Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

W ramach realizowanego programu prewencyjnego - Edukacja Prawna i Wiktymologiczna, jaworscy policjanci przeprowadzili zaj阠ia dla uczni體 szk蟪 podstawowych w Wiadrowie i Pogwizdowie.

Na zajeciach uczono, jak unika ró縩ego rodzaju zagro縠 oraz jak post阷owa zgodnie z prawem, ze szczególnym uwzgl阣nieniem przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

3 pa糳ziernika w Wiadrowie i Pogwizdowie jaworscy policjanci podczas spotka zarówno z przedszkolakami, jak i uczniami szkó podstawowych zwracali szczególn uwag na ró縩ego rodzaju zagro縠nia, z jakimi mo縩a si spotka w domu, na podwórku, w drodze do i z przedszkola-szko硑, w kontakcie z osob obc, w kontakcie z psem, na wycieczce. Uczono jednocze秐ie sposobów ich unikania. 1cz眂 zabaw z nauk przedstawione zosta硑 sytuacje, jak unikn辨 ataku psa. W celu zapobie縠nia przypadkom pogryzie przez psy, policjanci przeprowadzili szkolenia dot. przyjmowania postaw na wypadek spotkania z nieznanym psem. Dzieci 鎤iczy硑 postawy "Drzewka" i "ó硍ika".

W czasie spotka oczywi禼ie nie zabrak硂 równie pyta dotycz眂ych pe硁ionej przez policjantów s硊縝y, jak i wykorzystywania w s硊縝ie czworonogów. Zaj阠ia przeprowadzone przez podinsp. Leszka Drabczyka oraz st.sier. Krzysztofa D眀row z udzia砮m psa s硊縝owego Dino cieszy硑 si du縴m zainteresowaniem i zosta硑 nagrodzone gromkimi brawami.

Warto przypomnie, 縠 Edukacja Prawna i Wiktymologiczna to w砤sny program prewencyjny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Jest on przeznaczony dla dzieci i m硂dzie縴 szkolnej, odr阞nie dla poszczególnych poziomów nauczania. Opracowuj眂 program edukacyjny i jego poszczególne bloki tematyczne, korzystano z wieloletnich do秝iadcze zdobywanych w czasie prowadzenia prelekcji i spotka z dzie鎚i oraz m硂dzie勘 ze szkó, 秝ietlic, klubów osiedlowych, funkcjonuj眂ych na terenie powiatu jaworskiego, a realizowanych w ramach programu Bezpieczne miasto-Bezpieczna gmina.

Realizacja programu edukacyjnego ma charakter d硊gofalowy. Zaj阠ia s prowadzone przez eksperta ds. nieletnich, dzielnicowych, funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz przewodników psów s硊縝owych. Bloki tematyczne s dostosowane do wieku uczniów. Przekazywana wiedza jest poszerzana na kolejnych poziomach nauczania i nawi眤uje do konkretnych sytuacji w zale縩o禼i od indywidualnych potrzeb danych spo砮czno禼i i 秗odowisk.

KPP w Jaworze
podinsp. Leszek Drabczyk
tel. 795 446 266
Udost臋pnij t臋 dyskusj臋 na

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.

Pozosta艂e wiadomo艣ci

Wi臋cej wiadomo艣ci
REKLAMA
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Jedn膮 nog膮 w pi艂k臋 no偶n膮 w Legnicy
  Jedn膮 nog膮 w pi艂k臋 no偶n膮 w Legnicy
 • (FOTO) Dru偶yna Ajan Iron Team Jawor mocno rozpocz臋艂a sezon
  (FOTO) Dru偶yna Ajan Iron Team Jawor mocno rozpocz臋艂a sezon
 • Mecz Gwiazd!

  WA呕NE Mecz Gwiazd!

Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Kolejne w膮tpliwo艣ci w sprawie konsultacji
  Kolejne w膮tpliwo艣ci w sprawie konsultacji
 • Kwietniowa sesja Rady Powiatu
  Kwietniowa sesja Rady Powiatu
 • Efekty realizacja idei 鈥濸RZYJAZNA GMINA鈥
  Efekty realizacja idei 鈥濸RZYJAZNA GMINA鈥
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • O bitwie pod Legnic膮 w muzeum
  O bitwie pod Legnic膮 w muzeum
 • Schronisko otwiera drzwi
  Schronisko otwiera drzwi
 • O bitwie pod Legnic膮 w Jaworze
  O bitwie pod Legnic膮 w Jaworze
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Matura jako furtka
  Matura jako furtka
 • Zmartwychwsta艂 !!!

  WA呕NE Zmartwychwsta艂 !!!

 • Burmistrz zmuszony do og艂oszenia liczbowych wynik贸w konsultacji

  WA呕NE Burmistrz zmuszony do og艂oszenia liczbowych wynik贸w konsultacji

Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w parku
  Uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w parku
 • Nowy nielegalny parking?
  Nowy nielegalny parking?
 • Zamiatarka ha艂asuje po ciemku
  Zamiatarka ha艂asuje po ciemku
Wi臋cej wiadomo艣ci
Wi臋cej wiadomo艣ci