9021 5 informacja prasowa Fakty

Targi Chleba w 2014 r. potwierdzone

Targi Chleba w 2014 r. potwierdzone

Targi Chleba, zgodnie z ustaleniami burmistrza i Zarz▒dem Stowarzyszenia RzemieÂlnikˇw Piekarstwa RP, odbŕd▒ siŕ w 2014 r.

W ubieg│ym roku Stowarzyszenie MTCH zrezygnowa│o z organizacji MTCH (targi siŕ nie odby│y), w roku bie┐▒cym Walne Zgromadzenie Cz│onków Stowarzyszenia MTCH decyzjŕ o przekazaniu tej imprezy na rzecz miasta podjŕ│o bardzo pó╝no, bo dopiero 13 marca 2013 r.

Sytuacja ta spowodowa│a, ┐e Stowarzyszenie RzemieÂlników Piekarstwa RP nie maj▒c wi▒┐▒cych informacji wczeÂniej udzieli│o patronatu „Žwiŕtu Chleba” w Radomiu, które odbŕdzie siŕ w dniach 31 sierpnia - 1 wrzeÂnia br. (ostatni weekend sierpnia), w tym terminie, w którym mia│y siŕ odbyŠ MTCH w Jaworze.

Analiza kalendarza imprez wykaza│a, ┐e tydzie˝ pó╝niej odbywaj▒ siŕ Targi Chleba w Lublinie, a pó╝niej Pozna˝skie Targi Polagra. Natomiast wczeÂniej w Boles│awcu odbywa siŕ „Žwiŕto Ceramiki”. Z uwagi na powy┐sze, na spotkaniu z prezesem Stowarzyszenia RzemieÂlników Piekarstwa RP panem Stanis│awem Butk▒ przyjŕto, ┐e najbli┐szym mo┐liwym terminem MTCH do objŕcia patronatem Stowarzyszenia to rok 2014, co zosta│o potwierdzone w oficjalnym piÂmie od w│adz Stowarzyszenia, w którym czytamy: „... w imieniu Zarz▒du G│ównego Stowarzyszenia RzemieÂlników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, informujŕ pana burmistrza, i┐ w pe│ni popieramy inicjatywŕ przywrócenia tej imprezy od 2014 r., w podobnej formule oraz uprzednio praktykowanym terminie. tj. na prze│omie sierpnia i wrzeÂnia. Bŕdziemy zaszczyceni mog▒c ponownie obj▒Š Targi honorowym patronatem oraz wesprzeŠ organizacyjnie ich przygotowanie.

W zwi▒zku z tym, ┐e Miŕdzynarodowe Targi Chleba w przysz│ym roku bŕd▒ organizowane w Rynku, to inwestycje w obrŕbie centrum miasta, które w tym roku bŕd▒ wykonane (termomodernizacja kamienic i przebudowa ul. Zamkowej wraz z dziedzi˝cem Zamku Piastowskiego) dodadz▒ uroku i przys│u┐▒ siŕ promocji zarówno samej imprezy, jak i ca│ego miasta.
Udost─Öpnij t─Ö dyskusj─Ö na
AdaÂ
Ada 4 sierpnia 2014 o 11:43

Panowie, nie wiem, kim jesteÂcie, ale powiem jedno - tak │atwo siŕ mˇwi, ale co Wy kiedy zorganizowaliÂcie??? Do krytyki Polacy zawsze pierwsi - super.. z tego co wiem, bo moja znajoma pracowa│a w Jaworskim OÂrodku Kultury, to przygotowywania by│y poczynione, by│ wstŕpny program, rezerwacje gwiazd, itp. Jednak┐e nie wiedz▒c, czy impreza siŕ odbŕdzie, nie mo┐na by│o d│uzej przetrzymywaŠ w niepewnoÂci wykonanwcˇw. Zbyt pˇ╝no pozytywna informacja o przejŕcju imprezy ujrza│a Âwiat│o dzienne. I proszŕ nie pisaŠ, ┐e mo┐na by│o ju┐ rok wczeÂniej siŕ przygotowywaŠ - to jest mˇwi▒c krˇtko, niepowa┐ne!!!

Lubi─Ö to! 0
AdaÂ
Ada 4 sierpnia 2014 o 11:44

Do Pana zawiedzionego - z tego co wiem, to impreza ma siŕ odbyŠ, tak jak kiedy - na jaworskim Rynku:)

Lubi─Ö to! 0
zawiedziony
zawiedziony 2 sierpnia 2014 o 15:55

I co znowu bŕdzie impreza z tandetnym jarmarkiem na tym klepisku za miastem?

Lubi─Ö to! 0
milk
milk 10 maja 2013 o 20:58

Co wiŕcej, w bud┐ecie na 2013 na promocjŕ zaplanowano ponad 200 tys z│, argumentuj▒c to m.in. ewentualnymi wydatkami na targi chleba. A tu totalna klapa organizacyjna. Ja te┐ ┐yczŕ na zdrowie, bo tylko zdrowie pozwoli nam przetrwaŠ te rz▒dy...

Lubi─Ö to! 0
olaboga
olaboga 8 maja 2013 o 17:23

Stowarzyszenie MTCH juz w listopadzie ub.r. wyrazi│o zgodŕ na to, aby tegoroczn▒ edycjŕ Targˇw organizowa│o miasto Jawor. Jednak┐e burmistrz za┐yczy│ sobie, aby ta zgoda by│a na 6 (szeŠ!!!) kolejnych lat, i rzeczywiÂcie, Walne Zebranie Stowarzyszenia MTCH podjŕ│o decyzjŕ o BEZTERMINOWYM przekazaniu organizacji Targˇw miastu w marcu 2013. Ale przecie┐ nic nie sta│o na przeszkodzie, aby miasto zaczŕ│o przygotowywaŠ siŕ do tegorocznej imprezy ju┐ w roku ubieg│ym. A zas│anianie siŕ brakiem patronatu Stow. Rzem. Piekarstwa RP to wykrŕt, bo poprzednie edycje Targˇw odbywa│y siŕ bez takiego patronatu... Po prostu kto siŕ zad│awi│ nadmiernym "k▒skiem chleba", jakim okaza│a siŕ organizacja tej "sztandarowej" miejskiej imprezy. Na zdrowie!

Lubi─Ö to! 0

Publikowane komentarze s─ů prywatnymi opiniami u┼╝ytkownik├│w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç opinii.

Pozosta┼ée wiadomo┼Ťci

Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
REKLAMA
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • Jedn─ů nog─ů w pi┼ék─Ö no┼╝n─ů w Legnicy
  Jedn─ů nog─ů w pi┼ék─Ö no┼╝n─ů w Legnicy
 • (FOTO) Dru┼╝yna Ajan Iron Team Jawor mocno rozpocz─Ö┼éa sezon
  (FOTO) Drużyna Ajan Iron Team Jawor mocno rozpoczęła sezon
 • Mecz Gwiazd!

  WA┼╗NE Mecz Gwiazd!

Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • Kolejne w─ůtpliwo┼Ťci w sprawie konsultacji
  Kolejne w─ůtpliwo┼Ťci w sprawie konsultacji
 • Kwietniowa sesja Rady Powiatu
  Kwietniowa sesja Rady Powiatu
 • Efekty realizacja idei ÔÇ×PRZYJAZNA GMINAÔÇŁ
  Efekty realizacja idei ÔÇ×PRZYJAZNA GMINAÔÇŁ
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • O bitwie pod Legnic─ů w muzeum
  O bitwie pod Legnic─ů w muzeum
 • Schronisko otwiera drzwi
  Schronisko otwiera drzwi
 • O bitwie pod Legnic─ů w Jaworze
  O bitwie pod Legnic─ů w Jaworze
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • Matura jako furtka
  Matura jako furtka
 • Zmartwychwsta┼é !!!

  WAŻNE Zmartwychwstał !!!

 • Burmistrz zmuszony do og┼éoszenia liczbowych wynik├│w konsultacji

  WAŻNE Burmistrz zmuszony do ogłoszenia liczbowych wyników konsultacji

Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • Uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w parku
  Uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w parku
 • Nowy nielegalny parking?
  Nowy nielegalny parking?
 • Zamiatarka ha┼éasuje po ciemku
  Zamiatarka hałasuje po ciemku
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci