Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

W ramach realizowanego programu prewencyjnego - Edukacja Prawna i Wiktymologiczna, jaworscy policjanci przeprowadzili zaj阠ia dla uczni體 szk蟪 podstawowych w Wiadrowie i Pogwizdowie.

Na zajeciach uczono, jak unika ró縩ego rodzaju zagro縠 oraz jak post阷owa zgodnie z prawem, ze szczególnym uwzgl阣nieniem przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

3 pa糳ziernika w Wiadrowie i Pogwizdowie jaworscy policjanci podczas spotka zarówno z przedszkolakami, jak i uczniami szkó podstawowych zwracali szczególn uwag na ró縩ego rodzaju zagro縠nia, z jakimi mo縩a si spotka w domu, na podwórku, w drodze do i z przedszkola-szko硑, w kontakcie z osob obc, w kontakcie z psem, na wycieczce. Uczono jednocze秐ie sposobów ich unikania. 1cz眂 zabaw z nauk przedstawione zosta硑 sytuacje, jak unikn辨 ataku psa. W celu zapobie縠nia przypadkom pogryzie przez psy, policjanci przeprowadzili szkolenia dot. przyjmowania postaw na wypadek spotkania z nieznanym psem. Dzieci 鎤iczy硑 postawy "Drzewka" i "ó硍ika".

W czasie spotka oczywi禼ie nie zabrak硂 równie pyta dotycz眂ych pe硁ionej przez policjantów s硊縝y, jak i wykorzystywania w s硊縝ie czworonogów. Zaj阠ia przeprowadzone przez podinsp. Leszka Drabczyka oraz st.sier. Krzysztofa D眀row z udzia砮m psa s硊縝owego Dino cieszy硑 si du縴m zainteresowaniem i zosta硑 nagrodzone gromkimi brawami.

Warto przypomnie, 縠 Edukacja Prawna i Wiktymologiczna to w砤sny program prewencyjny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Jest on przeznaczony dla dzieci i m硂dzie縴 szkolnej, odr阞nie dla poszczególnych poziomów nauczania. Opracowuj眂 program edukacyjny i jego poszczególne bloki tematyczne, korzystano z wieloletnich do秝iadcze zdobywanych w czasie prowadzenia prelekcji i spotka z dzie鎚i oraz m硂dzie勘 ze szkó, 秝ietlic, klubów osiedlowych, funkcjonuj眂ych na terenie powiatu jaworskiego, a realizowanych w ramach programu Bezpieczne miasto-Bezpieczna gmina.

Realizacja programu edukacyjnego ma charakter d硊gofalowy. Zaj阠ia s prowadzone przez eksperta ds. nieletnich, dzielnicowych, funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz przewodników psów s硊縝owych. Bloki tematyczne s dostosowane do wieku uczniów. Przekazywana wiedza jest poszerzana na kolejnych poziomach nauczania i nawi眤uje do konkretnych sytuacji w zale縩o禼i od indywidualnych potrzeb danych spo砮czno禼i i 秗odowisk.

KPP w Jaworze
podinsp. Leszek Drabczyk
tel. 795 446 266
Udost臋pnij t臋 dyskusj臋 na

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.

Pozosta艂e wiadomo艣ci

 • Skuteczna interwencja Wiadomo艣ci24h!
  Skuteczna interwencja Wiadomo艣ci24h!
 • Dobra wsp贸艂praca
  Dobra wsp贸艂praca
 • Starosta spotka艂 si臋 z so艂tysami
  Starosta spotka艂 si臋 z so艂tysami
Wi臋cej wiadomo艣ci
REKLAMA
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Z Karkonoszami na Przyrzeczu
  Z Karkonoszami na Przyrzeczu
 • Zawody Strzeleckie dla dzieci
  Zawody Strzeleckie dla dzieci
 • (Foto) Wodna rywalizacja trwa

  WA呕NE (Foto) Wodna rywalizacja trwa

Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Lipcowa sesja Rady Gminy M艣ciwoj贸w
  Lipcowa sesja Rady Gminy M艣ciwoj贸w
 • Absolutorium dla w贸jta jednog艂o艣ne

  WA呕NE Absolutorium dla w贸jta jednog艂o艣ne

 • (Film) Zarz膮d Powiatu z absolutorium
  (Film) Zarz膮d Powiatu z absolutorium
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Nasza m艂odzie偶 na Rozewiu
  Nasza m艂odzie偶 na Rozewiu
 • Uporz膮dkowano Grodzisko w Mierczycach
  Uporz膮dkowano Grodzisko w Mierczycach
 • TOP 5 dolno艣l膮skich przystani: M艣ciwoj贸w na 3. miejscu!
  TOP 5 dolno艣l膮skich przystani: M艣ciwoj贸w na 3. miejscu!
Wi臋cej wiadomo艣ci
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Koncert, kt贸rego nie by艂o?
  Koncert, kt贸rego nie by艂o?
 • Na cmentarzu zapadaj膮 si臋 nagrobki
  Na cmentarzu zapadaj膮 si臋 nagrobki
 • 鈥濰uczne鈥 obchody Dni Bolkowa

  WA呕NE 鈥濰uczne鈥 obchody Dni Bolkowa

Wi臋cej wiadomo艣ci
 • 鈥濶ie鈥 nowotworom sk贸ry
  鈥濶ie鈥 nowotworom sk贸ry
 • Mammobus w powiecie jaworskim. Zadbaj o swoje zdrowie na wiosn臋
  Mammobus w powiecie jaworskim. Zadbaj o swoje zdrowie na wiosn臋
 • Babskie spotkanie z kosmetologiem - zaproszenie
  Babskie spotkanie z kosmetologiem - zaproszenie
Wi臋cej wiadomo艣ci