Wtorek, 28.05.2024 283

 

Pliki cookies 19:10
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

PsycheLab Jawor

Laboratorium Testów Psychologicznych PsycheLab Jawor jest prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianej psychologii pracy.

© Materiały prasowe

Placówka została wpisana pod numer 74/2011 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez wojewodę dolnośląskiego.

Misją firmy jest propagowanie i korzystanie z najnowszych zdobyczy psychologii stosowanej dla potrzeb indywidualnych, firm oraz organizacji.

Laboratorium dzięki zespołowi, nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne , umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.

Korzystamy tylko z licencjonowanych testów psychologicznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz najnowszej klasy aparatury służącej do diagnostyki psychologicznej firmy Psychotronics.

Świadczymy usługi z zakresu psychologii pracy:

 • badania kierowców
 • badania operatorów, badania do pracy na wysokości
 • badania na broń, sędziów, prokuratorów, strażników miejskich
 • testy psychologiczne
 • rekrutacja i selekcja
 • szkolenia psychologiczne

PSYCHOLOGICZNE BADANIE KIEROWCÓW - PSYCHOTESTY

Psychologiczne badanie kierowców przeprowadzamy dla:

 • kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców prowadzących samochody służbowe
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
 • kierowców po zatrzymaniu prawo jazdy przez Policję (punkty karne, po spożyciu alkoholu, po wypadku)

Laboratorium wykonuje badania psychologiczne, które umożliwiają rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji kierowców w zakresie:

 • intelektu
 • temperamentu/osobowości
 • radzenia sobie ze stresem
 • czasu reakcji
 • widzenia głębi
 • umiejętności oceny prędkości
 • widzenie w mroku
 • wrażliwość na olśnienie

PSYCHOLOGICZNE BADANIA DLA OPERATORÓW

Psychologiczne badania dla osób wykonujących zawód:

 • operatora wózków widłowych
 • operatora suwnic
 • górnika
 • ratownika górniczego
 • operatora koparek i innych maszyn
 • osoby pracującej na wysokości
 • osoby pracującej przy zabezpieczeniu technicznym I stopnia

Diagnostyka obejmuje badania:

 • intelektu
 • osobowości
 • czasu reakcji
 • widzenia przestrzennego

Badania wysokościowe oraz operatorów przeprowadzamy również w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych.

Podstawy prawne:

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Uwaga dla grup zorganizowanych wykonujemy Psychologiczne Badania Pracowników na terenie całego kraju (ochrona, praca na wysokości, praca z materiałami wybuchowymi, badania operatorów maszyn).

 

BADANIA NA BROŃ, SĘDZIÓW, STRAŻ MIEJSKA

Psychologiczne badania przeprowadzamy dla:

 • osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna)
 • kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, strażnika miejskiego
 • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • inspektorów transportu drogowego posługujący się bronią palną
 • badania górników pracujących przy materiach wybuchowych
 • psychologiczne badania pracowników ochrony - badania psychologiczne do licencji ochrony

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070.
 • Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263
 • Dziennik Ustaw nr 150 z 2002 r. poz. 1246
 • Dziennik Ustaw nr 158 z 2003 r. poz. 1536
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. nr. 79, poz. 898
 • Dz.U. 2002 nr 12 poz. 117
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 • Zmiany: Dz. U. z 2001 r. nr. 22, poz. 261; z 2002 r. nr. 68, poz. 630.
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późn. zm).

Uwaga dla grup zorganizowanych wykonujemy Psychologiczne Badania Pracowników na terenie całego kraju (ochrona, praca na wysokości, praca z materiałami wybuchowymi, badania operatorów maszyn).

 

PSYCHOLOGICZNE BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY

Psychologiczne badania pracowników ochrony obejmuję ocenę:

 • poziomu i sprawności intelektualnej
 • diagnozę osobowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych (stresogennych)
 • analizę poziomu dojrzałości społecznej
 • diagnozę poziomu dojrzałości emocjonalnej

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późn. zm).

 

Laboratorium Testów Psychologicznych PsycheLab Jawor posiada najnowocześniejsze obecnie na rynku urządzenia diagnostyki psychotechnicznej. Ich ważnym atutem jest pełna automatyzacja i współpraca z komputerami klasy PC, które przyspieszają przetwarzanie zgromadzonych danych. W efekcie czas badania pojedynczej osoby skraca się – z kilku godzin do kilkudziesięciu minut. Dodatkowo system jest w stanie rejestrować wyniki uzyskiwane przez kilka osób diagnozowanych równocześnie na kilku różnych urządzeniach. Dane w bazie, w końcowej fazie badania są przedstawione osobom badanym co zwiększa samoświadomość badanych w zakresie swoich słabych i mocnych stron – pozwala to zmaksymalizować bezpieczeństwo zachowań Państwa pracowników podczas wykonywanych obowiązków.

 

Laboratorium Psychelab Jawor dysponuje:

MIERNIK CZASU REAKCJI

Umożliwia badanie czasów reakcji w/g określonych parametrów: reakcje poprawne, spóźnione, pominięte.

Miernik parametrów reakcji, dzięki dwóm typom bodźców dźwiękowym i świetlnym możliwa jest również weryfikacja czasów reakcji na specyficzne bodźce.

Nowoczesny wzór miernika oraz nawiązanie do świateł drogowych umożliwia analizę czasów reakcji występujących podczas kierowania pojazdem.

Dodatkowo Miernik Parametrów Reakcji umożliwia analizę sprawności poznawczych oraz weryfikację jakości pamięci krótkotrwałej u osoby badanej.

APARAT PIÓRKOWSKIEGO

To popularne narzędzie wśród psychologów pracy umożliwiające badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Nowa wersja Aparatu Piórkowskiego umożliwia określenie precyzji ruchów osoby badanej.

Aparat ten ma szerokie zastosowanie w zakresie diagnostyki psychologii pracy oraz w zakładach pracy chronionej przy określaniu sprawności manualnej.

Aparat Piórkowskiego jest przede wszystkim polecany do psychologicznych badań kierowców, operatorów i innych grup zawodowych wymagających określonej sprawności psycho-fizycznej.

Aparat Piórkowski umożliwia przeprowadzenie badania oraz uzyskanie danych specyficznych (tempo narzucone i tempo wymuszone).

Ze względu na swój rozmiar aparat typu „Piórkowski” często wykorzystywany jest także przy badaniach wyjazdowych.

STEREOMETR

Stereometr jest urządzeniem do diagnostyki wzroku, który umożliwia analizę różnicowania przestrzennego (stereoskopii i ostrości widzenia).

Stereometr jest urządzeniem do diagnostyki psychologicznej w zakresie widzenia bliży i dali, badanie stereometrem polega na weryfikacji widzenia przestrzennego, które jest niezbędne do oceny wzajemnej odległości punktów w przestrzeni.

Badanie stereometrem pozwala także na weryfikację ostrości widzenia osoby badanej.

Elektroniczna wersja stereometru pozwala również na zwiększenie precyzji przebiegu badania oraz na pełen zakres pozycji wyjściowych prętów pomiarowych.

Stereometr jest obowiązkowym aparatem wyszczególnionym w metodologii psychologicznych badań kierowców, jest również wykorzystywany wśród pracowników obsługujących urządzenia w ruchu, np. suwnice, koparki, ładowarki.

APARAT KRZYŻOWY

Aparat krzyżowy szeroko stosowany jest w diagnostyce kierowców, operatorów oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Służy do pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej i dlatego też szczególnie polecany jest w diagnostyce osób zajmujących się psychologią pracy. Jego dodatkowe właściwości umożliwiają określenie poziomu odporności na zmienne zakłócające w sytuacji zadaniowej.

Znajduje również zastosowanie w diagnostyce klinicznej a w szczególności zaburzeń Centralnego Układu Nerwowego.

Aparat krzyżowy umożliwia konstruowanie dowolnych programów dla specyficznych grup badanych.

Urządzenie to jest zmodyfikowaną wersją aparatu popularnego w latach 70-tych, jednak zastosowanie elektroniki oraz panelu sterującego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym wraz z licznymi funkcjami pozwala na szerokie zastosowanie w diagnostyce nie tylko psychologicznej ale i medycznej.

Zaawansowane opcje aparatu krzyżowego umożliwiają również badania w obszarze zaburzeń lateralizacji. Aparat Krzyżowy ze względu na swoje niewielkie rozmiary ma szerokie zastosowanie w badania wyjazdowych (operatorzy maszyn przemysłowych).

CIEMNIA

Zastosowanie kabiny umożliwia przeprowadzenie badań określających próg wrażliwości wzrokowej oraz czas adaptacji receptora wzrokowego po naświetleniu. W ciemni zamontowany jest noktometr oraz pierścień landolta.

NOKTOMETR

Jest stacjonarnym aparatem diagnostycznym, umożliwiającym określenie czasu adaptacji receptora wzrokowego po jego naświetleniu. Znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce psychologicznej kierowców.

PIERŚCIEŃ LANDOLTA

Pierścień Landolta jest stacjonarnym urządzeniem diagnostycznym, umożliwiającym określenie progu wrażliwości wzrokowej.

Do stosowania w diagnostyce okulistycznej oraz psychologicznej – opisany w metodologii psychologicznych badań kierowców.

TABLICA POPPELREUTERA

Służy do badania koncentracji i podzielności uwagi. Tablica szeroko stosowana jest wśród psychologicznych badań kierowców, jak i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psycho-fizycznej.

 

Laboratorium Psychelab Jawor posiada również sprzęt przenośny służący do badań wykonywanych w siedzibie firmy klienta. Pozwala to na zaoszczędzenie cennego czasu związanego z dojazdem do pracowni, jak również zwiększa komfort badania pracowników.

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.