Logo Jawor24h.pl
Reklama
Get Adobe Flash Player. Embedded with the help of embed-swf.org.
Przyjdź do Salonu Play w Jaworze

Akcja społeczna "Zamień dezertera na bohatera"

Na początku grudnia grupa radnych złożyła wniosek uchwałodawczy w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany nazw ulic Adama Rapackiego oraz Zygmunta Berlinga. Teraz przyszła kolej na kolejny etap działań.


Nazwy obu ulic podlegają obowiązkowej zmianie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Inicjatorzy społecznej akcji proponują zmianę nazwy ul. Adama Rapackiego na ul. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nazwy ul. gen Zygmunta Berlinga na ul. rtm Witolda Pileckiego. Jeszcze przed złożeniem wniosku rozpoczęli szeroko zakrojone konsultacje społeczne, mające na celu poinformowanie mieszkańców Jawora o wprowadzeniu nowych przepisów oraz zebranie opinii, co do zmian nazw ulic położonych na terenie miasta.

- Za inicjatywą uhonorowania nazwą ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego oraz rtm. Witolda Pileckiego opowiedziało się już w Jaworze kilkaset osób. W dalszym ciągu informujemy mieszkańców Jawora o czekającej nas zmianie wynikającej z wprowadzonej przez rząd ustawy dekomunizacyjnej oraz zbieramy podpisy poparcia pod inicjatywą. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestawać. Zamówiliśmy naklejki propagujące inicjatywę, które będziemy rozdawać jaworzanom. Przygotowujemy też inne działania, o których informować będziemy na bieżąco - mówi Robert Gierczyk, jeden z koordynatorów akcji.

Pomysłodawcy nie kryją, że proponując na patronów ulic uniwersalnych bohaterów, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii naszej Ojczyzny, liczą na pozytywny odzew mieszkańców miasta św. Marcina.

- Kardynał Stefan Wyszyński i Witold Pilecki to postaci, których postawa i działalność są zupełnie bezprecedensowe nie tylko w historii Polski, ale i historii powszechnej. Pierwszy z nich zamanifestował siłę ludzkiego ducha i niezachwianą wiarę, dzięki czemu ocalił Kościół w Polsce, a tym samym tożsamość narodową Polaków. Drugi - jeden z sześciu najodważniejszych ludzi na świecie (wg brytyjskiego historyka M. Foota), walczących w konspiracji w czasie II wojny światowej, "ochotnik do Auschwitz", dowódca 2.Kompanii I Batalionu Zgrupowania "Chrobry" w Powstaniu Warszawskim, żołnierz Armii Andersa, a w końcu - tragiczna ofiara ubeckich peerelowskich katów, który dał świadectwo prawdy o sobie w przesłaniu skierowanym do własnych dzieci: "Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem". Tak jak on. Życie rtm. Witolda Pileckiego i kard. Stefana Wyszyńskiego to dowód, iż teza "Bóg, Honor i Ojczyzna" - to nie pustosłowie, lecz miara prawdziwego patriotyzmu i istoty Człowieczeństwa. Obowiązkiem współczesnych Polaków jest ocalić Ich dzieło od zapomnienia, a tym samym przekazać następnym pokoleniom indeks prawdziwych wartości - nasze polskie credo - podkreśla Danuta Markiewicz z Klubu "Gazety Polskiej".

- Propaganda komunistyczna, próbowała dokonać umyślnej zbiorowej amnezji – swoistej amputacji ze świadomości Polaków ludzi i reprezentowanych przez nich postaw w szczególności takich, którzy negowali system komunistyczny, walczyli z deprecjacją wartości moralnych, bronili godności ludzkiej, wartości chrześcijańskich i suwerenności Rzeczypospolitej. System komunistyczny zatruł zbiorową pamięć zakłamując fakty historyczne, propagując fałszywe idee, kreując na idoli czy patronów - oportunistów, konformistów, zdrajców Rzeczypospolitej i oprawców polskich patriotów. Usunięcie tej trucizny jest niezbędnym warunkiem odzyskania pełnej wolności i niezależności przez Polaków. Zawsze potrzebny jest impuls czy godny wzorzec do naśladowania. Dlatego warto zadbać, aby był odpowiedni. W kulturze łacińskiej, chrześcijańskiej serwilizm i konformizm jest od wieków potępiany. Szczególnie dla ludzi młodych potrzebny jest wzorzec bohaterski, a w każdym razie niezależny. Prymas Polski Stefan Wyszyński i Rotmistrz Witold Pilecki przeciwstawiali się przez całe swoje życie temu, co powszechnie uważane jest za zło. Nigdy nie działali przeciwko narodowi i Polsce, nigdy nie zwątpili, nigdy się nie zawahali, nigdy się nie poddali, nigdy nie zdradzili spraw Bożych, broniąc godności ludzkiej i niepodległości Rzeczypospolitej - płacąc tak jak Prymas Wyszyński kilkuletnim uwięzieniem i poniżeniem czy jak Rotmistrz Pilecki torturami i śmiercią z rąk oprawców komunistycznych. Pamięć narodu i postawy obywatelskie, należy budować na prawdzie historycznej i wartościach moralnych - dlatego należy zmienić nazwy ulic w Jaworze, na których widnieją komunistyczni patroni. Zaproponowaliśmy arcybohaterskiego Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz niezłomnego Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Z całego serca, gorąco namawiam jaworzan, a także mieszkańców Powiatu Jaworskiego, w tym radnych miejskich do poparcia naszej obywatelskiej inicjatywy – mówi wicestarosta Arkadiusz Baranowski.

- Zdecydowanie popieram inicjatywę zmiany nazwy ulicy Rapackiego na ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zmianę nazwy ulicy Berlinga na Rotmistrza Witolda Pileckiego. Mamy okazję jako mieszkańcy Jawora uhonorować dwóch wielkich Polaków. Kardynał Wyszyński cieszył się powszechnym autorytetem społecznym, jako mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła. W czasach PRL był przywódcą, który przeprowadził naród i Kościół przez doświadczenie komunizmu. Inicjator orędzia biskupów polskich do duchownych niemieckich z wezwaniem do pojednania obu narodów oraz wzajemnego przebaczenia krzywd. Natomiast Rotmistrza Witolda Pileckiego brytyjski historyk zaliczył do jednego z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. Był legendą polskiego podziemia. Po wojnie aresztowany i niesłusznie skazany na śmierć jako wróg Polski Ludowej. Zrehabilitowany w 1990, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Uważam, że tacy ludzie zasługują na naszą pamięć i szacunek - mówi Jacek Wieczorek.

O wielkiej roli w historii Polski rtm. Witolda Pileckiego w 60 rocznicę śmierci bohatera zaświadczył Senatu RP, w którego uchwale czytamy m.in. "Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba – umrzeć za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków".

- Rtm. Witold Pilecki jest bohaterem dla większości Polaków, którzy uważają się za patriotów i dla których wolna i niezależna Polska to wartość sama w sobie. Znajduje się więc w gronie najwybitniejszych postaci mijających stuleci. Wierny, odważny, niezłomny - jeden z ostatnich ludzi, gotowych oddać życie za ojczyznę. Wielokrotnie odznaczany za zasługi dla Rzeczypospolitej. Jest to dla mnie ogromny przywilej, że biorę udział w akcji, która niesie szansę na upamiętnienie tak wielkiego człowieka w naszym mieście. To co dzisiaj mogę zrobić dla pamięci tak znamienitego człowieka, to propagować jego czyny i niezłomny charakter - mówi radny Krzysztof Detyna.

Reklama

Komentarze (72)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

fge
fge6 lutego o 00:26
Nie dla Baumana i Szajdzińskiego
Lubię to! 3
patriota
patriotafge10 lutego o 03:26
Przecież to byli komuniści. Ktoś prowadzi też akcję pt. "Zamień komucha, na komunistę"?
Lubię to! 1
nikt
nikt1 lutego o 18:19
Brawo ludzie którzy nie poddają się tym którzy myślą,że pojedli wszystkie rozumy
Lubię to! 6
z jawora
z jawora1 lutego o 17:22
Baranowski z Detyną więcej działają dla Jawora i powiatu niż te wszystkie gwiazdory. Brawo Panowie ! Będę na was głosował
Lubię to! 7
jaworzanin
jaworzanin31 stycznia o 13:00
wielokrotnie apelowałem ,żeby Przyjaciół Żołnierza zmienić na Przyjaciół Żołnierza Wyklętego.Myślicie ,że to przypadek ,że Berlinga łączyła się z Przyjaciół Żołnierza nie wiadomo jakiego? Zróbcie i z tym porządek. Panie Gierczyk, Baranowski liczę na was.
Lubię to! 2
patriota
patriotajaworzanin31 stycznia o 14:23
Teraz będzie Przyjaciół Żołnierza... Pileckiego
Lubię to! 4
odp.
odp.jaworzanin31 stycznia o 16:16
Zmiany nazwy ulic, które mogą propagować poprzedni ustrój wymusza tzw. ustawa dekomunizacyjna. Samorządy mają czas na zmianę nazw ulic do 2 września 2017. Jeżeli tego nie zrobią, zrobi to za nich wojewoda. Listę ulic do zmiany opiniował IPN. Oto lista :∙ Zygmunt Berling (1896–1980) ∙ „Dąbrowszczacy” ∙ Teodor Franciszek Duracz (1883–1943) ∙ Gwardia Ludowa, Armia Ludowa ∙ Władysław Kniewski (1902–1925), Henryk Rutkowski (1903–1925) ∙ Aleksander Kowalski (1908–1951) ∙ Jan Krasicki (1919–1943) ∙ Julian Leszczyński „Leński” (1889–1937) ∙ Zygmunt Modzelewski (1900–1954) ∙ Marceli Nowotko (1893–1942) ∙ Polska Partia Robotnicza (PPR) ∙ Stanisław Popławski (1902–1973) ∙ Henryk Raabe (1882–1951) ∙ Adam Rapacki (1909–1970) ∙ Juliusz Rydygier (1892–1942) ∙ Wincenty Rzymowski (1883–1950) ∙ Hanna Krystyna Szapiro-Sawicka (1917–1943) ∙ Lucjan Szenwald (1909–1944) ∙ Henryk Świątkowski (1896–1970) ∙ Karol Świerczewski „Walter” (1897–1947) ∙ Franciszek Zubrzycki (1915–1942) ∙ Związek Walki Młodych – Związek Młodzieży Polskiej ∙ Aleksander Zawadzki (1899–1964) ∙ Michał Żymierski (1890–1989).
Na tej liście nie ma ulicy Przyjaciół Żołnierza. Widocznie kiedy tą nazwę ulicy nadawano uchwałodawcą przyświecały dobre intencje. Może na tabliczkach nie przyjęto pełnej nazwy, natomiast w uchwalę ujęto, że chodzi o Przyjaciół Żołnierza Polskiego. Kwestia sprawdzenia. Np. ul.Kujbyszewska okazała się do wymiany bo upamiętnia nie miasto, ale działającą w nim szkołę polityczną NKWD, gdzie szkolono część aparatu bezpieczeństwa PRL, tzw. kujbyszewiaków. Ul.Pionierska, bo upamiętnia sowieckich pionierów a nie osadników z Kresów, którzy przyjechali na Dolny Śląsk.
Ale i tak ta ulica nie została zaliczona przez IPN do zmiany . Można ją zmienić w "normalnym trybie" w jakim rada gminy nadaje nazwy ulicy. W taki wypadku nie będzie to "bez kosztowo", tak jak w przypadku ustawy dekomunizacyjnej.
Lubię to! 5
*
*jaworzanin1 lutego o 17:04
czy można się dowiedzieć czym narazili się żołnierze, Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej,obecnej władzy ?
Lubię to! 1
AL zbrojne ramię sowieckiej agentury
AL zbrojne ramię sowieckiej agentury*1 lutego o 17:47
tutaj możesz sonie poczytać :

https://parezja.pl/armia-ludowa-zlodzieje-gwalciciele-mordercy/

http://www.pch24.pl/armia-ludowa---klamstwo-i-propaganda,15313,i.html
Lubię to! 0
nie dla aparatu komunistów
nie dla aparatu komunistów31 stycznia o 00:12
https://www.youtube.com/watch?v=M0TrzKYBCAU
Towarzysz Szmajdziński (szef ZSMP) wraz z innymi "partyjnymi czerwonymi delegatami" w Związku Sowieckim w 1985 r., walczy z imperializmem na konferencji komunistycznej w Moskwie . Zakwaterowanie Hotel Rossija nieopodal Kremla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Rossija_(Moskwa)
Wycieczka do Moskwy 4 lata po wprowadzeniu Stanu Wojennego. A oto wymowne przykłady działalności komunistów z tego okresu : W 1981 MASAKRA W WUJKU, 1982 MASAKRA W LUBINIE, 1983 MILICJA ZAKATOWAŁA NA KOMENDZIE GRZEGORZA PRZEMYKA. W 1984 SB ZAMORDOWAŁA PIOTRA BARTOSZCZE (NSZZ RI „Solidarność”) KS. JERZEGO POPIEŁUSZKĘ
Lubię to! 5
Tylko Prymas Wyszyński nie dla komunistów
Tylko Prymas Wyszyński nie dla komunistów30 stycznia o 22:39
Jaworzanie rozrzucili na Rapackiego ulotki Szmajdzińskiego. Ulotki wychwalające tego członka PZPR I ZSMP . Inicjatorzy będą potrzebowali wsparcia . Nie dla działaczy komunistycznych na ulicach naszych miast !!!!!!!!! Wspierajcie akcję, będzie czas to trzeba będzie zamanifestować poparcie dla tej akcji obywatelskiej.
Lubię to! 5
IPN
IPNTylko Prymas Wyszyński nie dla komunistów30 stycznia o 22:54
https://www.wprost.pl/157418/Szmajdzinski-jak-najszybciej-zlikwidowac-IPN
Lubię to! 3
IPN
IPNTylko Prymas Wyszyński nie dla komunistów30 stycznia o 22:56
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=szmajdziński&idx=&katalogId=0&subpageKatalogId=1&pageNo=1&osobaId=10985&
Lubię to! 2
Kaszmir
Kaszmir30 stycznia o 22:08
Ja osobiście nie zagłosuję już na radnego Pawlinowa. On mnie bardzo rozczarował.
Lubię to! 11
COCO
COCO30 stycznia o 21:49
W Szczecinie honorowymi obywatelami miasta są Chruszczow i Hitler,więc nie dziwcie się, że są jeszcze w Jaworze i...ci,którzy chcą Baumana, a swoją drogą ciekawy jestem jak zagłosuje bez-radny Pawlinow?tak jak wodzu każe......
Lubię to! 7
patriota
patriotaCOCO30 stycznia o 22:25
Jak to jak zagłosuje - za żołnierzem wyklętym Pileckim! Przecież biega na ich cześć. Chyba nie jest takim hipokrytą, żeby głosował za Baumanem - oprawcą żołnierzy z AK
Lubię to! 10
???
???COCO30 stycznia o 22:29
Żona radnego Pawlinowa została zatrudniona w ratuszu na zastępstwo za jedną kasjerkę, ale ta powróciła ona do pracy. W tym samym czasie jednak zwolniono drugą kasjerkę i ogłoszono nabór na jej stanowisko. Czy żona radnego Pawlinowa będzie kandydowała? Czy wygra ten nabór? Niedługo poznamy odpowiedź na te pytania.
Lubię to! 10
felek
felek???30 stycznia o 23:22
O jacie, idę po popcorn.
Lubię to! 0
Bogusaw Chaczko
Bogusaw Chaczko30 stycznia o 21:35
Popieream świetną i długo oczekiwaną inicjatywę, która powinna już dawno się ziścić a nie dopiero po wejściu ustawy nakazującej zmiany. Mnie ta zmiana dotyczy bezpośrednio ponieważ mieszkam na ul. Berlinga a chciałbym mieszkć na ulicy, której nazwę będę wymawiał z dumą. Chociaż w ten sposób możemy przywrócić pamięć Niezłomnym i Wyklętym Bohaterom a pozostałe ZA nie będe powtarzał za moim synem Robertem, który to świetnie nazwał rzeczy po imieniu w opinii umieszczonej dzisiaj wcześnie przez niego.
Wielkie brawa dla dla inicjatorów !!!!!!
Lubię to! 12
Danuta Markiewicz
Danuta MarkiewiczBogusaw Chaczko31 stycznia o 21:27
Dziękuję za uznanie (jestem jednym z inicjatorów), ale nie mogę sobie odmówić kilku uwag: Klub Gazety Polskiej wystąpił z tą inicjatywą cztery lata temu i mimo pisemnego poparcia ponad trzystu mieszkańców naszego miasta, nie uzyskał zgody ówczesnych włodarzy, którzy swoją odmowną decyzję argumentowali stanowiskiem mieszkańców ulicy Berlinga (!), jakoby dumnych z dotychczasowego patrona (!). Dokument ten z podpisami oburzonych ,,berlingowców" jest w moim posiadaniu. Gorąco zapraszam do współpracy i pozdrawiam. D. M.
Lubię to! 3
iksiński bogdan
iksiński bogdanDanuta Markiewicz31 stycznia o 23:05
Teraz już nie ma wyjścia. Nazwa musi zostać zmieniona, bo tak nakazuje ustawa i musimy dopilnować, by była to nazwa której w przyszłości nie będziemy musieli się wstydzić, a z której będziemy mogli być dumni.
Lubię to! 3
Robert Chaczko
Robert ChaczkoDanuta Markiewicz1 lutego o 14:18
Witam Pani Danuto,
Pani wpis przypomniał mi o tej historii... teraz cieszę się, że nazwa mojej ulicy będzie zmieniona natomiast jest mi też wstyd i przykro gdyż mój podpis również znajduje się na tej liście :(
Otóż, kilka lat temu po ulicy chodził jeden z sąsiadów zbierając podpisy aby nie zmieniano nam nazwy ulicy gdyż z tego co pamiętam argumentował tak, że będzie to problem dla mieszkańców którzy mieliby ponosić koszty z tym związane (wymiana dokumentów, latanie po bankach, urzędach, kolejki, strata czasu itd.). Wstyd się przyznać lecz wówczas jako 28-latek miałem inne priorytety, nie interesowałem się historią a postać zarówno berlinga jak i Pileckiego były mi średnio znane. Brak wiedzy i nieświadomość spowodowały, że podpisałem listę pod nieobecność mojego ojca, który wiem, że wybiłby mi to z głowy. Z perspektywy czasu i poszerzonej wiedzy w temacie mogę tylko powiedzieć, że zrobiłem wtedy błąd. Tym bardziej jest mi przykro, że zaangażowanie takich ludzi jak Pani, którzy od kilku lat walczycie z tym tematem zostało zmarnowane przez takich jak ja :(
Pozdrawiam Panią serdecznie! i dużo wytrwałości życzę również przy innych porządnych inicjatywach.
Robert Chaczko
Lubię to! 2
Jaśmin
Jaśmin30 stycznia o 21:00
Moim zdaniem człowiek, który boi się krytyki, jest złym, zakompleksionym człowiekiem. Prawdziwa cnota, krytyki się nie boi.
Lubię to! 5
Reklama
urzednik
urzednik30 stycznia o 21:00
prawdopodobnie "radni pana burmistrza" i nie tylko ! także pan jakub i pozostali. mają pisać komentarze broniące pana burmistrza
Lubię to! 8
ale jazda
ale jazdaurzednik30 stycznia o 21:12
no jak się pootwierało tyle szaf łubudubu, to teraz pewnie trzeba dużo ludzi do ich obsługi
Lubię to! 2
do autor
do autor30 stycznia o 20:07
Możesz sobie to tak tłumaczyć. My nic takiego nie zauważamy. Jak się Ten co mu pochlebstw brakuje, weźmie do pracy i naprawi zło co zrobił, to może też o Nim napiszą.
Lubię to! 6
Autor
Autor30 stycznia o 19:13
Naprawdę wszyscy klakierzy nie zauważacie, że te komentarze zaczynają się robić śmieszne? Pisane przez kilka osób dokładnie w ten sam sposób - z tymi samymi błędami, przynoszą odwrotny efekt od zamierzonego.
Lubię to! 9
niezależny, myślący samodzielnie
niezależny, myślący samodzielnieAutor30 stycznia o 20:02
Ja nie jestem niczyim najemnikiem, jestem apolityczny a wyrażam swoje zdanie-pisze to co naprawdę uważam, a na sponsorowane przez burmistrza media nawet nie zaglądam. Jak mam o kimś lub o czymś dobre zdanie to je wyrażam, a jak ma złe to też o tym piszę-takie już mam.
Lubię to! 8
patriota
patriotaAutor30 stycznia o 20:27
Tu jest prawdziwa wolność słowa. Tej wolności nie znosi Emil.
Lubię to! 10
precz z komuną
precz z komuną30 stycznia o 18:07
"Prymasie Stefanie Wyszyński komunistom się nie dałeś, za to szacunek na wieki od Nas kibiców Kuźni Jawor, Śląska Wrocław - otrzymałeś " !!!
"Podziemna Armio Wyklęta - Kuźnia Jawor i Śląsk Wrocław o tobie pamięta" !!!!
Lubię to! 7
Hahaha
Hahahaprecz z komuną30 stycznia o 20:04
Precz z kibolami!!!
Lubię to! 1
anna
anna30 stycznia o 17:49
Panie Wicestarosto Baranowski jest Pan moim idolem. Super słowa.
Przeczytajcie sobie wypowiedzi, tych wszystkich inicjatorów i porównajcie do tych z ratusza . Klasa, elokwencja, patriotyzm i duża wiedza historyczna. Dziękuje wam, że podjęliście się tego.
Lubię to! 10
zdecydowanie
zdecydowanieanna30 stycznia o 18:30
Dla mnie absolutna ekstraklasa samorządowa-wysoka kultura osobista, wartości moralne i etyczne, wiedza, pomoc dla ludzi i obrona interesu wspólnoty lokalnej, operatywność i skuteczność. Widać, że dobro lokalnej wspólnoty i poszczególnych jej mieszkańców nie są mu obojętne.
Lubię to! 6
serio
seriozdecydowanie30 stycznia o 18:39
byłby dobrym burmistrzem
Lubię to! 4
&
&zdecydowanie30 stycznia o 18:48
zresztą starostwo w ogóle miało szczęście, bo tam trafiło się aż 2 dobrych i wartościowych ludzi-z p.Laskowskim włącznie
Lubię to! 2
Trochę powagi w tej marnej propagandzie
Trochę powagi w tej marnej propagandzieanna30 stycznia o 18:33
Hahaha, podpisz się jeszcze że to powiedziałem ja, Jarząbek.
Lubię to! 5
zdecydowanie
zdecydowanieTrochę powagi w tej marnej propagandzie30 stycznia o 18:37
No nie bądź zazdrosny. Może znajdzie się kiedyś ktoś kto Ciebie za coś pochwali. Zrób coś dobrze, dobrego, a na pewno ktoś to zauważy.
Lubię to! 2
Hahaha
HahahaTrochę powagi w tej marnej propagandzie30 stycznia o 20:03
Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje Prezes naszego Klubu....
Lubię to! 2
powiadasz
powiadaszTrochę powagi w tej marnej propagandzie30 stycznia o 20:15
lepiej zaglądnij gdzie indzie co się dzieje-są tacy, co potrzebują mieć nie jedną jak kiedyś a kilka szaf łubudubu, tylko w nowszych wydaniach i z obrazkami
Lubię to! 1
takie mam zdanie i już
takie mam zdanie i jużanna30 stycznia o 20:05
Osobiście o niebo lepiej oceniam osobę p. Baranowskiego niż p. Bery.
Lubię to! 4
kibic
kibic30 stycznia o 17:09
Bardzo dobrze, że są ludzie, którzy podjęli się przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, a nie tylko formalnych. Propozycje oceniam bardzo dobrze, mam nadzieję, że już niedługo będziemy mieć w Jaworze ulice kardynała Wyszyńskiego i rtm. Pileckiego.
Lubię to! 10
Żenada
Żenada30 stycznia o 15:41
I znowu Sasiela i oczywiście wypowiedź jego ulubieńca Detyny - weź sobie człowieku załóż osobną podstronę dla swojego pupilka i prowadź ją całą na różowo.
Lubię to! 9
do Żenady
do ŻenadyŻenada30 stycznia o 15:53
naprawdę żenada , tak ci przeszkadza bardzo dobry radny? Twoim ulubieńcem chyba jest Bander albo Szynkler , a może Wojda-Elbracht , no to masz problem .
Lubię to! 8
Jaworzanka
Jaworzankado Żenady30 stycznia o 16:20
a ja mam dwóch ulubieńców ; z miasta Pan Kobes i z powiatu Pan Baranowski (lub Barański ?) zresztą wszystko jedno. Heloł.
Lubię to! 1
Żenada
Żenadado Żenady30 stycznia o 16:20
Czy z niego bardzo dobry radny - to rzecz oceny, moim zdaniem jest on średnim radnym. Poza tym, poćwicz lepiej interpunkcję i zaparz sobie melisę, żeby się tak nie ekscytować, bo to nie ja mam problem, ale najwyraźniej Ty.
Lubię to! 3
rozsądny bądź żenado
rozsądny bądź żenadoŻenada30 stycznia o 17:41
Cytuje jednego z inicjatorów. Kogo ma cytować w tym temacie? - pomyśl.
Lubię to! 2
miesykanka
miesykanka30 stycznia o 15:02
super inicjatywa, dziekuje tym wszystkim ktorzy zbieraja podpisy za kard.Wyszynskim i rot.Pileckim. Nie chce ulicy zadnego Szmajdzinskiego ani Bauma .Poczytajcie sobie na ich temat najlepiej w Instytucie Pamieci Narodowej a wtedy napewno nie zechcecie zeby ich nazwiskami nazywac ulice naszego Jawora. Przeciez to ma byc dekomunalizacja,
Lubię to! 8
do mieszkanki
do mieszkankimiesykanka30 stycznia o 15:34
w żadnym wypadku żaden Szmajdziński i Bauman . A kim oni są . Masz racje trzeba sprawdzić w IPN .
Lubię to! 6
CBA robi porządek w urzędach
CBA robi porządek w urzędach30 stycznia o 14:08
5 osób zatrzymanych przez CBA z tzw. dziką reprywatyzacją w Warszawie. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty m.in. o charakterze korupcyjnym.

Według Jana Śpiewaka jeden z zatrzymanych to były minister zdrowia z rządu SLD M. Belki

https://twitter.com/JanSpiewak/status/825979497375813632?ref_src=twsrc%5Etfw

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymanie-m-in-adwokata-i-warszawskiego-urzednika-za-bezprawne-dzialania-zwiazane-z-tzw-dzika-reprywatyzacja-nieruchomosci.html#.WI811H-bvZ6

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/5-osob-zatrzymanych-ws-dzikiej-reprywatyzacji/d7crvpk
Lubię to! 6
sprawiedliwość
sprawiedliwośćCBA robi porządek w urzędach30 stycznia o 14:50
Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy...
Lubię to! 6
jaworzanin
jaworzanin30 stycznia o 13:45
czy ktoś z mądralińskich mi odpowie ile osób zamordowali Niemcy, w odwecie po "bohaterskiej" ucieczce Pileckiego z obozu koncentracyjnego ?
Lubię to! 3
oburzony
oburzonyjaworzanin30 stycznia o 14:03
bo Niemcy w tym piekle "kulturalnie przedtrzymywali więźniów" ? Komory gazowe odpalali tylko jak ktoś uciekł albo coś przeskrobał? człowiek kto ty jesteś ? czytasz opracowania z serii "polskie obozy koncentracyjne" ? Pilecki opracowywał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz („raporty Pileckiego”) przesyłane przez pralnicze komando do dowództwa w Warszawie i przez komórkę „Anna” w Szwecji dalej na Zachód. Założył organizację konspiracyjną w Auschwitz, która likwidowała największych oprawców i konfidentów SS w tym piekle, gromadziła żywność, leki, odzież rozdzielała ją najbardziej wyczerpanym, przekazywała wiadomości poza druty KL Auschwitz o ludobójstwie dokonywanym przez Niemców, przygotowywała własne oddziały do opanowania obozu podczas ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały partyzanckie, z równoczesnym zrzutem broni i siły żywej (desant). Nie dokonano tego bo nie wsparli tej akcji alianci. Następnie zorganizowała organizacja Pileckiego kilka spektakularnych ucieczek więźniów. Niemcy mordowali bez przerwy uważasz, że nie wolno więźniom było próbować uciekać? Jakie masz prawo, żeby tak osądzać polskich bohaterów ?
Lubię to! 8
do jaworzanina
do jaworzaninajaworzanin30 stycznia o 15:05
O co Ci gościu chodzi-to Pilecki zamordował tych ludzi, czy hitlerowcy? Możesz zaraz wysnujesz jakaś kolejną wizjonerska teorię, że np. w czasie II wojny światowej zginęły całe rzesze ludzi, bo ktoś wydał rozkaz obrony Polski i Niemcy tak się wkurzyli, że zaczęli masowo mordować?
Lubię to! 6
wujek- dobra rada
wujek- dobra radajaworzanin30 stycznia o 15:16
jaworzanin naucz się w końcu , że na tym portalu nie można zadawać niewygodnych pytań.
Lubię to! 3
logiczne
logicznewujek- dobra rada30 stycznia o 15:21
jakie pytanie, taka odpowiedź
Lubię to! 2
Reklama
Robert Chaczko
Robert Chaczko30 stycznia o 12:40
Jestem mieszkańcem aktualnej ul.Berlinga i w 100% POPIERAM pomysł zmiany patrona mojej ulicy z komunistycznego zdrajcy na wielkiego człowieka i bohatera naszej ojczyzny rotmistrza Witolda Pileckiego.
Brawo panowie radni za świetną inicjatywę !!!
Pozdrawiam serdecznie i dziękuje!
Lubię to! 12
popieram
popieramRobert Chaczko30 stycznia o 13:33
brawo Panie Chaczko za odwagę i publiczne poparcie sprawy !
Precz z komunistycznymi reliktami w przestrzeni publicznej !
Lubię to! 8
Robert Chaczko
Robert Chaczkopopieram30 stycznia o 14:08
Dziękuje bardzo za miły komentarz :)
Z reguły staram się być anonimowy w sieci, ale w tym konkretnym przypadku uważam, że nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Publiczna akceptacja inicjatywy ma sens zwłaszcza gdy czyta się komentarze takie jak te poniżej użytkownika "entuzjasta" sugerującego uczczenie "wybitnej postaci Baumana..." - cóż powiedzieć, być może socjologiem był wybitnym ale z całym szacunkiem oprócz gazety wyborczej jest wiele innych dostępnych źródeł z których można czerpać rzetelne informacje na temat tej postaci. Wtedy okaże się, że wybitny to on jednak nie był. Pozdrawiam serdecznie!
Lubię to! 9
jaworzanka
jaworzanka30 stycznia o 12:26
Przed II wojną światową, podczas spisu ludności w roku 1931 w RP największe grupy wyznaniowe stanowili wyznawcy 5 wyznań: katolicy obrządku łacińskiego (64,8%), prawosławni (11,8%), grekokatolicy (10,4%), wyznawcy judaizmu (9,8%) i protestanci (2,6%) – łącznie ponad 99% ludności. Zmiany jakie zaszły po II wojnie światowej spowodowały, że Polska stała się państwem w znacznej mierze jednorodnym pod względem wyznaniowym, w którym od 86,7 do 95,5% ludności stanowią katolicy. Wpływ na ten stan miało kilka wydarzeń historycznych: utrata Kresów Wschodnich zamieszkanych w znacznej mierze przez ludność prawosławną, ucieczki i wysiedlenia protestantów z Ziem Zachodnich i Północnych, wymordowanie przez Niemców prawie całej ludności żydowskiej wyznającej judaizm, emigracja do Niemiec dalszych grup ludności głównie protestanckiej z Ziem Zachodnich i Północnych w wyniku represji państwowych oraz emigracja po marcu 1968 roku ocalałej podczas II wojny światowej ludności żydowskiej. Nie ma się więc co dziwić, że wśród jaworzan jest tak duże poparcie dla kard. Wyszyńskiego. O rtm. Pileckim, jego bohaterstwie i zasługach od pewnego czasu mówi nie tylko Polska ale i świat, pisane są książki, kręcone filmy, itp. Obydwaj są narodowymi bohaterami, którymi możemy szczycić się w świecie, którzy dobrze promują nasze polskie wartości, kulturę i pochodzenie.
Lubię to! 10
bolo
bolo30 stycznia o 11:54
Jak czytam te wszystkie wypowiedzi to przypominam sobie słowa byłego vice-premiera Goryszewskiego (ZCHN) " Polska może być biedna, ważne by była katolicka". Zwykła sprawa wynikająca z ustawy a podpina się pod nią tyle osób które na osobach nieżyjących zbijają kapitał polityczny.Jakie to aktualne w tym okresie.Bez komentarza.
Lubię to! 2
no powiedz kto ?
no powiedz kto ?bolo30 stycznia o 13:25
kto występuje pod ołtarzami w niedziele, z siankiem i swoimi wizytówkami z LSD ? a w poniedziałek za aborcją lata w czarnym marszu ? No powiedz kto?
kto ma program antykatolicki i antykościelny, ale w pierwszym rzędzie w kościele na uroczystościach siada ? No powiedz kto ?
kto w mundurze strażaka lata, chociaż gasi tylko własne pragnienie ? No powiedz kto? Kto był Harcerzem, Świętym Mikołajem, Piekarzem, Zumby tancerzem, Wodzirejem, Discopolo Dj-em, ? No powiedz kto ? Kto był kierowcą sprzątaczki i koparki ? No powiedz kto?
Lubię to! 8
no powiedz kto ?
no powiedz kto ?bolo30 stycznia o 13:28
kto urządza festiwale kolęd w kościołach, chociaż PARTYJNY był ?
No powiedz kto ?
Lubię to! 6
jaworzanin
jaworzanin30 stycznia o 11:45
"do entuzjasty" zgłoś się ze swoja propozycja do Schetyny albo Petru może zmienia nazwę swoich partii i dodadzą partia im. Baumana czy Bartoszewskiego !
Lubię to! 8
entuzjasta
entuzjasta30 stycznia o 10:31
Powinniśmy uczcić w Jaworze 2 wielkich profesorów, którzy zmarli w ostatnich latach. Profesora Zygmunta Baumana, wybitnego socjologa i profesora Władysława Bartoszewskiego, wybitnego męża stanu.
Lubię to! 2
Jan
Janentuzjasta30 stycznia o 10:50
Uczczenie tego pierwszego jeśli się nie mylę byłoby niezgodne z ustawą...
Lubię to! 11
ZB
ZBJan30 stycznia o 11:54
pierwszy chyba nie może http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?subpageKatalogId=2&osobaId=31731
Lubię to! 6
Polak
Polakentuzjasta30 stycznia o 11:44
Bauman to zdrajca i morderca żołnierzy AK.
Lubię to! 7
piotr
piotr30 stycznia o 10:23
super grafika !
Lubię to! 8
brawo za akcję
brawo za akcję30 stycznia o 10:18
od tego czy jest czysto czy brudno - jest konkretna władza z burmistrzem na czele. Rządzi 2 lata. Można się zastanowić nad kolejną akcją np. "DOŚĆ BRUDU NA ULICACH W NASZYM MIEŚCIE". A na pewno można wyrazić niezadowolenie w najbliższych wyborach. Nie ma to nic wspólnego z tą akcją. Komuna się skończyła i nie chcę komunistów jako patronów. Popieram !
Lubię to! 7
ktoś
ktoś30 stycznia o 10:16
Bardzo dobra inicjatywa. Przede wszystkim dobrze, że jest grupa która podjęła temat. Bo znając życie gdyby nie to, to we wrześniu nie my byśmy ustalili nazwy tylko wojewoda zgodnie z ustawą by narzucił i wtedy dopiero byłyby narzekania.
Lubię to! 8
tipitaka86
tipitaka8630 stycznia o 08:56
Jak już zmienimy nazwy ulic, będzie można w spokoju patrzeć na nowe tabliczki i przestać zajmować się rzeczami istotnymi. Wszak nie chodzi o to jak wyglądają owe ulice, czy jest czysto, czy brudno...wazne żeby było katolicko i narodowo :)
Lubię to! 3
Komentator
Komentatortipitaka8630 stycznia o 09:43
Czy jest brudno? Jak jest to idź to zgloś do ZLK. Co to ma do rzeczy?
Lubię to! 8

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.