ZAPYTANIA! Czy syszaa pani o takim czym jak OBIEKTYWIZM dziennikarski?
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzanin4 marca 2015 o 19:42
nie dziwi si temu stanowi rzeczy
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
grom
grom4 marca 2015 o 19:50
To obecny wjt powinien pani"podzikowa"za te pseudo-laurki.Zacytuj klasyka-"mczyzn poznaje si jak koczy a nie jak zaczyna". Prawdziwego mczyzn.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
iska
iska4 marca 2015 o 20:06
Ju dawno nie czytaam tak stronniczego, nie poprzedzonego adnymi konstruktywnymi argumentami artykuu. W takich chwilach odechciewa si odwiedza portal PowiatJaworski24.pl... Wybory Samorzdowe ju za nami, czas na podsumowanie dokona obecnego Wjta Gminy Mcinka pozostawmy wic na miesic Grudzie 2015. "Przyznam, e odkd wybory wygra Jego rywal, artykuw w gazecie jak na lekarstwo, a zdj mao albo w ogle" - Tutaj nasuwa si tylko jeden wniosek ;-)
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.