Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank

Sierpniowa sesja Rady Powiatu

W czwartek, 31 sierpnia odbyła się sesja Rady Powiatu w Jaworze.

Fot. Anna Cybulska © Anna Cybulska

Na początku radni przyjęli protokół z obrad XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu, a następnie przeszli do składania interpelacji, wniosków oraz zapytań. Jako pierwszy głos zabrał radny Sylwester Rudziec.

- Wnioskuję o poprawę bezpieczeństwa i estetyki na drodze powiatowej relacji Jawor - Słup - Chroślice, a także o naprawę nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Pomocne i Kondratów - mówił radny S. Rudziec.

- Wnioskuję również o poprawę estetyki przy drodze powiatowej w miejscowości Zębowice oraz w rejonie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia hałasu na drodze powiatowej w tej miejscowości, rozważenie wymiany nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową - kontynuował radny. 

- Na koniec składam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy podjęcia działań zmierzających do przebudowy drogi powiatowej Małuszów - Przybyłowice. Przedmiotowe odcinki dróg w wymienionych miejscowościach wymagają pilnej interwencji. Są one nadmiernie eksploatowane z uwagi na budowę drogi S3. Natomiast drugą interpelację składam w sprawie podjęcia działań w zakresie utrzymania rowu w Chroślicach, w celu niedopuszczenie do podtapiania pól oraz prawidłowego odprowadzania wody z drogi powiatowej i wojewódzkiej w Chroślicach  - podkreślił S. Rudziec.

Następnie głos zabrał radny Mariusz Barański.

- Zwracam się z wnioskiem o pilne uruchomienie sygnalizacji świetlnej w Jaworze, na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Piastowskiej, Strzegomskiej i Szpitalnej oraz zabezpieczenie środków na ten cel. Temat ten poruszam od 2012 roku, niestety bezskutecznie. Za ponownym uruchomieniem tej sygnalizacji przemawiają przede wszystkim względy komunikacyjne i bezpieczeństwa. Wiem, że lada dzień powinno dojść do spotkania pana starosty w tej kwestii z przewodniczącym Rady Miejskiej - Danielem Iwańskim oraz radnymi Michałem Banderem i Marcinem Jankowskim. Uważam, że to zadanie powinno być zrealizowane niezwłocznie - mówił radny Mariusz Barański.

- Zwracam się również z wnioskiem o jak najszybsze, odpowiednie oznakowanie, odmalowanie przejść dla pieszych na drogach Jawora - wnioskował radny M. Barański. 

W dalszej części radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, sprawozdanie za I półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli, sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, a także informację z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2016.

Na zakończenie podjęli uchwały w sprawie wyłączenia z drogi powiatowej nr 2822D relacji Jawor – Myślinów wydzielonej działki; w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego; w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017 -202. Rada również przyjęła informację z prac Zarządu Powiatu.

Reklama

Komentarze (25)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Miłośnik drogi
Miłośnik drogi7 września 2017 o 18:21
Dziękujmy Panie Sylwestrze Rudziec, że "ruszyłeś" problem wsi Zębowice dotyczący komunikacji na hałaśliwej drodze powiatowej i oczywiście totalnego bałaganu w obrębie Zarządu Dróg Powiatowych (mówią - jaki pan taki kram). Problem "hałaśliwej" drogi jest "walcowany" już od bardzo dawna u wszystkich możliwych zarządzających osób Powiatem, Gminą, jak również u miejscowych radnych. Cóż tam mógł zrobić w tej kwestii wieloletni radny / bezradny Zbigniew Z, jak mógł by się przeciwstawić staroście jako bezpośredniemu przełożonemu będąc dyrektorem w/w Zarządu Dróg. Przecież od niego zależał jego stołek i oczywiście premie. Panie Sylwestrze o by Pańskie interpelacje, choć po części się spełniły. Jeszcze raz wielkie dzięki
Lubię to! 0
jaworzanka
jaworzankaMiłośnik drogi7 września 2017 o 21:17
Potrzebami miszkańców powiatu widac troszczy się jeden radny p.Rudziec a co pozostali radni spią i biorą diety, za które by nie jedną drogę wyremontował. Nasi obecni gospodarze nie widzą takich potrzeb, polityka zasłania im widoki? kto z kim i kiedy.
A co porabia radna co szyła "sukienki" w czasie godzin pracy?
Lubię to! 0
gromol
gromol3 września 2017 o 16:58
do stanek
Jakie znaki? Że do Jel.Góry nie ma przejazdu, ale na Pl.Wolności na tablicy nie ma info o ślepej Dąbrowskiego. Znający przepisy ruchu drogowego nie kumają tych zawiłości. Mnóstwo kierowców - zwłaszcza zagranicznych z 1Maja leci prosto w Dąbrowskiego, żeby wracać na Poniatowskiego i turlać się do Kościuszki (TIRy tez krążą - zgodnie z przepisami ruchu drogowego) . Paranoja z tymi oznaczeniami- dwója ze stosowania.
Lubię to! 0
jak widac
jak widacgromol3 września 2017 o 17:22
jaki pan, taki kram
Lubię to! 1
borus
borus3 września 2017 o 16:52
Na ulicach poza terenem osiedli, przejścia dla pieszych muszą być wyłącznie z sygnalizacją świetlną na przycisk.
Lubię to! 1
obserwator
obserwator3 września 2017 o 11:31
Jestem za budową świateł niebezpiecznych skrzyżowaniach.
Lubię to! 3
gromol
gromol3 września 2017 o 11:26
Dlaczego nie ma prostych tablic informacyjnych o zalecanym objeździe miasta. Wyprowadzić ruch pozamiejski ( międzynarodowy)poza Jawor.Remont starej 3-ki potrwa jeszcze długo, bo są opóźnienia na Limanowskiego. Rozpoczyna się rok szkolny i będą większe utrudnienia. Takie to proste ale nie dla odpowiedzialnych za oznakowanie ruchu w Jaworze.
Lubię to! 0
stanek
stanekgromol3 września 2017 o 11:33
Oznakowanie jest czytelne dla znających przepisy ruchu drogowego.
Lubię to! 1
x
x3 września 2017 o 10:53
pulpety
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:53
obiad
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:52
w
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:52
h
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:52
g
Lubię to! 0
Reklama
x
x3 września 2017 o 10:52
f
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:52
d
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:52
z
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:52
y
Lubię to! 0
x
x3 września 2017 o 10:52
x
Lubię to! 0
kierowca
kierowca2 września 2017 o 20:45
W obecnym stanie rzeczy uruchomienie kolejnych świateł w Jaworze to błąd. Wystarczy spojrzeć tylko na skrzyżowanie Rapackiego (teraz Wyszyńskiego?) i Poniatowskiego jak bardzo światła blokują ruch samochodowy. Włączenie kolejnych świateł totalnie już zablokuje Jawor. Pomysł odgrzewany - wybory za rok ?
Lubię to! 1
mariusz barański
mariusz barańskikierowca2 września 2017 o 22:46
Chyba rozmawiamy z innymi mieszkańcami naszego miasta.Gratuluję przenikliwości wybory za rok,a temat sygnalizacji poruszam od lat pięciu.Mariusz Barański-kierowca i pieszy.
Lubię to! 0
jasność widzę
jasność widzęmariusz barański3 września 2017 o 09:56
Panie Mariuszu, a czy nie brakuje Panu oświetlenia przed jaworskim sądem, bo kilka razy widziałam tam Pana spacerującego ze zniczem? Nie uważa Pan, że jest tam za słabe oświetlenie dla kierowców i pieszych?
Lubię to! 3
pomiar oświetlenia?
pomiar oświetlenia?mariusz barański3 września 2017 o 11:47
Tomasz z ratusza, który teraz odpowiada za oświetlenie w mieście też jest widywany, jak spaceruje w okolicy sądu z dodatkowym oświetleniem (zapalony znicz), więc może oświetlenie w tamtej okolicy jest za słabe?
Lubię to! 3
Kierowca
Kierowcakierowca3 września 2017 o 01:10
Ruch jest płynny na tym skrzyżowaniu. Wywalicie tylko pieniądze na zbędny cel.
Lubię to! 3
kierowca
kierowcakierowca3 września 2017 o 11:27
Jestem za budowa sygnalizacji świetlnej, gdyż poprawi ruch na skrzyżowaniu
Lubię to! 2
Antek
Antekkierowca3 września 2017 o 11:30
Jest bardzo niebezpiecznie na skrzyżowaniu ulic Piastowska/Strzegomska/Armii Krajowe. należy jak najszybciej zamontować sygnalizacje świetlną.
Lubię to! 3

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.