Piątek, 08.12.2023 140

 

Pliki cookies 21:12
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Przyznano promesy dla samorządów subregionu legnicko-głogowskiego

W piątek w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie gminy z subregionu legnicko-głogowskiego odebrały promesy o łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Promesy pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa.

© Materiały prasowe / UMWD

W piątek w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie Tymoteusz Myrda - członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego wraz z Piotrem Karwanem - radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przekazali promesy gminom z subregionu legnicko-głogowskiego o łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Promesy pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

"Dbamy o rozwój dolnośląskich gmin oraz o to by prężnie się rozwijały. Środki z tych trzech programów mają polepszyć komfort życia mieszkańców oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin" – mówił Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi" jest realizowany przez województwo dolnośląskie od 2008 roku. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. W subregionie legnicko-głogowskim dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę ponad 390 tys. zł:

 • Gmina Gaworzyce – budowa placu zabaw w Kłobuczynie 35 tys. zł
 • Gmina Głogów – wyposażenie świetlicy wiejskiej miejscowości Serby wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego jako centrum aktywności wiejskiej 20 tys. zł
 • Gmina Góra – przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowno 40 tys. zł
 • Gmina Krotoszyce – docieplenie stropodachu świetlicy wiejskiej w Krajowie 39 994 zł
 • Gmina Męcinka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie – skwer i miejsca postojowe 40 tys. zł
 • Gmina Mściwojów – remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach 39 994 zł
 • Gmina Paszowice – zagospodarowanie skweru wiejskiego w sołectwie Bolkowice 40 tys. zł
 • Gmina Prochowice – przebudowa pomieszczeń sanitarnych i  kuchni w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej 31 357 zł
 • Gmina Przemków – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piotrowicach 24 688 zł
 • Gmina Wąsosz – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice 39 962 zł

Melioracje wodne

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od 2018 roku cyklicznie ogłasza nabór wniosków na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Celem konkursu jest m.in. wsparcie gmin w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy czy ochrona przed lokalnymi podtopieniami i powodziami.

W subregionie legnicko – głogowskim dofinansowanie otrzymało 9 projektów na łączną kwotę ponad 243 tys. zł:

 • Gmina Gaworzyce – Kłobuczyn-Grabik-Korytów – konserwacja rowu melioracyjnego 10 tys. zł
 • Gmina Góra – konserwacja rowów melioracji szczegółowej w miejscowości Góra i Czernina Dolna 6 900 zł
 • Gmina Grębocice – konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Grębocice 20 tys. zł
 • Gmina Legnickie Pole – konserwacja rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Legnickie Pole 35 tys. zł
 • Gmina Lubin – konserwacja gminnych rowów melioracyjnych 31 836 zł
 • Gmina Niechlów – konserwacja rowów melioracji wodnej w Gminie Niechlów w miejscowościach Wronów i Wioska 35 tys. zł
 • Gmina Pęcław – bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław 35 tys. zł
 • Gmina Przemków – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Przemków 34 955 zł
 • Gmina Żukowice – konserwacja rowu melioracyjnego 35 tys. zł

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022

W 2022 r. celem DFPR jest wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. Z  subregionu legnicko-głogowskiego wnioski złożyło 5 gmin, a dofinansowanie otrzymały 4 na łączną kwotę blisko 420 tys. zł:

 • Gaworzyce - Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Gaworzyce poprzez przebudowę drogi gminnej – bezpieczna droga do szkoły. Przyznana kwota: 120 tys. zł
 • Przemków - Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Przemków poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Przyznana kwota: 120 tys. zł
 • Chojnów  (m) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórka istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie. Przyznana kwota: 89,9 tys. zł
 • Góra - Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II. Przyznana kwota: 90 tys. zł

Komentarze (10)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Józef Bujlis
Józef Bujlis22 czerwca 2022 o 09:08
Gdzie się podziały moje poprzednie komentarze.?
2 Lubię to: 0
Super: 1
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Józek
Józek22 czerwca 2022 o 08:44
Droga w "Starym Jaworze" chyba za długo utrzymywała się w dobrym stanie.! Teraz ciężarówki z kamieniołomów t.z.w. "patelnie" załatwią ją szybko.!!!!
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
belt
beltJózek27 czerwca 2022 o 19:45
40 tonowy TIR tyle co 160000 sam. osobowych 
Ocena wpływu poruszania się pojazdów przekraczających dopuszczalne w Polsce naciski na oś na degradację sieci drogowej, opis systemu udzielania zezwoleń i pobierania opłat za przejazd po niedostosowanych odcinkach dróg oraz mapy obrazujące polską sieć drogową, na którą w latach 2004-2010 dopuszczone zostały pojazdy o maksymalnym nacisku 11,5 tony/oś, z zaznaczeniem odcinków niedostosowanych, na przejazd którymi niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia i uiszczenie dodatkowej opłaty Ocena degradacyjnego wpływu pojazdów przekraczających dopuszczalne obciążenie na oś na polską sieć drogową Podczas eksploatacji nawierzchnia drogowa ulega zużyciu i zniszczeniu, na co wpływają dwa podstawowe czynniki: ruch pojazdów i klimat, z czego główną przyczynę zniszczeń stanowi pierwszy z nich. 
Im większa masa (ciężar) pojazdu, tym większe oddziaływanie niszczące na nawierzchnię. Liczy się zatem nie tylko natężenie (liczba pojazdów w jednostce czasu), lecz także, a kiedy przede wszystkim, ich ciężar wyrażany obciążeniem osi. W Polsce dopuszczalne obciążenie osi wynosi 100 kN (10 T).Każde zwiększenie obciążenia pojazdu ponad dopuszczalny prawem limit przynosi wymierną stratę w postaci zwiększonych i narastających uszkodzeń nawierzchni drogowej. Jeśli stan nawierzchni sieci drogowej jest dobry, to zwiększenie zniszczeń wskutek przeciążenia pojazdów jest mniejsze niż wtedy, gdy nawierzchnia jest nierówna i charakteryzuje się złym stanem technicznym. W tym wypadku dochodzi bowiem zwiększenie agresywności obciążenia pojazdem wskutek efektu oddziaływania dynamicznego. Wziąwszy pod uwagę stan dróg w Polsce trzeba wyraźnie stwierdzić, że pojazdy o ponadnormatywnym obciążeniu przynoszą znacznie większe szkody niż w krajach Europy Zachodniej. 
Efektem jest dalsze pogarszanie stanu nawierzchni. W rezultacie dopuszczenie większego limitu obciążenia, które miało przynieść pożytek przewoźnikowi, działa przeciwko niemu, przyczyniając się do pogorszenia stanu nawierzchni, który staje się rzeczywistym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Nawierzchnia drogowa nie jest niszczona przez samochody osobowe z obciążeniem osi rzędu 5 kN (0,5 T), lecz przez samochody ciężarowe. 
Niszczące działanie pojazdu na nawierzchnię rośnie w funkcji potęgowej obciążenia. Z powszechnie przyjmowanego prawa czwartej potęgi wynika, że przejazd jednego samochodu ciężarowego  normatywnego 100 kN/oś wywiera taki wpływ na nawierzchnię, jak przejazd 160 tys. samochodów osobowych. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku dwukrotnie większym – 200 kN/oś – powoduje 16-krotnie większe zniszczenie nawierzchni. 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
kolo
kolo15 czerwca 2022 o 18:58
W latach 1976-1990 w Ratuszu o Jawor troszczył się Naczelnik Jawora Jan Białek, był ład i porządek. Przyjezdni dziwili się czystością, mnóstwem kwiatów w oknach Rynku. To se ne wrati.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ałtor
ałtorkolo20 czerwca 2022 o 20:12
Oczywiście pamiętam. Tak było. To był prawdziwy gospodarz miasta. Jawor w tym czasie rozwijał się i kwitł.   
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
sankcje
sankcjekolo20 czerwca 2022 o 10:11
Było czysto, bo było pełno pieszych patroli z psami i policjanci wystawiali mandaty za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsc publicznych, zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
dawna jaworzanka
dawna jaworzankakolo17 czerwca 2022 o 15:44
Nie wiem, jaki jest teraz status kamieniczek w Rynku, bo jeżeli wykupione przez mieszkańców (wspólnota mieszkaniowa), to ukwiecanie okien do nich należy, ale nieobowiązkowo.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
belt
beltdawna jaworzanka27 czerwca 2022 o 19:45
Ale kwiaty dawało miasto - MPGK 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
dawna jaworzanka
dawna jaworzankabelt29 czerwca 2022 o 11:32
O tym nie wiedziałam. Dziekuję za tę informację i pozdrawiam.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
karolek
karolek 14 czerwca 2022 o 10:37
Jakieś 20 lat temu i więcej Jawor był ladnym miasteczkiem bez tych promes i łaskawych datkow z centrali jak kasa z podatkow zostawała na dole w mieście 
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.