Czwartek, 08.12.2022 123

 

Pliki cookies 03:50
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama
Konkurs „List do Świętego Mikołaja”
Indyjska kawa ziarnista HATHI

Na tropie Średniowiecznego Zakonu. Muzealny wykład dla dociekliwych

W najbli�szy czwartek, 26 lutego o godzinie 17 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jaworze odb�dzie si� wyk�ad z cyklu „Poznajemy region”, kt�ry poprowadzi historyk Marcin Musia�, doktorant z Instytutu Historii Uniwersytetu Wroc�awskiego.

Odczyt pt. „Franciszkanie w Jaworze 1488 – 1810” b�dzie prezentacj� najnowszego stanu bada� nad dziejami zakonu, którego losy zapisa�y si� w kilkuwiekowej tradycji ksi�stwa �widnicko-jaworskiego.

Jaworscy franciszkanie obserwanci przeszli do historii jako bernardyni. Od klasztoru w Krakowie nosz�cego wezwanie �w. Bernardyna ze Sieny wzi�a si� ta zwyczajowa nazwa zakonu. Stanowili oni frakcj� w Zakonie Braci Mniejszych, która wy�oni�a si� wskutek podzia�u franciszkanów w XV stuleciu. Ruch obserwancki mia� na celu przywrócenie czysto�ci przestrzegania regu�y zakonnej. Na mocy bulli papie�a Eugeniusza IV z 1446 roku z zakonu franciszkanów wydzielono braci obserwantów i konwentualnych. Jednak�e do ostatecznego roz�amu dosz�o w 1517 roku. Nowe zasady k�ad�y nacisk na solidne kszta�cenie zakonników. Duchowi reform sprzyja� rozwijaj�cy si� paralelnie od XV wieku humanizm.
Propagatorem powo�ywania konwentów w Europie �rodkowej by� �w. Jan Kapistran, kaznodzieja nawo�uj�cy do odnowy moralnej Ko�cio�a i spo�ecze�stwa. Jego sprowadzenie do Wroc�awia w 1453 roku z inicjatywy biskupa Piotra Nowaka mia�o wznieci� antyhusyckie nastroje i umocni� jedno�� diecezji z papie�em. Prawdopodobnie w trakcie trzymiesi�cznych nauk kaznodzieja odwiedzi� stolic� ksi�stwa �widnicko-jaworskiego, Jawor. Owocem p�omiennych, publicznych wyst�pie� Kapistrana sta�a si� formacja obserwantów, która niespe�na cztery dekady pó�niej za�o�y�a siedzib� nieopodal jaworskiego rynku. Obserwanci pozyskali od tutejszego magistratu parcel� przyleg�� do murów obronnych w po�udniowo – wschodniej cz�ci miasta. Ide� wznoszenia jaworskiej siedziby popar� król czeski Maciej Korwin, wykorzystuj�cy antyhusyck� postaw� obserwantów w sporze politycznym z królem Jerzym z Podiebradu.
W Austrii, Czechach, Morawach i na �l�sku swoje g�ówne siedziby wznosili obserwanci w latach 1436 – 1500. Ich konwenty powsta�y wówczas we Wroc�awiu, G�ogowie, Opolu, Jaworze, G�ubczycach, Ko�lu, G�ogówku i �aganiu. Materialn� i duchow� spu�cizn� po bernardynach s� ko�cio�y utrzymane w stylistyce pó�nego gotyku. Do dzi� zachowa�y si� dwa takie �l�skie obiekty: we Wroc�awiu i Jaworze. Oba s� dzisiaj siedzibami muzeów dost�pnych szerokiemu gronu mieszka�ców i przyjezdnych turystów. Nawi�zaniem do �wietnej tradycji historii �redniowiecznego Jawora jest dzi� sta�a ekspozycja jaworskiego muzeum tzw. „Galerii �l�skiej sztuki sakralnej”.

Wst�p na wyk�ad jak zawsze wolny. Serdecznie zapraszamy!

Komentarze (2)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

cenzor:)
cenzor:)25 lutego 2015 o 05:14
"Naprawd" pisze si razem, nie osobno...A podzikowania nalea si pracownikowi Muzeum Regionalnego, ktry tekst napisa...
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
danika
danika24 lutego 2015 o 23:14
Tekstu nie czytaem, ale napisz za pewnego cenzora .... ufff udao mi si by przed nim. Brak kropki i przecinka ble ble ble, tekst uoony krzywo i takie tam, plakat powinien by przesunity o 1 mm w lewo bo tak jest le (a co). No i w ogle. A tak na prawd to Pani Kasiu dziki za dobry tekst. Ciekawy i fajnie napisany. Tak trzyma!
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.