Czwartek, 08.12.2022

 

Pliki cookies 04:26
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama
Konkurs „List do Świętego Mikołaja”
Indyjska kawa ziarnista HATHI

Ulga dla przedsiębiorców kosztem pozostałych mieszkańców

Zapowiadało się pięknie. Ulgi za wodę i ścieki dla przedsiębiorców i dużych rodzin. Wielu z nas pomyślało „Idzie lepsze, będzie lżej”. Nic bardziej mylnego.

L�ej b�d� mieli przedsi�biorcy i du�e rodziny (cho� w wypadku du�ej rodziny jest to ca�kowicie zasadne), kosztem pozosta�ych mieszka�ców. Ni�sza stawka dla przedsi�biorców skutkuje zwy�k� dla zwyk�ego szarego Kowalskiego, czy Nowaka.

Pomijaj�c fakt, �e nigdzie nie mo�na by�o dokopa� si� do projektu uchwa�y, która powinna by� zamieszczona na stronie Urz�du Miasta w zak�adce BIP, mieszka�cy jak zwykle zostali postawieni przed faktem dokonanym.

Radny Detyna zarzuci� nierzetelno�� w podawaniu informacji przez Urz�d Miasta Jawor, gdy� na stronie internetowej by�o wspomniane o uldze dla przedsi�biorców, jednak nie by�o mowy o zwy�kach dla zwyk�ych mieszka�ców. Prosi� o doprecyzowanie wszelkich informacji zanim wyp�yn� z Urz�du Miasta Jawor.

Równie� Radny Kowalczyk zabra� g�os w tej sprawie. Mówi� o tym �eby spróbowa� poszuka� innego rozwi�zania i nie obci��a� po raz kolejny mieszka�ców.

Burmistrz t�umaczy�, �e podwy�ka jest potrzebna, poniewa� Gmina Jawor b�dzie musia�a przeznaczy� na modernizacj� infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta wiele milionów, gdy� ta obecna jest mocno wyeksploatowana i ulega cz�stym awariom.

- Przestarza�e urz�dzenia wymagaj� pilnych napraw lub wymiany na nowe. Dodatkowo w tym roku przygotowujemy plan niezb�dnych prac zwi�zanych z wymian� sieci w miejscach, które s� najbardziej awaryjne. Rosn� wi�c koszty eksploatacji i utrzymania urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych – wyja�nia Wies�aw Wojnarowicz, naczelnik Wydzia�u Gospodarki Komunalnej jaworskiego urz�du.

W ostateczno�ci Uchwa�a zosta�a przyj�ta 20 g�osami „za” przy 1 g�osie „przeciw”. Nowe stawki op�at obowi�zywa� b�d� na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Oznacza to, �e pierwsza grupa zap�aci ��cznie za wod� i �cieki o 22 grosze wi�cej. Natomiast grupa druga - 32 grosze wi�cej.

Zatem nowe stawki kszta�tuj� si� nast�puj�co:

  1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod�:

Grupa 1, czyli gospodarstwa domowe, jednostki organizacyjne gminy, us�ugi i handel, gdzie woda zu�ywana jest na cele bytowe – 2,95 z�/m3

Grupa 2, czyli pozostali odbiorcy – 3,95 z�/m3

  1. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania �cieków:

Grupa 1 – 3,35 z�/m3
Grupa 2 – 5,35 z�/m3

Jest to najwy�sza podwy�ka za wod� i �cieki w ostatnich latach. W roku 2014 grupie pierwszej podniesiono op�aty ��cznie o 11 groszy, a w 2013 r. o 7 groszy.

Komentarze (33)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Olga
Olga1 marca 2015 o 08:47
Do Snajpera.Kim jeste,e podejmujesz si oceny tego co dla zwykego Kowalskiego jest wane?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Agata
Agata1 marca 2015 o 09:14
Do jaworowo. Nie musz pokazywa jaka ze mnie dziennikarka bo nie zabieram si za to.Nie mam w tym kierunku wyksztacenia zreszt jak ci,ktrzy za dziennikarstwo w Jaworze si zabieraj.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
wiola
wiola1 marca 2015 o 11:55
co to z dyskusja? o dziennikarstwie?, meritum!!! Bera jako kandydat na burmistrza apelowa, e mamy za drogie mieci i wod, a teraz bdc ju burmistrzem co robi? jako jedno z pierwszych posuni podnosi ceny. Punkt widzenia zaley od punktu siedzenia
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
kto to
kto to1 marca 2015 o 12:13
Kady rozsdnie mylcy wiedzia, e tak bdzie. Bera, to "rycerz" PO, a ta frakcja od 8 lat podnosi podatki gdzie tylko si da. Ja osobicie mwi do - skoczy si ich czas zakamania i obudy! Prawie wszystkie media s w rkach PO i nawet teraz ogldam TVN24 - Lo prasow i pokazuj "Shoguna" jak skada kwiaty na Grobie Nieznanego onierza. Czemu nie pokazali jak czci to w godzinach porannych Duda. Dalej gosujmy na PO, na Bronkw, Tuskw, a niedugo za powieszenie obrazu na cianie bdzie trzeba paci podatek! Ja w tym roku zaryzykuj i zagosuj za PiS.
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
malaga
malaga1 marca 2015 o 13:23
co do tvn24 to ostatnio ogladalem konwencje dudy w wawie, gosc gada dosc ogolnikowo i twierdzi, ze jest w stanie z Polski zrobic kraj mlekiem i miodem pyncy, dla dzieci po 500 z, wysokie emerytury, wysokie wynagrodzenie minimalne, normalnie cudotwrca. ale realia s inne, cho pewnie takim gadaniem przekona do siebie wielu ludzi. ciekaw jestem czy przyjedzie do Jawora, bo podobno ma byc. wie ktos kiedy?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
do tego
do tego1 marca 2015 o 15:53
http://wyborcza.pl/1,75248,17493135,Jak_urzednicy_wykanczaja_bary_mleczne__Mis_rezygnuje_.html mode lemingi gosoway na patologi obywatelsk to maj nagrod Polska opieka socjalna kurczy si na naszych oczach. Znikaj bary mleczne, biblioteki, rosn kolejki do lekarzy specjalistw. podnoszone s opaty za wod jak w jaworze za burmistrza z PO. Zanim wic napiszecie w komentarzach do tego tekstu w internecie, po co komu takie bary, albo e darmozjady chc si naje za nasze pienidze, to moe wybierzcie si do jednego z takich barw i miejcie odwag powiedzie to starszym, biednym, czsto chorym ludziom w twarz. Zabierzcie im ten talerz zupy za 1,5 z i kacie im i do roboty.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
grom
grom28 lutego 2015 o 11:10
Panie Bera,co mi si wydaje e (z) tymi ciekami to pan popyniesz.Dla wielu mieszkacw ju pan sta si persona non grata.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
23
2328 lutego 2015 o 15:16
Panie Kocwin napisa pan na temat ostatniej sesji rady miasta w swojej gazecie,e interpelacje radnych, byy dziwne i mieszne.Bdc przed laty radn uwaam, e nie ma interpelacji wanych i waniejszych.Radni przedstawiaj problemy z ktrymi zwrcili si do nich mieszkacy.Kady problem jest wany jeli dotyczy to osobicie kogo.Jest pan bardzo niesprawiedliwy!Wstyd panie ,,redaktorze"!Nie w ten sposb liemy rany.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Agata
Agata28 lutego 2015 o 15:19
Do 23.Czego wymagacie od czowieka?Przecie koo dziennikarstwa on nawet nie sta.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
sceptyk
sceptyk28 lutego 2015 o 16:41
A jednak s dziennikarze, ktrzy wiedz, o czym pisz: http://www.e-legnickie.pl/index.php/wiadomoci/jawor-news-glowne/15917-potrzebne-inwestycje-w-miejskie-sieci
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworowo
jaworowo28 lutego 2015 o 17:18
to moe poka Agato jaki z Ciebie dziennikarz - poka nam :-)' Kocwin, to jeden z nielicznych dobrze piszcy o sprawach Jawora i nie tylko. Jeli kto ma spraw i nawietli to Kocwinowi, to on to nawietli - taka jest prawda.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
x
x28 lutego 2015 o 20:30
O Jaworska Szuflada w natarciu.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
prondu nie ma faza jest
prondu nie ma faza jest27 lutego 2015 o 11:19
no to mata energi uwolnion z dynama w rowerze ! skoro zarobki burmistrza s na poziomie prezydenta aglomeracji wrocawia , no to wod te trza podcign do stawek duego miasta . No nie uczki . czekamy na darmowe .... tramwaje ! One s na prd .... idealne uwalnianie energetyki ! ciao uczki co wybieralicie energetyczny zakad patologii obywatelskiej i mionika "prondu"
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
anielka
anielka27 lutego 2015 o 13:10
Czy moe te kto przypomnie jak w poprzednich latach w sprawie podwyki za wod i cieki gosowa radna Szynkler , radny Kobes i burmistrz Bera, bo wtedy z tego co wiem dla dobra mieszkancw gosowali przeciwko podwyce o 11 gr. w 2014 r. , a teraz gdy podwyka jest o 1oo % wicej bo 22 grosze to gosuj za. Powiedzcie od czego to zaley ? Wyglda na to , e punkt widzenia zaley od punktu siedzenia i wcale nie chodzi tu o dobro mieszkacw
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Eliot
Eliot27 lutego 2015 o 16:27
Elu ,a na czyich uslugach jest NGJ, skoro na jej amach krytyki janie nam panujcego Emilianka nie uwiadczysz? Tylko album ze zdjciami i hymny pochwalne. Co napisz "liscy" redaktorzy o ostatniej sesji? Przeocz kompromitujcy fakt zapania burmistza na kamstwie i jego pokrtne tlumaczenia?
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ela
Ela27 lutego 2015 o 17:45
Do Eliot.Powiniene si poduczy.Piszemy ,,burmistrza"
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
JACEK
JACEK27 lutego 2015 o 20:36
A co Wy wymagacie od pani Szynkler? To stworzenie jest aosne. Ja mog o tej osobie duo powiedzie. Tylko wyborcy maj halo, e gosuj na takie DAMY.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
niko
niko26 lutego 2015 o 13:31
wszystko si kiedy psuje, ale koszty napraw i inwestycji pewnie byy ujte w dotychczasowych cenach wody. Czytajc midzy wierszami chodz tylko o to, eby zrekompensowa ulgi dla przedsibiorcw a nie o to, aby przeznaczy pienidze z podwyek na remonty!!!! Ustawa prawie w stylu Robin Hood - prawie, bo zabiera si biedym i daje bogatym....
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
JaGa
JaGa26 lutego 2015 o 13:35
Super :-\
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
sceptyk
sceptyk26 lutego 2015 o 13:46
Nie ma adnej zniki dla przedsibiorcw, tylko tacy drobni waciciele sklepw czy zakadw usugowych zostali przeniesieni do tej samej grupy taryfowej, co gospodarstwa domowe. Pozostali przedsibiorcy, uywajcych wody do celw przemysowych, cay czas paca wysz stawk. Niska cena za wod bya sztucznie utrzymywana po to, aby AU mg si chwali, e mamy najtasz wod na Dolnym lsku, a odbywao si to kosztem braku inwestycji w gospodark wodno - ciekow. W jakim jest ona stanie wiadczy ilo awarii wodocigowych... A wod nawet po podwyce mamy najtasz w okolicy, wic moe czas skoczy z t demagogi?
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ruda
ruda26 lutego 2015 o 13:50
pamitajmy, e tylko dla takich przedsibiorcw, ktrzy maj np sklep - a wody uywaj do umycia, rk, zrobienia herbaty i umycia podogi.. Nie dla takich ktrzy wykorzystuj wod do swojej produkcji !
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
5
526 lutego 2015 o 14:31
Gratuluj Pani "Redaktor" tytuu, prawie jak z "Fakt-u". Nie ma to jak chwytliwy tytu i robienie mieszkacom wody z mzgu, i przypominam i radni otrzymuj projekty uchwa na 7 dni przed sesj, wystarczy kontakt z jednym z 21 radnych, bd z Biurem Rady i odkopaa by Pani "to co tak byo chowane" przed oczami mieszkacw.Prosz o troszk wic rzetelnoci dziennikarskiej.
7 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
kto
kto26 lutego 2015 o 14:48
Prezydent przeznaczy 300 milionw z na wspieranie maych ukraiskich firm. Jestem dumny z tego czowieka. pal lich z polskimi... MASAKRA Dalej popierajmy POmyje
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
polonistka
polonistka26 lutego 2015 o 14:52
Pani Redaktor, Urzd Miasta czy te Urzd Miejski?
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
prv
prv26 lutego 2015 o 15:11
ciniecie burmistrzowi, a przecie za podwyk byo 20 wspaniaych
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
autor
autor26 lutego 2015 o 15:26
taki portal jak i piszcy dla niego al i poraka ludzie do szkoy ino raz !!!!!
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
:D
:D26 lutego 2015 o 15:29
wida obrocy burmistrza ruszyli do pracy
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
5
526 lutego 2015 o 15:45
Jacy obrocy. Niech Pani Redaktor zacznie powanie podchodzi do swoich obowizkw, przecie podpisuje si pod artykuami z iminia i nazwiska. To nie pudelek, nie pisze Pani o "cyckach" tylko o sprawch wanych dla nas wszystkich.
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Adela
Adela26 lutego 2015 o 20:34
Brawo Panie Detyna, wida jest Pan jedynym trzewo mylcym i niezalenym radnym. Prosz trzyma tak dalej. Dobrze byoby jednak, gdyby chocia Pan zawczasu informowa ludzi o takich ruchach obozu rzdzcego, jak te z planami podwyki cen wody.
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
te wyborca
te wyborca26 lutego 2015 o 22:47
Uwalniamy energi, a podobno poprzednik upi Jaworzan. Powiem szczerze, e generalnie to takie ruchy nie byy i kolejne nie s trudne do przewidzenia. wiatekiem w tunelu jest myl to, e kadencja trwa cztery lata, tylko cztery dla wybranych i a cztery dla wybierajcych, aby zobaczyli kogo wybierali. Trzeba by wielkiej wiary czowiekiem, by uwierzy, e zrozumiej swj bd.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
kasiek
kasiek26 lutego 2015 o 22:48
Jedno zadam pytanie .....ile zarabia Burmistrz i 20osob ktore byly ,,za,, ? Ich stac na podwyk niech pac.Ludzie sa zaslepieni nadal....
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ela
Ela26 lutego 2015 o 23:10
Na czyich usugach jest pani piszca ten artyku?Przecie to nie ma nic wsplnego z obiektywnym dziennikarstwem!
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Obserwator 2
Obserwator 226 lutego 2015 o 23:29
Czy moe mi kto przypomnie, jak gosowa obecny burmistrz w poprzednich latach w tej sprawie (ceny wody i ciekw) ?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.