Czwartek, 20.06.2024 159

 

Pliki cookies 05:46
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

(FILM) Radni obniżyli burmistrzowi wynagrodzenie

W poniedziałek odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Jaworze, podczas której radni debatowali i głosowali m.in. nad ustaleniem wynagrodzenia burmistrza Jawora.

W trakcie poniedziałkowej sesji radni debatowali nad uchwałą dot. wynagrodzenia burmistrza Jawora, która zakładała je na poziomie:

  • wynagrodzenie zasadnicze: 10 430 zł
  • dodatek funkcyjny: 3 450 zł
  • dodatek specjalny: 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
  • dodatek za wieloletnią pracę

Wniosek o obniżenie wynagrodzenia zasadniczego w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył radny Roman Zawada. "Uważamy, że wynagrodzenie burmistrza jest za wysokie, ponieważ kształtuje się na poziomie wynagrodzenia, które ustalono dla prezydenta Warszawy i proponujemy, aby zmniejszyć to wynagrodzenie zasadnicze o tysiąc złotych" - wnioskował Zawada.

Następnie głos zabrał radny Marcin Jankowski, który zwrócił uwagę, że "Jawor zasługuje na dobrze wynagradzanego burmistrza". "Jeżeli popatrzymy na budżet, popatrzymy na cały majątek gminy za jaki odpowiada burmistrz, to wydaje mi się, że absolutnie powinniśmy w ten sposób postąpić i górne widełki w cale nie są jakąś przeszkodą. Trudno powiedzieć, żeby pan Emilian Bera nie miał doświadczenia" - dodał Jankowski.

Były przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze Daniel Iwański wskazał, że "trzeba docenić pracę pana burmistrza, jaką wykonuje na rzecz miasta od 10 lat". "Pana burmistrza można lubić, bądź nie lubić, to już państwa decyzja, ale to nie może mu zabrać tego ile środków zostało pozyskanych dla gminy Jawor" - powiedział. "Taką zagrywkę uważam za cios poniżej pasa. Nie chcę mówić o jakiejś zemście politycznej, ale naprawdę szanujmy się" - dodał w kierunku radnych klubu PiS.

Kolejny głos zabrała Ewelina Szynkler, która odczytała stanowisko klubu Bliżej Mieszkańców. "Maksymalna wysokość wynagrodzenia burmistrza dla miast od 15 do 100 tys. mieszkańców w 2024 r. wynosi 20 041,50 zł. Minimalne wynagrodzenie ustalone nie może być niższe, aniżeli 80% tegoż maksymalnego wynagrodzenia, czyli 16 033,20 zł. Tak jak wszystkim pracownikom samorządowym, burmistrzowi przysługują odprawy, nagrody (jubileuszowe - przyp. red.) i 13. pensja. Dlatego jako radni klubu Bliżej Mieszkańców w oparciu o przepisy i mając na uwadze głosy i opinie naszych wyborców, mamy inną perspektywę i inne zdanie, aniżeli to zostało nam zaprezentowane w tej uchwale. Wielu mieszkańców naszego miasta zwracało uwagę na fakt, że zarobki burmistrza w mieście wynoszącym niewiele ponad 20 tys. mieszkańców, są zupełnie niewspółmierne do pensum prezydentów w miastach powyżej 50 i 80 tys. mieszkańców, a już całkowicie niewspółmierne do zarobków prezydenta Wrocławia, Gdańska czy Krakowa, których maksymalne wynagrodzenie (zasadnicze - przyp. red.) jest określone kwotowo w wysokości 10 770 zł. Wszak to tylko różnica 340 zł, ale jednak. Wiadomym jest, że różnica zadań wykonywanych w miejscowościach mniej licznych jest zdecydowanie mniejsza, niż w tych powyżej pułapu chociażby 80 tys. mieszkańców. Dlatego klub radnych Bliżej Mieszkańców proponuje urealnienie wynagrodzenia w stosunku do liczebności mieszkańców Jawora, wykonywanych zadań przez burmistrza, a także realnych możliwości Jawora, mając na względzie przede wszystkim stan gminy oraz zadłużenie, które wynosi 56 mln zł. Na optykę mieszkańców a także naszą w sprawie ustalenia pensum nie bez wpływu są ostatnio występujące problemy z infrastrukturą kanalizacyjną, tj. notoryczne awarie rur i braki wody w kranach, a także co za tym idzie ostatnie podwyżki dla mieszkańców za wodę i ścieki. Reasumując klub Bliżej Mieszkańców proponuje ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza Jawora w następujących kwotach: wynagrodzenie zasadnicze: 9 430 zł, pozostałe składowe bez zmian. Jednocześnie proponujemy, aby powstałą w ten sposób nadwyżkę w budżecie przeznaczyć na wynagrodzenia doświadczonych pracowników Urzędu Miejskiego" - mówiła radna Szynkler.

Do tego odniósł się Daniel Iwański, który zaproponował obniżenie diet radnych. "To ja proponuję, że jak obniżamy komuś zarobki, to żebyśmy zaczęli od siebie. Na pana ręce (przewodniczącego - przyp. red.) w najbliższym czasie trafi projekt uchwały dotyczący urealnienia i obniżenia naszych diet" - zapowiedział Iwański.

Do dyskusji włączył się również burmistrz Jawora Emilian Bera. "Nie odnoszę się do tej konkretnej sytuacji, ponieważ uważam, że ona jest kompletnym nieporozumieniem w ustawodawstwie. Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. Rzym już dawno minął, rzucanie kośćmi też. Przy najlepszym szacunku dla wielu osób, uważam że przede wszystkim powinny zmiany pójść w tym kierunku, żeby dany gospodarz był rozliczany za to, co realizuje. Zastanawiam się, dlaczego dieta radnych nie jest dyskutowana w ten sam sposób, tzn. powinniśmy analizować poszczególnego radnego i mu przyznawać jakąś wysokość. To jest dyskusja na przyszłość. Kompletnie się nie zgadzam i dobrze, że zaczynamy w ten sposób. Ja rozumiem, państwa wola. Jeżeli chodzi o ocenianie tych działań, które realizujemy. Gdybyśmy, jako samorząd tamtej kadencji, nie podjęli twardych decyzji, czyli remontu najważniejszych, najbardziej newralgicznych miejsc dla produkcji wody w mieście, to byście dopiero państwo zobaczyli, co to znaczy problemy. Mówimy o braku remontu wieży ciśnień, suwów plus wodociągi, które zaraz też będą zrobione, bo to, że one pękają, to ja nie mówię, że dlatego, że ktoś złe rury dał w 90 roku, albo że na Jaworniku nie zabezpieczył rury na dnie. Nie mam sobie nic do zarzucenia w tym aspekcie" - mówił burmistrz.

Następnie włodarz kontynuował temat kanalizacji i przytoczył jedną z ostatnich awarii w mieście. "Dlaczego ta rura na Cichej strzeliła, a na Strzegomskiej nie strzeliła? Bo na Strzegomskiej została wymieniona przez Berę. A dlaczego na Cichej strzeliła? Bo nie jest wymieniona. A dlaczego za chwilę nie strzeli? Bo ją wymienię" - wskazał Bera i dodał, że "gigantyczne inwestycje idą w wodociągi".

Bera zwrócił ponownie uwagę na sposób wynagradzania wójtów i burmistrzów. "Wierzę, że ustawodawca spowoduje, że dana osoba będzie rozliczana za pracę, a wtedy mógłbym spać zupełnie spokojnie". "Budżet, zadłużenie, to porozmawiajmy o strukturze zadłużenia. Na miłość boską, rekordowy budżet 220 mln zł, którego w najbliższym czasie nie przewiduję. Zadłużenie nadal będzie rosło, bo nie wiem, jak my chcemy realizować fundusze unijne bez wkładów własnych. Powściągnąłbym jakiekolwiek oceny szczególnie na dzień dobry, jeżeli chcemy mieć dobre relacje" - dodał.

"W żadnym aspekcie wynagrodzenie nie interesuje mnie, to jest dla mnie wtórna kwestia. Weźcie państwo mieszkańcy, wszyscy się zastanówcie, 2024 rok, a my rzucamy kości komu dać wynagrodzenie. No to dlaczego państwa wynagrodzenie, gdzie tam pracujecie, nie jest ustalane na podstawie, nie wiem, klientów itd." - kontynuował swoją wypowiedź burmistrz.

"Tak samo z dwukadencyjnością. Dlaczego burmistrz ma mieć dwie kadencje, a starosta, poseł, senator, marszałek nie? Brak konsekwencji. Na to będzie 5 lat i wierzę, że zmiany rządowe i legislacyjne dla dobra ducha Rzeczypospolitej to zmienią. Jaki to jest komfort w ogóle, siedzieć i koń jaki jest każdy widzi, pogłosujmy czy dać więcej czy mniej itd. Nie odmawiam państwu oceny. Ustawodawca pozwala ocenić konia, że jest kary, gniady. Każdy ma do tego prawo" - dodał Bera.

Następnie odbyło się głosowanie ws. zmiany wysokości wynagrodzenia burmistrza, po którym odbyło się głosowanie ws. przyjęcia uchwały dot. wynagrodzenia. Zmieniona uchwała zawierająca wynagrodzenie zasadnicze burmistrza w wysokości 9 430,00 zł została przegłosowana przez radnych 11 głosami za i 7 przeciwnymi. 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 nie oddała głosu, a 1 była nieobecna.

Podczas sesji radni wybrali również składy komisji i ich przewodniczących.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jaworze
Alicja Kalinowska, Przew. Anna Kozak, Bożena Nowak, Jadwiga Woja-Elbrah

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jaworze
Przew. Alicja Kalinowska, Monika Kopeć, Damian Kuć, Roman Zawada

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze
Wiesława Kasprzycka, Grzegorz Olszewski, Krystyna Ostapik, Przew. Ewelina Szynkler

Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze
Marcin Jankowski, Krzysztof Kowalczyk, Andrzej Madej, Przew. Roman Zawada

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Jaworze
Artur Bujak, Przew. Zygmunt Czepiel , Daniel Iwański, Monika Kopeć, Krzysztof Kowalczyk

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze
Wiesława Kasprzycka, Anna Kozak, Przew. Bożena Nowak, Jadwiga Wojda-Elbrah

Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworze
Zygmunt Czepiel, Adrian Kowalski, Andrzej Madej, Przew. Grzegorz Olszewski, Szymon Pawlinow

Komisja Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze
Artur Bujak, Miłosz Konieczny, Przew. Damian Kuć, Ewelina Szynker

Komentarze (105)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

jaki finał?
jaki finał?6 czerwca o 20:17
Pewnie będą dalsze cięcia zbędnych wydatków (np. na promocję, delegacje) i ostatecznie brak absolutorium w przyszłym roku. W małym zaściankowym miasteczku, oznacza to powolną śmierć polityczną. Smutny koniec. Z drugiej strony teraz partia matka jest na fali. Dobre wykorzystanie tej passy może zapewnić awans polityczny i związane z nim lepsze dochody, wyrwanie się z tej dziury. Co tu robić-zostać, czy piąć się wyżej? Oto jest pytanie.
2 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzaninjaki finał?8 czerwca o 10:10
Tyle krytycznych słów padło pod adresem wydz. promocji w Urzędzie, a właściwie pod adresem naczelnika Leszka Ś.
I co ? zmieniło to coś? NIC !! Trwa to od lat . Coś sobie napiszemy, a Pan Leszek jest nieusuwalny.
Dobrze by było ,żeby w końcu Rada i jej komisje tym się zajęły. Można skorzystać z opini ludzi którzy tam pracowali w ostatnich kilkunastu latach. Jest to przerażające.
4 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
?
?Jaworzanin9 czerwca o 19:42

Łatwo się ocenia innych nie mając pojęcia o pracy na danym stanowisku ani o ludziach tam pracujących. 

2 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzanin5 czerwca o 06:51
Wytłumaczcie proszę, po co panu Berze wynagrodzenie burmistrza, skoro chce stąd wyjechać? Raz mówi, co zrobi, jako burmistrz, a za chwilę, żeby na niego głosować do PE. Teraz to już nie wiem, czy on chce tu zostać, czy na niego głosować do PE? Ktoś wie?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Katarzyna K.
Katarzyna K. 3 czerwca o 10:32
Przede wszystkim radni powinni mieć obniżone wynagrodzenie, bo osoby które dorabiają sobie do emerytury i niewiedzą nic o polityce to wstyd żeby pełnili takie stanowiska. A zasiadająca w Komisji ds. Budżetu i Finansów pewna Czarna Wdowa hańbi honor instytucji takiej jak Radny Urzędu Miasta. Powinno się sprawdzać takie osoby zanim przystąpią do funkcji. 
8 Lubię to: 6
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
!
!Katarzyna K. 5 czerwca o 09:55
O polityce nie muszą,ważne żeby znali zasady funkcjonowania samorządu, byli otwarci do ludzi. 
3 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzanin2 czerwca o 15:04
"Jeśli człowiek zbyt długo sprawuje władzę, przestaje się starać i robi, co mu przyjdzie do głowy"
5 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Władysław
Władysław 1 czerwca o 19:01

Najniższą krajową powinni zarabiać !!!

2 Lubię to: 1
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Piotr
Piotr1 czerwca o 18:58

Dlaczego nie najniższe krajowe  wynagrodzenie ? Niby nie pchają się tam po pieniądze!!

1 Lubię to: 0
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
wyborca
wyborca1 czerwca o 18:46

Mam wniosek do nowej rady miasta , podczas wakcji z bezpłatnej komunikacji korzysta bardzo mało osób, wstrzymać dofinansowanie komunikacji miejskiej podczas wakacji a  pieniądze przeznaczyć na  bezpłatne bilety dla dzieci do 6 lat i obnizyc ceny biletów dla dzieci w wieku szkolnym i w ten sposob problem sam się rozwiąże/

3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Maciej K.
Maciej K.31 maja o 15:48

Ta sesja jasno pokazała, że pycha kroczy przed upadkiem. Pan Bera się zupełnie pogubił, bidoczek. Rada nic nie obniżała, ustaliła mu tylko nową pensję. A ten zamiast zmilczeć i przyjać to ze stoickim spokojem, to się jeszcze odgraża.

5 Lubię to: 2
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
ytrewq
ytrewq31 maja o 14:38
W sumie były zarobik za pracę jaką wykonuje, absurdalnie wysokie wynagrodznie jak absurdalna jest ścieżka rowerowa i zwężona droga na wyszyńskiego
8 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to! Udostępnij
zmiana
zmiana31 maja o 14:08
"Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana."-Heraklit z Efezu. Oczywistym jest, że żadna władza nie trwa wiecznie. Prędzej czy później i tu nastapi także zmiana-po Panu Berze nastanie ktoś inny. Dotyczy to wszystkich samorządów i rządu.
3 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzanin31 maja o 09:45
Obniżyć radnym diety o 90%. Wtedy wyjdzie kto kandydowal do rady dla kasy, a kto jest prawdziwym społecznikiem.
Skończy się kupowanie mieszkań na wynajem i suvów.
Panie radny Iwański , do roboty!! Liczymy na Pana
14 Lubię to: 10
Super: 1
Ha ha: 3
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Wyborca
Wyborcajaworzanin31 maja o 14:47
bardzo dobry wniosek. Przecież jak spotykam radnego to każdy mówi ,ŻE NIE IDZIE DO RADY DLA PIENIĘDZY.
Czas powiedzieć SPRAWDZAM!!
12 Lubię to: 9
Super: 1
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ytrewq
ytrewqjaworzanin31 maja o 14:38
Tyle lat było mógł działać, a nie obudzić się nagle jak władza stracona
8 Lubię to: 4
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
W Ch
W Chytrewq31 maja o 15:05
Słychać wycie. Znakomicie.
11 Lubię to: 8
Super: 1
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Miś
MiśW Ch31 maja o 17:00
To wy wyjecie, bo nagle wielcy byście obniżali, a gdzie byli do tej pory, a?
2 Lubię to: 0
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Lucyna
Lucyna31 maja o 09:30
Padło wiele dziwnych stwierdzeń w obronie wynagrodzenia ale nie rozumiem o co chodziło panu Iwańskiemu z tym stwierdzeniem, że słowo droższe pieniędzy? U kogo to słowo niby droższe?
8 Lubię to: 6
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Józek
Józek 31 maja o 07:57
A co jest z tymi ciężarówkami z kamieniem w Starym Jaworze ?  Od rana do nocy!!!!!!!! Nie wiem czy można jęździć tamtędy 40-sto tonowymi samochodami.?!!
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ania
Ania Józek 31 maja o 11:37

Pędzą jak szaleni ... gubią kanień stwarzając zagrożenie i dla pieszych i dla innych samochodów 

2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Autor
Autor 30 maja o 09:51

Szkoda następcy Bery.pierwsza kadencja to wyciąganie miasta z długów.zamiast basenu i fontanny trzeba było zacząć od kanalizacji, wodociągów i ulic

12 Lubię to: 7
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 4
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
JaworzaninAutor 31 maja o 14:30
Czyli w/g ciebie były burmistrz Urbański miał rację ,że zlikwidował basen,zamknął  porodówkę w Jaworze, a jedyną fontannę pomalowali zieloną farbą olejną .
W/g ciebie, kobiety jak chcą rodzić to w Złotoryi, Legnicy..
Chcesz iść z dziećmi, lub sam, na basen to jedź do Dobromierza, Legnicy, Wroclawia..
Chesz posiedzieć w otoczeniu fontanny to dymaj do Polkowic lub nowo otwartych fontann w Legnicy.(piękne)
Na pewno nie jesteś Jaworzaninem który kocha to miasto.
Tylko łajzą która ma czas w pracy ,żeby śledzić i pisać podłe komentarze.
14 Lubię to: 10
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
Ania
AniaJaworzanin31 maja o 17:19

Można było zadbać o Jawornik i Słowiankę a nie dopuścić do takiego stanu w jakim jest obecnie... wszystko strasznie zaniedbane

2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Prawdziwy Jaworzanin
Prawdziwy JaworzaninJaworzanin31 maja o 16:03
oho znów atakowanie kogoś kto od dawna nie rządzi, bo nie macie argumentów. Zlikwidował porodówkę w powiatowym szpitalu? Ty nie masz pojecia o niczym, zobacz co zrobiono teraz przez tyle lat czyli nic. Strzegomska miała być zamnknięta na 10 dni a ile już tam robią? Jak dodamy remont chodnika który tam rozkopują znowu to będzie ponad pół roku
6 Lubię to: 5
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
qwerty
qwertyAutor 31 maja o 09:13
Dokładnie tak, a nie teraz zasłanianiać się tym że to lata zaniedbań poprzedników, A JAKBY NIE CUDOWNY BERA TO BYSMY DOPIERO ZOBACZYLI, bo ON zaczął wymieniać. Ten basen to też niezła farsa - co nam mieszkańcom z niego. Latem w gorące dni jak chce się skorzystać to można się co najwyżej poocierać o przyjezdnych (bo basen jest tak przepełniony), u których może i nie ma basenu, ale za to rury nie pękają co drugi dzień, a na basen pare dni w roku przyjadą sobie właśnie tutaj do jawora. A my ten basen fundujemy ze swoich podatków i mamy zablokowane środki w budżecie, a dodatkowo płacimy takie same kwoty za wejście. O masakrze okolicy, którą fundują przyjezdni już nie wspomne, ładują się tymi autami wszędzie i wszystko zastawiają.
9 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 5
Lubię to! Udostępnij
1234
1234qwerty31 maja o 12:43
a prawda jest taka, że to mieszkańcy sami wymusili ten basen, bo wiadomo było, że będzie jak będą środki z funduszy. Szły wybory zrobił się krzyk, że obiecał basen a nie ma to niestety, ale dziś mamy basen z kredytu i odsetki 
4 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzanin123431 maja o 16:21
Mógł rozbudować krytą pływalnię o zewnętrzne niecki, basen solankowy. Tego chcieli jaworzanie.
8 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 5
Lubię to! Udostępnij
Halo tu ziemia
Halo tu ziemia 29 maja o 22:17

Panu Burmistrzowi polecam popracować  na stanowisku nie w urzędzie i bez jakichkolwiek znajomości - może wtedy zejdzie na ziemię  i się dowie z autopsji jak wygląda rynek , wynagrodzenia  i no nie wiem ...? Prawdziwe życie ?  bo poziom odklejenia tego Pana dochodzi do granic absurdu  (i nie , nie jestem ,,pisowcem,, )

8 Lubię to: 4
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Autor
Autor 29 maja o 21:42
Jest jeszcze kwestia używania służbowej karty i służbowej skody , która w poprzedniej kadencji stała pod domem Bery popołudniami , soboty i niedziele. Czy rada dała na to zgodę???
9 Lubię to: 5
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
Miś
MiśAutor 31 maja o 09:29
A teraz podbno chca nowe auto kupić za grubą kasę. W ogóle dziwne że u nas kierowca jest, w Legnicy nawet nie mają kierowcy służobowego
8 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 4
Lubię to! Udostępnij
qwerty
qwertyMiś31 maja o 12:16
Nie ma w tym nic dziwnego jak się podrąży kto dokładnie tym kierowcą jest :)
4 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Pytający
Pytającyqwerty3 czerwca o 09:15
A kto jest?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
tenczowylewak
tenczowylewak29 maja o 19:34
Przxecież to ustawka. Bera ucieka do Brukseli, a ten który przyjdzie po nim będzie miał obniżoną dietę. I tyle. To jest zrobione na złość następcy.
5 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 4
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
kibic
kibic29 maja o 18:57

Po pierwsze nikt nikomu nie obniżył wynagrodzenia, poprostu nowa rada dla nowego Burmistrza zgodnie z ustwą przyznała wynagrodzenie. Po druge tak burmistrz "płakał" nad tak małym wynagrodzeniem a jak padła propozycja obniżenia cen biletów dla dzieci na basen zacaał prowadzic wywody ze brak pieniędzy a le na nowe auto w budzecie zabezpieczył sobie 260 tys zł. zabrac z tejkwoty 100 tys, i przeznaczyc na dopłate do basenu dla dzieci . 

9 Lubię to: 5
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Roman
Roman29 maja o 18:03
A Pan Daniel to co chciał wlasciwie powiedzieć? Widać że nerwów na wodzy nie umie utrzymać i chyba z wysławianiem też ma problemy, to jak udaje mu sie pracować z trudną młodzieżą?
7 Lubię to: 3
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
obserwator
obserwatorRoman1 czerwca o 09:25
A słyszałeś jak "trudna młodzież " się wysławia? Niestety płaci zdrowiem za tą pracę. Zobacz  jak wygląda Barański.
4 Lubię to: 0
Super: 1
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 1
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
SzenZen
SzenZenobserwator3 czerwca o 16:28

Żeby tylko od tych trudnych warunków pan Daniel nie popadł w depresję, jak ten  jeden prezes, co zawłaszczył sobie cudzą paczkę. 

12 Lubię to: 1
Super: 8
Ha ha: 3
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Wiola
Wiola29 maja o 17:41
Przynajmniej teraz wiemy i ile burmistrz zarabia i jakie ma dodatki. Dobra robota. Niech mieszkańcy wiedzą jaką pensje mam w tak mały miescie
8 Lubię to: 4
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
gość
gośćWiola31 maja o 09:34
To dla ciebie było/jest problemem dowiedzieć się ile zarabia burmistrz/starosta, wójt...?
Wszystko jest w sieci od lat tylko trzeba główką ruszyć.
5 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Autor
Autor29 maja o 17:15
Proponuje wejść z kontrolą wydatków do Promocji miasta. Tam nie ma nikt hamulców na tylko i wyłącznie promowanie burmistrza. Zakupy balonów, chorągiewek, medali, dyplomów, ścianek, zdjęcia, filmiki, drony itd, itd...Milion, a może półtora miliona na celEBrowanie burmistrza.
7 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Ania
Ania Autor31 maja o 11:43

A te wszystkie wieloosobowe delegacje...czy to ktoś rozliczał?

6 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninAutor31 maja o 09:38
Tutaj zgoda. A Pan Leszek Ś. dawno powinien być wymieniony. Chociażby za jego stosunek do podwładnych.  Nie wiem na co burmistrz czeka.
13 Lubię to: 9
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
wyborca
wyborcajaworzanin31 maja o 13:03
Ooo o tym to krążą takie słuchy, że włos się jezy na głowie co tam się wyrabia
10 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 3
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninwyborca1 czerwca o 09:35
Arogancja i chamstwo w Promocji to tak jak by nic nie powiedzieć. Oczywiście w stosunku do podwładnych. Przemiły i śliski jest w stosunku do przełożonych.  Wszyscy o tym wiedzą.
A Bera nie wie? Czy udaje ,że nie wie. Bo tak wygodnie.
8 Lubię to: 6
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzaninjaworzanin4 czerwca o 14:27
Ważne że kreci się pr, są foteczki i przecinanie wstęg, resztę to można olać
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Olena
Olena 29 maja o 13:51
Ludzie boją się pisać i pytać oficjalnej! Zemsta jest okrutna z drugiej strony! 
8 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Lokalna
Lokalna29 maja o 13:18
 Chorobliwa nerwowość i emocje radnego Iwańskiego nie licują z wykonywaną przez niego pracą wychowawcy trudnej młodzieży i dyrektora tej placówki.  Padło dużo cytatów i o koniu i o kościach... i słowach droższych pieniędzy. Ktoś z radnych większosciowych coś naobiecywał ...za poparcie na funkcję? Eeee.. no nie wiem.
 
7 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzanin29 maja o 08:44
Obniżyć radnym diety o 90%. Wtedy wyjdzie kto kandydowal do rady dla kasy, a kto jest prawdziwym społecznikiem.
Skończy się kupowanie mieszkań na wynajem i suvów.
Panie radny Iwański , do roboty!! Liczymy na Pana
18 Lubię to: 12
Super: 1
Ha ha: 5
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
vola
volaJaworzanin30 maja o 21:19
Do stanu wojennego dyżur i posiedzenia Rady Miejskiej  każdego radnego były rzeczywiście społeczne i bezpłatne. Mieli tylko  usprawiedliwioną nieobecność  tego dnia w miejscu pracy - płatne przez pracodawcę.  Teraz to już dodatkowa  pensja za kilka dni obecności w Ratuszu. "Jawor zasługuje na dobrze wynagradzanego burmistrza" ?
4 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
???
???Jaworzanin29 maja o 18:26
Panie radny Iwański gdzie są pieniądze nie wykorzystane w budżecie obywatelskim? Jako zaanagazowny radny pewnie Pan wie gdzie zniknely a projekty nie zostały zrealizowane!
7 Lubię to: 5
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Jawor
Jawor Jaworzanin29 maja o 17:32
Szkoda że Iwański nie wystąpił z takim wnioskiem jak się dostał do rady 10 lat temu i brał kasę za siedzenie i łapki podnoszenie. Wtedy nie był taki aktywny jak na ostatniej sesji. Zapomniał" wół jak cielnciem był"
10 Lubię to: 8
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
!
!Jaworzanin29 maja o 13:42
Hahaha no ale ile lat brali ile brali?? Wtedy nerwy nie puszczały Panu radnemu. 
8 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
Prawdziwy Jaworzanin
Prawdziwy JaworzaninJaworzanin29 maja o 10:46
Oj boli znów, co? najpierw utrata władzy w radzie, teraz ruszyli waszą kasę i kwik przy korycie. Było 10 lat, czemu nie obniżyli wtedy tylko chcecie się mścić jak waszemu Królowi obniżyli, co?
10 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to! Udostępnij
obserwator
obserwatorPrawdziwy Jaworzanin8 czerwca o 09:56
Panie radny! Niech pan już przestanie wszędzie płakać. Przecież do rady ne idzie się po kasę? Tak czy nie?. Co było to było. Jest ;nowa rada, nowe otwarcie, nowe zarobki burmistrza, nowe diety radnych. Dotarło?
3 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Donald
Donald28 maja o 22:39
Obniżyli ? Czy ustalili na nowo ?
6 Lubię to: 6
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
;)
;)Donald29 maja o 13:42
Nikt nic nie obniżał 
2 Lubię to: 1
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
W Ch
W Ch28 maja o 22:26
Te pieniądze się mu po prostu należą! Jak tak mogli, naszemu dobrodziejowi co tyle dał, mercedesa dał, fontanne dał, toaletę metro dał
9 Lubię to: 5
Super: 0
Ha ha: 4
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Siara
Siara28 maja o 20:49
Wstyd, żeby o 1000zł i taka aferę robić. Iwańskiemu aż ręcę się trzęsły - widać straszny stres, nie trzyma nerów. Bera mówi długo, ale niewiadomo o czym.... 
14 Lubię to: 9
Super: 4
Ha ha: 0
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
.
.Siara29 maja o 13:43
Już jest gotowy do takich przemówień 
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Emil
Emil28 maja o 16:34
A gdzie ta cała świta ,dyrektorów i podległych pracowników z urzędu. Już nie będą sztucznego tłumu robić ... Oj jakiś zmiany też tylko będę suche wypowiedzi i odsyłanie do innych.
Nie wiem ,nie pamiętam,nie znam tematu ... I tak do końca kadencji...
​​​​​
11 Lubię to: 8
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jawor
Jawor28 maja o 16:30
Oooo jakieś obruszenie ze strony Radnego Iwańskiego....zachowuje się jak chłopiec w piaskownicy któremu zabrali grabki. 10 lat siedział na stołku ,kasę wielką brał  i nic nie zrobiłeś dla miast i ludzi a teraz siedzi  po drugiej stronie i nie możesz się odnaleźć chłopina... 10 lat czytania z kartki a jednego zdania sensownego nie potrafi powiedzieć.  Może trza się wziąć  w końcu do pracy.
16 Lubię to: 10
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to! Udostępnij
Ania
Ania28 maja o 15:27
Czas przyjrzeć się zadłużeniu w Zwik i na OSiR...
12 Lubię to: 9
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
obserwator
obserwatorAnia29 maja o 08:48
Spokojnie. Jak się przyjrzą to dojdą do wniosku ,że trzeba ceny podnieść . I to dużo.
5 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 1
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzaninobserwator29 maja o 13:21
A dlaczego to mieszkańcy mają ponosić koszty czyiść drogich rządów? Inne gminy uchwalają dopłaty do stawek za wodę i ścieki dla mieszkańców. Gminę stać na darmowy transport, to i stać na dopłaty dla mieskańców za wodę i ścieki.
4 Lubię to: 2
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
SzenZen
SzenZenAnia28 maja o 18:15
Nowa komisja rewizyjna na pewno sie nad tym pochyli 
7 Lubię to: 4
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Johnny
Johnny Ania28 maja o 17:20

Dokładnie. W Osirze sami kierownicy i zastępcy a jednostka coraz większe długi i wszystko się sypie. Orlik - podłoga się zapada, Słowianka to już tragedia niedługo będzie można tam horrory kręcić. Ważne ,że kasa na konto wpływa wszystkim koleżkom.

7 Lubię to: 5
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Hahaha
Hahaha 28 maja o 14:26

Co się dorobi to ukradnie . 

6 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
kierowca
kierowca28 maja o 14:16
A co z tym szlabenem przy MOPSIE - to w końcu samowola budowlana czy jak ? Czy było zgłoszenie montażu szlabanów do konserwatora zabytków bo to strefa ZERO, w starostwie też wszystko przyklepali? Zniknęło z centrum kolejnych kilkanaście miejsc parkingowych!!!!!!! Pani Agnieszka jednym daje kody a drugim odmawawia. Ciekawe jakie kryteria?. A gdzie mamy pakowac jako petenci MOPSU, osoby starsze i tak dalej - chyba najliżej na VENDO 
12 Lubię to: 11
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mieszkaniec
mieszkanieckierowca30 maja o 10:11
A osoby niepełnosprawne to niby gdzie mają zaparkować? Jak chcą coś załatwić w Ośrodku? 
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ciekawski
Ciekawskikierowca29 maja o 06:25

Pytań jest wiele: czy parking jest wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (uzgodnienia, pozwolenia, decyzje)?, czy jako teren publiczny został właściwie oznakowany (strefa płatnego parkowania itp) czy poprostu postawiono szlaban, bo tak.....

6 Lubię to: 3
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
!
!kierowca28 maja o 21:07
Pan burmistrz na sesji powiedział,że 80 zł na miesiąc za parking w tym miejscu to mało. Jedne rady zapytał czy to prawda że taka ma być opłata i taka padła odpowiedź 
7 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 4
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Agnieszka
Agnieszka kierowca28 maja o 17:00
To teraz powinno miasto zainwestować w parkometry i wszędzie poastwic w rynku przy przychodnia Piłsudskiego, Jawornik basen w Parku ,Słowianka , dosłownie wszędzie gdzie są instytucje podległe Urzędowi Miasta.  To jakiś kpina żeby burmistrz nie znał tematu i nie wiedział co się dzieje w jego instytucjach których tak mu klaskaja....
11 Lubię to: 5
Super: 6
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
nimo
nimoAgnieszka 30 maja o 21:22
Parkometry i firmę obsługującą te urządzenia . Czyli dla niej zapłaci parkujący
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ałtor
ałtor28 maja o 14:08
Żadnej krzywdy nie zrobili. Wynagrodzenia burmistrza miasta jest za wysokie w stosunku do tego co robi 
18 Lubię to: 16
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
W Ch
W Chałtor29 maja o 08:56
To napisz i UZASADNIJ jakie powinno być wynagrodzenie burmistrza ,i np.  przew. rady .
Oczywiście w stosunku do tego co robią . Bo ty wiesz co robią. I umiesz to przeliczyć na kasę. Prawda?
5 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Lokalna
LokalnaW Ch29 maja o 12:37
Mówi o tych zarobkach chyba ustawa o samorządzie, są widełki, przedziały od do i nikt sobie z sufitu tego nie bierze ! Wiadomo, że dużym miastem zarządza się o wiele trudniej iż niewielką mieściną jaką jest Jawor. Jak się ktoś w pracy nie wyrabia to go zwalniają albo obniżają pensje czy nie nagradzają i tyle!
6 Lubię to: 1
Super: 5
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Miś
MiśW Ch29 maja o 10:55
To napisz i UZASADNIJ dlaczego wynagrodzenie burmistrza jest takie duże ,i np.  przew. rady . przez tyle lat sobie nie obniżył tylko dopiero jak zmieniłą się większość to kwiczycie
Oczywiście w stosunku do tego co robią . Bo ty wiesz co robią. I umiesz to przeliczyć na kasę. Prawda?
6 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
W Dp
W DpW Ch29 maja o 10:50
Oj oj kwi kwi chrum chrum, boli was i musicie atakować swym jadem w internecie co? Dlaczego przez 10 lat nie zmieniszyliście diet tylko teraz z wściekłą pianą na ustach kiedy waszemu obniżyli 
9 Lubię to: 7
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
Jawor
Jawor28 maja o 14:00
Ludzie, przecież zakończyła się stara kadencja. Nowa rada, nowi radni, i na nowo ustalanie zarobków burmistrza, zgodnie z ustawą. Bardzo dobrze, że radni obniżyli. Zobaczymy jak będzie się teraz starał i jak będzie pracował. To jego ostatnia kadencja, żeby tylko dokończył te wszystkie remonty które zaczął 
20 Lubię to: 16
Super: 4
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
SzenZen
SzenZenJawor28 maja o 18:13
Przecie idzie na Bruksele, zara bedzie miał wielki pinionC to o te marne grosze bedzie sie szarpał...
8 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 7
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
!
!28 maja o 13:51

Pan burmistrz jest od wyższych celów spotkań i bankietow a nie od ludzkich spraw. Co go obchodzą dzieci na basenie przecież oni wymyślili  inne rozrywki to niech dzieciaki korzystają. Jak ludzie mówili,że basen jest za drogi że będą problemy z utrzymaniem to szedł w zaparte a teraz mówi że nie można generować dodatkowych wydatków czy długów na utrzymanie basenu bo on nie wie czy będą ratownicy? To może mniej spotkań i bakierow a więcej pracy! A pan radny od wyłączania mikrofonu się zdenerwował. Jak to mówił klasyk, cytuję kulturą glu.... 

20 Lubię to: 12
Super: 7
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Ola
Ola!28 maja o 14:24
Przede wszystkim Bera i świta są od tańców.. Tylko TANIEC ich interesuje..👍👍👍
19 Lubię to: 13
Super: 3
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
SzenZen
SzenZenOla28 maja o 18:11
Tera jeszcze do tańca będzie i Kowalski. Miszcz hahah
8 Lubię to: 2
Super: 2
Ha ha: 4
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Wyborca
Wyborca28 maja o 13:48

W żadnym aspekcie wynagrodzenie nie interesuje mnie, to jest dla mnie wtórna kwestia

Niby nie interesuje go, to dlaczego do jasnej ciasnej takie oburzenie burmsitrza i jego przybocznych. Trzeba było przyjąć obniżenie i już, powinien się cieszyć, że będą pieniądze na inne cele, pytanie dlaczego w ogóle sobie podnosił te 10 lat temu...
Patrząc na bitą pianę chyba co niektózy byli dla kasy, byle się nahapać i napchać kiesę i boli jak się rusza tę masę kasy co co miesiąc za objazdowe fotografowanie się była.

Do tego odniósł się Daniel Iwański, który zaproponował obniżenie diet radnych. "To ja proponuję, że jak obniżamy komuś zarobki, to żebyśmy zaczęli od siebie. Na pana ręce (przewodniczącego - przyp. red.) w najbliższym czasie trafi projekt uchwały dotyczący urealnienia i obniżenia naszych diet" - zapowiedział Iwański.

Ten radny miał dwie kadencje na fotelu przewodniczacego i mógł na swoje ręce złożyć by obniżyć, ale dopiero striggerował się jak jego szefowi obniżyli.... Żałosne...

Następnie włodarz kontynuował temat kanalizacji i przytoczył jedną z ostatnich awarii w mieście. "Dlaczego ta rura na Cichej strzeliła, a na Strzegomskiej nie strzeliła? Bo na Strzegomskiej została wymieniona przez Berę. A dlaczego na Cichej strzeliła? Bo nie jest wymieniona. A dlaczego za chwilę nie strzeli? Bo ją wymienię" - wskazał Bera i dodał, że "gigantyczne inwestycje idą w wodociągi".

Gdzie był przez 10 lat? Problem jest od dawna, zwłaszcza po uruchumieniu basenu w parku. Swoją drogą nie widziałem nigdy na budowie by wymieniał rury, więc zawsze musi być JA JA JA JA
Co zrobiono w mieście przez 10 lat oprócz zadłużania i fotografowania się? Dopiero jak wybory to się coś jak zwykle zaczęło robić. teraz nagle wiecy códotwóryc,c zego to oni nie robią

Następnie głos zabrał radny Marcin Jankowski, który zwrócił uwagę, że "Jawor zasługuje na dobrze wynagradzanego burmistrza". "Jeżeli popatrzymy na budżet, popatrzymy na cały majątek gminy za jaki odpowiada burmistrz, to wydaje mi się, że absolutnie powinniśmy w ten sposób postąpić i górne widełki w cale nie są jakąś przeszkodą. Trudno powiedzieć, żeby pan Emilian Bera nie miał doświadczenia" - dodał Jankowski.

Aż sie prosi o parafrazę słynnych słów "Te pieniądze się mu po prostu należały!"

Przy najlepszym szacunku dla wielu osób, uważam że przede wszystkim powinny zmiany pójść w tym kierunku, żeby dany gospodarz był rozliczany za to, co realizuje. Zastanawiam się, dlaczego dieta radnych nie jest dyskutowana w ten sam sposób, tzn. powinniśmy analizować poszczególnego radnego i mu przyznawać jakąś wysokość.

To ktoś powinien otrzymywać wynagrodzenie w lajkach na FB... Bo tyle robił... I ten atak zaraz na radnych, bo ktoś śmiał ruszyć kasę.

Widać, że świat się nie zmiania i chyba niektórzy są tylko dla kasy i wpływów.
Ciekawe, że ktoś nie chwali się tym na FB i nie płacze że zabrali. Ciekawe czy będzie artykuł na e-beznadziejnie
17 Lubię to: 8
Super: 7
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
wyborca
wyborca28 maja o 13:08
Widać o co im chodziło. Wystarczy, ze ruszyli kasę i pisk i kwik przy korycie
14 Lubię to: 7
Super: 4
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to! Udostępnij
Brawo!
Brawo!28 maja o 13:07
Brawo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Lubię to: 4
Super: 4
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
G>O>
G>O>28 maja o 12:47
Brawo Pani Ewelino. Ciekaw jestem ile powinien zrabiać np. wójt Męcinki W/g Pani klucza.
Brawo Panie Danielu. Nareszcie głos rozsądku. Trzymam za słowo.
Tylko uważajcie . jak mocno obniżycie diety .Bo co najmiej 2 radnych będzie miało problem ze spłatą ktedytu na zakup mieszkania. Chyba ,że zrobicie ich przew. rady lub komisji. Wtedy sobie biedaki  poradzą.
15 Lubię to: 6
Super: 2
Ha ha: 6
Wow: 1
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
SzenZen
SzenZenG>O>28 maja o 18:24
A co nas obchodzi wójt Męcinki, obchodzi nas Jawor. Wreszcie się moze bera wrźmie uczciwie do pracy i skończą się te nieudolne rządy. Może wreszcie się dowiem, kto i ile zapłacił za te przebieranki lovelasków z okazji dnia kobiet?
12 Lubię to: 2
Super: 7
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 3
Lubię to! Udostępnij
?
?G>O>28 maja o 16:18
Oj tam oj tam ona jest teraz w swoim żywiole może kazania wygłaszać jakby burmistrzem była i odgrywać za odwołanie. Dziwi mnie tylko że bezpartyjni partyjna wzieli
20 Lubię to: 11
Super: 1
Ha ha: 7
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
Lucyna
Lucyna?31 maja o 09:24
Właśnie, dlaczego to pani Szynklerowa odczytywała wniosek? Skoro z pisu odczytywał pan Zawada to z bliżej mieszkańców powinien pan Kowalczyk. czy nie? 
8 Lubię to: 4
Super: 2
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
1234
1234Lucyna31 maja o 13:06
Bo Pani Ewelina kiedyś krzyczała:
KONSTYTUCJA
PRAWA KOBIET
WOLNE SĄDY
a dziś idzie z nimi pod rękę
 
6 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 1
Lubię to! Udostępnij
?
?12342 czerwca o 11:46

Z kim już nie szła? Oto jest pytanie!

2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzanin?3 czerwca o 09:10
A niektórzy indą ze spojego potem z po a potem znów ze spojego a dalej znów z po
2 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ups
Ups123431 maja o 22:44
Ta i z parasolką i baldachimem wszędzie i z każdym byle do koryta
3 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
5678
5678123431 maja o 16:52
E tam,u nas to  normalne. Koryto zabrali to nagle jej poglądy ewaluowały.  Zmieni się władza to poglądy........ i tak w koło.
 
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Odp
OdpLucyna31 maja o 11:22

Kowalczyk uciekł z sesji

6 Lubię to: 1
Super: 2
Ha ha: 3
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
wyborca
wyborcaOdp31 maja o 13:04
jak niektórzy do brukseli?
5 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Agniesszka
Agniesszka?28 maja o 16:55
Radni mają prawo,tak jak zmotany Iwański ma prawo złożyć wniosek o obniżenie diety....Tylko nie napiszę se na kartce uzasadnie bo znów będzie błądzil we mgle  bez ładu skladu
6 Lubię to: 3
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
O>G>
O>G>G>O>28 maja o 15:05
To czemu ten "głos rozsądku" nie zadziałał przez dwie kadencje, co?
9 Lubię to: 5
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
G>O>
G>O>O>G>29 maja o 08:35
Ty czytać umiesz ze zrozumieniem?
Chyba napisalem; NARESZCIE
7 Lubię to: 5
Super: 2
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
:)
:)O>G>28 maja o 21:09
Jak to gdzie, w radzie brał kasę i cicho siedział . 
4 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
qwerty
qwerty28 maja o 12:10
A tutaj garstka kolejnych zabawnych fragmentów:

Przy najlepszym szacunku dla wielu osób, uważam że przede wszystkim powinny zmiany pójść w tym kierunku, żeby dany gospodarz był rozliczany za to, co realizuje.

No tak panie Bera - właśnie został w ten sposób rozliczony, o co Panu chodzi?

No to dlaczego państwa wynagrodzenie, gdzie tam pracujecie, nie jest ustalane na podstawie, nie wiem, klientów itd.

Niech mi ktoś powie gdzie ten człowiek żyje całe życie, pod kamieniem? Czy on kiedykolwiek miał pracę nie przy korycie? Tak właśnie to działa, tam gdzie normalnie ludzie pracują, z reguły na takiej podstawie ustala się wynagrodzenia.
9 Lubię to: 4
Super: 3
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
qwerty
qwerty28 maja o 12:06
Co ten Emilian Bera bredzi, jego wypociny można podsumować tym co sam powiedział:
"A dlaczego na Cichej strzeliła? Bo nie jest wymieniona." 
No właśnie, pękają, bo nie były wymieniane.
12 Lubię to: 7
Super: 1
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 2
Lubię to! Udostępnij
Obserwatorium romanus
Obserwatorium romanus28 maja o 10:47
Pan radny  oznajmił że wystąpi o obniżenie diet. Brawo, takie ma prawo. Miał je również przez poprzednie 10 lat tylko z niego nie korzystał a nawet odwrotnie odchoczo podnosil rączkę do głosowania na podniesieniem diet. Takie to dziś oburzenie.
a co z komisją antyalkoholową? Diety członków podniesione o 100 procent, oczywiście jak tylko skład zmieniono na odpowiedni politycznie. I co teraz cisza.
koryto plus się kończy. A pokrzykiwać to proszę sobie na kogoś kto na to pozwoli  
15 Lubię to: 7
Super: 4
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 4
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.