Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

W ramach realizowanego programu prewencyjnego - Edukacja Prawna i Wiktymologiczna, jaworscy policjanci przeprowadzili zaj阠ia dla uczni體 szk蟪 podstawowych w Wiadrowie i Pogwizdowie.

Na zajeciach uczono, jak unika ró縩ego rodzaju zagro縠 oraz jak post阷owa zgodnie z prawem, ze szczególnym uwzgl阣nieniem przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

3 pa糳ziernika w Wiadrowie i Pogwizdowie jaworscy policjanci podczas spotka zarówno z przedszkolakami, jak i uczniami szkó podstawowych zwracali szczególn uwag na ró縩ego rodzaju zagro縠nia, z jakimi mo縩a si spotka w domu, na podwórku, w drodze do i z przedszkola-szko硑, w kontakcie z osob obc, w kontakcie z psem, na wycieczce. Uczono jednocze秐ie sposobów ich unikania. 1cz眂 zabaw z nauk przedstawione zosta硑 sytuacje, jak unikn辨 ataku psa. W celu zapobie縠nia przypadkom pogryzie przez psy, policjanci przeprowadzili szkolenia dot. przyjmowania postaw na wypadek spotkania z nieznanym psem. Dzieci 鎤iczy硑 postawy "Drzewka" i "ó硍ika".

W czasie spotka oczywi禼ie nie zabrak硂 równie pyta dotycz眂ych pe硁ionej przez policjantów s硊縝y, jak i wykorzystywania w s硊縝ie czworonogów. Zaj阠ia przeprowadzone przez podinsp. Leszka Drabczyka oraz st.sier. Krzysztofa D眀row z udzia砮m psa s硊縝owego Dino cieszy硑 si du縴m zainteresowaniem i zosta硑 nagrodzone gromkimi brawami.

Warto przypomnie, 縠 Edukacja Prawna i Wiktymologiczna to w砤sny program prewencyjny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Jest on przeznaczony dla dzieci i m硂dzie縴 szkolnej, odr阞nie dla poszczególnych poziomów nauczania. Opracowuj眂 program edukacyjny i jego poszczególne bloki tematyczne, korzystano z wieloletnich do秝iadcze zdobywanych w czasie prowadzenia prelekcji i spotka z dzie鎚i oraz m硂dzie勘 ze szkó, 秝ietlic, klubów osiedlowych, funkcjonuj眂ych na terenie powiatu jaworskiego, a realizowanych w ramach programu Bezpieczne miasto-Bezpieczna gmina.

Realizacja programu edukacyjnego ma charakter d硊gofalowy. Zaj阠ia s prowadzone przez eksperta ds. nieletnich, dzielnicowych, funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz przewodników psów s硊縝owych. Bloki tematyczne s dostosowane do wieku uczniów. Przekazywana wiedza jest poszerzana na kolejnych poziomach nauczania i nawi眤uje do konkretnych sytuacji w zale縩o禼i od indywidualnych potrzeb danych spo砮czno禼i i 秗odowisk.

KPP w Jaworze
podinsp. Leszek Drabczyk
tel. 795 446 266
Udost臋pnij t臋 dyskusj臋 na

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.

Pozosta艂e wiadomo艣ci

 • Nowa droga w Kwietnikach
  Nowa droga w Kwietnikach
 • B臋dzie ja艣niej i bezpieczniej!
  B臋dzie ja艣niej i bezpieczniej!
 • Rozlicz PIT w Gminie M臋cinka i WYGRAJ NAGROD臉!
  Rozlicz PIT w Gminie M臋cinka i WYGRAJ NAGROD臉!
Wi臋cej wiadomo艣ci
REKLAMA
 • Charytatywna aukcja uk艂adania serca z monet
  Charytatywna aukcja uk艂adania serca z monet
 • Przedszkolaki seniorom
  Przedszkolaki seniorom
 • (FOTO) 18. Mi臋dzynarodowy Przegl膮d Zespo艂贸w Kameralnych
  (FOTO) 18. Mi臋dzynarodowy Przegl膮d Zespo艂贸w Kameralnych
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • JLH: Zapowied藕 2.kolejki
  JLH: Zapowied藕 2.kolejki
 • Javoria i Rataj zagraj膮 w Turnieju Miko艂ajkowym
  Javoria i Rataj zagraj膮 w Turnieju Miko艂ajkowym
 • (Film) Informacje sportowe

  WA呕NE (Film) Informacje sportowe

Wi臋cej wiadomo艣ci
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Chatka Baby Jagi
  Chatka Baby Jagi
 • Historia i uk艂ad urbanistyczny Jawora
  Historia i uk艂ad urbanistyczny Jawora
 • 鈥濪olny 艢l膮sk za p贸艂 ceny鈥 w Muzeum Regionalnym w Jaworze
  鈥濪olny 艢l膮sk za p贸艂 ceny鈥 w Muzeum Regionalnym w Jaworze
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Gdzie byli pracownicy socjalni?
  Gdzie byli pracownicy socjalni?
 • 鈥濿am kury szcza膰鈥︹

  WA呕NE 鈥濿am kury szcza膰鈥︹

 • Patriotyzm
  Patriotyzm
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • List: Burmistrz Wro艅ski mija si臋 z prawd膮
  List: Burmistrz Wro艅ski mija si臋 z prawd膮
 • Zalana ul. My艣liborska
  Zalana ul. My艣liborska
 • Jaworski czyn spo艂eczny
  Jaworski czyn spo艂eczny
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Bezp艂atne badania mammograficzne
  Bezp艂atne badania mammograficzne
 • Pude艂ko 偶ycia w gminie Bolk贸w
  Pude艂ko 偶ycia w gminie Bolk贸w
 • Bezp艂atna pomoc psychologiczna w M艣ciwojowie
  Bezp艂atna pomoc psychologiczna w M艣ciwojowie
Wi臋cej wiadomo艣ci