Pi膮tek, 05.03.2021

 

Pliki cookies 05:33
Serwis korzysta z plik贸w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel贸w statystycznych, realizacji us艂ug i reklamowych. Korzystaj膮c z naszych stron bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki b臋d膮 one zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci.
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Nowy zarz眃 stra縜k體 ochotnik體

W sobot 19 listopada br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odby si Zjazd Oddzia硊 Powiatowego Zwi眤ku Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych RP, który poprzedzi硑 wybory w strukturach gminnych. Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonuje ogó砮m 27 jednostek Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych, w tym 6 w潮czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga秐iczego oraz 21 jednostek Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych dzia砤j眂ych poza systemem. Spo秗ód nich 25 to jednostki typu "S" - posiadaj眂e samochody ratowniczo - ga秐icze i dwie jednostki typu "M".

Otwarcia obrad dokona Wiceprezes ust阷uj眂ego ZOP ZOSP RP dh. Henryk Baczma駍ki, który powita wszystkich przyby硑ch delegatów, przedstawicieli oraz zaproszonych go禼i. Zarz眃 Gówny Zwi眤ku Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych reprezentowa dh. Ireneusz Nied紈iecki, a w砤dze samorz眃owe powiatu jaworskiego - Przewodnicz眂y Rady Powiatu w Jaworze - Marek Zieli駍ki i Wicestarosta Jaworski - Micha Lenkiewicz. W imieniu Wójta Gminy Paszowice uczestniczy砤 Maria Bobowska - Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpo縜rowej.   Zawodow stra po縜rn reprezentowa Komendant Powiatowy PSP w Jaworze - bryg. Maciej Póciennik. Podsumowania dzia砤lno禼i po縜rniczej na szczeblu powiatowym za lata 2006 - 2011 dokona Wiceprezes ust阷uj眂ego zarz眃u dh. Henryk Baczma駍ki, po czym udzielono absolutorium ust阷uj眂emu Zarz眃owi.

Nowo wybranym Prezesem na pi阠ioletni kadencj zosta dh. Jan Miesza砤, Wiceprezesami: Jan Grygorcewicz (OSP Granowice) i Józef Micha砶ów (OSP Paszowice). Funkcj Skarbnika powierzono Henrykowi Baczma駍kiemu (OSP Bolków), a Sekretarza Renacie W阦iel (OSP Jawor). Cz硂nkami Prezydium Zarz眃u zostali: Henryk Krzy秌ów i Mariusz Uhornicki. Pozostali cz硂nkowie Zarz眃u to: Przemys砤w Jó糼owicz, Henryk K阣ziora, Ireneusz Cybulski, Miko砤j Buka硂, Rafa Bujak, kasz Iwu, Piotr Boczula, Zbigniew Potocki i Wies砤w Gregulski. W sk砤d Komisji Rewizyjnej weszli: Roman Iwu - Przewodnicz眂y, Karol Szczukiewicz - Sekretarz i Tomasz Soroka - Cz硂nek.

Wybrano równie delegatów na przysz硂roczny Zjazd Oddzia硊 Wojewódzkiego. Zostali nimi: dh. Jan Grygorcewiczz i Józef Micha砶ów. Przedstawicielem do Zarz眃u Wojewódzkiego OSP wybrano dh. Jana Miesza酬 z OSP Bolków.

Wydzia Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.