Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank

Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim

Powiat Jaworski w Partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy rozpoczyna realizację projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”.

Fot. Materiał prasowy © materiał prasowy

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Powiat Jaworski w Partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy rozpoczyna realizację projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, adresowanego do uczniów szkół zawodowych, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym, tj. Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie.

Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad z Partnerem - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy oraz przeprowadzonych w w/w szkołach diagnoz w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego. Projekt stosownie do diagnoz zakłada zróżnicowane formy wsparcia dla uczniów.

W dniu 03 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze doszło do podpisania Umowy Partnerskiej pomiędzy Powiatem Jaworskim - Liderem Partnerstwa, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Umowę parafowali - ze strony powiatu Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Arkadiusz Baranowski Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu Dariusz Subocz, natomiast ze strony uczelni - Rektor, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Prorektor uczelni ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Marta Żołnierewicz Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

Umowa obejmuje działania określone w Projekcie „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, które dotyczą współpracy z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz modyfikacji przedmiotów nauczania; udziału uczniów w zajęciach prowadzonych w PWSZ; organizacji praktycznych form nauczania; tworzenia klas patronackich i wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jak również zdobywania przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Dopełnieniem realizacji powyższych zadań jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych. Wartość Projektu wynosi 1 915 164 tys. zł, natomiast okres jego realizacji został ustalony na lata 2017-09-01 do 2019-08-31.

Reklama

Komentarze (3)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Student
Student6 października 2017 o 11:05
Coraz lepsze perspektywy. Dobra inicjatywa.
Lubię to! 1
kształcenie młodzieży
kształcenie młodzieży5 października 2017 o 22:40
Dzień z prawem – warsztaty edukacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości
2017-10-04


Świadomość prawna powinna być nieodzownym elementem kształcenia młodych Polaków. Dlatego rusza edukacyjny program „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”.
Już od najbliższego piątku (6 października) uczniowie szkół średnich będą raz w tygodniu gościć w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Urozmaicone zajęcia (quizy, debaty, wykłady, symulacje rozprawy sądowej) poprowadzą znawcy tematu – sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, funkcjonariusze Służby Więziennej. Przewidziane są również spotkania z ministrami.
Każda grupa zwiedzi Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, które powstaje w Warszawie na terenie dawnego aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej.
Program umożliwi zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości. Spotkania z praktykami i nowoczesna forma kształcenia przyczynią się do kształtowania świadomości prawnej i będę pomocne w przygotowaniu do wyzwań życia publicznego.
Pierwsze zajęcia mają charakter pilotażowy. Zgłoszenia do udziału w regularnych warsztatach można składać poprzez internetową aplikację oraz przesłanie pocztą formularza rekrutacyjnego na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich,
Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa,
z dopiskiem „DZIEŃ Z PRAWEM”.
Więcej informacji TUTAJ.
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Lubię to! 0
link
linkkształcenie młodzieży6 października 2017 o 06:38
https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9839,dzien-z-prawem--warsztaty-edukacyjne-w.html
Lubię to! 0

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.