Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank

Podsumowanie I kolejki VIII edycji JLH

Przed inauguracj tegorocznych rozgrywek wielu z nas zastanawiao si nad tym, jaka bdzie ta VIII edycja jaworskiej halówki. Zadawalimy sobie pytanie, czym moe nas zaskoczy i jak poziom obecnych rozgrywek ma si do tych z poprzednich lat. Ju przed pierwszym gwizdkiem sygnalizujcym otwarcie kolejnej edycji wielu z nas obserwujcych zmagania druyn w tych rozgrywkach miao swojego cichego faworyta, lecz byli te tacy, którzy wierzyli w to, e pojawi si kto, kto wniesie now jako do turnieju. Myl, e niejako speniy si oczekiwanie jednych i drugich, albowiem naszym oczom ukazay si zespoy, które - zgodnie z oczekiwaniami - gadko ogray swoich rywali, ale równie byy takie, które debiutoway i na tle dowiadczonych graczy wypady na tyle dobrze, e z optymizmem mog wyczekiwa kolejnych star.

Wyniki, skady oraz opisy meczów prezentujemy poniej.

BHP ART. JAWOR - FC WIADRÓW   2:5 (0:2)
Bramki dla BHP. ART.: Wojciech oniewski, Tomasz Mertins
Bramki dla FC Wiadrów: Ariel Waligóra 2, Radosaw Sabat, Remigiusz Trybua, Kamil Fiedziuk
BHP.ART: Daniel Guszcza, Maciej Mertins, Marcin Karliski, Wojciech Murzicz, Micha Garcarek, Grzegorz Gb, Bartosz Stpie, Marcin Gobiewicz, ukasz Jurkowski, Rafa Serwa, Tomasz Mertins, Ireneusz Rzepka, Wojciech oniewski.
FC WIADRÓW: Denis Komnata, Marcin Zaliski, Radosaw Sabat, Kamil Fiedziuk, Mariusz Litawa, Remigiusz Trybua, Daniel Nowacki, Ariel Waligóra.
FAULE:  5:2

Zagldajc w przed dzie zawodów w tegoroczny terminarz rozgrywek nie mona byo oprze si wraeniu, e ju pierwsze spotkanie nalee bdzie do ekscytujcych. Wszak siy swe sprawdzay druyny nalece w poprzednich edycjach do jednych z lepszych ekip turnieju. Po jednej stronie barykady stanli chopaki z BHP ART. JAWOR, którzy w opinii wielu ludzi uchodz za druyn solidn, lecz w tym roku kadra tego zespou zostaa uszczuplona o kilku zawodników, którzy zasilili ekip PROMILIADY.
Natomiast druyna FC WIADRÓW to ekipa, której bacznie przygldam si od pocztku ich wystpów w JHL. Chopcy Ci robi regularny coroczny postp. Na pocztku zapacili frycowe, ale ju w zeszym roku przejechali si po ekipie TURBODYMOMENÓW niczym walec wbijajc zdecydowanemu faworytowi rozgrywek a 10 bramek!
Patrzc na t druyn mam wraenie, e nie sposób znale drugiej tak samozdyscyplinowanej i rozumiejcej si na boisku jak i poza nim druyny.
Jeli chodzi o sam mecz to od pocztku wida byo mdro w grze ambitnych chopaków z Wiadrowa, czego odzwierciedleniem byy dwa gole do przerwy. Panowie z BHP próbowali podj walk, ale to nie wystarczyo w dniu dzisiejszym na jak zwykle bramkostrzelnego Waligór i spók.

PCKZ JAWOR - GAME OVER  15:1 (7:0)
Bramki dla PCKZ: Marcin Bagiski 3, Damian Kowalczyk 3, Marcin Dudek 3, Miosz Grudziski 2, Artur Wachobow 2, Marcin Rakszewski, Bartosz Oniszczuk
Bramka dla Game Over: Dawid Kozanowski
PCKZ: Bartosz Rzepa, Marcin Bagiski, Marcin Rakszewski, Damian Kowalczyk, Krystian Pietruszka, Adrian Knop, Emilian Borek, Bartosz Oriszczuk, Miosz Grudziski, Artur Wachobow, Daniel Dolecki, Marcin Dudek.
GAME OVER: Kamil Biernacki, Micha Osiatycki, Miosz Sygut, Dawid Kozanowski, Arkadiusz Kruczek, Marcin Kowalski, Adrian Barucha, Micha Jeger, Kamil Poniak, Adrian Muraszko.
FAULE: 1:2

Próno chyba szuka kogo, kto spodziewa si innego rezultatu. Druyna prowadzona przez Marcina Dudka stale stanowi o atrakcyjnoci ligi. Cieszy z pewnoci fakt, e pomimo cigej zmiany kadrowej szkolna druyna PCKZ nie traci na jakoci. Zmiana pokoleniowa spowodowana jest tym, e zeszoroczni gracze s ju absolwentami szkoy i ich miejsce zajmuj nowi gracze. Nawiasem mówic jestem pod wraeniem pracy jak wykonuje p. Marcin Dudek, czowiek z niesamowitym podejciem pedagogicznym, który moim zdaniem wietnie rokuje na przyszo jako trener.
Jeli chodzi o druyn GAME OVER to raczej ich forma nie bya spowodowana debiutanck trem, przyczyny poraki szukabym raczej w tym, e na wicej tej druyny po prostu nie byo sta. Cho nikogo skrela nie naley tym bardziej, e rywali mieli z górnej póki.
W meczu bramki paday jak na zawoanie i ich autorami byli gównie zawodnicy PCKZ cho woli walki chopakom z Game Over odmówi nie mona.

FC CHEMY - FC LIPA 6:13 (1:4)
Bramki dla FC Chemy: Rafa Abramowicz 2, Dawid Ochowicz, Mateusz Karaban, Damian Szwaja, Bogumi Rzepka
Bramki dla FC Lipa: Patryk Majewski 6, Robert Cicho 4, Przemysaw Korybski, ukasz Makowski, Szymon Korybski
FC CHEMY: Janusz Wasiluk, Patryk Kuc, Kamil Karaban, Dawid Sadowski, Damian Szwaja, Mateusz Karaban, Daniel Pancerz, Bogumi Rzepka, Pawe Ochowicz, Rafa Abramowicz, Marcin Szmit, Adam Karaban, Sebastian Karaban.
FC LIPA: Przemysaw Korybski, Patryk Majewski, Szymon Korybski, Robert Cicho, Rafa Mynarski, Wojciech Mikoajczyk, ukasz Mikoajczyk, Dominik Mikulski, ukasz Makowski.
óta kartka: Daniel Sadowski (FC Chemy)
FAULE: 8:4

Mecz obfitowa w spor ilo bramek lecz na pewno nie mona powiedzie, e byo to porywajce widowisko. Druyna FC Lipy szybko obja prowadzenie i nie oddaa go ju do koca spotkania. Jedyna rzecz godna odnotowanie to 6 bramek strzelonych przez jednego zawodnika w meczu, a ich autorem okaza si by Patryk Majewski. Temu zawodnikowi chciabym powici krótk chwil z uwagi na to, e jest on dobrym przykadem kogo, kto w pice osign móg wiele, a dzi pik kopie (nie myli z gra w ni) tylko od wita. Wszak Patryk ma na swoim koncie powoanie do modzieowej reprezentacji okrgu i wiele spotka w  4 lidze, w których wpisywa si na list strzelców.  I jak to zwykle bywa z modymi wczenie zagaskanymi zawodnikami, gasn szybciej ni zdyli zabysn.

INCOGNITO - PROMILIADA 3:4 (2:2)
Bramki dla Promiliady: ukasz Abramowicz 2, Jarosaw Hara, Grzegorz Grzywa
Bramki dla Incognito: Mariusz Suchecki, Robert Naharnowicz, Maciej Jania
PROMILIADA: Piotr Zajc, Marcin Woniak, Grzegorz Grzywa, Marcin Grzywa, Radosaw Delikatny, Arkadiusz Wachobow, Bartosz Bober, Krzysztof Radomski, Roman Horodecki, Jarosaw Hara, ukasz Abramowicz, Tomasz Horodecki, Mariusz Myrchel.
INCOGNITO: Grzegorz Bagiski, Maciej Jania, Mariusz Suchecki, Arkadiusz Kaczmarski, Hubert Musia, Mariusz Partyka, Bartosz Wójcik, Robert Naharnowicz, ukasz Misiura, Rafa Gruszczyski.
óte kartki: Arkadiusz Wachbow (Promiliada), Maciej Jania (Incognito)
FAULE: 3:4

Spotkanie pomidzy dwiema debiutujcymi  druynami mogo, a wrcz musiao si podoba z racji tego, e emocji naprawd byo sporo, a wynik by spraw otwart a do samego koca.
Ju dzisiaj wiadomo, e oba zespoy nie oka si zwykymi dostarczycielami punktów, mao tego, sdz e s w stanie utrze nosa nie jednej druynie aspirujcej do miana najlepszej w tegorocznych rozgrywkach. My kibice yczylibymy sobie, aby takie widowiska, gdzie wynik rozstrzyga si dopiero w ostatnich minutach, zdarzay si jak najczciej. Zatem panowie prosimy o wicej.

OLDBOY JAWOR - STUDENCIAKI 1:9 (0:2)
Bramki dla Studenciaków: Gracjan Skoczylas 3, Kamil Kowalczyk 2, Micha Ociek 2, Pawe Wyga, Kamil Ignatiuk
Bramka dla Oldboy: Piotr Buro
STUDENCIAKI: Miosz Kudacz, Pawe Wyga, Kamil Kowalczyk, Mateusz Kudacz, Kamil Ignatiuk, Gracjan Skoczylas, Micha Ociek, Daniel Ziomek.
OLDBOY: Ireneusz Skulski, Bronisaw Szymonowicz, Henryk Dulik, Piotr Buro, Jan Biaek, Tomasz Piórkowski, Jerzy Krzewiniak.
FAULE: 4:1

O godz. 12:20 bylimy wiadkami starcia „weteranów’’ z obrocami tytuu Studenciakami.  Zespó ten w duej mierze skada si z zawodników, którzy w zeszym roku wystpowali pod nazw Maturzyci i ostatecznie zwyciyli w rozgrywkach. eby by sprawiedliwym trzeba nadmieni, i w zespole Oldboy-i zabrako wielu kluczowych graczy, czego odzwierciedlenie by wynik spotkania i wysoka poraka graczy w niebieskich strojach. Fundamentalny okaza si brak Piotra Przerywacza, Zbigniewa Wójcika, Rafaa Majki, Huberta Grudziskiego oraz jeszcze kilku zawodników, którzy od lat stanowi si tego zespou. Warto odnotowa, i w miejsce wyej wymienionych wystpili Piotr Buro oraz Henryk Dulik.
Mimo wyniku jaki pad, sprawa bya jasna Oldboy-e wygra mog, natomiast Studenciaki wygra musz. Bo to modzi zawodnicy maj udowadnia, e powoli staj si dojrzalsi pikarsko i maj aspiracje zosta dobrymi pikarzami. Bo to, e np. Henryk Dulik grajcy dzi na boisku by niegdy dobrym pikarzem to wiemy i tego akurat nam udowadnia nie musi.
Wic cieszy fakt, i nasza modzie zdaa test pozytywnie i jest to powód do zadowolenia, bo problem pojawiby si wówczas, gdyby nasi zasueni „weterani” wci dawali wycisk modym pikarzom.

ONI - DJAFINANSE 9:5 (6:2)
Bramki dla DJA: Dawid Borowiec, Mateusz Kopernicki, Dawid Maciuch, Mateusz Mazur, Jarosaw Gabryszewski
Bramki dla ONI: Bartosz Haniecki 4, Mateusz Zatwarnicki 2, Pawe Malik, Artur Matua, Kamil Zieliski
DJA FINANSE: Wojciech Maciuch, Dawid Maciuch, Piotr Pietruszkiewicz, Dawid Borowiec, Jarosaw Gabryszewski, Mateusz Kopernicki, Mateusz Mazur, Mateusz Chlebowski, Adam Drabik, Grzegorz Frczek, Artur Maciuch.
ONI: Bartosz Lisowski, Kamil Zieliski, Artur Matua, Mateusz Zatwarnicki, Szymon Hreczany, Bartosz Haniecki, Pawe Malik, Mateusz Alwin, Adam Wasilewski.
FAULE: 5:5

Przed spotkaniem wielu zastanawiao si pewnie kim jest druyna DJAfinanse. Otó biorc pod uwag fakt, e jest to zupenie nowa druyna, dla której jest to prawdziwy debiut w tych rozgrywkach, naley na wstpie napisa, i jest to zespó Roda Granowice wystpujcy z powodzeniem w rozgrywkach A-klasy. Natomiast jeli chodzi o rywali zespou DJAfinanse, czyli druyn o nazwie ONI, to jest to zespó zoony z obecnych jak i byych pikarzy Miedzi Legnica. Pocztek meczu okaza si by istnym „wejciem smoka” zespou prowadzonego przez p. Szukalskiego, czego dowodem byy  dwie bardzo szybko zdobyte bramki. Co ciekawe gole strzelone w tak krótkim odstpie czasu przez zespó z Granowic nie wpyny dezorientujco na rywali, a wrcz przeciwnie, jeszcze bardziej pobudzio ich to do lepszej gry. Udokumentowaniem tego byo zdobycie szeciu bramek i czterobramkowe prowadzenie do przerwy. Po zmianie stron gracze DJA ostro wzili si do roboty i gdyby nie proste bdy w obronie mogli pokusi si o zdobycz punktow.
Trzeba uczciwie przyzna, e pojedynek by wyrównany cho wicej zimnej krwi w obronie jak i sytuacjach podbramkowych zachowali zawodnicy ekipy Oni. Jednak mona byo zaobserwowa kilka ciekawych twarzy w zespole, który wanie zadebiutowa i miejmy nadzieje, e jeszcze nie pokazali wszystkiego, bo bdziemy si im bacznie przyglda.

Tabela:
Poz. Druyna Mecze Bramki + Bramki - Pkt.
1. PCKZ Jawor 1 15 1 3
2. Studenciaki 1 9 1 3
3. FC Lipa 1 13 6 3
4. ONI 1 9 5 3
5. FC Wiadrów 1 5 2 3
6. Promiliada 1 4 3 3
7. Incognito 1 3 4 0
8. BHP. ART. Jawor 1 2 5 0
9. DJAfinanse 1 5 9 0
10. FC Chemy 1 6 13 0
11. OLDBOY Jawor 1 1 9 0
12. GAME OVER 1 1 15 0
13. Piotrowice - Osiedle 0 0 0 0

Najlepsi strzelcy:
6 bramek - Patryk Majewski (FC Lipa)
4 bramki - Robert Cicho (FC Lipa)
4 bramki - Bartosz Haniecki (Oni)
3 bramki - Marcin Bagiski (PCKZ)
3 bramki - Damian Kowalczyk (PCKZ)
3 bramki - Marcin Dudek (PCKZ)
3 bramki - Gracjan Skoczylas (Studenciaki)

Gracz kolejki:
Graczem kolejki wybraem Mateusza Zatwarnickiego z zespou Oni. Argumentuje sw decyzje tym, e zawodnik ten w mojej ocenie by motorem napdowym swojej druyny i dziki kilku wietnym dryblingom i podaniom przechyli losy ostatniego pojedynku na korzy wasnego zespou.

Autor tekstu: Blancos
Statystyki: Wojciech Gontarz
Reklama

Komentarze (1)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Jarosław  Szkwarek
Jarosław Szkwarek28 listopada 2011 o 22:41
Najwicej emocji dla mnie na meczu INCOGNITO z PROMILIAD. Oby wicej takich star
Lubię to! 0

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomościReklama
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.